Obec Okres Zdroj Opatření Pomoc Celkem Pomoc Tuzemská Pomoc EU
Staré Město Šumperk EZFRV Agroenvironmentání opatření 2007-13
104 763,45 Kč
20 952,93 Kč
83 810,52 Kč
Staré Město Šumperk EZFRV Méně příznivé oblasti
161 895,69 Kč
32 379,35 Kč
129 516,34 Kč
Staré Město Šumperk EZZF PP Platba na plochu
280 034,06 Kč
0,00 Kč
280 034,06 Kč
Staré Město Šumperk ČR Přechodné vnitrostátní podpory
9 799,69 Kč
9 799,69 Kč
0,00 Kč
Staré Město Šumperk EZFRV Méně příznivé oblasti
175 647,13 Kč
35 129,67 Kč
140 517,46 Kč
Staré Město Šumperk EZFRV 14+ Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO)
113 610,71 Kč
28 402,90 Kč
85 207,81 Kč
Staré Město Šumperk EZZF PP Finanční kompenzace
5 848,37 Kč
0,00 Kč
5 848,37 Kč
Staré Město Šumperk EZZF PP Platba na plochu (SAPS)
280 395,27 Kč
0,00 Kč
280 395,27 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
618 545,61 Kč
154 636,75 Kč
463 908,86 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ)
442 899,78 Kč
110 725,30 Kč
332 174,48 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA)
511 075,79 Kč
127 768,97 Kč
383 306,82 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EZZF PP Greening
367 344,10 Kč
0,00 Kč
367 344,10 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EZZF PP Finanční kompenzace
13 488,77 Kč
0,00 Kč
13 488,77 Kč
Staré Město Šumperk 2016/EZZF PP Platba na plochu (SAPS)
670 556,29 Kč
0,00 Kč
670 556,29 Kč
Obec Okres Zdroj Opatření Pomoc Celkem Pomoc Tuzemská Pomoc EU
Vlastnost Hodnota
Název PO LIVE GREEN AREA, družstvo
IČO 25413597
Okresy realizace Šumperk
Obce realizace Staré Město
Součet přijmuté pomoci (tuzemské fondy)
519 795,56 Kč
Součet přijmuté pomoci (EU fondy)
3 236 109,15 Kč
Součet přijmuté pomoci (celkem)
3 755 904,71 Kč
Zdroje čerpání EZFRV, EZZF PP, ČR, EZFRV 14+, 2016/EAFRD 14+, 2016/EZZF PP
Vlastnost Hodnota