Všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající evidované v CEDR III, Dotinfo, přehledu investičních pobídek, na strukturální-fondy.cz a přehledu dárců politických stran jako příjemci dotací.

Jméno IČO Státní Příslušnost Otevřít
Jméno IČO Státní Příslušnost Otevřít
Jméno IČO Investice CZK Datum Rozhodnutí Otevřít
Jméno IČO Investice CZK Datum Rozhodnutí Otevřít
Jméno IČO Veřejné Zdroje Celkem Číslo Projektu Název Projektu Otevřít
Jméno IČO Veřejné Zdroje Celkem Číslo Projektu Název Projektu Otevřít
Jméno IČO Veřejné Zdroje Celkem Číslo Projektu Název Projektu Otevřít
Jméno IČO Veřejné Zdroje Celkem Číslo Projektu Název Projektu Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Dárce Strana Rok Výše Daru
Dárce Strana Rok Výše Daru
Příjemce pomoci IČO příjemce Rok Fondy Tuzemské Fondy EU Fondy celkem Opatření Finanční zdroj Místo realizace Otevřít
Příjemce pomoci IČO příjemce Rok Fondy Tuzemské Fondy EU Fondy celkem Opatření Finanční zdroj Místo realizace Otevřít
Jméno Společnosti IČO Typ společnosti Otevřít
Jméno Společnosti IČO Typ společnosti Otevřít
Příjemce / Žadatel Součet přidělených / schválených financí Součet vyčerpaných / vyúčtovaných financí Počet projektů celkem
Příjemce / Žadatel Součet přidělených / schválených financí Součet vyčerpaných / vyúčtovaných financí Počet projektů celkem