Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
2002 6 508 000,00 Kč 6 508 000,00 Kč Otevřít
2003 32 733 000,00 Kč 32 733 000,00 Kč Otevřít
2004 2 076 545,00 Kč 1 859 040,00 Kč Otevřít
2005 17 857 500,00 Kč 17 838 448,00 Kč Otevřít
2006 65 720 000,00 Kč 300 000,00 Kč Otevřít
Součet 124 895 045,00 Kč 59 238 488,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
COMPUTER HELP,spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005 17 315 000,00 Kč 17 315 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
TESTCOM - TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚST.TELEKOMUNIK. A POŠT PRAHA Výstavba dohledového centra KIVS 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
COMPUTER HELP, spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006 11 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
COMPUTER HELP,spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2004 6 508 000,00 Kč 6 508 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ASPRA a.s. Na Internet 4 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ha-vel family s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005 4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ISZOS International, spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ČD - Telematika a.s. Národní program počítačové gramotnosti 2005 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
COMPUTER HELP, spol. s r.o. Internet, široký a bystrozraký 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
PEPRNET.CZ, s.r.o. PEPRNET 2 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Mikroregion Konstantinolázeňsko Internetizace Mikroregionu Konstantinolázeňsko 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
PEPRNET.CZ, s.r.o. PEPRNET 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ČD - Telematika a.s. Broad Band Road Show 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
COMPUTER HELP,spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005, kurz "Občan, úředník a Portál veřejné správy" 2 050 000,00 Kč 2 050 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ELPIDA, nadační fond Školička internetu pro seniory 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ha-vel family s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
CESNET, z.s.p.o. Projekt na podporu síťové infrastruktury v rámci akademického roamingového systému aduroam 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
MIPECOM s.r.o. Zvyšování počítačové gramotnosti 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
EDUCO CENTRUM s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Český rozhlas Multimediální program Leonardo 1 930 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ISZOS International, spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005 1 885 000,00 Kč 1 885 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
AQUA, a.s. Přístupová síť FTTB v Šumperku 1 874 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Roman Butora Národní program počítačové gramotnosti 2005 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ČD - Telematika a.s. Národní program počítačové gramotnosti 2006 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Vysočina Regionální síť SomtNet-MAX 1 435 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
WIA spol. s r.o. ExterLess Instant 1 312 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ASI informační technologie s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005 1 060 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Společnost pro výzkum a podporu OpenSource Národní program počítačové gramotnosti 2006 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
TRIADA, spol. s r.o. Broadband - osvětová kampaň pro samosprávu 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
LYRIX centrum, s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2005 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Visual Connection, spol. s r.o. Národní infrastruktura pro broadband videopřenosy 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
COMPUTER HELP, spol. s r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006, kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy 700 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení "KAFIRA" Zvyšování počítačové gramotnosti u občanů se zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji 633 000,00 Kč 633 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Aleš Snášel Vybudování přístupových bodů WIFI ve vybraných obcích Jihomoravského kraje 617 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ISZOS International, spol. s r.o. Občan, úředník a Portál veřejné správy 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
TietoEnator, a.s. Podpora zahájení poskytování služby elektronické výměny faktur 570 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení "Kafira" Zvyšování počítačové gramotnosti u občanů se zrakovým handicapem v Moravskoslezském kraji 547 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Informační centrum oddílů a klubů Portál Osídlení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
LYRIX centrum, s.r.o. Počítačová gramotnost i do menších měst a obcí 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky MI 1256/2004 311 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem 457 000,00 Kč 457 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Město Slavkov u Brna Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky 455 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Roman Butora NPPG, kurz "Občan, úředník a Portál veřejné správy" 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Nová morava - občanské sdružení pro rozvoj jižní Moravy Internet pro Venuši - rozvoj broadbandu pod Pálavou 390 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
FOKUS PRAHA, o.s. Zvýšení počítačové gramotnosti duševně nemocných 373 000,00 Kč 373 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
České vysoké učení technické v Praze Kursy počítačové gramotnosti pro zrakově postižené 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
BRAILCOM,o.p.s. Elektronický podpis pro nevidící a těžce zrakově postižené 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
MIPECOM s.r.o. Zvyšování počítačové gramotnosti handicapovaných osob 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ROMEA Romský informační servis - www.romea.cz 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Český zavináč Mezinárodní konference ISSS 2006 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
TyfloCentrum Brno, o.p.s TECHNICKÉ EVALUAČNÍ CENTRUM - vzdělávací PC centrum pro zrakově postižené 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ASI informační technologie s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti PVS pro region Olomouckého a Moravskoslezského kraje 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
EDUCO CENTRUM s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006, kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
CADUCEUS - sdružení pro podpůrná společenství "PC PRO KAŽDÉHO" 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Diecézní charita Brno Internetový klub Prokopa Diviše Znojmo 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
TyfloCentrum Brno, o.p.s Technické evaluační centrum 300 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Pilsfree PilsFree - rozšíření infrastruktury do 17 obcí severního Plzeňska 282 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM Zvyšování počítačové gramotnosti u cizinců a uprchlíků 275 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. Počítačová gramotnost pro tělesně handicapované 272 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Oblastní charita Most Počítače v Sovičce - to je hračka! 250 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM Internetová poradna pro cizince a uprchlíky 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. Pilotní projekt zjištění úrovně počítačové gramotnosti úředníků státní a veřejné správy a jejího zvyšování 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Junior Industry.cz Metodická výpomoc při budování informačního centra a veřejného přístupu k internetu ve venkovské turistické lokalitě 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ROMEA Internetové stánky poskytující informace o Romech 250 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
SPFree Vybudování připojení pro vysokorychlostní internet mezi obcemi Nezvěstice,Nezbavětice,Spálené Poříčí 246 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. Počítačová gramotnost pro tělesně postižené 242 000,00 Kč 242 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ZELENÝ KRUH Internetový projekt Hra o Zemi a jeho využití při výuce na školách 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. MI 1255/2004 311 239 050,00 Kč 239 050,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
obec Libědice Libědice - BB 234 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení Linka bezpečí Internetová linka bezpečí 230 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Klub dvojčat a vícečat Internetová poradna Klubu dvojčat a vícečat 220 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
BRAILCOM,o.p.s. WA - Internet bez bariér 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ha-vel family s.r.o. Národní program počítačové gramotnosti 2006, kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska "MOST" - Moderní otevřené studium 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST SPOJŮ Speciální semináře o možnostech využívání informačních technologií v jednotlivých oborech činnosti 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem a seniorů 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Ing. Adéla Kolouchová SKOLANET 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Czech E-Learning Network COMBATS (COMputer BAsed Test System) 200 000,00 Kč 197 862,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
OŽIVENÍ - občanské sdružení Databáze Fair-Play - veřejná správa jako na dlani 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ČD - Telematika a.s. Národní program počítačové gramotnosti 2006, kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
TyfloCentrum ČR, o.p.s. Odstraňování bariér při zvyšování počítačové gramotnosti u zdravotně postižených v Moravskoslezském kraji 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Občanské sdružení PETIT Jedinou klávesou! 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
BMI MI 1251/2004 311 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
PONTIS Šumperk o.p.s. MI 1241/2004 311 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
WIA spol. s r.o. ExterLess Instant 188 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením - Rozumím si s počítačem 182 000,00 Kč 182 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Pilsfree Pilsfree - rozšíření do lokalit Újezd a Červený Hrádek 173 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Jihočeského kraje Počítačový klub pro osoby se zdravotním postižením a zdravotně postižené seniory 172 000,00 Kč 172 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ZELENÝ KRUH Pokračování Internetového projektu Hra o Zemi a jeho využití při výuce na školách 170 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
BMI Helpnet.cz - potrál pro osoby se specifickými potřebami 169 500,00 Kč 169 500,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Pilsfree PilsFree - rozšíření pokrytí odlehlé městské části Bílá hora a Chlumek 155 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Pilsfree PilsFree - rozšíření infrastruktury do 17 obcí severního Plzeňska 155 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Most k životu o.p.s. Nebojte se počítače, Internet na dlani 2 152 000,00 Kč 152 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
"Cheiron T, o.p.s." Komunitní centrum - Internet pro veřejnost 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Počítače pro všechny 150 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ASI informační technologie s.r.o. NPPG - PVS - ASI 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
ha-vel family s.r.o. NPPG - PVS, kurz "Občan, úředník a Portál veřejné správy" 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Liberix, o.p.s. Ovládání svobodného počítače 150 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Dům Ignáce Stuchlého MI 1252/2004 311 148 340,00 Kč 138 531,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
K2P s.r.o. Počítačové kurzy pro osoby se zdravotním postižením 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. MI 1242/2004 311 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Most k životu o.p.s. MI 1253/2004 311 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Využití ICT při práci s lidmi s kombinovaným postižením 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Společnost pro současné umění Digitální lexikon řeských výtvarníků 115 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Centrum pro rodinu Hodonín Podpora a rozvoj počítačové gramotnosti veřejnosti 109 000,00 Kč 93 597,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov MI 1245/2004 311 107 845,00 Kč 103 645,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Město Slavkov u Brna Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky 105 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
ELPIDA, nadační fond Školička internetu pro seniory, kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Občanské sdružení Baobab Program zvyšování počítačové gramotnosti a prevence nezaměstnanosti u osob s psychotickým onemocněním 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
APOGEUM Programová aplikace DVD přehrávače s hlasovým výstupem pro nevidomé a těžce zrakově postižené, včetně jeho poskytnutí na internetu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Diecézní charita Brno Romské komunitní centrum - klubovny a dílny, Děti a internet - vzdělávání v Romském centru 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Děti našeho světa MI 1250/2004 311 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
YMCA Krnov MI 1249/2004 311 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
LYRIX centrum, s.r.o. Jak úřadovat sám - "Občan, úředník a Portál veřejné správy" i do menších měst a obcí 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
APOGEUM Audio Game Book - prostředek vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 100 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Centrum pro rodinu Hodonín MI 1254/2004 311 94 000,00 Kč 94 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Diakonie ČCE - Středisko Radost v Merklíně Rozvoj počítačové gramotnosti osob s mentálním postižením a diagnózou autismus 81 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
JAHODA - občanské sdružení MI 1248/2004 311 72 310,00 Kč 68 814,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Knihovna třetího tisíciletí MI 1244/2004 311 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
JAHODA - občanské sdružení S JAHODOU po informační dálnici 68 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
obec Němčovice Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Němčovice 65 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Stéblo Národní program počítačové gramotnosti - Handicap 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Nová morava - občanské sdružení pro rozvoj jižní Moravy Internet pro Venuši - rozvoj broadbandu pod Pálavou 60 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Sdružení Ledovec Zvýšení počítačové gramotnosti klientů Terapeutického centra Ledovec 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
BMI INSPO 2005 - konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Občanské sdružení Baobab Program zvyšování počítačové gramotnosti a prevence nezaměstnanosti u osob s psychotickým onemocněním 50 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Využití ICT při práci s lidmi s kombinovaným postižením II 50 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
obec Němčovice Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Němčovice 47 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
obec Běhařov Vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Běhařov a části Úborsko 40 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Pilsfree PilsFree - rozšíření sítě do Chotíkova 38 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo informatiky
Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov Výpočetní a komunikační technika pro ženy s malými dětmi 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Centrum pro rodinu v Turnově Podpora rozvoje informační společnosti v rámci činnosti pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociální izolací 28 000,00 Kč 26 489,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Centrum pro rodinu v Turnově Podpora vzdělávání a roz. lid. zdr. v zařízení služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy soc. izolací 21 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo informatiky
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj