Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu IROP
Kód OP IROP
Platnost Od
Platnost Do
Odkaz na CEDR
Vlastnost Hodnota
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 06.1 544
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 06.2 1100
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 06.3 280
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 06.4 158
06.5 Technická pomoc 06.5 21
Priorita Název Priorita Kód Počet evidovaných dotací
Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé
Název Projektu Číslo Projektu Žadatel (IČO) Priorita Kód Zdroje celkem Schválené zdroje Veřejné Schválené zdroje EU Schválené zdroje Soukromé Vyúčtované celkem Vyúčtované zdroje Veřejné Vyúčtované zdroje EU Vyúčtované zdroje Soukromé