Obec Okres Zdroj Opatření Pomoc Celkem Pomoc Tuzemská Pomoc EU
Praha Hlavní mesto Praha ČR Přechodné vnitrostátní podpory
4 704,45 Kč
4 704,45 Kč
0,00 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZFRV Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
6 731 296,00 Kč
1 682 824,00 Kč
5 048 472,00 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZZF PP Platba na plochu
86 451,02 Kč
0,00 Kč
86 451,02 Kč
Praha Hlavní mesto Praha ČR Přechodné vnitrostátní podpory
3 187,74 Kč
3 187,74 Kč
0,00 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZFRV Modernizace zemědělských podniků
695 400,00 Kč
173 850,00 Kč
521 550,00 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZFRV Využívání poradenských služeb
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZZF PP Finanční kompenzace
531,26 Kč
0,00 Kč
531,26 Kč
Praha Hlavní mesto Praha EZZF PP Platba na plochu (SAPS)
75 474,87 Kč
0,00 Kč
75 474,87 Kč
Praha Hlavní mesto Praha 2016/EZZF PP Greening
24 339,89 Kč
0,00 Kč
24 339,89 Kč
Praha Hlavní mesto Praha 2016/EZZF PP Finanční kompenzace
201,96 Kč
0,00 Kč
201,96 Kč
Praha Hlavní mesto Praha 2016/EZZF PP Platba na plochu (SAPS)
44 759,58 Kč
0,00 Kč
44 759,58 Kč
Obec Okres Zdroj Opatření Pomoc Celkem Pomoc Tuzemská Pomoc EU
Vlastnost Hodnota
Název PO Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol.
IČO 25253468
Okresy realizace Hlavní mesto Praha
Obce realizace Praha
Součet přijmuté pomoci (tuzemské fondy)
1 874 566,19 Kč
Součet přijmuté pomoci (EU fondy)
5 831 780,58 Kč
Součet přijmuté pomoci (celkem)
7 706 346,77 Kč
Zdroje čerpání ČR, EZFRV, EZZF PP, 2016/EZZF PP
Vlastnost Hodnota