Vlastnost Hodnota
Číslo a Název Programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo Priority MMR 7.1
Číslo Opatření MMR 7.1.2
Identifikátor Projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0117
Název Projektu Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Popis Projektu Hlavní cíl projektu: prevence xenofobie a rasismu mezi žáky SOŠ v 5 krajích ČR prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod . Metoda: interkulturní vzdělávací program složený z cyklu interkulturních dílen pro třídy a interkulturních prožitkových kurzů pro žáky a samostatný interkulturní seminář, v nichž žáci poznávají prostřednictvím účasti osob s odlišným kulturním zázemím jiné kultury a svůj přístup k nim. Školením multiplikátorů se zvyšují kapacity této skupiny pro interkulturní vzdělávání. Cílové skupiny: žáci středních odborných škol, pedagogičtí pracovníci SOŠ, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže. Klíčové aktivity: 1. vytvoření a pilotování vzdělávacích metodik , 2. školení multiplikátorů, 3. realizace vzdělávacího programu a semináře na školách, 4. informační portál Výstupy: metodika pro SOŠ, metodika školení multiplikátorů, vyškolení multiplikátoři, realizace vzd. programu a seminářů, informační portál.
Žadatel Multikulturní centrum Praha o.s.
Žadatel IČO 70098085
Právní Forma Žadatele Sdruž.(svaz,spolek,spol
Skupina Právní Formy Žadatele Komory, profesní a zájmové sdružení
Stav Projektu P7 Výdaje projektu certifikovány
Datum Podpisu Smlouvy 01.10.17 19:36
Adresa Žadatele 13000 Praha, Prokopova 197/9
Kraj Žadatele Hlavní město Praha / CZ010
Obec Žadatele Praha / CZ0100554782
Celkové Zdroje 11 885 772,00 Kč
Veřejné Zdroje Celkem 11 885 772,00 Kč
EU Zdroje 10 102 906,00 Kč
Vyúčtované Zdroje Celkem 11 409 171,00 Kč
Proplacené EU Zdroje 9 697 796,00 Kč
Certifikované Veřejné Finance Celkem 11 409 171,00 Kč
Počet míst realizace 35
Realizace NUTS Hronov / CZ0523574082
Vlastnost Hodnota