Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
2006 73 821 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2007 2 606 814 895,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2008 40 171 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2009 5 584 927 202,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2010 4 909 057 102,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2011 2 735 734 996,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2012 388 846 835,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2013 98 731 829,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2014 334 432 523,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2016 5 242 005,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
Součet 16 777 779 387,00 Kč 0,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Národní technická knihovna STK- Výstavba nové budovy NTK 1 129 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Průmyslová zóna Nošovice 684 140 974,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Ostrava SPZ Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura 627 671 265,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Ostrava SPZ Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura 627 671 265,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Ostrava SPZ Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura 627 671 265,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura 532 376 120,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura 532 376 120,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, regionální infrastruktura 480 261 622,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, regionální infrastruktura 480 261 622,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, regionální infrastruktura 480 261 622,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Průmyslová zóna Nošovice 400 832 547,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Průmyslová zóna Nošovice 400 832 547,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Průmyslová zóna Nošovice 400 832 547,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice v Motole FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části - objekty A, B, D, D1 390 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice v Motole FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části - objekty A, B, D, D1 390 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakukltní nemocnice Ostrava FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK 345 279 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakukltní nemocnice Ostrava FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK 345 279 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakukltní nemocnice Ostrava FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK 345 279 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FN u sv. Anny v Brně - ICRC 294 097 979,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Solnice Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny 273 809 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Mikroregion Radbuza, svazek obcí CCI/2004/CZ/16/C/PE/015 Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy 222 138 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - neurologická klinika 199 930 178,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - neurologická klinika 199 930 178,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj Zlín SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, II. etapa 196 575 054,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava - vybavení pro pracoviště centra stereotaktické radiochirurgie a radioterapie 180 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Univerzitní centrum 165 311 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Olomouc FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy 150 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Olomouc FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy 150 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Olomouc FN Olomouc - modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa 147 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole - dostavba a rekonstrukce dětské části 144 925 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svaz VKMO s.r.o. 2001/CZ/16/P/PE/009 Ochrana vod povodí řeky Dyje 141 784 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce - Lexellův gama nůž 121 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Thomayerova nemocnice FTNsP Praha 4 - rekonstrukce akutních chirurgických provozů 109 048 775,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Průmyslová zóna Nošovice 97 112 867,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ŘSD ČR I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 95 478 830,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ŘSD ČR I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 95 478 830,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ŘSD ČR I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 95 478 830,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ŘSD ČR I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 95 478 830,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Rekonstrukce stáčírny kyselin 92 544 998,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Rekonstrukce stáčírny kyselin 92 544 998,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 2005/CZ/16/C/PE/016 Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku Moravy a Bečvy 82 736 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vysočina Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba 81 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vysočina Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba 81 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, regionální infrastruktura 80 215 958,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady 76 069 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Solnice Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny 74 743 831,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Solnice Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny 74 743 831,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Solnice Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny 74 743 831,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj Zlín SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, II. etapa 72 521 861,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj Zlín SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, II. etapa 72 521 861,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM Praha 4 - hybridní operační sál 69 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Plzeň FN Plzeň - onkologické centrum 67 225 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VHS obcí západních Čech CCI/2004/CZ/16/C/PE/005 Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt 65 837 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Rekonstrukce ČOV Hradec Králové - odstranění celkového dusíku 62 901 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bernartice Obnova mostů a lávek přes Vojtovický a Vlčický potok a navazujících MK zničených povodní v červnu 2009 v obci Bernartice 62 684 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Domov důchodců Černožice - Přístavba ubytovacího objektu 61 499 658,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Domov důchodců Černožice - Přístavba ubytovacího objektu 61 499 658,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Domov důchodců Černožice - Přístavba ubytovacího objektu 61 499 658,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Znojemsko 2003/CZ/16/P/PE/017 Znojmo, rekonstrukce kanalizace 61 373 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice v Motole FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části - objekty A, B, D, D1 60 691 990,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - Gynekologicko - porodnická klinika, přístavba stravovacího provozu 59 951 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Příbram 2004/CZ/16/C/PE/002 Příbram - úprava ČOV 52 666 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. CCI/2004/CZ/16/C/PE/ 014 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze 51 242 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2002/CZ/16/P/PE/014 Rekonstrukce kanalizační sítě Žďár nad Sázavou 50 590 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústav hemotologie a krevní transfuze ÚHKT Praha - rekonstrukce komplementu 49 999 580,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Lovosicko (Pišťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část 49 837 430,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Lovosicko (Pišťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část 49 837 430,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Lovosicko (Pišťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část 49 837 430,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Odstranění stavu nouze - rekonstrukce mostu ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 45 825 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bernartice Oprava místních komunikací poškozených povodněmi v roce 2009 v Bernarticích 45 688 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Na Bulovce FN Bulovka - rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3 44 901 230,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Na Bulovce FN Bulovka - rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3 44 901 230,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 43 199 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany 42 435 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany 42 435 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - Traumatologické centrum - Spinální jednotka s JIP 40 585 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD autobusy Plzeň a.s. ČSAD autobusy Plzeň, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 40 429 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II.etapa - 1. část 39 592 940,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Intenzifikace ČOV a kanalizace Choceň 39 090 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Intenzifikace ČOV a kanalizace Choceň 39 090 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústecký kraj Průmyslová zóna Triangle - II. etapa 36 453 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Česká Kamenice - intenzifikace ČOV 36 048 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Česká Kamenice - intenzifikace ČOV 36 048 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava - výstavba nového objektu pro zřízení centra stereotaktické radiochirurgie 35 550 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod CZ.04.1.21/3.4.00.2/4335 Dotřiďovací linka Těmice 32 317 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHOTYNĚ B.j. 22 PB-PČB Chotyně 31 915 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce - Lexellův gama nůž 30 882 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Ostrava SPZ Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura 30 200 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Věrovany Kanalizace obce Věrovany 30 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace 1. část 30 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Silnice III/4537 Vlčice – Bernartice, oprava povodňových škod 28 635 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s. Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Svatý Mikuláš 28 560 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s. Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Svatý Mikuláš 28 560 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s. Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Svatý Mikuláš 28 560 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - navigovaný fokusovaný ultrazvuk s MR 28 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Kamenický Šenov - kanalizace 28 401 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Kamenický Šenov - kanalizace 28 401 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jesenice ČOV Jesenice 28 013 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ŘSD ČR I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová 27 086 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. ČOV Nový Bydžov - rekonstrukce 26 793 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Národní knihovna České republiky Rekonstrukce a revitalizace Klementina 26 597 602,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost a.s. Ústí nad Labem - Svádov, Olšinky - kanalizace 26 384 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Hrochův Týnec Kanalizace a ČOV Hrochův Týnec 25 450 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bludov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 24 718 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady Skupinový vodovod Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady 24 524 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ondřejov Vodovodní řady Ondřejov, Třemblaty a Turkovice 24 334 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Zbiroh CZ.04.1.21/3.2.00.3/4404 Zbiroh-ČOV na Františkově a kanalizační řady - I.etapa (Zbiroh) 24 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Dostavba Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí 23 872 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Dostavba Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí 23 872 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína BODVA - Mobilní rádiová provozovna BODVA 23 868 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Rekonstrukce trafostanic 23 456 794,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Rekonstrukce trafostanic 23 456 794,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Unhošť Kanalizace Unhošť - připojení Nouzov 23 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Unhošť Kanalizace Unhošť - připojení Nouzov 23 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Jihočeský vodárenský svaz 2002/CZ/16/P/PE/013 Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy 22 941 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Hlavní město Praha Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0015 Kanalizace Slivenec II 22 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hrusice Kanalizace Hrusice 21 809 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Kanalizace Rusek a Pouchov - napojení na ČOV Hradec Králové 21 670 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Holasovice Kanalizace a ČOV Holasovice - 1. etapa 21 515 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Oldřišov Kanalizace a ČOV Oldřišov 21 438 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Brněnec CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 Brněnec - kanalizace a ČOV 21 090 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Vsetín a.s. ČSAD Vsetín, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 20 850 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Stříbro - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 20 469 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Stříbro - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 20 469 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 Město Vimperk - Křesánovský potok - stoková část - ul. Na Baště K.ú. Vimperk p.č. 12, 26, 33, 55, 164/1, 2631/1 20 222 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kamenice Vodovod Kamenicko - 2. etapa 20 186 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Šenov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4072 Kanalizace Šenov 20 065 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Hodonín CZ.04.1.21/3.4.00.2/4342 Regionální centrum Hodonín pro nakládání s komunálními odpady 19 942 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí VOV-3. etapa - Přivaděč Leskava -Moravany 19 939 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - obnova CT 19 826 729,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Obnova sportovně - kulturního areálu po povodni, k.ú. Kunín 19 651 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Český Brod Intenzifikace městské ČOV v Českém Brodě - Liblicích 19 540 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Český Brod Intenzifikace městské ČOV v Českém Brodě - Liblicích 19 540 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Hradec Králové FN Hradec Králové - dokompletování dodávky lineárních urychlovačů 19 504 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZBYTINY Obnova místní komunikace Skříněřovská poničené povodní dne 28. června 2009 19 448 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Vsetín a.s. ČSAD Vsetín - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 18 876 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Strakonice ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace 18 733 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Velké Hamry, ČOV - rekonstrukce 18 695 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hradec nad Svitavou Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou - I. etapa 18 607 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kozlovice Kozlovice - dostavba stokového systému 18 519 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kozlovice Kozlovice - dostavba stokového systému 18 519 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Kunín - stavební obnova kanalizace a ČOV Kunín po povodni 2009 18 472 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Opava Malé Hoštice - splašková kanalizace (zbývající část) 18 203 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Opava Malé Hoštice - splašková kanalizace (zbývající část) 18 203 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bobnice Bobnice a Kovansko - odkanalizování 18 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FN u sv. Anny v Brně - angiolinka II. 17 945 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Libice nad Cidlinou Kanalizace Libice nad Cidlinou - II. etapa 17 658 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Hluboká nad Vltavou Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí 17 619 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Hluboká nad Vltavou Intenzifikace ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí 17 619 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Pičín Pičín - splašková kanalizace a ČOV - I. a II. etapa 17 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Tachov - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 17 324 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Tachov - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 17 324 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Úvalsko Vodovodní přivaděč pro zásobení Úvalského regionu z Káranských řadů 17 257 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Obec Jeseník nad Odrou - 23 nově vzniklých nájemních bytů 17 082 983,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Strž Odkanalizování obcí Světnov a Škrdlovice včetně ČOV 16 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Vodovod Čechtínsko 16 670 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Vodovod Čechtínsko 16 670 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Němčice nad Hanou Němčice nad Hanou - dostavba kanalizace a ČOV 16 448 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Němčice nad Hanou Němčice nad Hanou - dostavba kanalizace a ČOV 16 448 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Centrum zdraví, o.s. Centrum zdraví, o.s. Prostějov - výstavba a vybavení zdravotnického centra na ulici Vodní 16 000 000,00 Kč N/A 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Region Jih Vodovod Region Jih - II. etapa - 2. část 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zvole ČOV a kanalizace Zvole a Olešinky 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lažiště Lažiště - Oprava vodní nádrže KN parc.č. 1180/2 po povodni v roce 2009 15 994 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Svratka CZ.04.1.21/3.2.00.1/4069 ČOV a kanalizace 15 926 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Valašská Bystřice Domov pro seniory Valašská Bystřice - přístavba 15 900 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Šenov u Nového Jičína Obnova mostu U Kostela přes řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína 15 771 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Nedvědice Novostavba kanalizace Nedvědice - lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu 15 750 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Národní muzeum Rekonstrukce objektu depozitáře NM - Terezín II 15 689 690,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC DOLNÍ HABARTICE Obnova místních komunikací po povodních 2009 v majetku obce Dolní Habartice 15 578 604,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice č. III/4832 - rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 přes řeku Jičínku v obci Nový Jičín - Žilina 15 495 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady FNKV Praha - obnova MR a rtg techniky 15 433 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Domažlice Domažlice - Havlovice, kanalizace 15 358 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kobylí CZ.04.1.21/3.4.00.2/4209 Kobylí-rekultivace skládky TKO Studýnky 15 102 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Rekonstrukce lávek pro pěší po povodni, Kunín 15 093 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 Město Vimperk- Křesánovský potok-otevřená část K.ú. Vimperk p.č. 1768/1,1769 15 074 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 Město Vimperk - Křesánovský potok - stoková část - ul. Kaplířova K.ú. Vimperk p.č. 73, 923/1, 2634, 64 15 068 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Oprava místní komunikace ulice Za Mostem v Karviné-Loukách 15 045 308,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Rakovník Intenzifikace ČOV Rakovník - kalové hospodářství 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Habartice Oprava mostků a mostů poškozených přívalovými dešti, Horní Habartice 14 955 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova vodovodního řadu a kanal.sběrače ul.Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009 14 882 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Hl. město Praha Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0004 Domkovská 14 850 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha ÚVN Praha - integrovaný nemocniční informační systém - nákup 14 715 600,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha ÚVN Praha - integrovaný nemocniční informační systém - nákup 14 715 600,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Staré Město Splašková kanalizace Staré Město 14 697 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Náměšť na Hané CZ.04.1.21/3.2.00.3/4414 Kanalizace obce Náměšť na Hané 14 511 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
TRANSCENTRUM bus s.r.o. TRANSCENTRUM bus, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 14 437 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Semily, a.s. ČSAD Semily, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 14 434 520,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Autobusy Karlovy Vary, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 14 360 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Semily, a.s. ČSAD Semily - Podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 14 352 580,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Branky Oprava chodníku u zámku 14 309 768,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Psychiatrická léčebna Jihlava PL Jihlava - změna energetického systému metodou EPC 14 302 819,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Psychiatrická léčebna Jihlava PL Jihlava - změna energetického systému metodou EPC 14 302 819,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velký Týnec Vodovod Velký Týnec - II. etapa (Velký Týnec-Čechovice) 14 202 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
NADACE ARDEA CZ.04.1.21/3.1.00.2/4249 Úprava a odbahnění Rychlovského rybníka 13 740 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bělotín B.j. 11 PB-PČB Bělotín, č.p. 62 13 515 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bělotín B.j. 11 PB-PČB Bělotín, č.p. 62 13 515 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hrubý Jeseník Obec Hrubý Jeseník - Tlaková kanalizace 13 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Intenzifikace a modernizace ČOV Žlutice 13 314 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Intenzifikace a modernizace ČOV Žlutice 13 314 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Merklín Kanalizace a ČOV Merklín 13 314 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet v ul.Sadové po povodni 2009, k.ú.Vimperk p.č.72, 73, 923/1, 2632 13 183 788,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova zatrubněného potoka v úseku městské koupaliště až křižovatka ulic Sušická a 1.Máje po povodni 2009,Vimperk p.č.638/1,2642,647,649,646/1,645/1 13 173 944,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC VESELÉ Obnova mostů a mostků poničených přívalovými dešti v obci Veselé 13 169 848,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Střední Čechy, a.s. ČSAD Střední Čechy, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 13 031 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice CZ.04.1.21/3.2.00.3/4419 Splašková kanalizace Ostrovačice - Říčany 13 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vysoké Mýto CZ.04.1.21/3.4.00.2/4281 Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto 12 762 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Cehnice Cehnice - obnova obecní komunikace na Jinín 12 743 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vsetín CZ.04.1.21/3.4.00.2/4282 Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko, Bobrky, Vsetín 12 663 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova odvádění povrchových dešťových vod v areálu U Sloupů po povodni 2009, k.ú.Vimperk p.č.2522/68, 2522/18, 2522/64, 2522/67 12 653 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BORS Břeclav a.s. BORS Břeclav, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 12 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Vltavy, státní podnik Protipovodňová opatření na Litavce - I. etapa, úsek Králův Dvůr 12 624 900,00 Kč N/A 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Doubravčice Vodovod Doubravčice 12 589 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Klučov Vodovod Klučov - Lstiboř 12 580 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kuřimany Rekonstrukce a odbahnění víceúčelových vodních nádrží v obci Kuřimany 12 534 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Dobrovolný svazek obcí Deblín Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Březina, Vohančice a Heroltice 12 369 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4063 kanalizace Mnichovic 12 369 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO POHOŘELICE CZ.04.1.21/3.4.00.2/4270 Rekultivace staré skládky TKO města Pohořelice 12 316 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hostěradice 70 TI Hostěradice, p. p. č. 2052, 2051, 2050, 2048, 2047, 2046, 2044, 1134/4, 2018/2, 2040, 2041, 2018/3, 2019, k. ú. Chlupice, 4252/4, k. ú. Míšovice 12 292 533,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bratronice Vodovod Bratronice a Dolní Bezděkov 12 170 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC LIPOVÁ Oprava mostů, mostků a lávek poškozených živelní pohromou, Lipová u Šluknova 12 125 376,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Region Jih Vodovod Region Jih - II. etapa - 3. část 12 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svazek obcí Region Jih Vodovod Region Jih - II. etapa - 3. část 12 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace, parkoviště a chodníků v ul.Mírová po povodni 2009, k.ú.Vimperk p.č.1842/11-15,1842/30-32 11 999 097,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čisovice Splašková kanalizace Čisovice 11 995 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FN u sv. Anny v Brně - angiolinka 11 994 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Netolice Obnova místní komunikace Grejnarov - Hrbov po povodni 2009 11 987 206,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 řeka Volyňka - západ - Zlatá Stezka K.ú. Vimperk p.č. 1601, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1533, 1534/1 11 932 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Opravy škod přívalových dešťů na p. č. kat. 614/1 v obci Jinín - Zorkovický potok 11 872 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace Vodník-ul.Purkártova po povodni 2009, k.ú. Vimperk p.č.1770,1771/22,1773/1,1782 11 866 196,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Chodová Planá - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 11 838 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Chodová Planá - intenzifikace a modernizace ČOV, kanalizace 11 838 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Sdružení obcí pro výstavbu a provoz skládky ČERNOŠÍN CZ.04.1.21/3.4.00.2/4273 Zařízení pro třídění odpadů SOČ Černošín 11 804 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čižice Čižice kanalizace a ČOV II.etapa - pravobřežní kanalizace 11 720 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha ÚVN Praha - centrální nemocniční systém 11 549 597,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Blatno Blatno - vodovod 11 522 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Budyně Rekonstrukce místní komunikace Na Plánkách 11 515 040,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Město CZ.04.1.21/3.4.00.3/4502 Uzavření a rekultivace skládky, Horní Město 11 489 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC VESELÉ Obnova obecních komunikací poškozených živelní pohromou, Veselé 11 449 774,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Měkynec Rekonstrukce místní komunikace Měkynec - Jílový 11 237 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska CZ.04.1.21/3.2.00.1/4077 Habartov, Bukovany - centrální ČOV a kanalizace 11 128 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Pardubický kraj CZ.04.1.21/3.4.00.2/4306 Sanace skládky odpadů Hodonín 11 050 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Český rybářský svaz MO Lanškroun CZ.04.1.21/3.1.00.2/4318 Odbahnění rybníku Slunečný v k.ú. Lanškroun 11 020 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Třešovice Oprava Třešovického potoka 10 939 627,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší 10 919 484,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Odry, státní podnik Sedlnice km 18,340 - 20,270 10 877 073,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Stavební úpravy Zdravotního střediska v Kuníně po povodni 10 869 417,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady FNKV Praha - dovybavení op. sálů a upgrade gama kamery 10 860 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - centrální sterilizace - pavilon B1 10 840 689,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - obnova zdravotnické techniky 10 782 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Habartice Oprava komunikací poškozených přívalovými dešti, Horní Habartice 10 775 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slatina Neuměřice, Olovnice, Slatina - vodovod, část Slatina - vodovod 10 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slatina Neuměřice, Olovnice, Slatina - vodovod, část Slatina - vodovod 10 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Svijany Výstavba kanalizace Svijany 10 642 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/483 rekonstrukce mostu ev. č. 483-013 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 10 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Strážovice a Stavěšice Strážovice - Stavěšice, kanalizace a ČOV 10 602 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Rekonstrukce centra obce Jeseník nad Odrou 10 599 021,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.2/4202 Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava 10 538 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Koryčany CZ.04.1.21/3.2.00.3/4491 Kanalizace Koryčany-stoka B, stoka C-I.aII.etapa a rekonstrukce ČOV 10 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
EKOBIOENERGO CZ.04.1.21/3.3.00.3/4621 Teplárna JIH-istalace kotle 5MW na spalování biomasy a výstavba tep. rozvodů v lokalitě HorkaDomky 10 439 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Hlavní město Praha Stavba č. 3082 - TV Radotín, etapa 0011 Viničky - kanalizace 10 411 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jesenice Vodovod Kocanda - Osnice 10 378 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
LOM PRAHA s.p., OTS PS - ISSŘ - Integrovaný systém správy a řízení ISSŘ 10 329 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Buštěhrad CZ.04.1.21/3.2.00.1/4079 Kanalizace a ČOV Buštěhrad 10 281 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ratenice Kanalizace obce Ratenice - I. etapa 10 205 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Správa vojenského bytového fondu Praha SVBF Praha - rekonstrukce ubytovny, Tábor-Lidická 10 204 362,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení Turnov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4009 Odkanalizování Hrubého a Mého Rohozce a Daliměřic 10 131 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústecký kraj III/2639 Janská - Rabštejn 10 096 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice 10 084 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích JU - Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce 3, České Budějovice 10 029 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava - vybavení pro pracoviště centra stereotaktické radiochirurgie a radioterapie 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rebešovice Kanalizace a ČOV Rebešovice 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín B.j. 12 PB-VB Kunín 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bernartice Obnova mostů a lávek přes Vojtovický a Vlčický potok a navazujících MK zničených povodní v červnu 2009 v obci Bernartice 9 981 631,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Litochovice Oprava místní komunikace p.č.kat. 608/2,608/4 v k.ú. Neuslužice 9 972 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OMEGA SERVIS holding a.s. OMEGA Servis, Pořízení dopravní technologie k provozování linky kombinované dopravy na trase Bernburg - Chropyně 9 942 660,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 řeka Volyňka - sever - v prostoru parku K.ú. Vimperk p.č. 923/1, 865/1, 843/1, 2590/1 9 925 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO NOVÝ KNÍN Nový Knín - Vybudování nové ČOV a kanalizačního přivaděče ze staré ČOV 9 877 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTYS STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Opěrné zdi pod kostelem 9 867 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Planá CZ.04.1.21/3.3.00.2/4263 Přestavba výtopny na spalování biomasy 9 851 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha ÚVN Praha - rekonstrukce prostor oddělení sociální péče pro válečné veterány - 2. etapa 9 787 730,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MALOVICE OPRAVA KOMUNIKACE OBCE MALOVICE PO POVODNI 2009 - místní komunikace náves Krtely 9 764 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 9 753 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
FTL - First Transport Lines, a.s. FTL-First Transport Lines - Podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy 9 734 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska Úpravna vody Horka - zajištění kvality vyráběné vody 9 731 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Rekonstrukce Obecního úřadu Jeseník nad Odrou 9 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ondřejov Kanalizace Ondřejov a Třemblat 9 649 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nové Bránice Nové Bránice - kanalizace II. etapa 9 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Nové Město pod Smrkem Dostavba kanalizační sítě Nové Město pod Smrkem 9 546 000,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Labe, Mělník, protipovodňová ochrana 9 534 499,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Labe, Mělník, protipovodňová ochrana 9 534 499,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Monitorovací a ověřovací vrty 9 532 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik Monitorovací a ověřovací vrty 9 532 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žeravice Dostavba kanalizace v obci Žeravice 9 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bílsko Rekonstrukce místní komunikace Záluží 9 472 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHROBOLY Obnova víceúčelové vodní nádrže v obci Chroboly po povodni 2009 9 471 815,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Moravy, s.p. Rožnovská Bečva, km 0,000 - 3,025 a Spojená Bečva, km 58,300 - 59,300, oprava toku 9 387 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Rekonstrukce chodníků v obci Kunín postižených povodní v roce 2009 9 371 559,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milejovice Oprava komunikace Milejovice 9 277 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MOŘKOV Odstranění povodňových škod na toku Králův potok v Mořkově - SO 01.1 oprava toku 9 268 031,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodohospodářské sdružení Turnov Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice 9 223 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Helvíkovice Kanalizace Helvíkovice 9 218 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Střední Čechy, a.s. ČSAD Střední Čechy - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 9 155 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krejnice Stavební úpravy místní komunikace Krejnice - Mačice 9 090 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Plumlov ČOV a kanalizace Plumlov 9 081 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 36 TI Náměšť nad Oslavou, p. p. č. 1188; 1189; 780/2,90,180; 997/2; 1002/1,27,34,87,88; 1114/2; 1153/2; 1155/9; 1019/1; k. ú. Náměšť nad Oslavou 9 054 183,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 36 TI Náměšť nad Oslavou, p. p. č. 1188; 1189; 780/2,90,180; 997/2; 1002/1,27,34,87,88; 1114/2; 1153/2; 1155/9; 1019/1; k. ú. Náměšť nad Oslavou 9 054 183,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Malé Svatoňovice Dostavba kanalizace Malé Svatoňovice - I. etapa 9 034 000,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Povodňové škody 2009 Děčín - MK 1B/P- CHLUM 9 009 548,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Správa vojenského bytového fondu Praha SVBF Praha - rekonstrukce ubytovny, Chotusice 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
NADACE ARDEA CZ.04.1.21/3.1.00.2/4248 Oprava a odbahnění Plástovického rybníka 8 937 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Staňkov Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a odkanalizování města Staňkov - II. etapa odkanalizování obce Krchleby 8 933 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Staňkov Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a odkanalizování města Staňkov - II. etapa odkanalizování obce Krchleby 8 933 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BORS Břeclav a.s. BORS Břeclav - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 8 929 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Slatiňany Kanalizace - ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického ve Slatiňanech 8 882 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vacov Opravy místních komunikací po přívalových povodních v obci Vacov 8 878 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova vodovodu a kanal.sběračů v ul. Boubínská,Brigádnická,Nerudova,Rückerova a Tovární po povodni 2009 8 873 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace Solná Lhota-Skláře po povodni 2009, k.ú.Skláře u Vimperka p.č.551/1,463/1 k.ú.Solná Lhota p.č.554/1 8 715 276,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze VFN Praha 2 - studie variantních řešení modernizace komplexu VFN a jejich proveditelnosti 8 711 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Slavkov u Brna Město Slavkov u Brna - obnova vodního příkopu zámeckého parku 8 709 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/48312 v obci Čeladná – Podolánky – rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 8 587 385,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ČKYNĚ Obec Čkyně - Rekonstrukce lávky přes řeku Volyňku 8 577 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Ivanovice na Hané Splašková kanalizace Chvalkovice na Hané 8 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Červená Řečice B.j. 7 PB-PČB Město Červená Řečice č.p. 21 8 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s. Kanalizace Žamberk - část Betlém a Polsko 8 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FNsA Brno - nástavba 2. a 3. NP budovy J 8 450 540,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nasavrky CZ.04.1.21/3.3.00.2/4296 Vytápění ZŠ Nasavrky pomocí tepelných čerpadel 8 429 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava zábradelního svodidla 8 428 874,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC NEBAHOVY Obnova místní komunikace Zdenice - Jelemek po povodni 2009 8 418 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. OAD Kolín, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 8 328 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - radiologický informační systém a nemocniční archiv PACS 8 304 200,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krchleby Vodovod Krchleby 8 270 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Labe, státní podnik Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část 8 252 368,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Domov na Kalvárii s.r.o. B.j. 8 PB - PČB Jaroměřice 8 198 956,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Radomyšl Obnova místních komunikací Městys Radomyšl - MK Leskovice 8 158 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bílsko Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže v obci Bílsko 8 152 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Pacov Nástavba domova pro seniory Pacov 8 123 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Svinaře Veřejný vodovod a vodojem Svinaře - I. etapa 8 101 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Dobřany Dobřany - rekonstrukce úpravny vody a napojení nového zdroje podzemní vody 8 097 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žáky Vodovod Březí - Štrampouch 8 038 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/48312 v obci Čeladná – Podolánky – rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 8 000 648,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy - I. etapa 8 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kovářov B.j. 8 PB-VB Kovářov 8 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Srch Srch - odkanalizování místních částí Hrádek a Pohránov 8 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Raspenava Raspenava - 322 domácností 7 988 278,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MOŘKOV Oprava místních komunikací a propustků v obci Mořkov, k.ú. Mořkov 7 964 102,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MARKVARTICE Oprava mostů a mostků poničených přívalovými dešti, Markvartice 7 939 877,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C 242 Opěrná zeď - úsek 2 7 884 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vrbice Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech - 1. část 7 794 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Na Bulovce FN Bulovka - přístrojové vybavení nemocnice 7 770 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Rekonstrukce mostu ev.č. 4848-22 přes řeku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm 7 760 062,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Jinín - obnova obecní komunikace na Cehnice. 7 742 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Třebohostice Oprava místní komunikace TŘEBOHOSTICE - MNICHOV - Etapa A 7 739 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Terezín Kanalizace Terezín, Kréta a Nové Kopisty 7 706 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HODSLAVICE Povodňové škody v obci Hodslavice - most M1 u čp. 99 7 694 572,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milín Rekonstrukce ČOV Milín 7 680 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milín Rekonstrukce ČOV Milín 7 680 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Vodovod - Zárybničná Lhota 7 674 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj III/4539 Skorošice – Kobylá – oprava povodňových škod 7 603 395,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hradečno Splašková kanalizace v obci Hradečno - 1. stavba 7 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chrášťany Stavební úpravy místní komunikace Koloměřice - samota U Kutišů 7 594 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chvojenec Kanalizace Chvojenec - II. stavba 7 592 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chvojenec Kanalizace Chvojenec - II. stavba 7 592 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁLEZLY Obnova opěrných zdí zničených v důsledku povodní v červnu 2009 - Obec Zálezly. 7 590 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stebno Obnova odvodňovacího systému včetně mostku a koryta Podlešínského potoka, Podlešín u Stebna 7 555 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Silnice III/4535 Uhelná – Nové Vilémovice – oprava povodňových škod 7 548 121,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Václavovice Rozšíření splaškové kanalizace Václavovice 7 514 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ČKYNĚ Místní komunikace a chodníky v centru obce Čkyně 7 503 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mratín Intenzifikace ČOV v Mratíně 7 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BORS Břeclav a.s. BORS Břeclav - podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy 7 495 756,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Radomyšl Modernizace čistírny odpadních vod v obci Radomyšl 7 490 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - modernizace počítačového tomografu 7 469 142,00 Kč N/A 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4832 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín - Žilina, Životice u Nového Jičína - 1,3,6,7 7 391 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Rosice Rosice, lokalita na Mýtě, lokalita Říčanská - kanalizace 7 376 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Rosice Rosice, lokalita na Mýtě, lokalita Říčanská - kanalizace 7 376 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Milovice Milovice - splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice 7 367 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chotusice Chotusice - rekonstrukce ČOV 7 304 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Radomyšl Obnova místních komunikací Městys Radomyšl - MK Láz 7 290 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čečelovice Rekonstrukce místní komunikace Čečelovice- K Míchovce 7 270 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hartvíkovice Hartvíkovice - kanalizace II.etapa 7 234 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4832 - rekonstrukce opěrných zdí u toku Jičínky v obci Nový Jičín - Žilina, Životice u Nového Jičína - I. etapa 7 229 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Heřmaň Výstavba ČOV, přivaděče a dostavba kanalizace v obci Heřmaň 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krouna 14 TI Krouna, p. p. č. 1476/16-19, 1486/4, 3393/1, 1492/32, 3386/1, k. ú. Krouna 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - rekonstrukce výtahů 7 193 420,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VYDOS BUS a.s. VYDOS BUS - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 7 175 700,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bohušov CZ.04.1.21/3.1.00.3/4671 Podpora rozvoje mokřadů a biodiverzity na území obce Bohušov 7 139 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Soběslav CZ.04.1.21/3.3.00.2/4293 Úprava centrálního zásobování teplem města Soběslav 7 125 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD POLKOST, spol. s r.o. ČSAD POLKOST - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 7 115 913,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Regionální svazek obcí Vltava CZ.04.1.21/3.4.00.2/4267 Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů 7 111 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04816 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev.č. 04816-1,2,3 před obcí Dub 7 104 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Oprava povodňové škody na rybníce Skalka u Volyně. 7 064 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. Okresní autobusová doprava Kolín podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 7 061 125,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čelechovice na Hané Vodohospodářská infrastruktura-Čelechovice n/H, místní část Kaple-splašková kanalizace, Čelechovice n/H-Studenec-splašková kanalizace 7 059 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC VEŘOVICE Rekonstrukce části místních komunikací v obci Veřovice 7 038 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Uhelná Rekonstrukce místních komunikací v obci Uhelná 7 030 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
PARDUBICKÝ KRAJ Obnova silnice II/360 Řetůvka - Sloupnice 7 029 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Syrovátka Kanalizace Syrovátka 7 026 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4049 vodovod ve městě Mnichovice 7 012 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Postřekov Postřekov kanalizace II. etapa 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Postřekov Postřekov kanalizace II. etapa 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Tehov Intenzifikace ČOV Tehov 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Petrohrad Kanalizace Petrohrad II. etapa 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krejnice Stavební úpravy místní komunikace Krejnice - Frymburk 6 998 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slabčice Stavební úpravy místní komunikace Nemějice - Karlov 6 976 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kladruby Stavební úpravy místní komunikace Kladruby - Poříčí 6 906 496,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHOUSTNÍK "Náprava povodňových škod způsobenými přívalovými dešti na komunikaci v katastru obce Choustník na p.č. 875, 877/1" 6 890 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zdiby CZ.04.1.21/3.2.00.1/4073 ČOV,rozšíření kanalizačních řadů Brnky,Holosmetky,Zdiby 6 888 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04815 - opěrné zdi u toku Odry v obci Bernartice nad Odrou, SO C241 Opěrná zeď - úsek 1 6 883 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Opravy škod přívalových dešťů na p. č. kat. 566 v obci Jinín - Zorkovický potok 6 857 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
SENIOR - DOMÁCÍ PÉČE s.r.o. B.j. 9 - PB - PČB Medlov, okres Brno - venkov 6 856 906,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
SENIOR - DOMÁCÍ PÉČE s.r.o. B.j. 9 - PB - PČB Medlov, okres Brno - venkov 6 856 906,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha - nákup zdravotnické techniky 6 853 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Palkovice Palkovice - dostavba kanalizace III. etapa 6 834 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Palkovice Palkovice - dostavba kanalizace III. etapa 6 834 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čeladná Rekonstrukce mostu ev.č. Če-M05 přes řeku Frýdlantskou Ondřejnici v obci Čeladná (k nádraží) 6 807 658,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Svitavy CZ.04.1.21/3.2.00.3/4500 Kanalizace města Svitavy, II.etapa 6 798 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Domov důchodců Stachy -Kůsov CZ.04.1.21/3.3.00.2/4262 Rekonstrukce kotelny a instalace tepelného čerpadla a solárního systému na ohřev TUV 6 775 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mičovice Oprava místní komunikace na KN parc.č. 1774, 1788/1 v k.ú. Klenovice, KN parc.č. 1793/3, 1788/2 v k.ú. Ratiborova Lhota. 6 766 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZBYTINY Obnova části místní komunikace Zbytiny - Sviňovice po povodni 2009 6 705 606,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4832 Životice - opěrné zdi, km 1,8 -7,00 mimo úseky 1-7 6 683 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Severočeská vodárenská společnost Česká Kamenice - intenzifikace ČOV 6 664 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Kulturní dům Blahutovice - odstranění povodňových škod 6 655 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - pořízení kontejnerové serverovny 6 645 932,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Terezín CZ.04.1.21/3.2.00.3/4480 Terezín- odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice 6 644 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 4562-2, Nová Červená Voda 6 624 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Buzice Stavební úpravy místní komunikace Buzice - Václavov 6 604 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Povodňové škody 2009 - Děčín, Horní Oldřichov 6 597 860,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC NOVÁ PEC Obnova úseků místní komunikace Nová Pec - Jelení Vrchy po povodni 2009 6 596 940,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Obnova odvodnění ulice Žižkova po povodni 2009. 6 584 078,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
TQM - holding s.r.o. TQM, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 6 578 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velká Kraš Oprava místní komunikace podél řeky Vidnávky po živ.události v 6/2009 6 561 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čečelovice Oprava místní komunikace Čečelovice - Mečichov 6 560 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Střítež B.j. 8 PB-PČB Střítež u Třebíče, p.č. 1074/35, Třebíč 6 556 566,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OSNADO spol.s r.o. OSNADO - podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy 6 513 680,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kozárovice Kozárovice - dostavba kanalizace 6 508 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Krupka Obnova komunikací po živelné pohromě, Krupka u Teplic 6 465 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Nový Hrozenkov Oprava mostu ev.č. C18-M2 přes potok Brodský zničeného povodní 05/2010 v obci Nový Hrozenkov 6 463 785,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MALOVICE OPRAVA KOMUNIKACÍ OBCE MALOVICE PO POVODNI 2009-místní komunikace Hradiště 6 459 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HRUŠKY 80 TI Hrušky, p. p. č. 1571-1573, 1566, 1568, 1569, 1548/1, 61-63, 1964/31 (PK), 205, 1570/2, k. ú. Hrušky 6 458 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HRUŠKY 80 TI Hrušky, p. p. č. 1571-1573, 1566, 1568, 1569, 1548/1, 61-63, 1964/31 (PK), 205, 1570/2, k. ú. Hrušky 6 458 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Střítež nad Bečvou Povodňové škody obce Střítež nad Bečvou, oprava poškozených komunikací 6 437 647,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
TRANSCENTRUM bus s.r.o. TRANSCENTRUM bus - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 6 429 950,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Vimperk: Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Žižkova po povodni 2009 6 390 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Životice u Nového Jičína Oprava mostů v obci Životice u Nového Jičína - most M5 6 351 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HRACHOLUSKY Obnova místní komunikace Obora po povodni 2009 6 351 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Nový Hrozenkov Oprava mostu ev.č. C20-M3 přes místní potok zničeného povodní 05/2010 v obci Nový Hrozenkov 6 325 922,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC LIPOVÁ Oprava vodní záchytné nádrže nad obcí Lipová u Šluknova 6 305 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 4535-3 za obcí Uhelná 6 301 565,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hutisko - Solanec Obnova obecních komunikací po povodni 2010 6 289 930,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4822 - Rekonstrukce mostu ev.č.4822-1 přes potok Sedlnice v obci Závišice 6 269 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Čestice Místní komunikace III. tř. U Dobré Vody - Nahořany, silnice III/1707 v majetku obce 6 269 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Svatá Maří Obnova místních komunikací Svatá Maří po povodni v roce 2009 - U bytovek, U Chvalů a Smrčná 6 216 285,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chrášťovice Stavební úpravy na místní komunikaci Klínovice 6 216 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Nový Hrozenkov Oprava místní komunikace C18 zničenou povodní 05/2010 v obci Nový Hrozenkov 6 210 204,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Měkynec Rekonstrukce místní komunikace Rejty 6 190 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žitenice Obnova obecních komunkací po živelné pohromě, Žitenice 6 180 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BOSÁK BUS spol. s r.o. BOSÁK BUS, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 6 143 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Beňov Odstranění škod po povodních a přívalových deštích v roce 2010 v obci Beňov 6 136 387,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice - vodovod, část Lodenice 6 120 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Tourbus, a.s. Tourbus, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 6 098 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,310-0,450 6 092 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hradec nad Svitavou Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou - I. etapa 6 089 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZDÍKOV CZ.04.1.21/3.3.00.1/4021 Úpravy a rozšíření blokové kotelny na spalování biomasy 6 069 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 03559-1, Hustopeče nad Bečvou 6 061 729,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Silnice III/45313 Žulová - Bergov – oprava povodňových škod 6 056 103,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústecký kraj II/250 Staňkovice - Bítozeves 6 024 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Oprava kulturního domu Jeseník nad Odrou 6 022 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kamenný Újezd Kamenný Újezd kanalizace 6 021 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Životice u Nového Jičína Oprava chodníku v obci Životice u Nového Jičína 6 004 279,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Opatovice 15 TI Opatovice, p. p. č. 1598/2, 1657/22, 1685, k. ú. Opatovice u Hranic 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kosova Hora Kosova Hora - kanalizace - 3. etapa 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Troubky Troubky - 300 domácností (1. část) 5 998 276,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Stavební úpravy Zdravotního střediska v Kuníně po povodni 5 996 583,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bohuslavice u Zlína Zásobování obce Bohuslavice u Zlína pitnou vodou 5 986 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 4571-5 před obcí Zálesí 5 975 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vitiněves Kanalizace Vitiněves 5 971 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Oprava silnice II/457 Travná - Javorník 5 966 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Rekonstrukce mostu ev.č. 4865-1 přes Javořičku v obci Lichnov 5 962 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kubova Huť Oprava komunikace a veřejného prostranství poničených přívalovými srážkami v roce 2009, KN parc.č. 51/3, 374/1 v k.ú. a obci Kubova Huť. 5 958 262,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Mosty v obci Jinín - povodeň 2009 5 948 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ZDAR, a.s. ZDAR, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 5 946 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace Hrabice-Cejsice-Křesánov po povodni 2009,Vimperk k.ú Hrabice p.č.670/2, 682/1 k.ú. Křesánov p.č.941/1 5 941 571,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Jablunkov Rekonstrukce místních komunikací Nad Jatkami v Radvanově 5 933 702,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Komunikace Černětice na pozemku parc. č. 1256 5 921 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - zdravotnická technika pro patologii a TBC 5 904 132,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Obnova retenční nádrže na p.č.kat. 81 v k.ú. Jinín po přívalovém dešti 5 898 042,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žárovná Oprava místních komunikací po povodních v červenci 2009 - Obec Žárovná. 5 890 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/483-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č.483-010 přes místní potok v obci Bordovice 5 889 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Litochovice Obnova retenční nádrže na p.č.kat. 437/3 v k.ú. Litochovice po přívalovém dešti 5 885 678,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čimelice Oprava škod po povodni 2009 v obci Čimelice 5 881 695,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO VARNSDORF Oprava vodní záchytné nádrže a přívodního koryta, Varnsdorf 5 880 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Josef Mička Josef Mička, Inovační technologie nových linek kombinované dopravy 5 878 882,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
PARDUBICKÝ KRAJ Obnova silnice II/358 Zhoř - Němčice 5 852 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC TICHÁ Oprava několika místních komunikací po přívalových deštích v obci Tichá 5 850 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zlámanec B.j. 8 PB-VB Zlámanec, č.p. 95 5 841 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁBLATÍ Obnova místní komunikace Do Petrovic po povodni 2009 5 818 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - dovybavení a obnova zdravotnické techniky 5 816 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Miloňovice Stavební úpravy místní komunikace Miloňovice - Sudkovice 5 814 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Oprava vodní záchytné nádrže, Česká Kamenice 5 806 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vlčice Oprava povodňových škod v obci Vlčice I. etapa - u Schreiberů 5 791 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jindřichovice Jindřichovice - kanalizace, 3. etapa 5 750 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Oprava mostů poškozených živelnou pohromou, Kerhartice a Dolní Kamenice. 5 746 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mnichov Obnova požární nádrže na p.č.kat. 495/1 v k.ú. Mnichov po přívalovém dešti 2009 5 731 330,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Záboří Rekonstrukce místní komunikace ZÁBOŘÍ – VRBNO 5 725 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha ÚVN Praha - rekonstrukce heliportu 5 712 873,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Svatá Maří Oprava místních komunikací po přívalové povodni v roce 2009 5 696 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rakovice Obnova MK Jezvinec po povodni v červenci 2009 5 694 652,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC DRSLAVICE Obnova části místní komunikace Drslavice - Škarez po povodni 2009 5 678 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTYS STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Oprava komunikace poškozené při přívalových deštích v roce 2009 v místní části Řídký městyse Strunkovice nad Blanicí 5 675 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZBYTINY Obnova části místní komunikace Zbytiny směr Sviňovice po povodni 2009 5 664 912,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Životice u Nového Jičína Oprava mostů v Obci Životice u Nového Jičína - most M8 5 649 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Bulovce - nákup CT obnova stávajícího přístroje 5 641 071,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Oprava komunikace a odvodňovacího systému poškozeného živelní pohromou, Česká Kamenice 5 636 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Údlice CZ.04.1.21/3.4.00.2/4304 Asanace skládky kalů - laguna Údlice - 1. a 2. etapa 5 625 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Osek Obnova MK na p.č.499/1, 494 a 493 v osadě Malá Turná po povodni 2009 5 605 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁLEZLY Oprava místních komunikací Zálezly po povodni v roce 2009 5 604 302,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stehelčeves Odkanalizování obce Stehelčeves - 2.etapa 5 592 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Hartmanice Oprava mostů a místní komunikace po povodni 2009 5 563 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD MHD Kladno a.s. ČSAD MHD Kladno, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 5 550 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rokytno Kanalizace Rokytno - II. stavba 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rokytno Kanalizace Rokytno - II. stavba 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Nechanice Kanalizace Staré Nechanice 5 487 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dolní Novosedly Oprava komunikací v k. ú. Chrastiny 5 477 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hostašovice Povodňové škody na dopravní infrastruktuře v majetku obce Hostašovice - místní komunikace 5 457 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Strachotice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice - Slup 5 438 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MARTIN UHER, spol. s r.o. MARTIN UHER, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 5 421 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Štěpánov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4064 Štěpánov-tlaková kanalizace,ČOV a vodovod 5 413 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
obec Čechtice CZ.04.1.21/3.3.00.2/4260 přestavba a rekonstrukce kotelny z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie 5 412 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Oprava komunikace na p.č. 1264/1, 1264/2, 1265 a 1266 v k.ú. Černětice 5 411 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Vsetín a.s. ČSAD Vsetín, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 5 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Autobusy Karlovy Vary, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 5 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lučice 10 TI Lučice, p. p. č. 989 PK, 994 PK, 1035/5, 997 PK, 1003 PK, 1004 PK, k. ú. Lučice 5 398 862,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kváskovice Obnova místních komunikací po přívalové povodni v červnu 2009 v Kváskovicích 5 375 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/0484-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č. 0484-1 přes místní potok před obcí Blahutovice 5 363 428,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 457-005 před obcí Travná 5 362 221,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Šenov u Nového Jičína Rekonstrukce mostu u Fojtství v obci Šenov u Nového Jičína 5 356 513,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MOŘKOV Odstranění povodňových škod na toku Králův potok v Mořkově - SO 01.1 oprava toku 5 349 969,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO VOLARY Oprava místní komunikace Finské domky po přívalových deštích v roce 2009 ve Volarech. 5 345 067,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kovanice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4116 Kovanice - tlakova kanalizace, COV a vodovod 5 323 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD POLKOST spol. s r.o. ČSAD POLKOST, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 5 316 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Životice u Nového Jičína Oprava mostů v obci Životice u Nového Jičína - most M7 5 298 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hlupín Stavební úpravy místní komunikace Hlupín - Sedlo 5 291 242,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velká Kraš Oprava místní komunikace na pozemcích č. 1602/1, 1603/1, 836 a 122/1 po živ.události v 6/2009 5 253 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Brněnec CZ.04.1.21/3.3.00.2/4264 Kotelny pro základní školu a bytové jednotky v Brněnci 5 228 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Meziboří CZ.04.1.21/3.3.00.3/4616 Výměna kotlů VHK 2500 Slatina - Kotelna 5 221 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milonice Statické zajištění svahu u hřbitova v obci Milonice 5 220 381,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Tourbus, a.s. Tourbus, a.s., podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 5 220 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bolatice B.j. 6 PB-VB Bolatice 5 197 145,00 Kč 0,00 Kč 2016 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava komunikace u Fialů ve Skorošicích poškozené živelní událostí v 6/2009 5 189 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/483 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev.č. 483-006 přes místní potok za obcí Mořkov 5 159 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009, k.ú. Vimperk p.č.532/2 5 147 464,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Třanovice B.j. 8 PB - PČB Třanovice - SEN centrum 5 138 681,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Třanovice B.j. 8 PB - PČB Třanovice - SEN centrum 5 138 681,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava místní komunikace - MK Polka 5 094 557,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava 5 064 686,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hustopeče nad Bečvou CZ.04.1.21/3.2.00.1/4002 Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV 5 063 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - obnova přístrojové techniky 5 062 835,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žihobce Rekonstrukce místní komunikace Kadešice - Rozsedly 5 048 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních 2009 Město Vimperk - Křesánovský potok - stoková část - U Pivovaru K.ú. Vimperk p.č. 191,193/4,194/3,193/1,194/1 5 044 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Valašské Meziříčí Oprava mostu přes Rožnovskou Bečvu - Kouty 5 036 860,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lažiště Obnova místních komunikací I. po povodni v roce 2009 - Obec Lažiště. 5 032 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHLUMANY Obnova místních komunikací po přívalové povodni v červnu 2009 v obci Chlumany 5 021 323,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mnichov Obnova místních komunikací po přívalové povodni v červnu 2009 v obci Mnichov 5 017 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Nemocnice Ústí nad Orlicí CZ.04.1.21/3.3.00.2/4292 Kogenerační jednotka -nemocnice 5 001 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milešov Milešov - splašková kanalizace 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čermná nad Orlicí B.j. 2 PB-PČB a B.j. 4 PB-VB Čermná nad Orlicí 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Darkovice B.j. 12 PB-PČB Darkovice 4 999 633,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁBLATÍ Oprava požárních nádrží na území obce Záblatí po povodni v roce 2009 4 999 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO PRACHATICE Odstranění povodňových škod 2009 - oprava místní komunikace Kahov - Stádla 4 994 220,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Moravy, s.p. Branná, oprava toku km 0,000 - 5,500 4 985 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HRACHOLUSKY Obnova požární nádrže na parc. č. 1044/28 4 979 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Most ev. č. 44023-2 v obci Radíkov 4 963 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čejetice Oprava komunikace p.č.kat. 327/2,323/1 k.ú. Sedlíkovice - po povodni 2009 4 961 801,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jankovice Jankovice - zásobování pitnou vodou 4 958 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mikulovice Obnova obecního majetku po povodni 2009 - obec Mikulovice - k.ú. Mikulovice u Jeseníka - místní komunikace 4 956 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO UHERSKÝ BROD RPS - Uherský Brod, sídliště Pod Vinohrady 2013 4 953 785,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Doubravice Obec Doubravice - Obnova komunikace a odvodu dešťových vod p.č.kat. 445/1 k.ú. Nahošín po povodni 2009 4 948 116,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
PARDUBICKÝ KRAJ Obnova opěrných zdí v obci Třebařov silnice II/368 4 948 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Předslavice Oprava místní komunikace Úlehle 4 931 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Radim B.j. 11 PB - VB- Radim, č.p. 66 4 922 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čejetice Obnova komunikace po přívalovém dešti v obci Čejetice 4 915 066,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Slaný Dolín - odkanalizování 4 904 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava komunikace u Doláka poškozené živelní událostí v 6/2009 4 901 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skoronice Skoronice - kanalizace a kanalizační sběrač 4 900 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skoronice Skoronice - kanalizace a kanalizační sběrač 4 900 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Záhoří Oprava komunikace na parc.č. 770/2 Záhoří. 4 866 467,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Netolice Obnova místní komunikace Pod Jánem po povodni 2009 4 861 491,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krty - Hradec Stavební úpravy místní komunikace Krty - Mnichov - úsek obce Krty - Hradec 4 851 432,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ZDAR, a.s. ZDAR - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 4 840 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HODSLAVICE Povodňové škody na dopravní infrastruktuře v majetku Obce Hodslavice - chodník ke Kacabaji - oprava chodníku a opěrné zdi 4 835 986,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mečichov Oprava místní komunikace MEČICHOV - ČEČELOVICE 4 820 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC HUNTÍŘOV Oprava mostního objektu Č.M-04 ve Staré Olešce - MK Č.3B2, opravy a sanace hráze, stavidla a obslužné lávky Olešského rybníka 4 802 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZDÍKOV Oprava MK Račov -Putkovské samoty po přívalové povodni 4 800 972,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava místní komunikace - MK Zelená Hora 4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
LOM PRAHA s.p., OTS PS - PALPOD - Systém velení a řízení palebné podpory, integrovaný v rámci ASVVŘ/BVIS 4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekostrukce mostu ev.č. 04810-5 přes zátopní území řeky Odry za obcí Jeseník n.O. 4 796 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Poříčí Oprava komunikace v k. ú. Dolní Poříčí 4 792 859,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTYS SLAVĚTÍN Oprava vodní záchytné nádrže a komunikace poškozených přívalovými dešti, Slavětín nad Ohří. 4 760 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Němčice Němčice u Kolína - vodovod 4 747 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Na Bulovce FN Bulovka - plicní ventilátory a urologický RTG přístroj 4 735 004,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čelechovice na Hané Vodohospodářská infrastruktura-Čelechovice n/H, místní část Kaple-splašková kanalizace, Čelechovice n/H-Studenec-splašková kanalizace 4 735 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Cizkrajov B.j. 14 PB-PČB Cizkrajov, č.p. 69, Cizkrajov 4 722 575,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Smilovice Kanalizace Smilovice II. etapa 4 715 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
LOM PRAHA s.p., OTS PS - ZPRAVOD - Automatizovaný sysém velení a řízení zpravodajské činnosti/ elektronického boje integrovaný v rámci ASSVŘ/BVIS 4 712 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Úštěk Oprava komunikace a mostku zasažené živelní pohromou p.p.č. 2071/9 a 2056, Tetčiněves 4 702 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hrobce Oprava komunikace poničené přívalovým deštěm, Hrobce 4 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC NOVÁ PEC Obnova místní komunikace Bělá - Hory po povodni 2009 4 689 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slabčice Stavební úpravy místní komunikace Slabčice - náves 4 670 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava mostu u Máliků a mostu u Barabášů vč. opravy obslužných komunikací po živ. události v 6/2009 4 668 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava mostu Pliska na Petrovickém potoce v obci Skorošice poškozeného živ. události v 6/2009 4 668 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Silnice III/4538 Buková – Tomíkovice – oprava povodňových škod 4 665 195,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava komunikace Za potokem poškozené živelní událostí v 6/2009 4 658 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Pivkovice Obnova místních komunikací 4 657 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Fulnek Oprava MK Palackého, Stará Valteřovská 4 650 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Moravany CZ.04.1.21/3.1.00.2/4252 Moravany-komplexní protipovodňová opatření 4 633 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC STACHY Stavební úpravy místní komunikace Stachy - Říhov 4 625 185,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Leština 39 TI Leština, p. p. č. 283/14, 283/21, k. ú. Leština u Zábřeha 4 614 172,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Leština 39 TI Leština, p. p. č. 283/14, 283/21, k. ú. Leština u Zábřeha 4 614 172,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Světice Světice - rozšíření ČOV 4 614 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dřešín Část místní komunikace Dřešínské chalupy - silnice II/170 4 613 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Novosedly Obnova místní komunikace Ke střelnici po přívalové povodni v červnu 2009 4 612 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mičovice Oprava místních komunikací Mičovice : Jáma - K Jakšům a Klenovice - Libínský, po přívalových deštích v roce 2009 4 599 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Věžky CZ.04.1.21/3.1.00.2/4247 Revitalizační a protipovodňové rybníky 4 576 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žihobce Rekonstrukce místní komunikace Podskalí - Rozsedly 4 574 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rtyně nad Bílinou Obnova komunikace a opěrné zdi, Rtyně nad Bílinou 4 565 500,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Životice u Nového Jičína Oprava mostů v Obci Životice u Nového Jičína - most M6 4 554 426,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Katovice Oprava kanalizačního řadu a komunikace 4 554 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Drážov Místní komunikace Zálesí, Paloučky - silnice č. III/17019 4 542 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava Rudolfovy cesty a komunikace K novým domům poškozených živ.událostí v 6/2009 4 529 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/46427-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č.46427-4 přes Butovický potok za obcí Studénka 4 525 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTYS STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Oprava komunikace K Obecnímu po přívalových deštích v roce 2009 - městys Strunkovice nad Blanicí 4 524 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Olešná Obnova místní komunikace na p.č. 4226/1 po povodni 2009 4 517 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Oprava komunikace nám. Hrdimů, Volyně poškozené při povodni 2009 4 508 338,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava místní komunikace do Nového Podhradí na pozemku č. 3146, k.ú. Černá Voda 4 503 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kobeřice B.j. 3 PB-VB Kobeřice, okr. Opava 4 500 388,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
obec Nedašova Lhota Nedašova Lhota - doplnění kanalizace 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava komunikace Za Obecním úřadem poškozené živ. událostí v 6/2009 4 499 404,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Sedlice Obnova místních komunikací v místních částec Města Sedlice po povodni 2009 4 487 200,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ktiš Odstranění povodňových škod , oprava komunikací č.kat.1420,562/3,642/7 v obci Ktiš v roce 2009 4 483 846,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kratušín Oprava místních komunikací poškozených povodní dne 28. června 2009 4 459 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO VOLARY Oprava komunikace Krejčovice - Město Volary. 4 447 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čejetice Opravy škod přívalových dešťů na vodoteči v obci Čejetice 4 446 490,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŽERNOVICE Oprava místních komunikací po povodních v červenci 2009. 4 431 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Kyjov a.s. ČSAD Kyjov, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 4 426 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Častolovice 19 TI Častolovice, p. p. č. 508/53,54,55,57,58,59, k. ú. Častolovice 4 423 803,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vlachovo Březí Obnova místních komunikací na p.č. 1209 a 1210 po povodní 2009-město Vlachovo Březí. 4 418 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace v ul.Zlatá Stezka po povodni 2009, k.ú.Vimperk p.č.1652 4 404 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Roudnice nad Labem Oprava mostu poškozeného živelní pohromou, Roudnice nad Labem 4 399 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kladruby Stavební úpravy místní komunikace Kladruby - Divoš 4 388 376,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Nová Cerekev CZ.04.1.21/3.1.00.2/4220 Oprava a odbahnění Nového rybníka 4 388 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Fulnek Oprava MK Jerlochovice 4 383 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Poříčí Obnova místní komunikace "Za řekou" 4 379 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4865-stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev.č. 4865-2 přes Lichnovský potok v obci Lichnov 4 359 455,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.3/4593 Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosferické rezervaci Dolní Morava, vKvarteru řeky Moravy a přilehlých oblastech 4 348 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MAHOUŠ Oprava místních komunikací po přívalových deštích v roce 2009 v obci Mahouš 4 347 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Řepice Obnova místních komunikací p.č. kat. 422/1, 412/1, 408/1 v k.ú. Řepice po povodni 2009 4 343 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC PŘEHOŘOV Oprava místní komunikace Přehořov p.č. 743, 744, 742 4 329 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO VARNSDORF Oprava vodní záchytné nádrž "Kočka", Varnsdorf 4 319 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústecký kraj III/26029 Povrly - Mirkov 4 314 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO VARNSDORF Oprava vodní záchytné nádrže "Valcha", Varnsdorf 4 310 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Loučeň CZ.04.1.21/3.2.00.1/4060 Splašková kanal.tlaková a ČOV Loučeň 4 302 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁBLATÍ Obnova opěrné zdi místní komunikace 6c Záblatí ( MK č.p.28 - č.p. 39 včetně spojky k autobusové zastávce) po přívalové povodni 2009. 4 299 752,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bušanovice Obnova MK v obci Bušanovice po přívalové povodni v roce 2009 (Horní Nakvasovice, Dolní Nakvasovice a Zadní cesta) 4 299 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Davle CZ.04.1.21/3.2.00.1/4087 Davle-tlaková kanalizace a ČOV 4 296 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Oprava komunikace na pozemku p.č. 367/1 v k.ú. Račí 4 295 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Stavební úpravy zámku Kunín povodních 4 291 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Brno FN Brno - digitalizace části skiaskopicko-skiagrafického provozu FN Brno 4 290 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Na Bulovce FN Bulovka - RTG přístroje s přímou digitalizací 4 286 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lično 25 TI Lično, p. p. č. 704/1, 3669, 3029/2, 3025/2,3021, 3027, 3031, 3035, 3036, 3040, 3042, 3665, 186/2 PK, 3020/2, 699/18, k. ú. Lično 4 281 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/45814 - rekonstrukce mostu ev. č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 4 280 130,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Úštěk Oprava komunikace a mostu poškozených přívalovými dešti, Rochov u Tetčiněvsi. 4 280 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE Oprava komunikace poškozené přívalovým deštěm, Česká Kamenice 4 265 070,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Trojanovice CZ.04.1.21/3.4.00.3/4651 Sběrný dvůr komunálního odpadu Trojanovice 4 263 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO FRÝDLANT Frýdlant - 142 domácností 4 260 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO UHERSKÝ BROD RPS - Uherský Brod, sídliště Pod Vinohrady 2012 4 254 026,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žeravice Žeravice - výstavba ČOV 4 254 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ktiš Obnova místní komunikace Ktiš - Pila po povodni 2009 4 245 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Předslavice Oprava místních komunikací Předslavice 4 239 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Čestice Místní komunikace III.tř. Na Kobylce - Čestice, silnice III/17016 v majetku městyse 4 236 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4832-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č. 4832 - 7 přes potok Jičínka v obci Životice u Nového Jičína 4 226 386,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BORS Břeclav a.s. BORS Břeclav, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 4 224 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava místních komunikací u Miťků a u Rybára poškozených živelní událostí v 6/2009 4 218 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obrnice CZ.04.1.21/3.3.00.3/4615 Výměna kotlů v kotelně obce Obrnice 4 215 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava opěrných zdí podél komunikace na pozemku č. 3159/1 v Černé Vodě 4 212 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Odry, státní podnik Olše km 19,100 - 19,800 4 198 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mičovice Oprava místní komunikace na KN parc.č. 1419/1 v k.ú. Frantoly. 4 192 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
GUMOTEX, akciová společnost CZ.04.1.21/3.3.00.2/4287 Snížení emisí těkavých organických látek při povrchové úpravě tkanin 4 168 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Správa vojenského bytového fondu Praha SVBF Praha - rekonstrukce bytových domů, Kozlov 4 166 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vražné Oprava místní komunikace na pozemku č. 956 poškozené živelní událostí v 6/2009 4 165 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Osoblažská dopravní společnost s r.o. Osoblažská dopravní společnost, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 4 150 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Libkovice pod Řípem Obnova komunikace, opěrné zdi a chodníku zasaženého živelnou pohromou, Libkovice pod Řípem 4 149 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Moravy, s.p. Rožnovská Bečva, km 8,290, jez Zašovský - oprava, Střítež nad Bečvou 4 148 133,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Zákupy Oprava mostků poškozených přívalovými dešti, Zákupy. 4 142 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velká Kraš Obnova 2 stržených lávek - u Zdražilů a u Rumanů vč. břehové zátrže po živ. události v 6/2009 4 137 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Zákupy Oprava komunikací poškozených živelní pohromou, Zákupy 4 136 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mičovice Stavební úpravy místní komunikace Jáma - Počátka 4 108 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Správa vojenského bytového fondu Praha SVBF Praha - plynofikace kasáren Vyškov a VVP Dědice 4 105 673,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nová Ves Oprava komunikace - Lhota pod Kůstrým 4 099 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Obnova místní komunikace po přívalovém dešti na p.č.kat. 598/2 k.ú.Jinín a p.č.kat. 552 k.ú. Zorkovice 4 096 270,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC STACHY Stavební úpravy místní komunikace Jáchymov 4 082 959,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Strakonice Oprava komunikací na pozemcích parc.č. dle KN 1086/3, dle PK 1085, 1086 v k.ú. Modlešovice a dle PK 333 v k.ú. Hajská po bleskové povodni v r. 2009 4 078 838,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/482 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev.č.482-002 přes potok Sedlnice v obci Závišice 4 068 949,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava mostu u Sukupů a mostu u Rejdů vč. opravy obslužných komunikací po živ. události v 6/2009 4 062 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
FN Ostrava FN Ostrava - výstavba a rozšíření systému PACS 4 060 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vacov Obnova místních komunikací v místní části Žár po povodni 2009 4 057 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice - kanalizace I. etapa 4 051 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
PROBO BUS a.s. PROBO TRANS Beroun, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 4 046 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Měkynec Rekonstrukce místní komunikace Měkynec 4 036 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha, p.o. ÚVN Praha - femtosekundový laser - nákup 4 031 600,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Písečná Oprava koryta vodního toku Žlebník - Písečná 4 019 297,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Povodňové škody 2009 Děčín - MK 1B/P- CHLUM 4 017 199,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁLEZLY Obnova opěrných zdí zničených v důsledku povodní v červnu 2009 - Obec Zálezly, druhá část. 4 008 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Soběšice B.j. 8 PB - VB Soběšice č.p. 150 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Moravy, s.p. OR Moravy, Uh. Ostroh, LB zajištění stability hráze 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VOP-026 Šternberk s.p. MINY - Minový materiál nové generace 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC BŘEZNÍK 8 TI Březník, p. p. č. 3300/8 EN, 1303/18, k. ú. Březník 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hejná Oprava komunikace na p.č. 1277/1 v k.ú. Hejná 3 997 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Šluknov Oprava komunikací poškozených živelní pohromou, Šluknov. 3 996 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Siřejovice Oprava vodních záchytných nádrží, Siřejovice 3 996 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Šluknov Oprava mostů poškozených přívalovými dešti, Šluknov 3 993 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zruč-Senec SO - 01 Stoka D - dešťová kanalizace 3 992 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vacov Oprava místních komunikací po přívalových deštích v roce 2009 v Obci Vacov - II. etapa. 3 986 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/480 - zabezpečení svahu včetně části sil. tělesa Ženklava 3 985 773,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
FTL - First Transport Lines, a.s. FTL - First Transport Lines - Podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 985 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Staňkov Staňkov – obnova místní komunikace „Pod hřbitovem“ poškozené přívalovými dešti 3 984 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hlupín Rekonstrukce požární vodní nádrže na p.č. 1075/3 v obci Hlupín 3 975 508,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Tři Studně Oprava místních komunikací a dešťové kanalizace poničených při zvláštních povodních v obci Tři Studně 3 974 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Rekonstrukce mostu ev.č. 4832 - 8 přes místní potok v obci Životice u N. Jičína 3 972 476,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žihobce Rekonstrukce místní komunikace Bílenice - Podolí 3 968 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OSNADO spol. s r.o. OSNADO, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 3 966 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Týnec nad Sázavou Týnecké cesty po přívalových deštích v roce 2009 3 963 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velemín Oprava vodních záchytných nádrží, Hrušovka a Milešov 3 960 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Krupka Oprava opěrných zdí poškozených živelnou pohromou, Krupka u Teplic 3 959 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Všemyslice Oprava místní komunikace po povodních 2009 Neznašov - "Okolo návsi" 3 957 600,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lažánky Stavební úpravy místní komunikace Lažánky - K Ostrému 3 954 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Drážov Místní komunikace Drážov, Amerika - silnice č. III/17019 3 953 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milotice B.j. 7 PB-PČB Milotice, Školní 72 3 926 628,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Smilovice Vodovod Smilovice II. etapa 3 926 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústřední vojenská nemocnice Praha, p.o. ÚVN Praha - vybudování parkoviště a přístupového dopravního systému 3 925 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Třebohostice Oprava škod na Krtském potoce v obci Třebohostice 3 924 173,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
FTL - First Transport Lines, a.s. FTL - First Transport Lines, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 924 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava mostu u Langerů a mostu u Hrbáčků vč. opravy části obslužných komunikací po živ. události v 6/2009 3 914 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava mostu u Macečků a místní komunikace ke mlýnu na poz. č. 677/1 a 304/1 v obci Černá voda 3 914 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Střelské Hoštice Obnova odvodu dešťové vody komunikací par.č. 1318/1, k.ú. Kozlov nad Otavou po povodni 2009 3 905 420,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Radošovice Místní komunikace Kapsova Lhota na poz. p. č. 279/1, 48/1, oprava dešťové kanalizace a přípojek. 3 905 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dolní Podluží Oprava části koryta Bílého potoka, opravy a sanace mostků přes Lužničku - Dolní Podluží 3 903 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 – zdravotnická technika 3 895 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Hustopeče nad Bečvou Povodňové škody Městyse Hustopeče nad Bečvou - oprava mostu M3 na ul. J.V.Choráze 3 894 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Višňové CZ.04.1.21/3.2.00.1/4015 Kanalizace a ČOV Višňové 3 893 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Strážov Město Strážov - obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009 3 889 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čížkovice Obnova mostu přes potok Modla poničeného živelní pohromou, Čížkovice. 3 880 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava mostu u Doláka v obci Skorošice poškozeném živelní událostí v 6/2009 3 879 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZBYTINY Obnova místních komunikací v místní části Koryto po povodni 2009 3 870 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ANEXIA s.r.o. ANEXIA podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 3 869 757,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nový Oldřichov Oprava místních komunikací a ploch v obci Nový Oldřichov poškozených povodní v roce 2009 3 868 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vlastislav Obnova místní komunikace p.p.č. 739, 1039/1 a 1042, Vlastislav 3 867 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTYS SLAVĚTÍN Oprava komunikace poškozené živelní pohromou, Slavětín nad Ohří. 3 860 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. Okresní autobusová doprava Kolín - podpora obnovy vozidel městské hromadné dopravy 3 859 248,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava mostu u Žampachů a mostu u Mítů vč. opravy části obslužných komunikací po živ. události v 6/2009 3 859 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04816-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č.04816-5 přes Lhotecký potok před obcí Starojická Lhota 3 853 784,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zděchov Oprava mostu přes Skřípovský potok v obci Zděchov 3 838 307,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova zatrubněného potoka TKB po povodni 2009-k.ú. Vimperk p.č.555/3, 1830/106, 1830/105,1830/3(PK1106d9) 3 838 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nová Ves Oprava komunikace č. kat. 751/1, Víska u Strakonic 3 837 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Lhenice Oprava místní komunikace Vodice - "K Jaronínu" 3 836 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Cerhonice Stavební úpravy místní komunikace Na Pařezu - Obora u Cerhonic 3 833 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Záboří OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZÁBOŘÍ - MEČICHOV 3 829 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Česká Ves Obnova místních komunikací Za Řekou ev.č. 1.04c a 1.32c Česká Ves 3 827 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO KOŠŤANY Obnova komunikací po živelné pohromě, Košťany - Střelná 3 826 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŠUMAVSKÉ HOŠTICE Obnova části místní komunikace Vojslavice - Kosmo po povodni 2009 3 823 068,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava 2 místních komunikací u Ševčíků a u Bartíků v obci Černá Voda 3 823 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žitenice Oprava 2 vodních záchytných nádrží poškozených živelní pohromou, Skalice u Žitenice. 3 819 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kunín Obnova zámeckého parku po povodni 3 796 802,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nišovice Místní komunikace od Nišovic k vodojemu 3 796 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Fryšták Kanalizace Vítová 3 785 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
BOSAK BUS spol. s r.o. BOSAK BUS - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 3 776 479,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Radomyšl Obnova místních komunikací Městys Radomyšl - MK Domanice 3 775 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Tišnov, spol. s r.o. ČSAD Tišnov, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 774 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4864 - rekonstrukce opěrné zdi u potoka Tichávky v obci Tichá 3 771 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŽALANY Obnova vodní záchytné nádrže, Žalany a Lelov 3 768 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mičovice Oprava místní komunikace na KN parc.č. 1765/ v k.ú. Mičovice, KN parc.č. 1765/2, 1796/1 v k.ú. Ratiborova Lhota. 3 767 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Povrly Oprava komunikací po přívalových deštích ze dne 17.7.2009 v obci Povrly a jejich osadách. 3 759 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Volenice Oprava komunikace p.č.159/4, 159/15, 159/16 ve Volenicích 3 753 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova odvádění povrchových dešťových vod v osadě Hrabice po povodni 2009-p.č.868/1,668/8,804/2,323/1 k.ú.Hrabice 3 735 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VATRA Bohemia, spol. s r.o. VATRA Bohemia, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 708 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Paračov Obnova požární nádrže na p.č.kat. 71/1 v k.ú. Paračov po přívalovém dešti 3 706 663,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Karolinka Oprava komunikace Stanovnice - Skaličí, Karolinka 3 705 717,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC DOLNÍ HABARTICE Obnova mostu M-03, p.p.č. 1750/1,1752/1 k.ú. Dolní Habartice poškozeného povodněmi v roce 2009. 3 703 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Oprava škod po přívalovém dešti na p.č.kat. 590/1,590/2 k.ú. Jinín 3 698 054,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace v ul.Pasovská, ul.Nádražní a parkoviště v ul.Sušická po povodni 2009, k.ú Vimperk p.č.1001/12; 1007/2,9,10;1011/2;1490;1831/4 3 694 810,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Komorní Lhotka Oprava MK ,,do Odnogy a Stonávky" po povodních v roce 2010 3 691 370,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mutěnice Obnova levého břehu Volyňky - opěrná zeď Mutěnice 3 684 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bošice Oprava MK Bošice po povodni v roce 2009 3 679 171,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Rekonstrukce čerpací techniky na TP CHS I 3 679 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vlachovo Březí Obnova MK Vlachovo Březí po povodni 2009 3 669 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kamenný Újezd Oprava komunikací č.p. 69 v k.ú. Otmanka a č.p. 980 v k.ú. Krasejovka 3 669 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bernartice Most k domu s byty pro důchodce 3 665 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MĚRUNICE Oprava komunikací poškozených přívalovými dešti, Měrunice 3 664 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Nýrsko Povodňové škody Nýrsko 2009 3 660 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZBYTINY Obnova místní komunikace v místní části Sviňovice po povodni 2009 3 647 226,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZDÍKOV Oprava MK Albrechtec - Nový Dvůr po přívalové povodni 3 638 018,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC PŘEZLETICE Oprava poškozené části ulice Topolová v Přezleticích po přívalových deštích v 7/2009 3 625 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 3 623 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Huslenky Povodňové škody na katastru obce Huslenky - oprava komunikací 3 619 468,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Borová Lada Obnova zpevněných ploch po povodni 2009 3 618 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŽENKLAVA Ženklava - Most M7 3 611 200,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jindřichovice Jindřichovice - vodovod, 3. etapa 3 604 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína DISPERSE - Nové technologické postupy dekontaminace voj. techniky, metody přípravy disper. dekontaminač. směsí a funkční prvky tech.aplikač.prostředků 3 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Pacov Výměna přívodního řadu Stražiště-Pacov (zkapacitnění) 3 594 000,00 Kč N/A 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Přední Zborovice Oprava obecních komunikací v obci Přední Zborovice 3 586 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice II/463 Zabezpečení svahu vč. části sil. tělesa Stará Ves - Skřípov (úsek č.4) 3 581 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Jihomoravský kraj III/4137 Miroslavské Knínice,most 3 577 869,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Tišnov, spol. s r. o. ČSAD Tišnov, podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 3 572 087,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Kopřivnice Rekonstrukce mostu v Kopřivnici - Lubině - Na Habeši 3 564 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Oprava MK na pozemku p.č. 1848/2 v k.ú. Volyně 3 561 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nová Ves Oprava komunikace - Víska u Strakonic 3 540 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava místní komunikace na pozemku č. 3159/2, k.ú. Černá Voda 3 533 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Sedlečko u Soběslavě  Obnova MK p.č. 1049 Sedlečko u Soběslavě 3 533 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ZÁBLATÍ Obnova odvodu povrchových vod v obci Záblatí po povodni v roce 2009 3 530 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vinary Vodovod Kozojídky 3 524 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Doubravice Oprava škod přívalových dešťů na místních komunikacích p.č.kat.837/9, 1099/1, 1402/5 1448/1, 1456/1 v k.ú. Doubravice u Strakonice 3 518 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vlachovo Březí Obnova místních komunikací-místní části Horní Kožlí, Mojkov, Dolní Kožlí - poškozených povodní 2009 - město Vlachovo Březí 3 504 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Řepice Oprava místních komunikací p.č.kat.366/22,409 v k.ú. Řepice 3 503 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jehnědí 10 TI Jehnědí, p. p. č. 1297/1 EN, 1307, 886 - 888 PK, 83 PK, 167/6 PK, k. ú. Jehnědí 3 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jehnědí 10 TI Jehnědí, p. p. č. 1297/1 EN, 1307, 886 - 888 PK, 83 PK, 167/6 PK, k. ú. Jehnědí 3 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Protivín Obnova místní komunikace Milenovice - Zlouň po přívalové povodni v červnu 2009 3 489 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Bavorov Oprava místní komunikace K Valešům - Město Bavorov - k.ú.Tourov 3 488 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Čestice Místní komunikace Doubravice - silnice č. III/1708 v majetku obce 3 487 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
TQM-holding s.r.o. TQM-holding - Podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 480 893,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Benešov nad Ploučnicí Obnova městských komunikací po živelné pohromě p.p.č. 1279 a 1281/1, Benešov nad Ploučnicí 3 477 076,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Povodňové škody 2009 Děčín - Oprava mostu evč. DC-033P přes potok z Chlumu 3 474 142,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD STTRANS a.s. ČSAD STTRANS - podpora obnovy vozidel měststké hromadné dopravy 3 470 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Cehnice Cehnice - oprava škod po přívalovém dešti na místních komunikacích. 3 467 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava mostu ev.č. 009 (u Paděry) 3 464 276,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rtyně nad Bílinou Oprava komunikací poškozených přívalovými dešti, Rtyně nad Bílinou 3 464 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava místní komunikace k Winklerům na poz. č. 3206, 3207, 3208 a 3209,v Černé Vodě 3 463 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Olomoucký kraj Oprava silnice III/4573 Bernartice - státní hranice 3 461 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Protivín Obnova místních komunikací v osadě Myšenec po povodni 2009 3 455 488,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lázně Toušeň CZ.04.1.21/3.2.00.1/4011 Kanalizace Lazne Tousen 3 452 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
LOM PRAHA s.p., NATO NEC -Koncepce NATO Network Enabled Capability a její doktrinální a koncep.rozprac. do obl.syst.velení a řízení a návazně i do obl.digital.bojiště 3 452 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Ohře, státní podnik Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření 3 447 190,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mikulovice Obnova obecního majetku po povodni 2009 3 442 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vodovody a kanalizace CZ.04.1.21/3.2.00.3/4484 Moravský Krumlov - ČOV 3 441 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čečelovice Rekonstrukce místní komunikace, Čečelovice - Na Strhancích 3 424 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Plzeňský kraj Most ev.č. 19125-1 přes Luční potok před obcí Klenová 3 421 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MALOVICE REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VODNÍ NÁDRŽE NA P. Č. 79/2 V OBCI PODEŘIŠTĚ 3 420 000,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Povodňové škody 2009 Děčín - Oprava mostu evč. DC-033P přes potok z Chlumu 3 412 858,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Lhenice Oprava místní komunikace Lhenice-Vodice 3 412 455,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jeseník nad Odrou Oprava místních komunikací v místní části Jeseník nad Odrou 3 411 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Liběšice Obnova místních komunikací po živelné pohromě, Liběšice 3 410 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŽDÁNICE 12 TI Ždánice 3 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava místní komunikace - MK průběžná Starost 3 389 719,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Blížejov Blížejov - rekonstrukce komunikace v Malonicích p.č.887/1 poškozené přívalovými dešti 3 385 600,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Benešov nad Ploučnicí Obnova mostu a komunikace po živelné pohromě p.p.č. 1235 a 1273/2, Benešov nad Ploučnicí 3 383 530,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Mnichov Oprava místní komunikace p. č. kat. 2534, 254, 2535/1, 2533/1 v k. ú. Mnichov po povodni 2009 3 362 021,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Troubky Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010, SO 101 - oprava komunikace v ulici Kout, SO 102 - oprava komunikace v ulici Sadová 3 316 308,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava mostu ev.č. 003 (U Mondeků) 3 313 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VOP-026 Šternberk s.p. RLAN -Výzkumné vyřešení problematiky kmitočtové koexistence ve sdílených kmitoč.pásmech s důrazem na pásmo 5 GHz pro komplex.posouzení vlivu sítí 3 312 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4609 – rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 – km 0,000-0,9286 3 307 225,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čejetice Oprava komunikace po přívalovém dešti na p.č.kat. 220,216/1 k.ú. Sedliště 3 304 060,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC TICHÁ Oprava ulic K Jízdárně, K Potůčku a K Hůrce po přívalových deštích v 6/2009 v obci Tichá 3 303 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bohumilice Oprava kanalizace po přívalové povodni 2009 3 303 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Obnova komunikace Zámecká 3 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Hrádek nad Nisou - 110 domácností 3 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4585 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25 - 6,30 v obci Krasov 3 299 634,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Písek Písek - rozšíření vodovodu Malinka 3 295 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zvotoky Oprava komunikace v Obci Zvotoky 3 295 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kestřany Obnova MK K Brodu v místní části Zátaví po povodni 2009 3 294 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Malhotice Malhotice „Odstranění povodňových škod rybníku Valtýř“ 3 293 522,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Běšiny Obnova místních komunikací v obci Běšiny 3 283 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ANEXIA s.r.o. ANEXIA, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Volenice Oprava komunikace Volenice - Štěchovice 3 279 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dřešín Místní komunikace Chvalšovice - Chvalšovické chalupy 3 277 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Zlínský kraj Silnice II/432: Koryčany - Jestřabice, sesuv 3 276 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
PARDUBICKÝ KRAJ Obnova silnice III/3179 České Heřmanice - Borová 3 276 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava 2 komunikací - Pod kostelem a Za hasičskou zbrojnicí poškozených živ. událostí v 6/2009 3 275 023,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 3 270 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Přeštěnice Obnova místních komunikací Přeštěnice 3 267 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bohumilice "Oprava komunikace po přívalové povodni 2009" 3 261 508,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC VELKÉ POPOVICE Oprava místní komunikace K Veseláku poškozené v 7/2009 po přívalovém dešti 3 253 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČAD Blansko a. s. ČAD Blansko - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 252 238,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou - Podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Husinec "Oprava mlýnské stoky" 3 244 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava mostu ev.č. 004 (nad Rábkem) 3 241 118,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava mostu u Rudolfa ve Skorošicích poškozeného živelní událostí v 6/2009 3 241 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ktiš Obnova místní komunikace Ktiš-Křížovice po povodni 2009 3 238 348,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Pracejovice Rekonstrukce požární vodní nádrže na p.č. 97 v obci Pracejovice 3 234 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Drachkov Oprava komunikace Drachkovské chalupy 3 216 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Semily, a.s. ČSAD Semily, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 3 206 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Věrovany Kanalizace obce Věrovany 3 197 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Minibusy-nákup 3 190 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Královéhradecký kraj Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, regionální infrastruktura 3 181 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Babice Zvěřetice - oprava požární nádrže a propustku po povodni r.2009 3 179 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava lávky Vrtělky a lávky u Šatných vč. obslužných komunikací po živelní události v 6/2009 3 176 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Strašice Oprava stávající cesty na pozemku p.č. 1215, k.ú. Strašice 3 175 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04810 - stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev.č. 04810 - 6 přes zátopní území řeky Odry před obcí Mankovice 3 166 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skorošice Oprava 4 mostů v obci Skorošice poškozených povodní v 6/2009 3 166 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žitenice Obnova komunikací zasažených živelnou pohromou, Žitenice - Pohořany 3 157 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHVALOVICE U NETOLIC Obnova obecního majetku - oprava místní komunikace. 3 153 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Strážek Oprava místní komunikace poničené při zvláštních povodních k.ú. Meziboří - městys Strážek - lokalita 3 3 153 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Fulnek Oprava MK Na Opavsku 3 152 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kobylá nad Vidnavkou Oprava mostu u Kulturního domu poškozeného proudem řeky Vidnávky v 6/2009 3 149 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Poříčí Oprava komunikace v k. ú. Horní Poříčí 3 145 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Černá Voda Oprava místní komunikace do Nového Podhradí na pozemku č. 3159/1, k.ú. Černá Voda 3 144 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Mirotice Oprava komunikace Stráž - Strážovice 3 129 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Čeladná Rekonstrukce místní komunikace č. 3 b „k Hanulákovi“ včetně opěrné zídky 3 123 861,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Hodonín a.s. ČSAD Hodonín a.s., podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 120 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bernartice Oprava stávající místní komunikace "Obecní úřad - Stará pošta" 3 120 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
město Jičín CZ.04.1.21/3.1.00.2/4258 Jičín poldr pod rybníkem Šibeňák 3 113 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Divišov Oprava místní komunikace Zdebuzeves a Lbosín 3 102 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Česká Ves Obnova místní komunikace U Norkárny Česká Ves 3 101 887,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC VRANOVICE 23 TI Vranovice, p. p. č. 312/3, 681/1, 2565/1, 2565/44-50, k. ú. Vranovice nad Svratkou 3 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rakovice Obnova MK Za pilou po povodni v červenci 2009 3 084 204,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dražíč Oprava komunikace Nepomuk - Borovany 3 082 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Jinín Oprava místní komunikace p.č.kat. 598/2 v k.ú. Jinín a oprava levého břehu Zorkovického potoka po povodni 2009 3 079 840,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Ratiboř Oprava místní komunikace "Hološín" 3 076 399,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hřebeč Oprava ulice Nová po přívalových deštích v 7/2009 v obci Hřebeč 3 074 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 062 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Chotiměř Oprava vodní záchytné nádrže poškozené živelní pohromou, Chotiměř 3 059 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava - obnova RTG techniky a související zdravotnické techniky 3 048 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Jindřichohradecké místní dráhy, modernizace lokomotivy T 47.019 3 040 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Volyně Obnova odvodnění ulice Žižkova po povodni 2009. 3 030 922,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/04738-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č. 04738-2 přes Suchdolský potok v obci Suchdol nad Odrou 3 029 026,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Velká Jesenice Velká Jesenice - dostavba kanalizace a souvisejících objektů 3 025 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kratušín Obnova mostu přes Cikánský potok poničeného povodní dne 28. června 2009 3 025 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŽENKLAVA Ženklava - most M5 3 022 204,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Kyjov a.s. ČSAD Kyjov - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 3 020 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ORLOBUS a.s. ORLOBUS, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 3 019 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ Obnova komunikace p.č. 1001, k.ú. Sedlečko u Soběslavě 3 017 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hajany Stavební úpravy místní komunikace Hajany - etapa A 3 013 600,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Statutární město Ústí nad Labem CZ.04.1.21/3.1.00.2/4326 Revitalizace Habrovického rybníka 3 012 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nebřehovice Obnova požární nádrže na p.č.kat. 300/2, 300/1 v k.ú. Zadní Ptákovice po přívalovém dešti 3 010 127,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Krejnice Stavební úpravy místní komunikace Krejnice - Ohrazenice 3 007 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/4865 - rekonstrukce opěrné zdi u Lichnovského potoka v obci Lichnov, km 0,650 - 0,730 3 006 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Strážov Město Strážov - obnova místních komunikací postižených povodní v roce 2009 3 004 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slezské Pavlovice B.j. 8 PB - PČB Slezské Pavlovice 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Slezské Pavlovice B.j. 8 PB - PČB Slezské Pavlovice 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2014 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Jevišovice B.j. 6 PB-VB Jevišovice 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Povodí Odry, státní podnik Ostravice km 19,200 - 23,160 2 999 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
CDS s.r.o. Náchod CDS, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 2 992 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova území po povodních Město Vimperk-Most "Pravětínské údolí" K.ú. Vimperk p.č.744,954,955,964 2 991 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Čestice Místní komunikace a chodníky, severní sídliště 2 978 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Silnice III/0487-stavební úpravy-rekonstrukce mostu ev.č. 0487-3 přes potok Jasenka před obcí Palačov 2 977 416,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Vltavice Obnova místních komunikací po přívalové povodni v červnu 2009 2 974 932,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lhota u Vsetína Oprava místních komunikací a mostu "U Pečivů" 2 965 658,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Cehnice Obnova majetku po přívalovém dešti na p.č.kat. 286/1 a 286/3 v k.ú. Cehnice 2 961 062,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Únice Oprava škod přívalových dešťůna místních p.č. kat.318, 319 v k.ú. Hubenov, p.č. kat. 295 v k.ú. Únice 2 960 893,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Javorník Oprava Družstevní a Bezručovy ulice (vč. spojovacího chodníku) zničených živelní událostí v 6/2009 2 957 941,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC CHROBOLY Oprava MK Chroboly po povodni v roce 2009 v osadách Chroboly a Leptáč 2 953 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
ČSAD Frýdek-Místek a.s. ČSAD Frýdek-Místek, obnova vozidel městské hromadné dopravy v roce 2009 2 951 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Lažiště Obnova místních komunikací II. po povodni v roce 2009 - Obec Lažiště. 2 951 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Závišice Most přes Sedlničku v Závišicích 2 950 844,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Trutnovská autobusová doprava,s,.r.o. Trutnovská autobusová doprava - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 2 941 780,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Staré Místo Výstavba vodovodu v obci Staré Místo 2 940 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Stará Červená Voda Oprava lávky u Šuhajdů a mostu u Jurášů vč. opravy obslužné komunikace po živ. události v 6/2009 2 939 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
LIGNETA autobusy s.r.o. LIGNETA autobusy - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2 937 057,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
AD LIGNETA regionalbus s.r.o. AD LIGNETA regionalbus - podpora vozidel veřejné linkové dopravy 2 937 057,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hejná Oprava místních komunikací p.č. 1255/1 v k.ú. Hejná 2 936 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vápenná Obec Vápenná - oprava mostu ev.č. 007 (u Obecního úřadu) 2 935 698,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Pozděchov Rekonstrukce stávajícího mostu přes vodní tok Pozděchůvka v obci Pozděchov 2 935 367,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Žulová Silniční most Hečko, Žulová 2 931 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Žihobce Rekonstrukce místní komunikace Žihobce / Na Březinkách 2 930 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Únice Oprava škod přívalových dešťůna místních p.č. kat.318, 319 v k.ú. Hubenov, p.č. kat. 295 v k.ú. Únice 2 929 107,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Husinec Obnova opěrné zdi na p.č. KN 1076/1 po povodni 2009 v Husinci 2 928 820,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Vimperk Obnova komunikace v osadě Bořanovice po povodni 2009, k.ú. Bořanovice u Vimperka p.č.666/5, 666/6, 767/1, 777 2 915 352,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Moravskoslezský kraj Stavební úpravy opěrné zdi silnice III/46211 ve Fulneku 2 912 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Litochovice Oprava místní komunikace p. č. kat. 1109 v k.ú. Sřítež 2 907 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Bělotín Oprava obecních komunikací, poškozených povodní 2009 v Bělotíně 2 905 652,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Svatá Maří Obnova místních komunikací Svatá Maří po povodni v roce 2009 - U bytovek, U Chvalů a Smrčná 2 903 715,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Novosedly Obnova místní komunikace Na Novosedly - 2. část. 2 900 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Malenice Obnova odvodu povrchových vod v Obci Malenice v lokalitě Cihelna. 2 898 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vchynice Oprava vodní záchytné nádrže a odvodnění ve Vchynicích. 2 898 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Hrádek nad Nisou - 98 žádostí 2 897 098,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
VYDOS bus a.s. VYDOS BUS, obnova vozidel veřejné linkové dopravy v roce 2009 2 889 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Fulnek Oprava MK U Sýpky 2 886 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Kameničky CZ.04.1.21/3.2.00.1/4051 Vodovod Kameničky 2 882 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Přešťovice Oprava rybníka č.kat.27 v k.ú.Kbelnice 2 875 799,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou FTNsP Praha 4 - terapeutický RTG ozařovač 2 874 960,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou B.j. 4 PB - PČB Chrášťany 2 872 535,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Bojkovice Oprava místní komunikace Ventrčák, Bojkovice - Krhov 2 870 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC ŠUMAVSKÉ HOŠTICE Obnova místní komunikace Od hřiště k Machovu mlýnu po povodni 2009 2 853 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Vlastislav Oprava vodní záchytné nádrže, Vlastislav 2 852 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Skály Odstranění škod po povodních 2009 oprava komunikací č. kat. 1511/1-6 k.ú. Skály u Protivína 2 850 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Zákupy Zákupy - 99 domácností 2 849 731,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Nižbor CZ.04.1.21/3.2.00.1/4074 Nižbor-kanalizace a ČOV 2 848 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Horní Bečva Oprava MK v lokalitách Na Živnosti, Bečvice, Na Lukách a Mšadla v obci Horní Bečva 2 837 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Milotice nad Bečvou Obnova obecního majetku postiženého záplavami 2 834 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Hustopeče nad Bečvou Povodňové škody Městyse Hustopeče nad Bečvou - oprava zábradlí v ulici Potoční 2 824 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Ústecký kraj III/26223 Benešov nad Ploučnicí u podjezdu ČD podemletá krajnice a vozovka 2 822 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Dolní Bečva Obnova obecní komunikace v úseku Rybníčkový-Grůnik a Obnova obecního majetku postiženého živelní pohromou-mosty 2 820 207,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Oslov Obnova místní komunikace Zběrov v obci Oslov po povodni 2009 2 816 415,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Městys Hustopeče nad Bečvou Povodňové škody městyse Hustopeče nad Bečvou - oprava ulice Potoční 2 815 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Město Dobřichovice Oprava místní komunikace na pozemku č. 2254 po přívalových deštích v 7/2009 2 806 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
P-transport s.r.o. P-transport - podpora obnovy vozidel veřejné linkové dopravy 2010 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Němčice Stavební úpravy místní komunikace Němčice - Radešov 2 799 000,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Řepice Rekonstrukce střechy objektu na st. p. č. 18/3 a 18/8 2 798 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Rouchovany CZ.04.1.21/3.4.00.3/4676 Sběrný dvůr odpadu Rouchovany 2 791 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Hovězí Oprava povodňových škod v obci Hovězí 2 790 271,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Revitalizace rybníků o.p.s. CZ.04.1.21/3.1.00.2/4216 Revitalizace rybníků v k.ú.Beranovec a v k.ú. Bor u Božejova 2 785 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
OBEC MOŘKOV Odstranění následků povodňových škod v ZŠ a MŠ Mořkov 2 773 513,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Obec Zábrdí Oprava místní komunikace Podzabrdský mlýn-Podedvory po povodni 2009 v kú.obce Zábrdí 2 770 000,00 Kč 0,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Jiné tuzemské zdroje
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj