Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
1999 994 518 031,00 Kč 684 322 921,00 Kč Otevřít
2000 1 132 516 447,00 Kč 827 058 887,00 Kč Otevřít
2001 18 822 381 000,00 Kč 18 735 842 283,00 Kč Otevřít
2002 6 848 002 470,00 Kč 6 030 754 310,00 Kč Otevřít
2003 714 179 772,00 Kč 629 256 359,00 Kč Otevřít
2004 40 400 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2005 2 181 525 500,00 Kč 1 678 765 523,00 Kč Otevřít
2006 3 496 440 000,00 Kč 130 891 419,00 Kč Otevřít
2007 2 360 929 990,00 Kč 132 730 121,00 Kč Otevřít
2008 1 315 581 470,00 Kč 149 689 804,00 Kč Otevřít
2009 1 849 734 896,00 Kč 594 149 569,00 Kč Otevřít
2010 2 054 143 071,00 Kč 1 160 710 376,00 Kč Otevřít
2011 3 021 894 948,00 Kč 1 083 342 670,00 Kč Otevřít
2012 3 626 603 036,00 Kč 2 119 195 250,00 Kč Otevřít
2013 3 526 242 936,00 Kč 2 462 697 460,00 Kč Otevřít
2014 3 489 807 440,00 Kč 2 477 320 895,00 Kč Otevřít
2015 9 370 862 733,00 Kč 3 022 682 439,00 Kč Otevřít
2016 13 500 503 391,00 Kč 3 482 961 086,00 Kč Otevřít
2017 2 779 361 282,00 Kč 218 737 655,00 Kč Otevřít
Součet 81 125 628 413,00 Kč 45 621 109 027,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP 492 396 138,00 Kč 492 396 138,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Multidisplay s.r.o. Investiční pobídka pro firmu Philips 200 000 000,00 Kč 200 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Dopravní podnik města Pardubic a.s. Udržitelný a environmentální rozvoj městské hromadné dopravy provozované trolejbusy ve statutárním městě Pardubice 185 085 000,00 Kč 25 997 250,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) 159 603 885,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ARRIVA MORAVA a.s. NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO ARRIVA MORAVA 134 993 160,00 Kč 4 845,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ARRIVA MORAVA a.s. NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO ARRIVA MORAVA 134 993 160,00 Kč 103 236 750,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a zajištění bezpečnosti v prostředí českých hor 130 000 000,00 Kč 130 000 000,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 28012 Kolín I, Kolín (okr. Kolín) Kolín-příprava výstavby 127 822 000,00 Kč 1 906 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kolín, Karlovo nám. 78, 28012 Kolín I, Kolín (okr. Kolín) Kolín-příprava výstavby 127 822 000,00 Kč 125 916 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení návštěvnosti turistických regionů České republiky zahraničními turisty 119 885 000,00 Kč 73 691 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Stará Boleslav - kolébka české státnosti - Mariánský komplex 116 097 433,00 Kč 21 780,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Stará Boleslav - kolébka české státnosti - Mariánský komplex 116 097 433,00 Kč 14 200,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Stará Boleslav - kolébka české státnosti - Mariánský komplex 116 097 433,00 Kč 120 700,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Stará Boleslav - kolébka české státnosti - Mariánský komplex 116 097 433,00 Kč 185 130,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služčeb pro cestovní ruch a zajištění bezpečnosti v prostředí českých hor 114 800 000,00 Kč 114 800 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a bezpečnost prostředí českých hor 111 247 000,00 Kč N/A 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. 1/HS/2005 111 000 000,00 Kč 109 850 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Arcibiskupství olomoucké Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad 110 233 735,00 Kč 752 754,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Arcibiskupství olomoucké Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad 110 233 735,00 Kč 119 590,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Arcibiskupství olomoucké Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad 110 233 735,00 Kč 88 559,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Arcibiskupství olomoucké Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad 110 233 735,00 Kč 1 016 513,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a zajištění bezpečnosti v prostředí českých hor 110 000 000,00 Kč 109 440 683,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch abezpečnostiv prostředí českýchhor 110 000 000,00 Kč 110 000 000,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch abezpečnostiv prostředí českýchhor 110 000 000,00 Kč 102 500 000,00 Kč 2007 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a bezpečnosti v prostředí českých hor 110 000 000,00 Kč 110 000 000,00 Kč 2006 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. 1/HS/2008 110 000 000,00 Kč 110 000 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 7 232,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 177 038,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 229 808,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 25 713,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 3 025,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 57 459,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 488 397,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 61 472,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 20 828,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici 106 891 821,00 Kč 27 036,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava (II. etapa) 103 488 438,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 13 337 138,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 2 353 613,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 14 366 183,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 6 150 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 13 023 395,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 34 850 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 2 535 209,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 1 232 500,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 217 500,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 2 298 246,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 1 516 698,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ukončování ROP Severozápad 2016 - 2017 101 911 000,00 Kč 8 594 624,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a zajištění bezpečnosti v prostředí českých hor 100 000 000,00 Kč 100 000 000,00 Kč 2013 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 1 836 786,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 5 025 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 10 408 452,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 11 569 361,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 11 641 056,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 9 238 466,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 1 630 317,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 1 876 122,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 10 631 357,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 28 475 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 2 054 304,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016 - 2017 99 577 400,00 Kč 2 041 652,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kutná Hora Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře 99 040 698,00 Kč 5 817 800,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kutná Hora Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře 99 040 698,00 Kč 333 810,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kutná Hora Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře 99 040 698,00 Kč 19 636,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kutná Hora Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře 99 040 698,00 Kč 342 224,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch abezpečnostiv prostředí českýchhor 99 000 000,00 Kč 99 000 000,00 Kč 2011 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP 98 883 961,00 Kč 26 229 578,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP 98 883 961,00 Kč 1 542 916,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu 98 442 347,00 Kč 1 506,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu 98 442 347,00 Kč 25 594,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu 98 442 347,00 Kč 406 489,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu 98 442 347,00 Kč 6 910 308,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a bezpečnosti v prostředí českých hor 95 000 000,00 Kč 95 000 000,00 Kč 2012 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Silnice II/592 Chrastava (I. etapa) 91 094 827,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Silnice II/592 Chrastava (I. etapa) 91 094 827,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kolín Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně, lokalita U Vodárny - I. etapa. 1. část 90 360 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj III/03513 a III/03515 Heřmanice 88 920 973,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 11 492 419,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 5 625 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 2 243 108,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 2 134 333,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 1 090 391,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 2 028 074,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 12 094 551,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 12 710 946,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 6 178 881,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016 - 2017 87 500 000,00 Kč 31 875 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP 86 893 437,00 Kč 86 893 437,00 Kč 2012 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 5 895 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 2 240 550,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 33 405 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 9 727 400,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 12 696 450,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 1 716 600,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Financování činnosti řídícího orgánu ROP Moravskoslezsko na období 2016-2017 85 681 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a. s. 82 974 755,00 Kč 44 226,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 14 149 706,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 2 484,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 832 336,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 42 232,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 5 845 156,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek 82 490 919,00 Kč 343 833,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 253, Praha, Malešice, Počernická 80 960 000,00 Kč 64 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 253, Praha, Malešice, Počernická 80 960 000,00 Kč 16 460 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 1 358 409,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 23 240 912,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 1 302 797,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 1 403 756,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 7 697 650,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 7 871 060,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 4 101 337,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 1 389 011,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 1 038 247,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 7 382 514,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 5 883 398,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zajištění kapacit na ukončování Regionálního operačního programu Regionu Soudržnosti Střední Čechy v letech 2016-17 80 411 411,00 Kč 7 954 616,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka 80 090 632,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka 80 090 632,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava B.j.248 Ostrava-Bělský les II/1, dostavba bl. 2107 79 360 000,00 Kč 79 360 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 79 167 499,00 Kč 79 167 499,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Mladá Boleslav 246 b.j. Mladá Boleslav-ul. 17. listopadu 78 720 000,00 Kč 78 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 78 380 155,00 Kč 78 380 155,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 78 341 026,00 Kč 78 341 026,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Pardubice B.j. 244 Pardubice, sídliště Závodu míru 78 080 000,00 Kč 78 080 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TI 1540 Liberec - Zelené údolí 77 000 000,00 Kč 77 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 9 230 644,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 953 550,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 29 750 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 1 628 937,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 5 403 450,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017 76 996 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 1527 Praha Černý Most II/4, p.č. 232/2 76 350 000,00 Kč 76 350 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 6 658 121,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 22 263 053,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 9 582 083,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 949 611,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 1 415 033,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 3 928 774,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 5 381 129,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 1 690 956,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 8 018 522,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 1 100 991,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 952 804,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 1 174 963,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 6 238 947,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016 - 2017 75 050 000,00 Kč 5 399 225,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 229 Brno - Žebětín, p.č. 1461/28-33 73 280 000,00 Kč 17 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 229 Brno - Žebětín, p.č. 1461/28-33 73 280 000,00 Kč 55 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústecký kraj III/24095 Babětín - sanace sesuvů 72 711 901,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 8 803 087,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 38 923,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 517 829,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 2 290,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 1 506 634,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa 71 125 316,00 Kč 25 612 786,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 221 Praha 70 720 000,00 Kč 70 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 69 889 573,00 Kč 69 889 573,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 116 DPS Liberec-Rochlice, p.č. 34, 1715/4, 1715/5...k.ú.Rochlice 69 600 000,00 Kč 69 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V RASPENAVĚ 69 467 357,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Mariánské Lázně B.j. 208, Mariánské Lázně, Plzeňská II. 68 720 000,00 Kč 65 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Mariánské Lázně B.j. 208, Mariánské Lázně, Plzeňská II. 68 720 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 108 BJ + TI Rudoltice, Obytná zóna Zámeček Rudoltice - I. etapa 68 040 000,00 Kč 23 040 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 108 BJ + TI Rudoltice, Obytná zóna Zámeček Rudoltice - I. etapa 68 040 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 108 BJ + TI Rudoltice, Obytná zóna Zámeček Rudoltice - I. etapa 68 040 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace Moderní vozidla ZZS LK, včetně technologického a přístrojového vybavení 66 900 449,00 Kč 66 900 449,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov 66 790 142,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj Sanitní vozy a služby e-Health 66 398 367,00 Kč 66 398 367,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti ZZSPK 65 122 172,00 Kč 65 122 172,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústecký kraj Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS 64 779 187,00 Kč 64 779 187,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů 64 602 861,00 Kč 64 602 861,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň B.j. 200, Plzeń, Sylván II. 64 000 000,00 Kč 9 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň B.j. 200, Plzeń, Sylván II. 64 000 000,00 Kč 16 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň B.j. 200, Plzeń, Sylván II. 64 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň B.j. 200, Plzeń, Sylván II. 64 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP Broumarská - 2.etapa 63 984 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 63 878 693,00 Kč 63 878 693,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 1 105 458,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 630 045,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 1 513,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 25 722,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 18 792 780,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa 63 766 064,00 Kč 10 710 763,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Rusko: Česká republika - země příběhů 63 740 923,00 Kč 63 740 923,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje 63 680 684,00 Kč 63 680 684,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 63 649 674,00 Kč 63 649 674,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 62 789 136,00 Kč 62 789 136,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina 62 672 548,00 Kč 62 672 548,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o. 61 386 849,00 Kč 61 386 849,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 61 385 300,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 61 385 300,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 61 385 300,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 61 385 300,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 61 385 300,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC MORAVANY B.j. 87, DPS Moravany čp. 13, p.č. 61, 62/1, 62/2...k.ú. Moravany 60 900 000,00 Kč 60 900 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV B.j.101 DPS Chomutov č.p. 4512, 2.č. , p.č. 258/7, 258/16 k.ú. Chomutov 60 600 000,00 Kč 24 300 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV B.j.101 DPS Chomutov č.p. 4512, 2.č. , p.č. 258/7, 258/16 k.ú. Chomutov 60 600 000,00 Kč 36 300 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno Metropolitní síť BRNO - propojení Magistrátu s úřady městských částí - fáze III 60 486 000,00 Kč 60 486 000,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace 60 334 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nový Jičín DPS Nový Jičín 60 000 000,00 Kč 60 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MÚ Břeclav DPS Břeclav 60 000 000,00 Kč 60 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Pyšely Mateřská škola Pyšely 59 999 000,00 Kč 561 250,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Pyšely Mateřská škola Pyšely 59 999 000,00 Kč 9 541 250,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 59 955 666,00 Kč 59 955 666,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Bojkovice B.j.85 DPS Bojkovice, p.č. 160,161,165/1,165/2,166,167,168...k.ú. Bojkovice 59 500 000,00 Kč 36 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Bojkovice B.j.85 DPS Bojkovice, p.č. 160,161,165/1,165/2,166,167,168...k.ú. Bojkovice 59 500 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o. 59 163 154,00 Kč 59 163 154,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vysoké Mýto B.j. 180 Vysoké Mýto p.č. 4664/4,10,18 57 600 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vysoké Mýto B.j. 180 Vysoké Mýto p.č. 4664/4,10,18 57 600 000,00 Kč 50 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 27 330,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 4 169 318,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 1 608,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 245 254,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 24 944 872,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/303 Jetřichov - Broumov 57 583 846,00 Kč 1 467 345,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 20 010,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 129 576,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 170 089,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 110 503,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 15 244,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Důl Jan Šverma o.p.s. Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan 56 825 287,00 Kč 13 000,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Cerhenice Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí 56 588 396,00 Kč 1 227 290,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Cerhenice Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí 56 588 396,00 Kč 72 194,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Cerhenice Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí 56 588 396,00 Kč 15 730,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Cerhenice Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí 56 588 396,00 Kč 267 410,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MIMOŇ B.j. 150 Mimoň 55 500 000,00 Kč 55 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Kladno Revitalizace panelového sídliště Kladno - Kročehlavy 54 973 321,00 Kč 54 973 321,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kutná Hora Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. 54 040 186,00 Kč 54 040 186,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 53 514 861,00 Kč 53 514 861,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Valašské Meziříčí B.j. 166 Valašské Meziříčí 53 120 000,00 Kč 53 120 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 164 Brno - Lesná, Majdalenky, p.č. 902/72, 902/56 52 480 000,00 Kč 52 480 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu 51 589 948,00 Kč 747 203,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu 51 589 948,00 Kč 142 554,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu 51 589 948,00 Kč 8 386,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu 51 589 948,00 Kč 43 953,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlín - Podpora výst. náj. bytů - povodně 50 999 000,00 Kč 50 999 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 50 660 325,00 Kč 50 660 325,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů 50 362 873,00 Kč 50 362 873,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 157 Praha Černý Most II/4, objekt OV1 - B, p.č. 232/2 50 240 000,00 Kč 50 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
BOS Automotive Products CZ s.r.o. Výstavba výrobního závodu pro výrobu automobilových kompotentů v Klášterci nad Ohří 50 000 000,00 Kč 50 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 49 986 187,00 Kč 49 986 187,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín OBNOVA SEVERNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO PODZEMNÍHO SYSTÉMU PEVNOSTI TEREZÍN 49 334 875,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín OBNOVA SEVERNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO PODZEMNÍHO SYSTÉMU PEVNOSTI TEREZÍN 49 334 875,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Chlumec B.j. 152 Chlumec, p.č. 988/4,6,7,8,9, 981/161,168,170,171,172 48 640 000,00 Kč 48 640 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 48 464 682,00 Kč 48 464 682,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Třebonín, Třebonín 1, 381 01 Dolní Třebonín (okr. Český Krumlov) 76 BJ+TI Dolní Třebonín - III. etapa 47 880 000,00 Kč 41 660 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Třebonín, Třebonín 1, 381 01 Dolní Třebonín (okr. Český Krumlov) 76 BJ+TI Dolní Třebonín - III. etapa 47 880 000,00 Kč 6 220 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Zábřeh DPS Zábřeh 47 250 000,00 Kč 47 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 47 023 052,00 Kč 47 023 052,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Uherské Hradiště - podpora výst. náj. bytů - povodně 47 000 000,00 Kč 47 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny 46 658 010,00 Kč 1 398 381,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny 46 658 010,00 Kč 1 815,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny 46 658 010,00 Kč 23 772 472,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny 46 658 010,00 Kč 30 855,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 46 475 028,00 Kč 46 475 028,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 145, Praha, Vysočany, Přednádražní prostor, 3003, 3003 A 46 400 000,00 Kč 46 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc 145 b.j. Olomouc - Slavonín, p.č. 812/7-16 46 400 000,00 Kč 46 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 144 Liberec - Stadion, bytové objekty B, C, D, E 46 080 000,00 Kč 46 080 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC JIŘETÍN POD BUKOVOU B.j.60 DPS Jiřetín pod Bukovou p.č. 7075, 7076 k.ú.Jiřetín p.Buk. 45 000 000,00 Kč 45 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MÚ Slavičín DPS Slavičín 45 000 000,00 Kč 45 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Basketbalový klub Opava a.s., Mařádkova 15, Opava, 74601 Víceúčelová sportovní hala v Opavě 45 000 000,00 Kč 45 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 199, Nad Královnou, Praha - Zbraslav, 2A1, 2C1,2C2,1A, 45 000 000,00 Kč 45 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jindřichův Hradec B.j. 140 Jindřichův Hradec-Hvězdárna 44 800 000,00 Kč 44 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) 44 431 094,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) 44 431 094,00 Kč 0,00 Kč 2013 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Lávka přes Malši v ulici Matice školské 44 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nový Jičín B.j. 164 Nový Jičín, lokalita Bocheta, podél ulice B. Martinu 43 957 000,00 Kč 5 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nový Jičín B.j. 164 Nový Jičín, lokalita Bocheta, podél ulice B. Martinu 43 957 000,00 Kč 30 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nový Jičín B.j. 164 Nový Jičín, lokalita Bocheta, podél ulice B. Martinu 43 957 000,00 Kč 7 997 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost Rekonstrukce objektu na mateřskou školu 43 264 031,00 Kč 726 635,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost Rekonstrukce objektu na mateřskou školu 43 264 031,00 Kč 85 487,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 135 Jihozápadní Město Nové Butovice st. 4.20, byt. objekt Z 7 43 179 000,00 Kč 43 179 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 133 Liberec, ul. Tyršova 42 560 000,00 Kč 42 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 16 061 477,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 7 460 062,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 11 654,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 944 793,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 686,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/285 Nahořany 42 318 634,00 Kč 438 827,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov 1. etapa - Obytné ulice E. Destinnové a H. Malířové včetně obratiště autobusů 41 974 575,00 Kč 41 974 575,00 Kč 2011 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Turovice B.j. 52 PB-CHB Turovice, p.č.50, 51, 75, a další k.ú. Turovice 41 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Turovice B.j. 52 PB-CHB Turovice, p.č.50, 51, 75, a další k.ú. Turovice 41 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov 3. etapa - Obytná ulice Mládí 41 580 630,00 Kč 41 580 630,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO POLNÁ 66 BJ+TI Polná, p.č.1321/7 41 580 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO POLNÁ 66 BJ+TI Polná, p.č.1321/7 41 580 000,00 Kč 29 580 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 41 466 816,00 Kč 41 466 816,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Raspenava – oprava lávek a mostů, povodeň 08/2010 41 265 764,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Raspenava – oprava lávek a mostů, povodeň 08/2010 41 265 764,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves 40 407 202,00 Kč 4 494 786,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves 40 407 202,00 Kč 264 399,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves 40 407 202,00 Kč 33 851,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves 40 407 202,00 Kč 1 991,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stod 64 BJ+TI, Stod 40 320 000,00 Kč 35 320 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stod 64 BJ+TI, Stod 40 320 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Pardubice B.j. 126 Pardubice - Dubina 40 320 000,00 Kč 40 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 40 301 641,00 Kč 40 301 641,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň TI 500, Plzeň - Vinice, Sylván II. 40 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň TI 500, Plzeň - Vinice, Sylván II. 40 000 000,00 Kč 25 120 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň TI 500, Plzeň - Vinice, Sylván II. 40 000 000,00 Kč 4 880 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 796 Zelené údolí, Praha 4 - Kunratice 39 800 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - naše destinace 39 782 535,00 Kč 39 782 535,00 Kč 2016 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Horní Jelení B.j. 124 Horní Jelení 39 680 000,00 Kč 39 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 39 423 825,00 Kč 39 423 825,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 38 993 237,00 Kč 38 993 237,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha TI 777 Zahradní čtvrť Nad Královnou 38 850 000,00 Kč 38 850 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace 38 846 938,00 Kč 38 846 938,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Přerov Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 38 400 859,00 Kč 38 400 859,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Čelechovice na Hané B.j.48 PB-CHB Čelechovice na Hané, p.č. 288/1, 288/2, 288/3, k.ú. Čelechovice na Hané; p.č. 377/2 ..atd. k.ú. Smržice 38 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město HODONÍN B.j. 64 DPS Hodonín-Polní ul., p.č. 2879/15 k.ú. Hodonín 38 400 000,00 Kč 38 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Písek Revitalizace sídliště Portyč Písek - 2. etapa 38 388 480,00 Kč 38 388 480,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM DPS Bystřice pod Hostýnem 38 250 000,00 Kč 38 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Priorita č: 1 - Rekonstrukce části ulice Luhové vč. příslušenství 37 997 672,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Priorita č: 1 - Rekonstrukce části ulice Luhové vč. příslušenství 37 997 672,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Prasek - křižovatka s III/32424 37 996 781,00 Kč 1 641 058,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Prasek - křižovatka s III/32424 37 996 781,00 Kč 27 897 991,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Pořízení a obnova stanic Horské služby 37 840 700,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Pořízení a obnova stanic Horské služby 37 840 700,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Pořízení a obnova stanic Horské služby 37 840 700,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Blížejov 60 BJ+TI, Blížejov, II. etapa, p.č. 81/9, 83/1, 2, 16, 106/1, 758/8, 26 37 800 000,00 Kč 26 460 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Blížejov 60 BJ+TI, Blížejov, II. etapa, p.č. 81/9, 83/1, 2, 16, 106/1, 758/8, 26 37 800 000,00 Kč 11 340 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín (okr. Český Krumlov) 60 BJ+TI Dolní Třebonín, řadové domy o 2 BJ 37 800 000,00 Kč 11 340 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín (okr. Český Krumlov) 60 BJ+TI Dolní Třebonín, řadové domy o 2 BJ 37 800 000,00 Kč 26 460 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 118 Liberec p.č. 2208/3, 2209/4 37 760 000,00 Kč 37 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV DPS Brandýs 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stříbro DPS Stříbro 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU DPS Rychnov n/K. 37 500 000,00 Kč 37 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 37 301 964,00 Kč 37 301 964,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústecký kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. 37 202 108,00 Kč 37 202 108,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 36 999 992,00 Kč 36 999 992,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Přerov Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 36 945 253,00 Kč 36 945 253,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 17 Rekonstrukce místních komunikací a opěrných zdí 36 940 000,00 Kč 9 995 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 17 Rekonstrukce místních komunikací a opěrných zdí 36 940 000,00 Kč 26 945 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vsetín Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín 36 886 712,00 Kč 36 886 712,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Velké Hamry B.j. 46 PB-CHB Velké Hamry, p.č.550/1, k.ú. Velké Hamry 36 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Velké Hamry B.j. 46 PB-CHB Velké Hamry, p.č.550/1, k.ú. Velké Hamry 36 800 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Velké Hamry B.j. 46 PB-CHB Velké Hamry, p.č.550/1, k.ú. Velké Hamry 36 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU Povodně 2010 Bílý Kostel – mosty a lávky 36 682 800,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU "Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu" 36 551 535,00 Kč 36 551 535,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO B.j. 98, Ralsko - Kuřívody p.č. 303 36 260 000,00 Kč 36 260 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ B.j.60 DPS Ústí nad Orlicí, p.č.923/63,923/44 ...k.ú. Ústí n. Orlicí 36 000 000,00 Kč 36 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín Rekonstrukce objektů Základní školy po povodni 2002 – III. etapa 35 927 000,00 Kč 35 927 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov 35 606 088,00 Kč 16 397,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov 35 606 088,00 Kč 14 684 686,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov 35 606 088,00 Kč 863 805,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov 35 606 088,00 Kč 965,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská - III. etapa - lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8 35 584 292,00 Kč 35 584 292,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 111 Praha Černý Most II/4, objekt SV1-C 35 520 000,00 Kč 35 520 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Technologické inovační centrum ČKD Praha Inovační centrum a podnikatelský inkubátor 35 199 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. 35 185 460,00 Kč 35 185 460,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Alexander Korb VÍTEJTE V GALERII, DIVADLE A BIOGRAFU DOMU Č. 105 V TŘEBONI - ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZATRAKTIVNĚNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 34 973 089,00 Kč 62 691,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Alexander Korb VÍTEJTE V GALERII, DIVADLE A BIOGRAFU DOMU Č. 105 V TŘEBONI - ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZATRAKTIVNĚNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 34 973 089,00 Kč 1 313 114,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO FRÝDLANT Povodně 2010 - Frýdlant, vodoteč Zahradní úvoz u stadionu 34 948 206,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO FRÝDLANT Povodně 2010 - Frýdlant, vodoteč Zahradní úvoz u stadionu 34 948 206,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 34 873 893,00 Kč 34 873 893,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Frýdek-Místek B.j. 112 Frýdek-Místek, Koloredov 34 858 000,00 Kč 34 858 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 34 676 914,00 Kč 34 676 914,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín B.j. 108 Zlín, Jižní Svahy, p.č. 2714/10, 2735/10-18,2735/1 34 560 000,00 Kč 34 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Revitalizace náměstí Budovatelů 34 265 137,00 Kč 34 265 137,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ORBIS Rekonstrukce-techol.-monitoringu 34 209 000,00 Kč 5 956 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ORBIS Rekonstrukce-techol.-monitoringu 34 209 000,00 Kč 28 253 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 57 PB-CHB Praha - MČ Kunratice, p.p.č. 701/1, 2402, 2403, 2412, k.ú. Kunratice 34 200 000,00 Kč 10 260 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 57 PB-CHB Praha - MČ Kunratice, p.p.č. 701/1, 2402, 2403, 2412, k.ú. Kunratice 34 200 000,00 Kč 23 940 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 426, Praha, Chodovec 34 080 000,00 Kč 34 080 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 106 b.j. Praha - J.Město 33 920 000,00 Kč 33 920 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC DOLNÍ ÚJEZD B.j.48 DPS Dolní Újezd, p.č. 288/1, 289/1, 288/1, 289/1,153... k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle 33 600 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC DOLNÍ ÚJEZD B.j.48 DPS Dolní Újezd, p.č. 288/1, 289/1, 288/1, 289/1,153... k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle 33 600 000,00 Kč 20 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 105 Praha JM II 7/1 Flora, objekt 4050, p.č. 2342/70 33 600 000,00 Kč 33 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stochov B.j.48 DPS Stochov, p.č. 555, 682/1, 684 k.ú. Stochov 33 600 000,00 Kč 20 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stochov B.j.48 DPS Stochov, p.č. 555, 682/1, 684 k.ú. Stochov 33 600 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 104 Praha Černý Most II/4, objekt OC 1-J, p.č. 232/2 33 280 000,00 Kč 33 280 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Pardubice B.j. 104 Pardubice, Dubina II, p.č. 409/175,177, 423/5, 473 33 280 000,00 Kč 33 280 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 104 Brno-Řečkovice, Cihelna, p.č. 798, 799, 815/1, 939/1, 940, 941/1 33 280 000,00 Kč 33 280 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 33 157 362,00 Kč 33 157 362,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Raspenava – oprava lávek a mostů, povodeň 08/2010 33 095 076,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Raspenava – oprava lávek a mostů, povodeň 08/2010 33 095 076,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Rekonstrukce Fürstenberské zahrady 33 027 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Rekonstrukce Fürstenberské zahrady 33 027 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
město Ralsko 60 BJ, Ralsko, č.par. 41 vchod č. 1,2,3 33 000 000,00 Kč 9 900 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
město Ralsko 60 BJ, Ralsko, č.par. 41 vchod č. 1,2,3 33 000 000,00 Kč 13 200 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KADAŇ B.j. 103 Kadaň 32 960 000,00 Kč 32 960 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - úsek 05 - sever 32 828 001,00 Kč 32 828 001,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚPICE B.j.41 PB-CHB Úpice, p.č. 1649/1, k.ú. Úpice 32 800 000,00 Kč 28 800 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚPICE B.j.41 PB-CHB Úpice, p.č. 1649/1, k.ú. Úpice 32 800 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 32 640 181,00 Kč 32 640 181,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j.65 DPS Praha 6, Šlejnická, p.č. 2747/14,2747/47...k.ú.Dejvice 32 500 000,00 Kč 32 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost Velehrad Barokní Velehrad 32 488 723,00 Kč 32 488 723,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tábor Regenerace Pražského sídliště v Táboře - VI. etapa 32 410 543,00 Kč 32 410 543,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice 101 b.j. České Budějovice,Máj-jih I. et. 32 320 000,00 Kč 32 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Týnec nad Sázavou DPS Týnec 32 250 000,00 Kč 32 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rychvald DPS Rychvald 32 250 000,00 Kč 32 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tachov B.j. 46 PB-CHB Tachov, p.p.st.č. 2473/13, p.p.č. 2473/12, k.ú. Tachov 32 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tachov B.j. 46 PB-CHB Tachov, p.p.st.č. 2473/13, p.p.č. 2473/12, k.ú. Tachov 32 200 000,00 Kč 9 660 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tachov B.j. 46 PB-CHB Tachov, p.p.st.č. 2473/13, p.p.č. 2473/12, k.ú. Tachov 32 200 000,00 Kč 12 880 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zavedení služeb eHealth 32 146 418,00 Kč 32 146 418,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov Pro život kostelů Broumovska 31 956 380,00 Kč 36 003,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov Pro život kostelů Broumovska 31 956 380,00 Kč 306 024,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín OBNOVA VODNÍHO SYSTÉMU PEVNOSTI TEREZÍN PO POVODNI 2013 31 936 803,00 Kč 0,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Čeladná B.j.90 Čeladná, p.č. 5,7, 10-16, 9/1,3,4,6, 7/1, 532, 22/1, 3131/3 31 820 000,00 Kč 31 820 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 99 Černý Most II - 4. stavba, byt. objekt - N 31 680 000,00 Kč 31 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 31 500 079,00 Kč 31 500 079,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bílovice nad Svitavou B.j. 30+15 DPS Bílovice nad Svitavou,p.č.420/4, 145/1, 48, 49, ....k.ú.Bílovice nad Svitavou 31 500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bílovice nad Svitavou B.j. 30+15 DPS Bílovice nad Svitavou,p.č.420/4, 145/1, 48, 49, ....k.ú.Bílovice nad Svitavou 31 500 000,00 Kč 23 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 31 409 259,00 Kč 31 409 259,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rousínov B.j. 39 PB-CHB Rousínov, p.č.820/1, 817, 816/1, 814/1, 815/1, 812, 814/2 k.ú. Rousínov u Vyškova 31 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rousínov B.j. 39 PB-CHB Rousínov, p.č.820/1, 817, 816/1, 814/1, 815/1, 812, 814/2 k.ú. Rousínov u Vyškova 31 200 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rousínov B.j. 39 PB-CHB Rousínov, p.č.820/1, 817, 816/1, 814/1, 815/1, 812, 814/2 k.ú. Rousínov u Vyškova 31 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Choltice B.j.39 PB-CHB Choltice, čp. 260, p.p.st.č.343, 344, p.p.č. 954/4 k.ú. Choltice 31 200 000,00 Kč 9 360 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Choltice B.j.39 PB-CHB Choltice, čp. 260, p.p.st.č.343, 344, p.p.č. 954/4 k.ú. Choltice 31 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Choltice B.j.39 PB-CHB Choltice, čp. 260, p.p.st.č.343, 344, p.p.č. 954/4 k.ú. Choltice 31 200 000,00 Kč 12 480 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město BZENEC B.j.44 DPS Bzenec, p.č.2323/0, k.ú. Bzenec 30 800 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město BZENEC B.j.44 DPS Bzenec, p.č.2323/0, k.ú. Bzenec 30 800 000,00 Kč 18 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU B.j.44 DPS Hodkovice nad Mohelkou, p.č. 682/7, p.č.st.984, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 30 800 000,00 Kč 25 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU B.j.44 DPS Hodkovice nad Mohelkou, p.č. 682/7, p.č.st.984, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 30 800 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby 30 698 738,00 Kč 30 698 738,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 30 367 849,00 Kč 30 367 849,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 30 283 855,00 Kč 30 283 855,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ústí nad Labem Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému 30 257 962,00 Kč 30 257 962,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu v Příbrami 30 205 491,00 Kč 30 205 491,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 30 190 639,00 Kč 30 190 639,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Jihlava B.j. 94 Jihlava, Rantířovská ul. 30 080 000,00 Kč 30 080 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV B.j.50 DPS Chomutov,1.č., čp. 4512, p.č. 258/7, 258/16... k.ú. Chomutov 30 000 000,00 Kč 15 605 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV B.j.50 DPS Chomutov,1.č., čp. 4512, p.č. 258/7, 258/16... k.ú. Chomutov 30 000 000,00 Kč 14 395 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Ostrov Průmyslová zóna Ostrov 2000 - I. etapa, 2. část 29 843 000,00 Kč 29 843 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Cheb Průmyslový park Cheb - I.etapa 29 802 000,00 Kč 29 802 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov Regenerace panelového sídliště Šumbark II. 29 796 000,00 Kč 29 796 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nymburk B.j. 93 Nymburk p.č. 982/3 29 760 000,00 Kč 29 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Heliport 29 750 000,00 Kč 29 750 000,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 29 630 155,00 Kč 29 630 155,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Šumperk B.j. 80 Šumperk, objekt č.11, p.č. 725/7 29 600 000,00 Kč 29 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava B.j.92 Ostrava Kubínova, č.p. 380, 393, 379, 385, 343 29 440 000,00 Kč 12 160 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava B.j.92 Ostrava Kubínova, č.p. 380, 393, 379, 385, 343 29 440 000,00 Kč 17 106 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Konstantinovy Lázně B.j. 42 DPS Konstantinovy Lázně, p.č. 1257/2 k.ú. Konstant. Lázně 29 400 000,00 Kč 29 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Uherské Hradiště B.j. 42 PB-CHB Uherské Hradiště, p.p.st.č.721/5, p.p.č. 293/1, 1458/1 k.ú. Uherské Hradiště 29 400 000,00 Kč 11 760 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Uherské Hradiště B.j. 42 PB-CHB Uherské Hradiště, p.p.st.č.721/5, p.p.č. 293/1, 1458/1 k.ú. Uherské Hradiště 29 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Uherské Hradiště B.j. 42 PB-CHB Uherské Hradiště, p.p.st.č.721/5, p.p.č. 293/1, 1458/1 k.ú. Uherské Hradiště 29 400 000,00 Kč 8 820 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC DPS Červený Kostelec 29 250 000,00 Kč 29 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 29 182 051,00 Kč 29 182 051,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 29 179 114,00 Kč 29 179 114,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 29 144 733,00 Kč 29 144 733,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ 28 986 473,00 Kč 28 986 473,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústecký kraj Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 28 860 739,00 Kč 28 860 739,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná 28 835 540,00 Kč 28 835 540,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO LETOVICE B.j. 41 DPS Letovice, p.č. 936/1, 936/5, 936/7 k.ú. Letovice 28 700 000,00 Kč 28 700 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Kladno Optická komunikační síť Statutárního města Kladna 28 600 542,00 Kč 28 600 542,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany DPS Dobřany 28 500 000,00 Kč 28 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Diecézní charita ostravsko-opavská B.j. 30 Vesnička soužití Ostrava-Muglinov 28 500 000,00 Kč 16 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Diecézní charita ostravsko-opavská B.j. 30 Vesnička soužití Ostrava-Muglinov 28 500 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 28 309 488,00 Kč 28 309 488,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje 28 252 400,00 Kč 28 252 400,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 28 158 233,00 Kč 28 158 233,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II 28 008 452,00 Kč 28 008 452,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Prostějov B. j. 47 PB-CHB Prostějov, p. č. 6020/173, 6020/172, 6020/161, k.ú. Prostějov 27 965 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Prostějov B. j. 47 PB-CHB Prostějov, p. č. 6020/173, 6020/172, 6020/161, k.ú. Prostějov 27 965 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litovel B.j. 88 Litovel, p.č. 735/1,4, 431/3 27 840 000,00 Kč 5 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litovel B.j. 88 Litovel, p.č. 735/1,4, 431/3 27 840 000,00 Kč 7 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litovel B.j. 88 Litovel, p.č. 735/1,4, 431/3 27 840 000,00 Kč 7 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litovel B.j. 88 Litovel, p.č. 735/1,4, 431/3 27 840 000,00 Kč 6 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jilemnice Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 - chodníky a humanizace 27 768 060,00 Kč 48 340,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jilemnice Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 - chodníky a humanizace 27 768 060,00 Kč 2 844,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 27 695 575,00 Kč 27 695 575,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště 27 660 883,00 Kč 27 660 883,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice TI 550 b.j. České Budějovice " Máj-jih" 27 500 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice TI 550 b.j. České Budějovice " Máj-jih" 27 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ČERNOŠICE B.j.39 DPS Černošice, p.č.869 k.ú. Černošice 27 300 000,00 Kč 16 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ČERNOŠICE B.j.39 DPS Černošice, p.č.869 k.ú. Černošice 27 300 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO LETOHRAD B.j. 39 DPS Letohrad, čp. 15, p.č.363, 364 k.ú. Letohrad 27 298 000,00 Kč 27 298 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Přelouč B.j.34 PB-CHB Přelouč, p.č. st. 2188, k.ú. Přelouč 27 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Přelouč B.j.34 PB-CHB Přelouč, p.č. st. 2188, k.ú. Přelouč 27 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Spořice B.j. 34 PB, Spořice, p.č. 724/64, k.ú. Spořice 27 200 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Spořice B.j. 34 PB, Spořice, p.č. 724/64, k.ú. Spořice 27 200 000,00 Kč 18 700 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hluk B.j. 34 PB-CHB Hluk, p.č.3298/1,2,4,5,7,8,9, a další k.ú. Hluk 27 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hluk B.j. 34 PB-CHB Hluk, p.č.3298/1,2,4,5,7,8,9, a další k.ú. Hluk 27 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 27 005 696,00 Kč 27 005 696,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO HROTOVICE DPS Hrotovice 27 000 000,00 Kč 27 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO OTROKOVICE B.j. 94 Otrokovice 27 000 000,00 Kč 27 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov 2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí 26 921 553,00 Kč 26 921 553,00 Kč 2011 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nepomuk B.j. 84 Nepomuk 26 880 000,00 Kč 26 880 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice B.j. 84 České Budějovice, Máj - I. a II. et. 26 880 000,00 Kč 26 880 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 84 Brno - Líšeň, ul. Puchýřova, Popelákova 26 880 000,00 Kč 26 880 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 26 659 899,00 Kč 26 659 899,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Kladno Revitalizace panelového sídliště Kladno - Kročehlavy 26 636 334,00 Kč 26 636 334,00 Kč 2011 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vodňany B.j.38 DPS Vodňany, p.č.359/1, 1761/1 k.ú. Vodňany 26 600 000,00 Kč 26 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KADAŇ B.j. 83 Kadaň p.č. 2953/1,5, 2954 26 560 000,00 Kč 14 550 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KADAŇ B.j. 83 Kadaň p.č. 2953/1,5, 2954 26 560 000,00 Kč 12 010 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Písek B.j. 83 Písek - Čechova 26 560 000,00 Kč 26 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC SRNOJEDY B.j. 83 Srnojedy , Na Hrázi 26 560 000,00 Kč 26 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 26 531 259,00 Kč 26 531 259,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Jeseník nad Odrou Obec Jeseník nad Odrou - 23 nově vzniklých nájemních bytů 26 450 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO PROSTĚJOV B.j.44 DPS Prostějov, Za Nerudovou ulicí, p.č.6020/1 k.ú. Prostějov 26 400 000,00 Kč 16 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO PROSTĚJOV B.j.44 DPS Prostějov, Za Nerudovou ulicí, p.č.6020/1 k.ú. Prostějov 26 400 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 26 399 741,00 Kč 26 399 741,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 26 378 558,00 Kč 26 378 558,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Jihlava Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 26 374 156,00 Kč 26 374 156,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 26 352 323,00 Kč 26 352 323,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hořovice DPS Hořovice 26 250 000,00 Kč 26 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město HODONÍN B.j. 82 Hodonín, p.č. 2879/15 26 240 000,00 Kč 26 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP 25 992 927,00 Kč 25 992 927,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště 25 791 039,00 Kč 25 791 039,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Kladno Revitalizace panelového sídliště Kladno - Kročehlavy 25 576 947,00 Kč 25 576 947,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 25 564 615,00 Kč 25 564 615,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Žihle DPS Žihle 25 500 000,00 Kč 25 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ DPS Velké Meziříčí 25 500 000,00 Kč 25 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU Povodně 2010 Bílý Kostel – komunikace 25 409 775,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje 25 373 503,00 Kč 25 373 503,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 6 534 272,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 5 661 221,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 333 013,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 2 491,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 384 369,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem 25 342 880,00 Kč 42 343,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 2. část 25 342 639,00 Kč 25 342 639,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov 46 BJ Havířov 25 293 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov 46 BJ Havířov 25 293 000,00 Kč 12 650 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti 25 122 175,00 Kč 25 122 175,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 25 062 611,00 Kč 25 062 611,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Raspenava Priorita č: 3 - Rekonstrukce vybraných ulic vč. příslušenství 25 023 753,00 Kč 0,00 Kč 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov Revitalizace centrálních ploch v Havířově - Městě včetně Hlavní třídy - II. etapa 25 000 000,00 Kč 25 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Praha 1 25 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1999 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Olomoucký kraj Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje 24 965 406,00 Kč 24 965 406,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 78 Černý Most II - 4. stavba, byt. objekt I 24 960 000,00 Kč 24 960 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad 24 899 124,00 Kč 24 899 124,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kolín Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně, lokalita U Vodárny - I. etapa, 2. část 24 716 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov Digitalizace městského archivu 24 694 121,00 Kč 24 694 121,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třeboň Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury 24 671 000,00 Kč 5 861 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třeboň Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury 24 671 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třeboň Třeboň - rozvoj lázeňské infrastruktury 24 671 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 24 613 526,00 Kč 24 613 526,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha 1 24 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2000 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Luštěnice 52 BJ, Luštěnice, Zelená, dům I, J, K, L 24 440 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Mladá Boleslav Revitalizace ulice U Stadionu 24 407 157,00 Kč 24 407 157,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín B.j. 80 Zlín - Podlesí, p.č. 2745/2, 2735/10, 2787 24 320 000,00 Kč 24 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 24 209 759,00 Kč 24 209 759,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Sušice 44 BJ, Sušice, 580/1, 3, 44, 45, 586/10, 1911/21 24 200 000,00 Kč 7 260 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Sušice 44 BJ, Sušice, 580/1, 3, 44, 45, 586/10, 1911/21 24 200 000,00 Kč 16 940 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 24 088 388,00 Kč 24 088 388,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jirkov IPRM - Lokalita č.1 Na Borku 24 021 654,00 Kč 24 021 654,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 24 002 403,00 Kč 24 002 403,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Lávka přes Malši v ulici Matice školské 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO LITOMYŠL DPS Litomyšl 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Lužany 75 b.j. Kdyně 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Mirovice DPS Mirovice 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rýmařov B.j.30 PB-CHB, Rýmařov, p.č. 345, 320/8, 321, 322, 2648/4, k.ú. Rýmařov 24 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rýmařov B.j.30 PB-CHB, Rýmařov, p.č. 345, 320/8, 321, 322, 2648/4, k.ú. Rýmařov 24 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Stavební úpravy komunikací a inženýrských sítí ulice Kněžská, Jirsíkova a Dukelská 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OU V. Šenov DPS V. Šenov 24 000 000,00 Kč 24 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Karlovarský kraj Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 23 962 559,00 Kč 23 962 559,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Zruč-Senec 38 BJ+TI, Zruč - Senec, p.č. 114 ZE 23 940 000,00 Kč 13 940 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Zruč-Senec 38 BJ+TI, Zruč - Senec, p.č. 114 ZE 23 940 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Fulnek Stavební úpravy kina Slávie na víceúčelové kulturní zařízení ve Fulneku včetně dodávky a montáže vnitřního vybavení 23 905 000,00 Kč 23 905 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc Kojenecký ústav - Most 23 894 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2 23 883 878,00 Kč 23 883 878,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Spálené Poříčí B.j. 32+2 DPS Spálené Poříčí, p.č. 42/1, p.č.st.170/2, 42/2, 544/2 k.ú. Sp. Poříčí 23 800 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Spálené Poříčí B.j. 32+2 DPS Spálené Poříčí, p.č. 42/1, p.č.st.170/2, 42/2, 544/2 k.ú. Sp. Poříčí 23 800 000,00 Kč 15 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Pečky B.j.34 DPS Pečky, p.č.482,483 v k.ú. Pečky 23 800 000,00 Kč 23 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Ústí nad Orlicí B.j. 40 PB-CHB Ústí nad Orlicí, p.č. 923/15, 923/16, 923/17, 923/18, 923/19, 923/28...atd k.ú. Ústí nad Orlicí 23 800 000,00 Kč 11 900 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Ústí nad Orlicí B.j. 40 PB-CHB Ústí nad Orlicí, p.č. 923/15, 923/16, 923/17, 923/18, 923/19, 923/28...atd k.ú. Ústí nad Orlicí 23 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 475 Jižní Město II 7/1 Flora p.č. 2342 23 750 000,00 Kč 23 750 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Přibyslav B.j.34 DPS Přibyslav, p.č.383/17, 383/7, p.č.st. 398, k.ú. Přibyslav 23 739 000,00 Kč 9 939 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Přibyslav B.j.34 DPS Přibyslav, p.č.383/17, 383/7, p.č.st. 398, k.ú. Přibyslav 23 739 000,00 Kč 13 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc Kojenecký ústav - Most 23 706 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Centrum ICT služeb města Ostravy 23 692 203,00 Kč 23 692 203,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hranice B.j. 74 Hranice, sídl. Kpt. Jaroše 23 680 000,00 Kč 19 840 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hranice B.j. 74 Hranice, sídl. Kpt. Jaroše 23 680 000,00 Kč 3 840 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Karviná Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě 23 672 203,00 Kč 23 672 203,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Tišice Obnova místních komunikací po povodni 23 668 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Frenštát pod Radhoštěm Letní koupaliště - Frenštát pod Radhoštěm, II. etapa - autokemp 23 667 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Frenštát pod Radhoštěm Letní koupaliště - Frenštát pod Radhoštěm, II. etapa - autokemp 23 667 000,00 Kč 14 217 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 473 b.j. Praha Jinonice 23 650 000,00 Kč 23 650 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany 43 BJ, Dobřany, 470/8,10, 13, 14, 15 23 650 000,00 Kč 7 095 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany 43 BJ, Dobřany, 470/8,10, 13, 14, 15 23 650 000,00 Kč 16 555 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lovosice Projekt obnovy místních komunikací "Osmička" 23 600 000,00 Kč 23 600 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 23 532 293,00 Kč 23 532 293,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vsetín Úpravy ploch u trati ČD Trávníky - Rybníky, Vsetín 23 426 414,00 Kč 23 426 414,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 23 414 534,00 Kč 23 414 534,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Provoz a správa MS 2007-2009 - akce 1. - Centrální rozvoj aplikací Monit7+ a webové žádosti Benefit7 23 326 317,00 Kč 23 326 317,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC BOREK B.j. 29 PB-CHB Borek, p.č. 223/1 k.ú. Borek u Českých Budějovic 23 200 000,00 Kč 6 960 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC BOREK B.j. 29 PB-CHB Borek, p.č. 223/1 k.ú. Borek u Českých Budějovic 23 200 000,00 Kč 16 240 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kuřim Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 23 189 426,00 Kč 16 651,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kuřim Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 23 189 426,00 Kč 283 072,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 23 164 711,00 Kč 23 164 711,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Obnova ulic a mostů po povodních v Hrádku nad Nisou - II 23 115 930,00 Kč 0,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Všeruby u Plzně B.j.33 DPS Všeruby, p.č. 269/1, k.ú. Všeruby 23 100 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Všeruby u Plzně B.j.33 DPS Všeruby, p.č. 269/1, k.ú. Všeruby 23 100 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Všeruby u Plzně B.j.33 DPS Všeruby, p.č. 269/1, k.ú. Všeruby 23 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Město Touškov B.j.33 DPS Město Touškov, p.č. 910/3 k.ú. Město Touškov 23 100 000,00 Kč 23 100 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Holýšov B.j. 72, Holýšov 23 040 000,00 Kč 6 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Holýšov B.j. 72, Holýšov 23 040 000,00 Kč 16 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC RAČETICE B.j. 72 Račetice p.č. 412/48, 411/2 23 040 000,00 Kč 20 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC RAČETICE B.j. 72 Račetice p.č. 412/48, 411/2 23 040 000,00 Kč 2 540 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Luštěnice 294 42 B.j. 72 Luštěnice " rekonstrukce objektu po SA "p.č. 5113 23 040 000,00 Kč 23 040 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa 23 009 388,00 Kč 23 009 388,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha B.j. 45 PB-CHB Praha - Libuš, p.č. 867/2, k.ú. Libuš 22 950 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha B.j. 45 PB-CHB Praha - Libuš, p.č. 867/2, k.ú. Libuš 22 950 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 22 928 353,00 Kč 22 928 353,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kralupy nad Vltavou Obnova místních komunikací 22 872 000,00 Kč 22 657 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kralupy nad Vltavou Obnova místních komunikací 22 872 000,00 Kč 215 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tábor Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace 22 799 791,00 Kč 22 799 791,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město HODONÍN 48 BJ Hodonín, přestavba kasáren - objekt č.3 22 792 000,00 Kč 22 792 000,00 Kč 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno Park Hvězdička 22 777 845,00 Kč 22 777 845,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC RUDOLTICE B.j. 71 Rudoltice p.č. 442/1, 455/1, 370/1, 169/2-5, 262 22 720 000,00 Kč 22 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nymburk B.j. 71 Nymburk Kolonie, p.č. 1786, 1790 22 720 000,00 Kč 22 720 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Březová nad Svitavou 36 BJ + TI Březová nad Svitavou - III. etapa 22 680 000,00 Kč 20 110 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Březová nad Svitavou 36 BJ + TI Březová nad Svitavou - III. etapa 22 680 000,00 Kč 2 570 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany 36 BJ+TI, Dobřany 22 680 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany 36 BJ+TI, Dobřany 22 680 000,00 Kč 7 680 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu 22 677 006,00 Kč 22 677 006,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Chrudim DPS Chrudim 22 500 000,00 Kč 22 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO VIZOVICE DPS Vizovice 22 500 000,00 Kč 22 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina 22 439 550,00 Kč 22 439 550,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 22 433 219,00 Kč 22 433 219,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Dopravní prostředky HS ČR 22 418 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚVALY B.j.32 DPS Úvaly, p.č. 2153/6 k.ú. Úvaly 22 400 000,00 Kč 12 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚVALY B.j.32 DPS Úvaly, p.č. 2153/6 k.ú. Úvaly 22 400 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc B.j. 70 Olomouc, k.ú. Hodolany, p.č.126/1, 98, 187/1, 97/7 22 400 000,00 Kč 22 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Krásná Lípa B.j.28 PB-CHB Krásná Lípa, p.č.st. 352/8, k.ú. Krásná Lípa 22 400 000,00 Kč 6 720 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Krásná Lípa B.j.28 PB-CHB Krásná Lípa, p.č.st. 352/8, k.ú. Krásná Lípa 22 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Krásná Lípa B.j.28 PB-CHB Krásná Lípa, p.č.st. 352/8, k.ú. Krásná Lípa 22 400 000,00 Kč 8 960 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Varnsdorf B.j. 32 PB-CHB Varnsdorf, p.č. st.1165/12, 1165/11, 1165/10, 1165/13, 1165/1, 1165/7, 1159, 1163, k.ú. Varnsdorf 22 400 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Varnsdorf B.j. 32 PB-CHB Varnsdorf, p.č. st.1165/12, 1165/11, 1165/10, 1165/13, 1165/1, 1165/7, 1159, 1163, k.ú. Varnsdorf 22 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Varnsdorf B.j. 32 PB-CHB Varnsdorf, p.č. st.1165/12, 1165/11, 1165/10, 1165/13, 1165/1, 1165/7, 1159, 1163, k.ú. Varnsdorf 22 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kdyně 55 BJ, Kdyně, čp. 334 22 389 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kdyně 55 BJ, Kdyně, čp. 334 22 389 000,00 Kč 14 389 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 22 379 070,00 Kč 22 379 070,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 22 283 360,00 Kč 22 283 360,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Lhenice Oprava místních komunikací 22 250 000,00 Kč 12 253 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Lhenice Oprava místních komunikací 22 250 000,00 Kč 9 997 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO B.j. 60, Ralsko - Kuřívody p.č. 302 22 200 000,00 Kč 22 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlínský kraj Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o. 22 007 430,00 Kč 22 007 430,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO 40 BJ, Ralsko, č. parc. 41, vchod č. IV, V 22 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO 40 BJ, Ralsko, č. parc. 41, vchod č. IV, V 22 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 21 987 575,00 Kč 21 987 575,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lovosice Průmyslové a logistické centrum Lovosice 21 922 000,00 Kč 19 510 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lovosice Průmyslové a logistické centrum Lovosice 21 922 000,00 Kč 2 412 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 69 Brno, Měst. část Brno-sever, p.č. 3307, 1201, 3256, 3322 21 868 000,00 Kč 17 709 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 69 Brno, Měst. část Brno-sever, p.č. 3307, 1201, 3256, 3322 21 868 000,00 Kč 4 159 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Kladno Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno 21 825 205,00 Kč 21 825 205,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 21 802 805,00 Kč 21 802 805,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 68 Brno, Měst. část Slatina, ul. Tilhonova, Vlnitá 21 760 000,00 Kč 21 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lysá nad Labem B.j. 68 Lysá nad Labem 21 760 000,00 Kč 21 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OU Dříteň DPS Dříteň 21 750 000,00 Kč 21 750 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústecký kraj III/25851 Boletice nad Labem, ul. Kamenná - sanace sesuvu 21 687 632,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Implementace programů EU 21 641 130,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Implementace programů EU 21 641 130,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Implementace programů EU 21 641 130,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Implementace programů EU 21 641 130,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 21 600 724,00 Kč 21 600 724,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Moravský Beroun B.j. 27 PB-CHB Moravský Beroun, p.č. 1152/1 a další, k.ú. Moravský Beroun 21 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Moravský Beroun B.j. 27 PB-CHB Moravský Beroun, p.č. 1152/1 a další, k.ú. Moravský Beroun 21 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kunovice B.j. 27 PB, Kunovice, p.č. 3299/19, 835/1, 1062/2, 1062/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště 21 600 000,00 Kč 14 563 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kunovice B.j. 27 PB, Kunovice, p.č. 3299/19, 835/1, 1062/2, 1062/1, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště 21 600 000,00 Kč 7 037 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Vlašim B.j.36 DPS Vlašim čp. 529, p.č. 1729/1, st.p.543 k.ú. Vlašim 21 600 000,00 Kč 21 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Šumperk B.j.36 DPS Šumperk-Dolní Temenice, p.č.104/7...k.ú.Dol.Temenice 21 600 000,00 Kč 21 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 270, Praha, Rotavská 21 600 000,00 Kč 16 520 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 270, Praha, Rotavská 21 600 000,00 Kč 1 593 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA TI 270, Praha, Rotavská 21 600 000,00 Kč 3 487 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lišov B.j. 27 PB-CHB Lišov, č.p. 716, p.č.st. 994, k.ú. Lišov 21 588 000,00 Kč 15 110 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lišov B.j. 27 PB-CHB Lišov, č.p. 716, p.č.st. 994, k.ú. Lišov 21 588 000,00 Kč 6 478 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kopřivnice IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 2, Veřejné prostranství 21 516 887,00 Kč 21 516 887,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 21 511 780,00 Kč 21 511 780,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy) 21 122 500,00 Kč 21 122 500,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Tlučná B.J. 66, Tlučná, 21 120 000,00 Kč 4 620 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Tlučná B.J. 66, Tlučná, 21 120 000,00 Kč 16 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobřany B.j. 66 Dobřany p.č. 2505/83 21 120 000,00 Kč 21 120 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 66 Liberec p.č. 450/8 - 14 21 120 000,00 Kč 8 535 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC B.j. 66 Liberec p.č. 450/8 - 14 21 120 000,00 Kč 12 585 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dolní Bousov DPS Dolní Bousov 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 42 DPS Praha-10, Zvonková, st.p. 2078/209, 2078/210, 2078/211, p.č. 2078/263 k.ú. Záběhlice 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Basketbalový klub Opava a.s., Mařádkova 15, Opava, 74601 Vybudování víceúčelové sportovní haly pro míčové sporty u hotelu XXLL 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j.42 DPS Brno-Střed, Křenová 39, p.č.148, k.ú. Trnitá 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Luka nad Jihlavou B.j.30 DPS Luka nad Jihlavou, p.č. 210/7, 212, 210/3 k.ú.Luka n. Jihlavou 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC MOHELNO B.j.22 DPS Mohelno, p.č.4832/3, k.ú. Mohelno 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba České republiky 10/HS/2004 21 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2004 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín B.j. 35 DPS Zlín-Bartošova čtvrť, p.č.3348/4, 3348/5...k.ú. Zlín 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Krnov B.j. 35 DPS Krnov, p.č. 1051/1, 1051/8... k.ú. Krnov-Horní předměstí 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hodonice B.j. 30 DPS Hodonice, p.č. 640, 628/1 k.ú. Hodonice 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Vědecko technologický park Ostrava, technická infrastruktura - II rozvojová etapa 21 000 000,00 Kč 21 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO TÁBOR Regenerace panelového sídliště Nad Lužnicí v Táboře 20 987 000,00 Kč 20 987 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Písek Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou 20 809 000,00 Kč 4 368 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Písek Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou 20 809 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Písek Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou 20 809 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Horní Dubenky B.j.26 PB-CHB Horní Dubenky, č.p. 91 a 101, p.p.č. st. 60, st. 139, st. 53/1, a 656/3 k.ú Horní Dubenky 20 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Horní Dubenky B.j.26 PB-CHB Horní Dubenky, č.p. 91 a 101, p.p.č. st. 60, st. 139, st. 53/1, a 656/3 k.ú Horní Dubenky 20 800 000,00 Kč 6 240 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Horní Dubenky B.j.26 PB-CHB Horní Dubenky, č.p. 91 a 101, p.p.č. st. 60, st. 139, st. 53/1, a 656/3 k.ú Horní Dubenky 20 800 000,00 Kč 8 320 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Uherský Ostroh B.j. 26 PB-CHB Uherský Ostroh, p.č. 63/4,11,12, p.č. 98/2, k.ú. Uherský Ostroh 20 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Uherský Ostroh B.j. 26 PB-CHB Uherský Ostroh, p.č. 63/4,11,12, p.č. 98/2, k.ú. Uherský Ostroh 20 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Košťany B.j. 26 PB-CHB Košťany, p.p.č.31/4, 31/5, 31/6, 376/6, k.ú. Košťany 20 800 000,00 Kč 6 240 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Košťany B.j. 26 PB-CHB Košťany, p.p.č.31/4, 31/5, 31/6, 376/6, k.ú. Košťany 20 800 000,00 Kč 8 320 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Košťany B.j. 26 PB-CHB Košťany, p.p.č.31/4, 31/5, 31/6, 376/6, k.ú. Košťany 20 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO NÁCHOD Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa 20 734 731,00 Kč 511 605,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO NÁCHOD Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa 20 734 731,00 Kč 8 697 283,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Digitalizace Archivu města Ostravy 20 618 348,00 Kč 20 618 348,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy 20 600 855,00 Kč 20 600 855,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 20 592 959,00 Kč 20 592 959,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno Digitalizace archivu města Brna 20 568 834,00 Kč 20 568 834,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava B.j.41 DPS Ostrava-Poruba,I.Sekaniny, pč.3633/2...k.ú.Poruba-sever 20 500 000,00 Kč 20 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lanškroun, PSČ: 563 01 B.j. 64 Lanškroun 20 480 000,00 Kč 5 120 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Lanškroun, PSČ: 563 01 B.j. 64 Lanškroun 20 480 000,00 Kč 15 360 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Mělník B.j. 64 Mělník, č.p. 2653 20 480 000,00 Kč 20 480 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ B.j. 64 Ústí nad Orlicí, ul. Popradská 20 480 000,00 Kč 20 480 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Bílovec B.j. 64 Bílovec, p.č. 895/1 20 480 000,00 Kč 20 480 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha 0083- Horní Počernice-ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská 20 441 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 40 PB-CHB Brno, Křenová-Masná, p.č. 231/1, 235, 236, 253, k.ú. Trnitá, obec Brno 20 400 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 40 PB-CHB Brno, Křenová-Masná, p.č. 231/1, 235, 236, 253, k.ú. Trnitá, obec Brno 20 400 000,00 Kč 10 200 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Stará Lysá B.j. 55 Milovice-Mladá, dům č. 562/3 20 350 000,00 Kč 20 350 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Jedlí DPS Jedlí 20 250 000,00 Kč 20 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 20 132 165,00 Kč 20 132 165,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Pardubice Pardubice - Dukla, 1. etapa - 8.9.10. fáze 20 104 621,00 Kč 20 104 621,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
LOUČEŇ,a.s. ZÁMEK LOUČEŇ - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE, PROJEKT REVITALIZACE SOUBORU KULTURNÍCH PAMÁTEK V ZÁMECKÉM AREÁLU PRO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU A KONGRESOVÉ TURISTICE 20 018 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
LANEX, a.s., Bolatice Rozšíření výroby flexibilních obalů (vaků)-Vítkov II 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kofola a.s. Nová plnící linka 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou B.j.25 PB-CHB Pastviny, p.č. 1812/5, 1795/3, k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí 20 000 000,00 Kč 15 799 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Zastávka B.j. 23 Zastávka, Stará osada č.p.9,10,11 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Rekonstrukce technologické linky, sušárny, tunelové pece, parketovací a balící linky 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STEELTEC CZ, s.r.o. Vyskladnění výroby a montáže ručních sekaček trávy 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Výstavba sítě regionálních rozvojových agentur 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
proOFFICE, s.r.o., Most - Čepirohy, Areál BSM, PSČ 434 01 Rozšíření výroby kancelářských potřeb z PP fólie 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Horní Vltavice B.j. 25 PB-CHB Horní Vltavice, p.č. 194/12, k.ú. Horní Vltavice 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Horní Vltavice B.j. 25 PB-CHB Horní Vltavice, p.č. 194/12, k.ú. Horní Vltavice 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Zajištění služeb pro cestovní ruch a zajištění bezpečnosti v prostředí českých hor 20 000 000,00 Kč N/A 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
LAKUM - KTL, a.s. Vybudování centra pro výrobu kovového spotřebního zboží ve Frýdlantu nad Ostravicí 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Nemak Europe s.r.o. Pořízení speciálního licího zařízení systému SIMONE na výrobu hliníkových odlitků pro autom.průmysl 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO LITVÍNOV Průmyslová investiční zóna Litvínov - Louka u Litvínova - I.etapa 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Společný dřevařský podnik Jesenice,s.r.o.,Jesenice 186, PSČ: 270 33 Zvýšení výrobní kapacity Společného dřevařského podniku Jesenice s.r.o. 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 51 Brno-střed, Cejl 49 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jindřichův Hradec B.j. 69 DPS Jindřichův Hradec č.p. 29/II, 30/II, p.č. 1942/1, 1943, k.ú. Jindřichův Hradec I 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ŠTERKOVNY DOLNÍ BENEŠOV spol. s r.o. , 747 22 Dolní Benešov Betonářské centrum Frýdek - Místek 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Slavíkov B.j. 25 PB-CHB Slavíkov č.p. 26, p.č. st.5, k.ú. Slavíkov 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
NC Line s.r.o. Rozšíření stávajícího výrobního programu, výroba barvících strojů 19 994 000,00 Kč 19 994 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 54 b.j. Sezimovo Ústí 19 980 000,00 Kč 19 980 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Mateřská škola U Sila, s.r.o. Mateřská školka U Sila 19 970 255,00 Kč 59 500,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Mateřská škola U Sila, s.r.o. Mateřská školka U Sila 19 970 255,00 Kč 1 904 493,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Rozšíření výroby součástí pro motorová vozidla 19 939 000,00 Kč 19 939 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
METAL Ústí n.L., a.s. Rozšíření výroby (strojového parku), Metal a.s. 19 931 000,00 Kč 19 931 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 19 850 685,00 Kč 19 850 685,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO OPOČNO B.j. 62 Opočno, Podzámčí 19 840 000,00 Kč 19 840 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO JEMNICE 36 BJ Jemnice, p.č.813,815/1 19 800 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO JEMNICE 36 BJ Jemnice, p.č.813,815/1 19 800 000,00 Kč 9 800 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
SMATR TRADING COMPANY, s.r.o. Modernizace strojového parku 19 800 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM Karviná 19 798 674,00 Kč 19 798 674,00 Kč 2010 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Lázně Luhačovice, a.s. Rekonstrukce domu D.Jurkoviče 19 774 000,00 Kč 19 774 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - část 01a 19 771 984,00 Kč 19 771 984,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MAS Pobeskydí, z. s. Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí 19 745 263,00 Kč 1 797 896,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Výtahy ve stanici metra Florenc "B" - bezbariérové zpřístupnění 19 724 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Výtahy ve stanici metra Florenc "B" - bezbariérové zpřístupnění 19 724 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nejdek B.j. 28 DPS Nejdek, čp. 692, p.č. st. 772 k.ú. Nejdek 19 600 000,00 Kč 9 522 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nejdek B.j. 28 DPS Nejdek, čp. 692, p.č. st. 772 k.ú. Nejdek 19 600 000,00 Kč 10 078 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Morkovice-Slížany, PSČ 768 33 B.j.28 DPS Morkovice-Slížany, p.č.91,92,93,94,95,96,98,99,100..k.ú.Morkovice 19 600 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Morkovice-Slížany, PSČ 768 33 B.j.28 DPS Morkovice-Slížany, p.č.91,92,93,94,95,96,98,99,100..k.ú.Morkovice 19 600 000,00 Kč 14 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA B.j.28 DPS Krásná Lípa, p.č.339/2,1297,2821/1...k.ú.Krásná Lípa 19 600 000,00 Kč 19 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Horažďovice B.j.28 DPS Horažďovice, p.č.178/1,178/2,178/3,178/7,832/43,824/7 v k.ú. Horažďovice 19 600 000,00 Kč 12 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Horažďovice B.j.28 DPS Horažďovice, p.č.178/1,178/2,178/3,178/7,832/43,824/7 v k.ú. Horažďovice 19 600 000,00 Kč 6 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bukovec Lyžařský vlek Bukovec Džolek 19 596 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihočeský kraj Lokální obnova silnic II. a III. třídy a jejich příslušenství na území Jihočeského kraje 19 594 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu 19 566 618,00 Kč 19 566 618,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
V.I. CZ, a.s., 742 45 Fulnek, Za klášterem 605 Projekt LAVAMAC 19 500 000,00 Kč 19 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Čelákovice DPS Čelákovice 19 500 000,00 Kč 19 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost Velehrad Barokní Velehrad 19 485 368,00 Kč 19 485 368,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy) 19 446 273,00 Kč 19 446 273,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Dobrovolný svazek obcí "Vodovod Hamr" Obnova vodovodního řadu Hamr 19 399 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
GKR ENGINEERING s.r.o. Rozšíření výrobních ploch 19 350 000,00 Kč 19 350 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Sportovní areál U Cementárny, I.etapa 19 331 649,00 Kč 19 331 649,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy 19 252 925,00 Kč 19 252 925,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Frenštát pod Radhoštěm B.j. 52 Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 1161, p.č. 1175/1 19 240 000,00 Kč 19 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Bělá nad Radbuzou B.j. 52, Bělá n.R. - kasárna 19 240 000,00 Kč 19 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 19 206 479,00 Kč 19 206 479,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ B.j. 60 Uherské Hradiště, p.č. 3000/112 19 200 000,00 Kč 12 520 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ B.j. 60 Uherské Hradiště, p.č. 3000/112 19 200 000,00 Kč 6 680 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Plaňany B.j. 24 PB-CHB Plaňany, p.č.st. 40/1, 40/3, 84/1, 483, 813, k.ú. Plaňany 19 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Plaňany B.j. 24 PB-CHB Plaňany, p.č.st. 40/1, 40/3, 84/1, 483, 813, k.ú. Plaňany 19 200 000,00 Kč 7 680 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Plaňany B.j. 24 PB-CHB Plaňany, p.č.st. 40/1, 40/3, 84/1, 483, 813, k.ú. Plaňany 19 200 000,00 Kč 5 760 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Nedachlebice B.j.24 PB-CHB Nedachlebice, p.č. 64, 77, 1738/1 a další, k.ú. Nedachlebice 19 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Nedachlebice B.j.24 PB-CHB Nedachlebice, p.č. 64, 77, 1738/1 a další, k.ú. Nedachlebice 19 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 60 Praha, Černý Most II/2, objekt 7.0, p.č. 221/1, 232/5 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rokytnice nad Jizerou, PSČ: 512 44 B.j. 60 Rokytnice nad Jizerou p.č. 2288/1,5,7,8,9,23,24,25 19 200 000,00 Kč 14 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rokytnice nad Jizerou, PSČ: 512 44 B.j. 60 Rokytnice nad Jizerou p.č. 2288/1,5,7,8,9,23,24,25 19 200 000,00 Kč 4 880 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hlubočky B.j.24 PB-CHB Hlubočky, p.č.2295 k.ú. Hlubočky 19 200 000,00 Kč 8 859 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hlubočky B.j.24 PB-CHB Hlubočky, p.č.2295 k.ú. Hlubočky 19 200 000,00 Kč 10 341 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc B.j. 60 Olomouc, k.ú. Neředín, p.č. 487/1 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRUPKA B.j. 32 PB-BPC Krupka, p.p.č. 689/1 k.ú. Nové Modlany 19 200 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRUPKA B.j. 32 PB-BPC Krupka, p.p.č. 689/1 k.ú. Nové Modlany 19 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC JESENICE B.j. 60 Jesenice, p.č. 5/1, 5/3 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Cerhenice B.j. 24 PB-CHB Cerhenice, p.č. 848/11, k.ú. Cerhenice 19 200 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Cerhenice B.j. 24 PB-CHB Cerhenice, p.č. 848/11, k.ú. Cerhenice 19 200 000,00 Kč 9 600 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MIMOŇ B.j. 24 PB-CHB Mimoň, p.č. 1999, 1970, 1965, k.ú. Mimoň 19 200 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MIMOŇ B.j. 24 PB-CHB Mimoň, p.č. 1999, 1970, 1965, k.ú. Mimoň 19 200 000,00 Kč 12 700 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ŘÍČANY B.j. 60 Říčany p.č. 1307/18,35,20,76,61 19 198 000,00 Kč 19 198 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Úštěk B.j.28 PB-CHB Úštěk, p.č. 320/1, 319, k.ú. Úštěk 19 040 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Úštěk B.j.28 PB-CHB Úštěk, p.č. 320/1, 319, k.ú. Úštěk 19 040 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Krůta Ostrava s.r.o. Porážka krůt 19 000 000,00 Kč 19 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 18 930 739,00 Kč 18 930 739,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Brodek u Prostějova B.j.27 DPS Brodek u Prostějova, p.č. 572/1, 573, k.ú. Brodek u Prostějova 18 900 000,00 Kč 6 900 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Brodek u Prostějova B.j.27 DPS Brodek u Prostějova, p.č. 572/1, 573, k.ú. Brodek u Prostějova 18 900 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ADAMOV B.j.27 DPS Adamov, p.č. st.116, p.č. 263 k.ú. Adamov 18 900 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ADAMOV B.j.27 DPS Adamov, p.č. st.116, p.č. 263 k.ú. Adamov 18 900 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Strakonice Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa 18 887 685,00 Kč 18 887 685,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 18 856 329,00 Kč 18 856 329,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Monitoring zahraničních návštěvníků Česká republika (kraje) 18 776 528,00 Kč 18 776 528,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Plzeň Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plán. a rozhod.procesů 18 681 283,00 Kč 18 681 283,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Břeclav, PSČ 69081 B.j. 58 Břeclav, ul. K. H. Máchy 18 560 000,00 Kč 18 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 56 Brno - Bystrc, ul. Štouračova, p.č. 7190 18 560 000,00 Kč 18 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Volary 384 51 B.j. 58 Volary-kasárna 18 560 000,00 Kč 18 560 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti 18 532 543,00 Kč 18 532 543,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže 18 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO JAROMĚŘ B.j. 50 Jaroměř 18 500 000,00 Kč 18 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Sázava Regenerace parteru sídliště 9.května v Sázavě 18 443 000,00 Kč 18 443 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram 18 428 355,00 Kč 53 288,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram 18 428 355,00 Kč 905 903,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram 18 428 355,00 Kč 154 275,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram 18 428 355,00 Kč 9 075,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Broumov B.j. 27 PB-CHB Broumov, p.č.528/1, k.ú. Broumov 18 360 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Broumov B.j. 27 PB-CHB Broumov, p.č.528/1, k.ú. Broumov 18 360 000,00 Kč 9 180 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hořín, 276 01 Hořín (okr. Mělník) Obnova komunikací 18 356 000,00 Kč 18 356 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 2. část 18 355 673,00 Kč 18 355 673,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, Stará Role - obnova chodníků a vozovek 18 318 806,00 Kč 18 318 806,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno TI 365 Brno, Měst. část Žebětín, Za kněžským hájkem 18 250 000,00 Kč 18 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 57 Brno-město, Táborského nábřeží 18 240 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 57 Brno-město, Táborského nábřeží 18 240 000,00 Kč 14 840 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO BROUMOV DPS Broumov, 26 bj. čp. 78,41 18 200 000,00 Kč 18 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bernartice, PSČ 398 43 B.j.26 DPS Bernartice, č.p.186, p.č.st.205 k.ú. Bernartice 18 200 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bernartice, PSČ 398 43 B.j.26 DPS Bernartice, č.p.186, p.č.st.205 k.ú. Bernartice 18 200 000,00 Kč 11 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Chrast, PSČ53851 B.j.26 DPS Chrast, p.č.128/1,838/1,834/3,994/1,992/20848/1, k.ú. Chrast 18 200 000,00 Kč 11 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Chrast, PSČ53851 B.j.26 DPS Chrast, p.č.128/1,838/1,834/3,994/1,992/20848/1, k.ú. Chrast 18 200 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 18 197 538,00 Kč 18 197 538,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Příbram Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky 18 196 315,00 Kč 18 196 315,00 Kč 2011 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Havlíčkův Brod Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova 18 139 623,00 Kč 119 782,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Havlíčkův Brod Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova 18 139 623,00 Kč 954,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Havlíčkův Brod Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova 18 139 623,00 Kč 7 046,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Havlíčkův Brod Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova 18 139 623,00 Kč 16 221,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín Oprava objektů základní školy v Terezíně 18 100 000,00 Kč 18 100 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Revitalizace veřejných prostranství v prostoru sídliště Malinovského a náměstí Republiky 18 068 607,00 Kč 18 068 607,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Liberecký kraj Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví 18 065 606,00 Kč 18 065 606,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Mladá Boleslav Revitalizace vnitrobloků u ulice Mládežnická v Mladé Boleslavi 18 035 348,00 Kč 18 035 348,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 18 014 592,00 Kč 18 014 592,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO SEDLČANY DPS Sedlčany 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MU Louny DPS Louny 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hranice B.j. 30 DPS Hranice, Máchova, p.č. 924, 641/12, 642/2...k.ú.Hranice 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Útvar investic města Plzně DPS Plzeň 2 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ŘÍČANY B.j.30 DPS Říčany, p.č.1307/9,1307/66,1307/10...k.ú.Říčany 18 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO ŘÍČANY B.j.30 DPS Říčany, p.č.1307/9,1307/66,1307/10...k.ú.Říčany 18 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Regionální vzdělávací centrum - vysokoškolský areál v Uherském Hradišti 17 993 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín Obnova odvodňovacího kanálu v Terezíně po povodni 17 956 000,00 Kč 17 956 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Olomouc B.j. 56 Olomouc, Povel, ul. Peškova, p.č. 536/1 17 920 000,00 Kč 17 920 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kaplice B.j. 56 Kaplice 17 920 000,00 Kč 17 920 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Žďár nad Sázavou B.j. 56 Žďár nad Sázavou 17 920 000,00 Kč 17 920 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Zbýšov Zvýšení připravenosti a odolnosti města Zbýšova k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem - Stanice IZS 17 873 576,00 Kč 15 031 746,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Zbýšov Zvýšení připravenosti a odolnosti města Zbýšova k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem - Stanice IZS 17 873 576,00 Kč 884 220,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj Povodňová dotace - demolice - Kraj Moravskoslezský - 2009 17 799 144,00 Kč 3 996 637,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj Povodňová dotace - demolice - Kraj Moravskoslezský - 2009 17 799 144,00 Kč 4 112 107,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj Povodňová dotace - demolice - Kraj Moravskoslezský - 2009 17 799 144,00 Kč 9 690 397,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO B.j. 48 Ralsko - Kuřívody p.č. 304, I. etapa 17 760 000,00 Kč 17 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO PRACHATICE B.j. 48 Prachatice-rek. kasáren II. et. 17 760 000,00 Kč 17 760 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Znojmo Revitalizace veřejných prostranství 17 720 406,00 Kč 17 720 406,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Ostrov Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov 17 658 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Ostrov Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov 17 658 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Lhenice 28 BJ+ TI Lhenice 17 640 000,00 Kč 7 056 000,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Lhenice 28 BJ+ TI Lhenice 17 640 000,00 Kč 0,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Lhenice 28 BJ+ TI Lhenice 17 640 000,00 Kč 5 292 000,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Skuteč 28 BJ + TI Skuteč, ul. Družstevní 17 640 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Skuteč 28 BJ + TI Skuteč, ul. Družstevní 17 640 000,00 Kč 9 640 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů v Želivě Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu 17 629 127,00 Kč 17 629 127,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Olbramovice B.j.22 PB-CHB Olbramovice, p.č.1, k.ú. Olbramovice 17 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Olbramovice B.j.22 PB-CHB Olbramovice, p.č.1, k.ú. Olbramovice 17 600 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Planá, Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá (okr. Tachov) 32 BJ, Planá, ul. Smetanova 17 600 000,00 Kč N/A 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Červená Voda B.j. 22 PB-CHB Červená Voda čp.372, p.p.st.č.777, p.p.č.594/1 k.ú. Červená Voda 17 600 000,00 Kč 5 280 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Červená Voda B.j. 22 PB-CHB Červená Voda čp.372, p.p.st.č.777, p.p.č.594/1 k.ú. Červená Voda 17 600 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Červená Voda B.j. 22 PB-CHB Červená Voda čp.372, p.p.st.č.777, p.p.č.594/1 k.ú. Červená Voda 17 600 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Strakonice Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa 17 582 982,00 Kč 17 582 982,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín TI 374 Zlín, Jižní Svahy,p.č. 2714/10, 2735/1,10,11,12,16,18, 2745/2 17 535 000,00 Kč 13 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín TI 374 Zlín, Jižní Svahy,p.č. 2714/10, 2735/1,10,11,12,16,18, 2745/2 17 535 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
statutární město Zlín TI 374 Zlín, Jižní Svahy,p.č. 2714/10, 2735/1,10,11,12,16,18, 2745/2 17 535 000,00 Kč 1 735 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA Centrum Národního parku České Švýcarsko I 17 523 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA Centrum Národního parku České Švýcarsko I 17 523 000,00 Kč 2 919 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA Centrum Národního parku České Švýcarsko I 17 523 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
RODOP, a.s. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně 17 500 000,00 Kč 4 384 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
RODOP, a.s. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně 17 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
RODOP, a.s. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně 17 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MIKULOV B.j.25 DPS Mikulov,Pod strání,p.č.2089/1, 2085, 2084/1...k.ú. Mikulov 17 500 000,00 Kč 17 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Klobouky u Brna B.j. 25 DPS Klobouky u Brna , p.č. 2435/1, 2437/1, 2437/2, k.ú. Klobouky u Brna 17 500 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Klobouky u Brna B.j. 25 DPS Klobouky u Brna , p.č. 2435/1, 2437/1, 2437/2, k.ú. Klobouky u Brna 17 500 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Staré Hradiště Nadstavba MŠ Staré Hradiště 17 359 769,00 Kč 9 410,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Staré Hradiště Nadstavba MŠ Staré Hradiště 17 359 769,00 Kč 554,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Staré Hradiště Nadstavba MŠ Staré Hradiště 17 359 769,00 Kč 545 790,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Staré Hradiště Nadstavba MŠ Staré Hradiště 17 359 769,00 Kč 32 105,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kraj Vysočina Rozšíření datového skladu kraje Vysočina 17 287 130,00 Kč 17 287 130,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha-Libuš 17 287 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha-Libuš 17 287 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA B.j. 54 Praha, Černý Most II/2, objekt 6.0, p.č. 221/1, 232/5 17 280 000,00 Kč 17 280 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 54 Brno - Líšeň, Holzova ul. , p.č. 3278/32, 3276/1, 3275,1 17 280 000,00 Kč 17 280 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B.j. 59 Moravská Třebová p.č.2936/5, 2711 17 280 000,00 Kč 10 240 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B.j. 59 Moravská Třebová p.č.2936/5, 2711 17 280 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Opava VNITROBLOK ul. Ratibořská - Holasická - Grudova 17 271 195,00 Kč 17 271 195,00 Kč 2011 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Vrdy B.j.23 DPS Vrdy, p.č.83/26 k.ú. Dolní Bučice 17 250 000,00 Kč 17 250 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího 17 240 167,00 Kč 17 240 167,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Český Krumlov Obnova městské všesportovní haly 17 218 000,00 Kč 17 218 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno TI 344 Brno-sever, Majdalenky 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Plzeňský kraj Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS 17 077 495,00 Kč 17 077 495,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Luštěnice, Boleslavská 6, PSČ 294 42 ČOV - Luštěnice - Zelená 17 071 000,00 Kč 17 071 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Opatovice nad Labem 31 BJ Opatovice nad Labem, p.č.554, 84/16, 105/1, 105/14 17 050 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bohušov Povodňové škody na místní komunikaci p.č. 2811/1, 3335/1, 3335/2 v k.ú. Dolní Povelice. 17 024 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třebíč, Karlovo nám. 55, PSČ 674 01 Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu ul. Hrotovická 17 000 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hvožďany B.j.25 PB-CHB Hvožďany, p.č. 254/1, 258/1, k.ú. Hvožďany 17 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Hvožďany B.j.25 PB-CHB Hvožďany, p.č. 254/1, 258/1, k.ú. Hvožďany 17 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j.34 DPS Brno Židenice p.č.8062,8061,8060,8059,8058,4048,8053 k.ú. Židenice 17 000 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO RALSKO Komunikace, parkoviště a zpevněné plochy ke 240 bytovým jednotkám v Kuřívodech 16 996 000,00 Kč 16 996 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 53 Brno - Medlánky, V Újezdech - etapa I 16 960 000,00 Kč 5 960 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 53 Brno - Medlánky, V Újezdech - etapa I 16 960 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 16 857 370,00 Kč 16 857 370,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC PETROVICE B.j. 21 PB-CHB Petrovice, p.č..44/2, 426/3 k.ú. Petrovice u Blanska 16 800 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
OBEC PETROVICE B.j. 21 PB-CHB Petrovice, p.č..44/2, 426/3 k.ú. Petrovice u Blanska 16 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO DESNÁ B.j.24 DPS Desná, č.p.630, p.č.st. 10, p.č.27/7 k.ú. Desná II. 16 800 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO DESNÁ B.j.24 DPS Desná, č.p.630, p.č.st. 10, p.č.27/7 k.ú. Desná II. 16 800 000,00 Kč 9 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Nové Strašecí B.j.24 DPS Nové Strašecí, p.č. 501/2, 419/2 k.ú. Nové Strašecí 16 800 000,00 Kč 16 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO BLANSKO B.j.24 PB-CHB Blansko, č.p. 1172, p.č.st. 1304, k.ú. Blansko 16 800 000,00 Kč 5 040 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO BLANSKO B.j.24 PB-CHB Blansko, č.p. 1172, p.č.st. 1304, k.ú. Blansko 16 800 000,00 Kč 11 760 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Stod B.j.24 DPS Stod II.et., p.č. 30, 884, 168/1, 168/2, 169/5 k.ú. Stod 16 800 000,00 Kč 16 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Ralsko Inženýrské sítě pro adaptované objekty po SA Hradčany nad Ploučnicí-I.etapa 16 793 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Černošín B.j.24 DPS Černošín, p.č.1373/6, 1373/7 k.ú. Černošín 16 792 000,00 Kč 16 792 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Kroměříž Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod 16 746 365,00 Kč 16 746 365,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
GASTRO - ŽOFÍN s.r.o. Obnova a využití zámku Zbiroh 16 738 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
GASTRO - ŽOFÍN s.r.o. Obnova a využití zámku Zbiroh 16 738 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj ČR Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS MONIT7+ a BENEFIT7 v CRR ČR - II. 16 712 057,00 Kč 16 712 057,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město ZLIV B.j. 47 Zliv p.č. 55, 56/1-56/3,57, 58, 1757/2, 1757/11 16 699 000,00 Kč 16 699 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tábor Pražské sídliště v Táboře - VIII. etapa regenerace 16 692 839,00 Kč 16 692 839,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTO PRACHATICE B.j. 45 Prachatice - rekonstrukce kasáren III. et., p.č. 830/1 16 650 000,00 Kč 16 650 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Tachov B.j. 52 Tachov 16 640 000,00 Kč 16 640 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Čejetice 52 b.j. Čejetice 16 640 000,00 Kč 16 640 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 16 637 853,00 Kč 16 637 853,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Havířov Centrum ICT služeb na Magistrátu města Havířova 16 593 952,00 Kč 16 593 952,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 DPS Praha 7 16 500 000,00 Kč 16 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
BEST, a.s., BEST POLERADY 3-Výstavba haly pro výrobu betonových stavebních prvků 16 500 000,00 Kč 16 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP ) Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka 16 475 000,00 Kč 16 475 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 16 454 235,00 Kč 16 454 235,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
MAS Vyhlídky,z.s. Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s. 16 446 916,00 Kč 1 141 380,00 Kč 2017 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad 16 415 993,00 Kč 16 415 993,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 26 BJ+TI Rudoltice, Obytná zona Zámeček Rudoltice - II.e. etapa 16 380 000,00 Kč 4 914 000,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 26 BJ+TI Rudoltice, Obytná zona Zámeček Rudoltice - II.e. etapa 16 380 000,00 Kč 6 552 000,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Rudoltice 26 BJ+TI Rudoltice, Obytná zona Zámeček Rudoltice - II.e. etapa 16 380 000,00 Kč 0,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Domažlice 51 b.j. Domažlice 16 320 000,00 Kč 16 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jemnice B. j. 24 PB-CHB Jemnice, p.č. 806/1, k.ú. Jemnice 16 320 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jemnice B. j. 24 PB-CHB Jemnice, p.č. 806/1, k.ú. Jemnice 16 320 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobříš B.j. 24 PB-CHB Dobříš, p.č.348/143, 348/144, 348/145, 348/147, 348/162...atd.,k.ú. Dobříš 16 320 000,00 Kč 8 160 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Dobříš B.j. 24 PB-CHB Dobříš, p.č.348/143, 348/144, 348/145, 348/147, 348/162...atd.,k.ú. Dobříš 16 320 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Slavičín, PSČ 76321 B.j. 51 Slavičín, p.č. 223, 4534, 4513/7, 221/2, 260 16 320 000,00 Kč 3 320 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Slavičín, PSČ 76321 B.j. 51 Slavičín, p.č. 223, 4534, 4513/7, 221/2, 260 16 320 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Benešov B.j. 31 PB-CHB Benešov, p.č.60/2, k.ú. Benešov u Prahy 16 275 000,00 Kč 8 137 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Benešov B.j. 31 PB-CHB Benešov, p.č.60/2, k.ú. Benešov u Prahy 16 275 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 16 272 712,00 Kč 16 272 712,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Městys Klenčí pod Čerchovem B.j. 55 Klenčí pod Čerchovem 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Mladá Boleslav B.j.27 DPS Mladá Boleslav čp. 71, p.č. 96 k.ú. Mladá Boleslav 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Zprovoznění dočasně nevyužívaných prostor obchodního centra Most 16 134 000,00 Kč 16 134 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Bruntál Stavební úpravy MK Zahradní ul., Bruntál - I. etapa 16 123 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Chotěšov, PSČ 33214 B.j.23 DPS Chotěšov, p.č.138/1, 142/253, 142/254, 142/255 ,142/3, 775/4 k.ú. Chotěšov 16 100 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Chotěšov, PSČ 33214 B.j.23 DPS Chotěšov, p.č.138/1, 142/253, 142/254, 142/255 ,142/3, 775/4 k.ú. Chotěšov 16 100 000,00 Kč 10 100 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolany, PSČ 78316 B.j.23 DPS Dolany-Véska, p.č.100, 226/3 k.ú. Véska 16 100 000,00 Kč 16 100 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hartmanice B.j.23 DPS Hartmanice, p.č. 349/1, 349/2, /PK/ 358/1, 358/5, 357/4, 357/5 k.ú. Hartmanice 16 100 000,00 Kč 9 600 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Hartmanice B.j.23 DPS Hartmanice, p.č. 349/1, 349/2, /PK/ 358/1, 358/5, 357/4, 357/5 k.ú. Hartmanice 16 100 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Podjezd Chlumecká, komunikace 5,6,7 16 055 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní město Praha Podjezd Chlumecká, komunikace 5,6,7 16 055 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 16 043 687,00 Kč 16 043 687,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 16 030 661,00 Kč 16 030 661,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
ARIAN Naturdärme Tschechien s.r.o. Projekt závodu na zpracování přírodních střev 16 014 000,00 Kč 16 014 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Cheb Revitalizace sídliště Zlatý vrch v Chebu 1. etapa 16 012 692,00 Kč 16 012 692,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jablunkov B.j. 20 PB-CHB Jablunkov, p.p.č. 2053, p.p.č. 2052/1, 730/7, 2054, k.ú. Jablunkov 16 000 000,00 Kč 11 200 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Jablunkov B.j. 20 PB-CHB Jablunkov, p.p.č. 2053, p.p.č. 2052/1, 730/7, 2054, k.ú. Jablunkov 16 000 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město HODONÍN Technická infrastruktura Velká kasárna v Hodoníně - II. etapa 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bánov B.j. 20 PB-CHB Bánov, p.č. 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, k.ú). Bánov 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Bánov B.j. 20 PB-CHB Bánov, p.č. 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, k.ú). Bánov 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Terezín Obnova funkčnosti odvodňovacího systému v Terezíně 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava B.j. 50 Slezská Ostrava, ul. Zapletalova, p.č. 5079,5080-5082,5084 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Němčí B.j. 20 PB-CHB Dolní Němčí, p.p.č.st. 531, p.č. 777/6, 777/39, 777/3, 777/7, 777/12, 777/14, 777/42...k.ú. Dolní Němčí 16 000 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Němčí B.j. 20 PB-CHB Dolní Němčí, p.p.č.st. 531, p.č. 777/6, 777/39, 777/3, 777/7, 777/12, 777/14, 777/42...k.ú. Dolní Němčí 16 000 000,00 Kč 6 400 000,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Dolní Němčí B.j. 20 PB-CHB Dolní Němčí, p.p.č.st. 531, p.č. 777/6, 777/39, 777/3, 777/7, 777/12, 777/14, 777/42...k.ú. Dolní Němčí 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2002 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rekonstrukce hřiště Sportovního gymnázia Volgogradská 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Ostrava Rekonstrukce hřiště Sportovního gymnázia Volgogradská 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Modřice B.j. 50 Modřice, p.č. 242/2 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Ralsko Ralsko obec opravy povrchů místních komunikací v Kuřívodech a Hradčanech 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 50 Brno - Řečkovice, ul. Novoměstská 23-41 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Brno B.j. 50 Brno - Bystrc, Šťouračovaul. p.č. 7231/2,3 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Vacov B.j. 20 PB-CHB Vacov, p.č. 53/9 a další, k.ú. Miřetice u Vacova 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Vacov B.j. 20 PB-CHB Vacov, p.č. 53/9 a další, k.ú. Miřetice u Vacova 16 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Chrudim B.j. 50 Chrudim - Stromovka, objekt "B" 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Suchdol nad Lužnicí B.j. 43 Suchdol nad Lužnicí p.č. 1708/6,1708/12,1708/14,1708/17 15 910 000,00 Kč 15 910 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třemošnice, PSČ 53843 B.j. 20 PB-CHB Třemošnice, č.p. 438, p.p.č. 100/4, p.p.č.stav. 721,k.ú. Třemošnice nad Doubravou 15 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Třemošnice, PSČ 53843 B.j. 20 PB-CHB Třemošnice, č.p. 438, p.p.č. 100/4, p.p.č.stav. 721,k.ú. Třemošnice nad Doubravou 15 900 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Frýdek-Místek Dům č.p. 799, ul. Čs. armády - výměna oken, zateplení fasády 15 880 175,00 Kč 134 720,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutární město Frýdek-Místek Dům č.p. 799, ul. Čs. armády - výměna oken, zateplení fasády 15 880 175,00 Kč 2 290 244,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Horská služba ČR, o.p.s. Obnova dopravní techniky Horské služby Č R, o.p.s. 15 860 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo pro místní rozvoj
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 15 846 147,00 Kč 15 846 147,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 15 830 006,00 Kč 15 830 006,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Rumburk Průmyslová zóna Rumburk 15 804 000,00 Kč 15 804 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 15 761 690,00 Kč 15 761 690,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Chrudim Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim 15 752 766,00 Kč 15 752 766,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec Třanovice Průmyslová zóna v Třanovicích - III.etapa 15 751 000,00 Kč 4 412 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj