Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Z
Kód OP OP Z
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03.1 2337
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 03.2 685
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 03.3 117
03.4 Efektivní veřejná správa 03.4 169
03.5 Technická pomoc 03.5 6
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé