Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP VVV
Kód OP OP VVV
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 02.1 100
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 02.2 104
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 02.3 4872
02.4 Technická pomoc 02.4 12
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé