Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP PPR
Kód OP OP PPR
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 07.1 10
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 07.3 93
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 07.4 72
07.5 Technická pomoc 07.5 2
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé