Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP ZP
Kód OP OP ZP
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 05.1 592
05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 05.2 122
05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 05.3 782
05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 05.4 285
05.5 Energetické úspory 05.5 705
05.6 Technická pomoc 05.6 37
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé