Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP PIK
Kód OP OP PIK
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 01.1 1261
01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 01.2 939
01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 01.3 536
01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 01.4 301
01.5 Technická pomoc 01.5 17
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé