Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
1999 246 874 249,00 Kč 245 574 007,00 Kč Otevřít
2000 283 006 278,00 Kč 280 901 654,00 Kč Otevřít
2001 4 350 119 619,00 Kč 3 856 363 065,00 Kč Otevřít
2002 2 540 979 257,00 Kč 1 671 159 355,00 Kč Otevřít
2003 925 741 606,00 Kč 508 891 779,00 Kč Otevřít
2004 344 537 909,00 Kč 342 764 954,00 Kč Otevřít
2005 696 467 187,00 Kč 515 738 124,00 Kč Otevřít
2006 303 571 764,00 Kč 238 503 827,00 Kč Otevřít
2007 795 781 354,00 Kč 428 995 506,00 Kč Otevřít
2008 2 010 800 165,00 Kč 1 574 093 974,00 Kč Otevřít
2009 6 375 874 912,00 Kč 5 402 768 242,00 Kč Otevřít
2010 11 876 519 802,00 Kč 11 711 575 726,00 Kč Otevřít
2011 15 662 354 210,00 Kč 15 377 117 877,00 Kč Otevřít
2012 13 084 112 277,00 Kč 12 938 825 640,00 Kč Otevřít
2013 14 824 391 523,00 Kč 14 563 561 986,00 Kč Otevřít
2014 30 630 873 892,00 Kč 30 298 309 228,00 Kč Otevřít
2015 34 059 016 114,00 Kč 34 032 896 147,00 Kč Otevřít
2016 3 047 069 653,00 Kč 2 264 176 610,00 Kč Otevřít
2017 783 774 097,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
Součet 142 841 865 868,00 Kč 136 252 217 701,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 349 739 145,00 Kč 349 739 145,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 349 739 145,00 Kč 349 739 145,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 323 325 899,00 Kč 323 325 899,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 323 325 899,00 Kč 323 325 899,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 319 885 854,00 Kč 319 885 854,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 319 885 854,00 Kč 319 885 854,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předp. a výstraž.služby ČHMÚ - Zabezp. PVS v obl. hydrologie 303 570 000,00 Kč 65 772 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předp. a výstraž.služby ČHMÚ - Zabezp. PVS v obl. hydrologie 303 570 000,00 Kč 57 636 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 283 436 779,00 Kč 283 436 779,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 283 436 779,00 Kč 283 436 779,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 278 881 617,00 Kč 278 881 617,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 278 881 617,00 Kč 278 881 617,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 258 563 071,00 Kč 258 563 071,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 258 563 071,00 Kč 258 563 071,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 252 797 163,00 Kč 252 797 163,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 252 797 163,00 Kč 252 797 163,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Kladno Kanalizace Kladno - Švermov 241 433 351,00 Kč 241 433 351,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Kladno Kanalizace Kladno - Švermov 241 433 351,00 Kč 241 433 351,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Brna,a.s. Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG - Brno-město 239 880 714,00 Kč 239 880 714,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Brna,a.s. Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG - Brno-město 239 880 714,00 Kč 239 880 714,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 229 262 708,00 Kč 229 262 708,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 229 262 708,00 Kč 229 262 708,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 224 806 428,00 Kč 224 806 428,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 224 806 428,00 Kč 224 806 428,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern. předpov. a výstraž. služby ČHMÚ - Zabezp. PVS v obl. meteorol. a klimatologie 212 003 000,00 Kč 47 915 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern. předpov. a výstraž. služby ČHMÚ - Zabezp. PVS v obl. meteorol. a klimatologie 212 003 000,00 Kč 47 500 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 211 095 034,00 Kč 211 095 034,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 211 095 034,00 Kč 211 095 034,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 210 381 987,00 Kč 210 381 987,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 210 381 987,00 Kč 210 381 987,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 203 344 140,00 Kč 203 344 140,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 203 344 140,00 Kč 203 344 140,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 196 989 759,00 Kč 196 989 759,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 187 003 402,00 Kč 187 003 402,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 187 003 402,00 Kč 187 003 402,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 184 572 798,00 Kč 184 572 798,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 184 572 798,00 Kč 184 572 798,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 180 618 630,00 Kč 180 618 630,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 180 618 630,00 Kč 180 618 630,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 175 405 776,00 Kč 175 405 776,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 175 405 776,00 Kč 175 405 776,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Energotrans, a.s. Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 167 495 200,00 Kč 167 495 200,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice 159 930 228,00 Kč 159 930 228,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice 159 930 228,00 Kč 159 930 228,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 159 376 198,00 Kč 159 376 198,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 159 376 198,00 Kč 159 376 198,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 146 917 230,00 Kč 146 917 230,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 146 917 230,00 Kč 146 917 230,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VII. etapa - mzdové náklady 144 437 106,00 Kč 144 437 106,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VII. etapa - mzdové náklady 144 437 106,00 Kč 144 437 106,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 141 162 999,00 Kč 141 162 999,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 141 162 999,00 Kč 141 162 999,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 138 345 319,00 Kč 138 345 319,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 138 345 319,00 Kč 138 345 319,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 137 708 926,00 Kč 137 708 926,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 137 708 926,00 Kč 137 708 926,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav 2000/CZ/16/P/PE/003-Komplexní monit.a hodnocení stavu hydrosféry-ISPA 128 531 000,00 Kč N/A 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Modernizace BČOV Pardubice 128 040 209,00 Kč 128 040 209,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Modernizace BČOV Pardubice 128 040 209,00 Kč 128 040 209,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby 125 893 235,00 Kč 125 893 235,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby 125 893 235,00 Kč 125 893 235,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 125 364 375,00 Kč 125 364 375,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 125 364 375,00 Kč 125 364 375,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 123 580 415,00 Kč 123 580 415,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 119 896 986,00 Kč 119 896 986,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 119 896 986,00 Kč 119 896 986,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 119 520 585,00 Kč 119 520 585,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 119 520 585,00 Kč 119 520 585,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 118 550 903,00 Kč 118 550 903,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 118 550 903,00 Kč 118 550 903,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 114 001 760,00 Kč 114 001 760,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 114 001 760,00 Kč 114 001 760,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
obec Okrouhlo, č. 99, p. Jílové, 25401 Kanalizace II. etapa, Okrouhlo 112 344 000,00 Kč N/A 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 112 077 341,00 Kč 112 077 341,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 112 077 341,00 Kč 112 077 341,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 109 165 228,00 Kč 109 165 228,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 109 165 228,00 Kč 109 165 228,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 108 216 424,00 Kč 108 216 424,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 108 216 424,00 Kč 108 216 424,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Projekt snížení VOC z procesu sušení 108 012 287,00 Kč 108 012 287,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Projekt snížení VOC z procesu sušení 108 012 287,00 Kč 108 012 287,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 107 475 536,00 Kč 107 475 536,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 107 475 536,00 Kč 107 475 536,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Brna,a.s. Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG - Brno-město 107 100 000,00 Kč 107 100 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Brna,a.s. Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG - Brno-město 107 100 000,00 Kč 107 100 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Energotrans, a.s. Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 106 879 240,00 Kč 106 879 240,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Energotrans, a.s. Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 106 879 240,00 Kč 106 879 240,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 104 797 846,00 Kč 104 797 846,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 104 797 846,00 Kč 104 797 846,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí NOx a TZL v elektrárně Opatovice 104 753 053,00 Kč 104 753 053,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí NOx a TZL v elektrárně Opatovice 104 753 053,00 Kč 104 753 053,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 104 227 704,00 Kč 104 227 704,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 104 227 704,00 Kč 104 227 704,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 102 893 454,00 Kč 102 893 454,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 102 893 454,00 Kč 102 893 454,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 100 489 172,00 Kč 100 489 172,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 100 489 172,00 Kč 100 489 172,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 99 985 500,00 Kč 99 985 500,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 99 985 500,00 Kč 99 985 500,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 99 032 455,00 Kč 99 032 455,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik Ostrava a.s. Autobusy CNG v DPO 99 032 455,00 Kč 99 032 455,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 97 606 015,00 Kč 97 606 015,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 97 606 015,00 Kč 97 606 015,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 96 249 076,00 Kč 96 249 076,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 96 249 076,00 Kč 96 249 076,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 93 218 625,00 Kč 93 218 625,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 92 750 576,00 Kč 92 750 576,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 92 750 576,00 Kč 92 750 576,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 92 721 504,00 Kč 92 721 504,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 92 721 504,00 Kč 92 721 504,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání na aglomeraci sever 91 624 518,00 Kč 91 624 518,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání na aglomeraci sever 91 624 518,00 Kč 91 624 518,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 91 444 832,00 Kč 91 444 832,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 91 444 832,00 Kč 91 444 832,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 91 374 000,00 Kč 91 374 000,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 91 374 000,00 Kč 91 374 000,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice 91 020 853,00 Kč 91 020 853,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice 91 020 853,00 Kč 91 020 853,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 90 867 671,00 Kč 90 867 671,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 90 867 671,00 Kč 90 867 671,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Drásov - Malhostovice Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace 90 695 167,00 Kč 90 695 167,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Drásov - Malhostovice Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace 90 695 167,00 Kč 90 695 167,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 90 592 645,00 Kč 90 592 645,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 90 592 645,00 Kč 90 592 645,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Membránová elektrolýza 90 421 765,00 Kč 90 421 765,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Membránová elektrolýza 90 421 765,00 Kč 90 421 765,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 89 628 020,00 Kč 89 628 020,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 89 373 849,00 Kč 89 373 849,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 89 373 849,00 Kč 89 373 849,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 89 151 400,00 Kč 89 151 400,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 89 151 400,00 Kč 89 151 400,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 89 107 710,00 Kč 89 107 710,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 89 107 710,00 Kč 89 107 710,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 88 101 166,00 Kč 88 101 166,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 88 101 166,00 Kč 88 101 166,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 87 803 925,00 Kč 87 803 925,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 87 803 925,00 Kč 87 803 925,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 85 685 988,00 Kč 85 685 988,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 85 685 988,00 Kč 85 685 988,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 84 665 719,00 Kč 84 665 719,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 84 665 719,00 Kč 84 665 719,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 84 336 263,00 Kč 84 336 263,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 84 336 263,00 Kč 84 336 263,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 83 507 428,00 Kč 83 507 428,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 83 507 428,00 Kč 83 507 428,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 83 220 526,00 Kč 83 220 526,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 83 220 526,00 Kč 83 220 526,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 81 855 000,00 Kč 81 855 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 81 855 000,00 Kč 81 855 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 80 411 807,00 Kč 80 411 807,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 80 273 466,00 Kč 80 273 466,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 80 273 466,00 Kč 80 273 466,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Drobné rekonstrukce staveb NP Šumava 79 629 000,00 Kč 79 629 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 77 955 448,00 Kč 77 955 448,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 77 955 448,00 Kč 77 955 448,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup autobusů s CNG pohonem 77 647 497,00 Kč 77 647 497,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup autobusů s CNG pohonem 77 647 497,00 Kč 77 647 497,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 77 259 127,00 Kč 77 259 127,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Technické služby Budišov s.r.o. Budišov - kanalizace a ČOV 76 837 897,00 Kč 76 837 897,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Technické služby Budišov s.r.o. Budišov - kanalizace a ČOV 76 837 897,00 Kč 76 837 897,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 76 362 214,00 Kč 76 362 214,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 76 362 214,00 Kč 76 362 214,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Pelhřimov Rozšíření ČOV v Pelhřimově 75 216 278,00 Kč 75 216 278,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Pelhřimov Rozšíření ČOV v Pelhřimově 75 216 278,00 Kč 75 216 278,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 74 464 559,00 Kč 74 464 559,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 74 464 559,00 Kč 74 464 559,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 74 380 395,00 Kč 74 380 395,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 74 380 395,00 Kč 74 380 395,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 74 330 129,00 Kč 74 330 129,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 74 330 129,00 Kč 74 330 129,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest na aglomeraci sever 73 670 975,00 Kč 73 670 975,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest na aglomeraci sever 73 670 975,00 Kč 73 670 975,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Bříza Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze 73 546 116,00 Kč 73 546 116,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Bříza Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze 73 546 116,00 Kč 73 546 116,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 72 457 361,00 Kč 72 457 361,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory O3 a NOx - druhá část 72 156 810,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory O3 a NOx - druhá část 72 156 810,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory O3 a NOx - druhá část 72 156 810,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory O3 a NOx - druhá část 72 156 810,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory O3 a NOx - druhá část 72 156 810,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CZ0206-04-Výstavba budovy D 72 064 000,00 Kč 41 700 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CZ0206-04-Výstavba budovy D 72 064 000,00 Kč 27 138 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CZ0206-04-Výstavba budovy D 72 064 000,00 Kč 3 226 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek kanalizace Třebařov ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov 72 031 234,00 Kč 72 031 234,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek kanalizace Třebařov ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov 72 031 234,00 Kč 72 031 234,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 71 672 578,00 Kč 71 672 578,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 71 672 578,00 Kč 71 672 578,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Monitorování jakosti vod - druhá část 71 646 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Monitorování jakosti vod - druhá část 71 646 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Žádost o podporu z podprogramu Nová zelená úsporám - Náklady státu na administraci č. 3 71 048 068,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 70 168 341,00 Kč 70 168 341,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 70 168 341,00 Kč 70 168 341,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Snížení emisí NOx v Elektrárně Dětmarovice 69 930 000,00 Kč 69 930 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Snížení emisí NOx v Elektrárně Dětmarovice 69 930 000,00 Kč 69 930 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 69 631 131,00 Kč 69 631 131,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 69 631 131,00 Kč 69 631 131,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VI. etapa - mzdové náklady 69 603 588,00 Kč 69 603 588,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VI. etapa - mzdové náklady 69 603 588,00 Kč 69 603 588,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 69 452 427,00 Kč 69 452 427,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 69 452 427,00 Kč 69 452 427,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Bartošovice Bartošovice - Kanalizace a ČOV 69 262 450,00 Kč 69 262 450,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Bartošovice Bartošovice - Kanalizace a ČOV 69 262 450,00 Kč 69 262 450,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP III. etapa - mzdové náklady 69 077 098,00 Kč 69 077 098,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP III. etapa - mzdové náklady 69 077 098,00 Kč 69 077 098,00 Kč 2010 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 69 055 895,00 Kč 69 055 895,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách 69 055 895,00 Kč 69 055 895,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 68 366 732,00 Kč 68 366 732,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 68 366 732,00 Kč 68 366 732,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 68 318 497,00 Kč 68 318 497,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 68 318 497,00 Kč 68 318 497,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 68 302 775,00 Kč 68 302 775,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 68 302 775,00 Kč 68 302 775,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí Čistá Odra Tlaková kanalizace a ČOV Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 67 720 333,00 Kč 67 720 333,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 67 040 235,00 Kč 67 040 235,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářské sdružení Turnov Čistá Jizera II 66 214 990,00 Kč 66 214 990,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předp. a výstraž. služby ČHMÚ - zabezp. PVS v obl. ochr.čist.ovzduší 65 203 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předp. a výstraž. služby ČHMÚ - zabezp. PVS v obl. ochr.čist.ovzduší 65 203 000,00 Kč 14 200 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 64 893 601,00 Kč 64 893 601,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 64 893 601,00 Kč 64 893 601,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni 64 240 663,00 Kč 64 240 663,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 64 185 289,00 Kč 64 185 289,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 64 185 289,00 Kč 64 185 289,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů 64 000 000,00 Kč 64 000 000,00 Kč 2007 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 63 853 885,00 Kč 63 853 885,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 63 853 885,00 Kč 63 853 885,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - V. etapa - mzdové náklady 63 837 122,00 Kč 63 837 122,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - V. etapa - mzdové náklady 63 837 122,00 Kč 63 837 122,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory PM (základní síť) - druhá část 63 684 528,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory PM (základní síť) - druhá část 63 684 528,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory PM (základní síť) - druhá část 63 684 528,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory PM (základní síť) - druhá část 63 684 528,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Analyzátory PM (základní síť) - druhá část 63 684 528,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání 63 558 746,00 Kč 63 558 746,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání 63 558 746,00 Kč 63 558 746,00 Kč 2014 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 63 060 629,00 Kč 63 060 629,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 63 060 629,00 Kč 63 060 629,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 62 934 181,00 Kč 62 934 181,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 62 934 181,00 Kč 62 934 181,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 62 892 722,00 Kč 62 892 722,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 62 892 722,00 Kč 62 892 722,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 62 849 170,00 Kč 62 849 170,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 62 849 170,00 Kč 62 849 170,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 62 191 066,00 Kč 62 191 066,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 62 191 066,00 Kč 62 191 066,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 62 095 970,00 Kč 62 095 970,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 62 095 970,00 Kč 62 095 970,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 62 050 000,00 Kč 62 050 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 62 050 000,00 Kč 62 050 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 61 340 435,00 Kč 61 340 435,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 61 340 435,00 Kč 61 340 435,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy 60 786 989,00 Kč 60 786 989,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 60 383 320,00 Kč 60 383 320,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 60 383 320,00 Kč 60 383 320,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochrana, včetně legislativních nástrojů 60 021 000,00 Kč 60 021 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Havířov a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Havířov a.s. 59 933 500,00 Kč 59 933 500,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Havířov a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Havířov a.s. 59 933 500,00 Kč 59 933 500,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vlašim Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 59 793 632,00 Kč 59 793 632,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vlašim Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 59 793 632,00 Kč 59 793 632,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 59 467 939,00 Kč 59 467 939,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 59 467 939,00 Kč 59 467 939,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 59 370 535,00 Kč 59 370 535,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 59 370 535,00 Kč 59 370 535,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
IS environment SE Ekologické zpracování organických surovin biofermentací Rapotín 58 959 058,00 Kč 58 959 058,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
IS environment SE Ekologické zpracování organických surovin biofermentací Rapotín 58 959 058,00 Kč 58 959 058,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 58 514 009,00 Kč 58 514 009,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 58 514 009,00 Kč 58 514 009,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 58 356 376,00 Kč 58 356 376,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 58 356 376,00 Kč 58 356 376,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Energetické úspory v objektech města Karviná I 57 882 000,00 Kč 57 882 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Energetické úspory v objektech města Karviná I 57 882 000,00 Kč 57 882 000,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 57 613 025,00 Kč 57 613 025,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 57 613 025,00 Kč 57 613 025,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Slévárny Třinec, a.s. Rekonstrukce tavícího agregátu - středofrekvenční indukční pec 57 545 000,00 Kč 57 545 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Slévárny Třinec, a.s. Rekonstrukce tavícího agregátu - středofrekvenční indukční pec 57 545 000,00 Kč 57 545 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 57 514 702,00 Kč 57 514 702,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 57 514 702,00 Kč 57 514 702,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 57 512 467,00 Kč 57 512 467,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 57 512 467,00 Kč 57 512 467,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 57 235 175,00 Kč 57 235 175,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 57 235 175,00 Kč 57 235 175,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy 57 117 440,00 Kč 57 117 440,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 56 791 251,00 Kč 56 791 251,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 56 791 251,00 Kč 56 791 251,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané 56 640 422,00 Kč 56 640 422,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané 56 640 422,00 Kč 56 640 422,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Sanace skládky Lukavice 56 613 170,00 Kč 56 613 170,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 56 531 718,00 Kč 56 531 718,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 56 531 718,00 Kč 56 531 718,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 56 072 505,00 Kč 56 072 505,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 56 072 505,00 Kč 56 072 505,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 55 942 911,00 Kč 55 942 911,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 55 942 911,00 Kč 55 942 911,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 55 726 481,00 Kč 55 726 481,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 55 726 481,00 Kč 55 726 481,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí NOx a TZL v elektrárně Opatovice 55 496 615,00 Kč 55 496 615,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí NOx a TZL v elektrárně Opatovice 55 496 615,00 Kč 55 496 615,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 54 907 242,00 Kč 54 907 242,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 54 907 242,00 Kč 54 907 242,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu 54 843 572,00 Kč 54 843 572,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 54 704 767,00 Kč 54 704 767,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 54 704 767,00 Kč 54 704 767,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Čelechovice na Hané Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané 54 595 314,00 Kč 54 595 314,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 54 579 078,00 Kč 54 579 078,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 54 579 078,00 Kč 54 579 078,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 54 400 000,00 Kč 54 400 000,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 54 400 000,00 Kč 54 400 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 54 311 883,00 Kč 54 311 883,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 54 311 883,00 Kč 54 311 883,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 54 204 301,00 Kč 54 204 301,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 54 204 301,00 Kč 54 204 301,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP2 a VP4 54 187 500,00 Kč 54 187 500,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP2 a VP4 54 187 500,00 Kč 54 187 500,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochrana, včetně legislativních nástrojů 54 147 000,00 Kč 54 147 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Vládní usnesení 185/98 - ČHMÚ 54 100 000,00 Kč 54 100 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍK VELKÝ A MALÝ MASTNÍK 54 095 203,00 Kč 54 095 203,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 53 870 568,00 Kč 53 870 568,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 53 870 568,00 Kč 53 870 568,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx na kotlích K2 a K5, Elektrárna Počerady, a.s. 53 820 000,00 Kč 53 820 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx na kotlích K2 a K5, Elektrárna Počerady, a.s. 53 820 000,00 Kč 53 820 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - IV. etapa - mzdové nákady 53 770 509,00 Kč 53 770 509,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - IV. etapa - mzdové nákady 53 770 509,00 Kč 53 770 509,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 53 335 489,00 Kč 53 335 489,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 53 335 489,00 Kč 53 335 489,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Přístrojová technika pro monitorování kvality ovzduší podle platných direktiv EU 53 279 000,00 Kč 53 279 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady XI. etapa 53 265 570,00 Kč 53 265 570,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 52 969 168,00 Kč 52 969 168,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 52 969 168,00 Kč 52 969 168,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 52 938 932,00 Kč 52 938 932,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 52 938 932,00 Kč 52 938 932,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 52 666 570,00 Kč 52 666 570,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 52 666 570,00 Kč 52 666 570,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Dlouhá Loučka Vodovod Dlouhá Loučka 52 552 536,00 Kč 52 552 536,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Dlouhá Loučka Vodovod Dlouhá Loučka 52 552 536,00 Kč 52 552 536,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 52 397 966,00 Kč 52 397 966,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 52 397 966,00 Kč 52 397 966,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jablonecká energetická a.s. Revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou 52 164 745,00 Kč 52 164 745,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jablonecká energetická a.s. Revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou 52 164 745,00 Kč 52 164 745,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 52 122 000,00 Kč 52 122 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 52 122 000,00 Kč 52 122 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 52 088 187,00 Kč 52 088 187,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 52 088 187,00 Kč 52 088 187,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Distanční měřící síť - druhá část 52 042 320,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Distanční měřící síť - druhá část 52 042 320,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Distanční měřící síť - druhá část 52 042 320,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Distanční měřící síť - druhá část 52 042 320,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Distanční měřící síť - druhá část 52 042 320,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 51 888 246,00 Kč 51 888 246,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 51 888 246,00 Kč 51 888 246,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 51 446 788,00 Kč 51 446 788,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 51 446 788,00 Kč 51 446 788,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 51 190 598,00 Kč 51 190 598,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 51 190 598,00 Kč 51 190 598,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkum (neprodukční) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti 51 111 600,00 Kč 51 111 600,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářské sdružení Turnov Odkanalizování Rovenska pod Troskami 51 109 990,00 Kč 51 109 990,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Zelená Opava - CNG 50 915 425,00 Kč 50 915 425,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Zelená Opava - CNG 50 915 425,00 Kč 50 915 425,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 50 841 747,00 Kč 50 841 747,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 50 841 747,00 Kč 50 841 747,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti 50 794 000,00 Kč 50 794 000,00 Kč 2007 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 50 592 009,00 Kč 50 592 009,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 50 592 009,00 Kč 50 592 009,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 50 541 940,00 Kč 50 541 940,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 50 541 940,00 Kč 50 541 940,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Univerzita Palackého v Olomouci Energetické úspory UPOL 2 50 495 176,00 Kč 50 495 176,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Univerzita Palackého v Olomouci Energetické úspory UPOL 2 50 495 176,00 Kč 50 495 176,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 50 450 463,00 Kč 50 450 463,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 50 450 463,00 Kč 50 450 463,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí při formanské cestě Formanská cesta - splašková kanalizace a ČOV 50 430 379,00 Kč 50 430 379,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí při formanské cestě Formanská cesta - splašková kanalizace a ČOV 50 430 379,00 Kč 50 430 379,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 50 415 861,00 Kč 50 415 861,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 50 415 861,00 Kč 50 415 861,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Smržice Likvidace odpadních vod - kanalizace Smržice 50 351 953,00 Kč 50 351 953,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Smržice Likvidace odpadních vod - kanalizace Smržice 50 351 953,00 Kč 50 351 953,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 2001/CZ/16/P/PE/005 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava v ČR 50 316 000,00 Kč 13 114 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 50 143 685,00 Kč 50 143 685,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 50 143 685,00 Kč 50 143 685,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Klimkovice Kanalizace města Klimkovic 49 895 506,00 Kč 49 895 506,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Klimkovice Kanalizace města Klimkovic 49 895 506,00 Kč 49 895 506,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP mzdové náklady X. etapa 49 582 583,00 Kč 49 582 583,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP mzdové náklady X. etapa 49 582 583,00 Kč 49 582 583,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka 49 452 125,00 Kč 49 452 125,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka 49 452 125,00 Kč 49 452 125,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 49 417 320,00 Kč 49 417 320,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 49 105 090,00 Kč 49 105 090,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 49 105 090,00 Kč 49 105 090,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP3 48 889 960,00 Kč 48 889 960,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP3 48 889 960,00 Kč 48 889 960,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 48 766 405,00 Kč 48 766 405,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 48 766 405,00 Kč 48 766 405,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE STEEL, a. s. Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece NP2 48 715 455,00 Kč 48 715 455,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE STEEL, a. s. Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece NP2 48 715 455,00 Kč 48 715 455,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP - II. etapa - mzdové náklady 48 694 674,00 Kč 48 694 674,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 48 636 000,00 Kč N/A 2003 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 48 636 000,00 Kč 11 174 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 48 457 640,00 Kč 48 457 640,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 48 457 640,00 Kč 48 457 640,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Jiřetín Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín 48 277 510,00 Kč 48 277 510,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Jiřetín Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín 48 277 510,00 Kč 48 277 510,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice 48 259 695,00 Kč 48 259 695,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice 48 259 695,00 Kč 48 259 695,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
statutární město Plzeň Areál 31. ZŠ a Gymnázia Františka Křižíka, Plzeň - projekt úspor energie 48 231 191,00 Kč 48 231 191,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž 48 010 680,00 Kč 48 010 680,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž 48 010 680,00 Kč 48 010 680,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 47 724 032,00 Kč 47 724 032,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 47 724 032,00 Kč 47 724 032,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 47 651 409,00 Kč 47 651 409,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 47 651 409,00 Kč 47 651 409,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 47 627 566,00 Kč 47 627 566,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 47 627 566,00 Kč 47 627 566,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP mzdové náklady X. etapa 46 968 348,00 Kč 46 968 348,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 46 816 149,00 Kč 46 816 149,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 46 816 149,00 Kč 46 816 149,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Membránová elektrolýza 46 786 962,00 Kč 46 786 962,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s. Membránová elektrolýza 46 786 962,00 Kč 46 786 962,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
OBEC TŘEBOTOV Třebotov, ČOV a tlaková kanalizace, sběrné stoky 46 752 469,00 Kč 46 752 469,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 46 588 500,00 Kč 46 588 500,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 46 588 500,00 Kč 46 588 500,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 46 496 106,00 Kč 46 496 106,00 Kč 2010 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 46 496 106,00 Kč 46 496 106,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 46 424 511,00 Kč 46 424 511,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 46 424 511,00 Kč 46 424 511,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 46 296 606,00 Kč 46 296 606,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 46 296 606,00 Kč 46 296 606,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 46 259 450,00 Kč 46 259 450,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 46 259 450,00 Kč 46 259 450,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 46 114 033,00 Kč 46 114 033,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 46 114 033,00 Kč 46 114 033,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Modernizace BČOV Pardubice 45 969 939,00 Kč 45 969 939,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Modernizace BČOV Pardubice 45 969 939,00 Kč 45 969 939,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 45 874 715,00 Kč 45 874 715,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 45 874 715,00 Kč 45 874 715,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 45 584 882,00 Kč 45 584 882,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 45 584 882,00 Kč 45 584 882,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 45 531 572,00 Kč 45 531 572,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 45 531 572,00 Kč 45 531 572,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně Březno 45 446 212,00 Kč 45 446 212,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Konice ČOV a kanalizace Konice 45 327 003,00 Kč 45 327 003,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Konice ČOV a kanalizace Konice 45 327 003,00 Kč 45 327 003,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vsetín Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko - II. Etapa - Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu 45 323 808,00 Kč 45 323 808,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vsetín Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko - II. Etapa - Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu 45 323 808,00 Kč 45 323 808,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 45 266 303,00 Kč 45 266 303,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 45 266 303,00 Kč 45 266 303,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 45 240 412,00 Kč 45 240 412,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 45 240 412,00 Kč 45 240 412,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 45 115 565,00 Kč 45 115 565,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 45 115 565,00 Kč 45 115 565,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Zabezpečení letového provozu - ČHMÚ 45 000 000,00 Kč 45 000 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Kraj Vysočina Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova "A", DM, kuchyně a svářecí školy 44 920 676,00 Kč 44 920 676,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Servisní podpora monitoringu množství a jakosti vod 44 347 436,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Servisní podpora monitoringu množství a jakosti vod 44 347 436,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Servisní podpora monitoringu množství a jakosti vod 44 347 436,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Servisní podpora monitoringu množství a jakosti vod 44 347 436,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Servisní podpora monitoringu množství a jakosti vod 44 347 436,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 44 313 146,00 Kč 44 313 146,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 44 313 146,00 Kč 44 313 146,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Moravy, s.p. Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 44 186 167,00 Kč 44 186 167,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Moravy, s.p. Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 44 186 167,00 Kč 44 186 167,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace 44 179 000,00 Kč 44 179 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
OTR Recycling s.r.o. Technologické zařízení pro materiálové využití odpadního skla 44 106 451,00 Kč 44 106 451,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
OTR Recycling s.r.o. Technologické zařízení pro materiálové využití odpadního skla 44 106 451,00 Kč 44 106 451,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 43 883 800,00 Kč 43 883 800,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 43 883 800,00 Kč 43 883 800,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 43 812 143,00 Kč 43 812 143,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 43 812 143,00 Kč 43 812 143,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 43 752 128,00 Kč 43 752 128,00 Kč 2010 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 43 752 128,00 Kč 43 752 128,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
HELIODROMUS, SE Sanace bývalého skladu pohonných hmot v České Lípě 43 675 266,00 Kč 43 675 266,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí "Povodí Loučka" Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině, včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek. 43 631 149,00 Kč 43 631 149,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí "Povodí Loučka" Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině, včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek. 43 631 149,00 Kč 43 631 149,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Domašovsko Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko 43 617 843,00 Kč 43 617 843,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Domašovsko Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko 43 617 843,00 Kč 43 617 843,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí ČOV Výšovice Odkanalizování a ČOV obcí Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Výšovice 43 567 529,00 Kč 43 567 529,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 43 397 977,00 Kč 43 397 977,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 43 397 977,00 Kč 43 397 977,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 43 300 527,00 Kč 43 300 527,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 43 300 527,00 Kč 43 300 527,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení výklopníků 43 070 344,00 Kč 43 070 344,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení výklopníků 43 070 344,00 Kč 43 070 344,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Miroslav Sluka - truhlářství Rekonstrukce rybníka Luháček 43 063 000,00 Kč N/A 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 43 033 077,00 Kč 43 033 077,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 43 033 077,00 Kč 43 033 077,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Havířov a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Havířov a.s. 42 760 631,00 Kč 42 760 631,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Havířov a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Havířov a.s. 42 760 631,00 Kč 42 760 631,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Úvaly Vodohospodářské investice města Úvaly 42 695 116,00 Kč 42 695 116,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Úvaly Vodohospodářské investice města Úvaly 42 695 116,00 Kč 42 695 116,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 42 447 649,00 Kč 42 447 649,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 42 447 649,00 Kč 42 447 649,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 42 199 605,00 Kč 42 199 605,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 42 199 605,00 Kč 42 199 605,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Benešov Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna 42 069 354,00 Kč 42 069 354,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Benešov Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna 42 069 354,00 Kč 42 069 354,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Ekotermo-Ostrava Jih 42 037 065,00 Kč 42 037 065,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Ekotermo-Ostrava Jih 42 037 065,00 Kč 42 037 065,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Karlovarský kraj Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 41 971 162,00 Kč 41 971 162,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Karlovarský kraj Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 41 971 162,00 Kč 41 971 162,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - dostavba vodovodů a kanalizací 41 923 324,00 Kč 41 923 324,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - dostavba vodovodů a kanalizací 41 923 324,00 Kč 41 923 324,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx na kotlích K2 a K5, Elektrárna Počerady, a.s. 41 860 400,00 Kč 41 860 400,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx na kotlích K2 a K5, Elektrárna Počerady, a.s. 41 860 400,00 Kč 41 860 400,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 41 594 602,00 Kč 41 594 602,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 41 490 573,00 Kč 41 490 573,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 41 490 573,00 Kč 41 490 573,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 41 427 434,00 Kč 41 427 434,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 41 427 434,00 Kč 41 427 434,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPL SERVIS s.r.o. Recyklace skleněného odpadu 41 286 000,00 Kč 41 286 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPL SERVIS s.r.o. Recyklace skleněného odpadu 41 286 000,00 Kč 41 286 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 41 180 115,00 Kč 41 180 115,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav 3 MP - Modernizace systému Měření, Modelování a Předpovědí povodňové služby ČR 40 969 440,00 Kč 40 969 440,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká geologická služba Stavba budovy Jircháře 2a 40 959 733,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Svitavy Intenzifikace ČOV Svitavy 40 902 875,00 Kč 40 902 875,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Svitavy Intenzifikace ČOV Svitavy 40 902 875,00 Kč 40 902 875,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Velký Beranov Velký Beranov - kanalizace a ČOV 40 846 799,00 Kč 40 846 799,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Velký Beranov Velký Beranov - kanalizace a ČOV 40 846 799,00 Kč 40 846 799,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
LITAVA Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov 40 690 689,00 Kč 40 690 689,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
LITAVA Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov 40 690 689,00 Kč 40 690 689,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ACTHERM, spol. s r.o. Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov 40 492 363,00 Kč 40 492 363,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ACTHERM, spol. s r.o. Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov 40 492 363,00 Kč 40 492 363,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENVY RECYCLING s.r.o. Centrum třídění a recyklace skla 40 461 461,00 Kč 40 461 461,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENVY RECYCLING s.r.o. Centrum třídění a recyklace skla 40 461 461,00 Kč 40 461 461,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
BONUS obchodní agentura, spol. s r.o. Závod na recyklaci pneumatik Borovany 40 460 000,00 Kč 40 460 000,00 Kč 2008 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s., Kotel K3 a K4 40 320 000,00 Kč 40 320 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s., Kotel K3 a K4 40 320 000,00 Kč 40 320 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území 40 153 247,00 Kč 40 153 247,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území 40 153 247,00 Kč 40 153 247,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování 40 070 661,00 Kč 40 070 661,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 40 058 778,00 Kč 40 058 778,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 40 058 778,00 Kč 40 058 778,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ACTHERM, spol. s r.o. Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov 40 047 600,00 Kč 40 047 600,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ACTHERM, spol. s r.o. Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov 40 047 600,00 Kč 40 047 600,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Východočeská zoo - safari OOP/459/00 40 000 000,00 Kč 40 000 000,00 Kč 2000 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 39 782 688,00 Kč 39 782 688,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 39 782 688,00 Kč 39 782 688,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 39 762 245,00 Kč 39 762 245,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 39 762 245,00 Kč 39 762 245,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 39 721 666,00 Kč 39 721 666,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 39 721 666,00 Kč 39 721 666,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 39 691 380,00 Kč 39 691 380,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 39 691 380,00 Kč 39 691 380,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Raspenava Kanalizace Raspenava 39 653 760,00 Kč 39 653 760,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Raspenava Kanalizace Raspenava 39 653 760,00 Kč 39 653 760,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 39 508 669,00 Kč 39 508 669,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 39 508 669,00 Kč 39 508 669,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice,Krasová, Rudice a Senetářov 39 492 855,00 Kč 39 492 855,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice,Krasová, Rudice a Senetářov 39 492 855,00 Kč 39 492 855,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti 39 346 700,00 Kč 39 346 700,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 39 332 202,00 Kč 39 332 202,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 39 332 202,00 Kč 39 332 202,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Úvaly Vodohospodářské investice města Úvaly 38 880 673,00 Kč 38 880 673,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Úvaly Vodohospodářské investice města Úvaly 38 880 673,00 Kč 38 880 673,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 38 838 231,00 Kč 38 838 231,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 38 838 231,00 Kč 38 838 231,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování částí města Havířova - I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 38 830 293,00 Kč 38 830 293,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování částí města Havířova - I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 38 830 293,00 Kč 38 830 293,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Konice ČOV a kanalizace Konice 38 775 133,00 Kč 38 775 133,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 38 731 640,00 Kč 38 731 640,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 38 731 640,00 Kč 38 731 640,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 38 709 000,00 Kč 38 709 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 38 709 000,00 Kč 38 709 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 38 633 218,00 Kč 38 633 218,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 38 633 218,00 Kč 38 633 218,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 38 479 585,00 Kč 38 479 585,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 38 479 585,00 Kč 38 479 585,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav 2000/CZ/16/P/PE/004-Příprava projektu ISPA-monitoring vod 38 452 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav 2000/CZ/16/P/PE/004-Příprava projektu ISPA-monitoring vod 38 452 000,00 Kč 23 452 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 38 396 710,00 Kč 38 396 710,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 38 395 011,00 Kč 38 395 011,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 38 395 011,00 Kč 38 395 011,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Slévárny Třinec, a.s. Rekonstrukce tavícího agregátu - středofrekvenční indukční pec 38 290 612,00 Kč 38 290 612,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Slévárny Třinec, a.s. Rekonstrukce tavícího agregátu - středofrekvenční indukční pec 38 290 612,00 Kč 38 290 612,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Projekt vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 38 160 000,00 Kč 38 160 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 38 088 985,00 Kč 38 088 985,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 38 088 985,00 Kč 38 088 985,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Benešov Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova 38 044 633,00 Kč 38 044 633,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Benešov Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova 38 044 633,00 Kč 38 044 633,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 38 037 500,00 Kč 38 037 500,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 38 037 500,00 Kč 38 037 500,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 37 941 354,00 Kč 37 941 354,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 37 941 354,00 Kč 37 941 354,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Drobné novostavby - NP Šumava 37 936 000,00 Kč 37 936 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 37 915 172,00 Kč 37 915 172,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 37 915 172,00 Kč 37 915 172,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
WEKUS spol. s r.o. Bioplynová stanice Ahníkov 37 908 413,00 Kč 37 908 413,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
WEKUS spol. s r.o. Bioplynová stanice Ahníkov 37 908 413,00 Kč 37 908 413,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 37 745 889,00 Kč 37 745 889,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 37 745 889,00 Kč 37 745 889,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel I 37 657 479,00 Kč 37 657 479,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel I 37 657 479,00 Kč 37 657 479,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování částí města Havířova - I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 37 499 056,00 Kč 37 499 056,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování částí města Havířova - I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) 37 499 056,00 Kč 37 499 056,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE STEEL, a. s. Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece NP2 37 474 018,00 Kč 37 474 018,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE STEEL, a. s. Snížení emisí NOx z provozu narážecí pece NP2 37 474 018,00 Kč 37 474 018,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup autobusů s CNG pohonem 37 354 692,00 Kč 37 354 692,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup autobusů s CNG pohonem 37 354 692,00 Kč 37 354 692,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 37 230 000,00 Kč 37 230 000,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 37 230 000,00 Kč 37 230 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Uherský Brod Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod 36 950 844,00 Kč 36 950 844,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Uherský Brod Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod 36 950 844,00 Kč 36 950 844,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 36 810 469,00 Kč 36 810 469,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 36 810 469,00 Kč 36 810 469,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 36 740 790,00 Kč 36 740 790,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 36 740 790,00 Kč 36 740 790,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 36 653 874,00 Kč 36 653 874,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever 36 653 874,00 Kč 36 653 874,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 36 603 122,00 Kč 36 603 122,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 36 603 122,00 Kč 36 603 122,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Národní inventarizace starých ekologických zátěží 36 554 446,00 Kč 36 554 446,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 36 490 276,00 Kč 36 490 276,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 36 490 276,00 Kč 36 490 276,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Frýdek - Místek a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Frýdek - Místek a.s. 36 422 500,00 Kč 36 422 500,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Frýdek - Místek a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Frýdek - Místek a.s. 36 422 500,00 Kč 36 422 500,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Česká Skalice Odkanalizování aglomerace Česká Skalice 36 245 932,00 Kč 36 245 932,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Česká Skalice Odkanalizování aglomerace Česká Skalice 36 245 932,00 Kč 36 245 932,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Senice na Hané Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané 36 071 340,00 Kč 36 071 340,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Senice na Hané Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Senici na Hané 36 071 340,00 Kč 36 071 340,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 36 062 234,00 Kč 36 062 234,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 36 062 234,00 Kč 36 062 234,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 36 005 798,00 Kč 36 005 798,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 36 005 798,00 Kč 36 005 798,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Brodek u Konice Splašková kanalizace a ČOV v obci Brodek u Konice 35 886 100,00 Kč 35 886 100,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Brodek u Konice Splašková kanalizace a ČOV v obci Brodek u Konice 35 886 100,00 Kč 35 886 100,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 35 804 447,00 Kč 35 804 447,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 35 804 447,00 Kč 35 804 447,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 35 786 631,00 Kč 35 786 631,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 35 766 006,00 Kč 35 766 006,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 35 766 006,00 Kč 35 766 006,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vybudování železničních a silničních stanovišť včetně stáčení a skladování TMA a včetně nového skladování chloru 35 740 479,00 Kč 35 740 479,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vybudování železničních a silničních stanovišť včetně stáčení a skladování TMA a včetně nového skladování chloru 35 740 479,00 Kč 35 740 479,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 35 644 126,00 Kč 35 644 126,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 35 644 126,00 Kč 35 644 126,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 35 522 010,00 Kč 35 522 010,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 35 522 010,00 Kč 35 522 010,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 35 421 211,00 Kč 35 421 211,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 35 421 211,00 Kč 35 421 211,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 35 412 840,00 Kč 35 412 840,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 35 412 840,00 Kč 35 412 840,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
obec Hřensko Hřensko - sanace skalního masivu P 31 v k.ú. Hřensko, v k.ú. Labská stráň 35 382 000,00 Kč 15 121 000,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
obec Hřensko Hřensko - sanace skalního masivu P 31 v k.ú. Hřensko, v k.ú. Labská stráň 35 382 000,00 Kč 0,00 Kč 2005 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 35 366 945,00 Kč 35 366 945,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 35 366 945,00 Kč 35 366 945,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Dolní Roveň Tlaková splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň 35 335 138,00 Kč 35 335 138,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Dolní Roveň Tlaková splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň 35 335 138,00 Kč 35 335 138,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TAMEH Czech s.r.o. Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků 35 297 949,00 Kč 35 297 949,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TAMEH Czech s.r.o. Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků 35 297 949,00 Kč 35 297 949,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Mikroregion Litavka Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň 35 278 149,00 Kč 35 278 149,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Mikroregion Litavka Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň 35 278 149,00 Kč 35 278 149,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 35 218 164,00 Kč 35 218 164,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 35 218 164,00 Kč 35 218 164,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky 35 104 349,00 Kč 35 104 349,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky 35 104 349,00 Kč 35 104 349,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 35 084 829,00 Kč 35 084 829,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Chrudim Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí 35 084 829,00 Kč 35 084 829,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 35 071 985,00 Kč 35 071 985,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 35 071 985,00 Kč 35 071 985,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO CHROPYNĚ Chropyně, skládka Smeťák - rekultivace skládky 35 040 827,00 Kč 35 040 827,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO CHROPYNĚ Chropyně, skládka Smeťák - rekultivace skládky 35 040 827,00 Kč 35 040 827,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Zbezpečení letového provozu ČHMÚ/vl.us.46/94, 444/96 34 992 000,00 Kč 34 992 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
OBEC ŠESTAJOVICE Zlepšení vodohospodářské infrastruktury obce Šestajovice 34 968 742,00 Kč 34 968 742,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
OBEC ŠESTAJOVICE Zlepšení vodohospodářské infrastruktury obce Šestajovice 34 968 742,00 Kč 34 968 742,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 34 959 024,00 Kč 34 959 024,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 34 959 024,00 Kč 34 959 024,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 34 903 854,00 Kč 34 903 854,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárny Opatovice, a.s. Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice 34 903 854,00 Kč 34 903 854,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výstavba kanalizace a ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem 34 862 760,00 Kč 34 862 760,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výstavba kanalizace a ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem 34 862 760,00 Kč 34 862 760,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 34 735 504,00 Kč 34 735 504,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 34 735 504,00 Kč 34 735 504,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Monitoring jakosti vod - třetí část 34 649 827,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Monitoring jakosti vod - třetí část 34 649 827,00 Kč 0,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 34 629 489,00 Kč 34 629 489,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 34 629 489,00 Kč 34 629 489,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 34 510 175,00 Kč 34 510 175,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 34 510 175,00 Kč 34 510 175,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 34 478 518,00 Kč 34 478 518,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 34 478 518,00 Kč 34 478 518,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ODAS ODPADY s.r.o. Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou 34 417 860,00 Kč 34 417 860,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ODAS ODPADY s.r.o. Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou 34 417 860,00 Kč 34 417 860,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Liběchov Liběchov - ČOV a kanalizace, II.etapa 34 378 913,00 Kč 34 378 913,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Liběchov Liběchov - ČOV a kanalizace, II.etapa 34 378 913,00 Kč 34 378 913,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 34 274 012,00 Kč 34 274 012,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 34 274 012,00 Kč 34 274 012,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 34 197 708,00 Kč 34 197 708,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 34 197 708,00 Kč 34 197 708,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 34 158 782,00 Kč 34 158 782,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 34 158 782,00 Kč 34 158 782,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 34 138 719,00 Kč 34 138 719,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 34 138 719,00 Kč 34 138 719,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 34 100 507,00 Kč 34 100 507,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 34 100 507,00 Kč 34 100 507,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 2001/CZ/16/P/PE/005 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava v ČR 34 016 000,00 Kč 0,00 Kč 2003 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářské sdružení Turnov Čistá Jizera I 34 004 581,00 Kč 34 004 581,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 33 981 321,00 Kč 33 981 321,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 33 981 321,00 Kč 33 981 321,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ostřetín Kanalizace Ostřetín 33 979 017,00 Kč 33 979 017,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Ostřetín Kanalizace Ostřetín 33 979 017,00 Kč 33 979 017,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Stanislav Čmakal Nákup mobilní recyklační linky 33 892 422,00 Kč 33 892 422,00 Kč 2008 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TAMEH Czech s.r.o. Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků 33 883 996,00 Kč 33 883 996,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TAMEH Czech s.r.o. Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků 33 883 996,00 Kč 33 883 996,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 33 875 268,00 Kč 33 875 268,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 33 875 268,00 Kč 33 875 268,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Popůvky - kanalizace 33 848 764,00 Kč 33 848 764,00 Kč 2016 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Karviná a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Karviná a.s. 33 727 150,00 Kč 33 727 150,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČSAD Karviná a.s. Pořízení CNG autobusů - ČSAD Karviná a.s. 33 727 150,00 Kč 33 727 150,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
LITAVA Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov 33 698 053,00 Kč 33 698 053,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
LITAVA Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov 33 698 053,00 Kč 33 698 053,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Projekt modernizace předpovědní a výstražné služby 33 647 000,00 Kč 33 647 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení vykládací jámy uhlí - VK 33 496 730,00 Kč 33 496 730,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení vykládací jámy uhlí - VK 33 496 730,00 Kč 33 496 730,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Intenzifikace úpravny vody Temný Důl 33 496 420,00 Kč 33 496 420,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Intenzifikace úpravny vody Temný Důl 33 496 420,00 Kč 33 496 420,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Vráž Kanalizace obce Vráž 33 494 346,00 Kč 33 494 346,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 33 494 196,00 Kč 33 494 196,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 33 494 196,00 Kč 33 494 196,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 33 463 992,00 Kč 33 463 992,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 33 463 992,00 Kč 33 463 992,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 33 455 141,00 Kč 33 455 141,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 33 455 141,00 Kč 33 455 141,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předpov. a výstraž.služby- budování měřičů oblačnosti 33 452 000,00 Kč 17 141 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modern.předpov. a výstraž.služby- budování měřičů oblačnosti 33 452 000,00 Kč 16 311 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 33 218 889,00 Kč 33 218 889,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 33 218 889,00 Kč 33 218 889,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 33 149 650,00 Kč 33 149 650,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 33 149 650,00 Kč 33 149 650,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 33 112 203,00 Kč 33 112 203,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 33 112 203,00 Kč 33 112 203,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice Kanalizace obcí v povodí Jevišovky - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice 32 862 496,00 Kč 32 862 496,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice Kanalizace obcí v povodí Jevišovky - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice 32 862 496,00 Kč 32 862 496,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka 32 807 838,00 Kč 32 807 838,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka 32 807 838,00 Kč 32 807 838,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Starý Kolín Kanalizace a ČOV Starý Kolín 32 805 817,00 Kč 32 805 817,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Starý Kolín Kanalizace a ČOV Starý Kolín 32 805 817,00 Kč 32 805 817,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace - uprava 32 800 197,00 Kč 32 800 197,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace - uprava 32 800 197,00 Kč 32 800 197,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí Rekonstrukce č.p.3- Vrchlabí, KRNAP 32 800 000,00 Kč 32 800 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 32 744 329,00 Kč 32 744 329,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 32 744 329,00 Kč 32 744 329,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 32 703 519,00 Kč 32 703 519,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav - úpravna vody Kančí obora 32 703 519,00 Kč 32 703 519,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 32 692 664,00 Kč 32 692 664,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 32 692 664,00 Kč 32 692 664,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 32 644 108,00 Kč 32 644 108,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 32 644 108,00 Kč 32 644 108,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Železná Ruda Environmentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda 32 576 298,00 Kč 32 576 298,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Železná Ruda Environmentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda 32 576 298,00 Kč 32 576 298,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou 32 528 741,00 Kč 32 528 741,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou 32 528 741,00 Kč 32 528 741,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP - II. etapa - mzdové náklady 32 473 029,00 Kč 32 473 029,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 32 454 267,00 Kč 32 454 267,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 32 454 267,00 Kč 32 454 267,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 32 417 816,00 Kč 32 417 816,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 32 417 816,00 Kč 32 417 816,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů 32 404 500,00 Kč 32 404 500,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Bříza Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze 32 372 761,00 Kč 32 372 761,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Horní Bříza Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze 32 372 761,00 Kč 32 372 761,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Libchavy Splašková kanalizace Libchavy 32 276 938,00 Kč 32 276 938,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Libchavy Splašková kanalizace Libchavy 32 276 938,00 Kč 32 276 938,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy 32 259 481,00 Kč 32 259 481,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí a Branka u Opavy 32 259 481,00 Kč 32 259 481,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 32 225 084,00 Kč 32 225 084,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 32 225 084,00 Kč 32 225 084,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod Centrum zpracování odpadů 32 214 111,00 Kč 32 214 111,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod Centrum zpracování odpadů 32 214 111,00 Kč 32 214 111,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Dostavba radiační monitorovací sítě ČHMÚ 32 200 000,00 Kč 32 200 000,00 Kč 2001 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 32 160 111,00 Kč 32 160 111,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 32 160 111,00 Kč 32 160 111,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Snížení emisí NOx Teplárny Vřesová instalací nízkoemisních hořáků na kotlích K3 a K4 32 155 840,00 Kč 32 155 840,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Snížení emisí NOx Teplárny Vřesová instalací nízkoemisních hořáků na kotlích K3 a K4 32 155 840,00 Kč 32 155 840,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Teplárna České Budějovice, a.s. Snížení emisí u kotlů K11 a K12 32 139 608,00 Kč 32 139 608,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Teplárna České Budějovice, a.s. Snížení emisí u kotlů K11 a K12 32 139 608,00 Kč 32 139 608,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 32 067 754,00 Kč 32 067 754,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D 32 067 754,00 Kč 32 067 754,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky 32 008 850,00 Kč 32 008 850,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky 32 008 850,00 Kč 32 008 850,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu 31 945 515,00 Kč 31 945 515,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a v jeho ochranném pásmu 31 945 515,00 Kč 31 945 515,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Uherský Brod Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod 31 939 916,00 Kč 31 939 916,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Uherský Brod Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod 31 939 916,00 Kč 31 939 916,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká geologická služba Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu, představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví 31 938 255,00 Kč 31 938 255,00 Kč 2013 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká geologická služba Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu, představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví 31 938 255,00 Kč 31 938 255,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Nejdek Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku 31 891 757,00 Kč 31 891 757,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Nejdek Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku 31 891 757,00 Kč 31 891 757,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel II 31 864 164,00 Kč 31 864 164,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel II 31 864 164,00 Kč 31 864 164,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ, a.s. 31 857 346,00 Kč 31 857 346,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ, a.s. 31 857 346,00 Kč 31 857 346,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad - dokončení 31 774 042,00 Kč 31 774 042,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad - dokončení 31 774 042,00 Kč 31 774 042,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Milotice - intenzifikace ČOV a kanalizace 31 696 003,00 Kč 31 696 003,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Milotice - intenzifikace ČOV a kanalizace 31 696 003,00 Kč 31 696 003,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST "Skupina II. - Základní školy" 31 598 196,00 Kč 31 598 196,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST "Skupina II. - Základní školy" 31 598 196,00 Kč 31 598 196,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Drahanovice Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť 31 588 176,00 Kč 31 588 176,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO BECHYNĚ Rekultivace skládky Senožaty 31 574 060,00 Kč 31 574 060,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO BECHYNĚ Rekultivace skládky Senožaty 31 574 060,00 Kč 31 574 060,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPL Recycling a.s. Rozšíření stávající technologie recyklační linky na ploché sklo 31 571 969,00 Kč 31 571 969,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
SPL Recycling a.s. Rozšíření stávající technologie recyklační linky na ploché sklo 31 571 969,00 Kč 31 571 969,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Teplárna České Budějovice, a.s. Snížení emisí u kotlů K11 a K12 31 465 350,00 Kč 31 465 350,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Skupinový vodovod Holicko 31 394 895,00 Kč 31 394 895,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Skupinový vodovod Holicko 31 394 895,00 Kč 31 394 895,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 31 377 555,00 Kč 31 377 555,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 31 377 555,00 Kč 31 377 555,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 31 324 001,00 Kč 31 324 001,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 31 324 001,00 Kč 31 324 001,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Rotava Kanalizace a výměna vodovodního řadu ve městě Rotava 31 294 709,00 Kč 31 294 709,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Rotava Kanalizace a výměna vodovodního řadu ve městě Rotava 31 294 709,00 Kč 31 294 709,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Libchavy Splašková kanalizace Libchavy 31 256 294,00 Kč 31 256 294,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Libchavy Splašková kanalizace Libchavy 31 256 294,00 Kč 31 256 294,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín 31 225 126,00 Kč 31 225 126,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín 31 225 126,00 Kč 31 225 126,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Moravskoslezský kraj Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 31 160 483,00 Kč 31 160 483,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO DUBÍ Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec 31 152 104,00 Kč 31 152 104,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTO DUBÍ Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec 31 152 104,00 Kč 31 152 104,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 31 111 304,00 Kč 31 111 304,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí 31 111 304,00 Kč 31 111 304,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 31 087 278,00 Kč 31 087 278,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 31 087 278,00 Kč 31 087 278,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 31 085 570,00 Kč 31 085 570,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 31 085 570,00 Kč 31 085 570,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD Sběrné dvory - Čistý Jihovýchod 31 041 505,00 Kč 31 041 505,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky SKUPINOVÝ PROJEKT "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT C" 31 038 098,00 Kč 31 038 098,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky SKUPINOVÝ PROJEKT "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT C" 31 038 098,00 Kč 31 038 098,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 31 036 825,00 Kč 31 036 825,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 31 036 825,00 Kč 31 036 825,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
IS environment SE Ekologické zpracování organických surovin biofermentací Rapotín 31 034 942,00 Kč 31 034 942,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
IS environment SE Ekologické zpracování organických surovin biofermentací Rapotín 31 034 942,00 Kč 31 034 942,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s., Kotel K3 a K4 30 982 910,00 Kč 30 982 910,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Počerady, a.s. Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s., Kotel K3 a K4 30 982 910,00 Kč 30 982 910,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 30 944 665,00 Kč 30 944 665,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 30 944 665,00 Kč 30 944 665,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 30 932 183,00 Kč 30 932 183,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 30 932 183,00 Kč 30 932 183,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 30 913 940,00 Kč 30 913 940,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 30 913 940,00 Kč 30 913 940,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Pržno kanalizace a ČOV Pržno u Vsetína 30 912 203,00 Kč 30 912 203,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Pržno kanalizace a ČOV Pržno u Vsetína 30 912 203,00 Kč 30 912 203,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 30 886 337,00 Kč 30 886 337,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 30 886 337,00 Kč 30 886 337,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářské sdružení Turnov Čistá Jizera II 30 843 813,00 Kč 30 843 813,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářské sdružení Turnov Čistá Jizera II 30 843 813,00 Kč 30 843 813,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU Hněvkovice 30 843 378,00 Kč 30 843 378,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský kraj Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU Hněvkovice 30 843 378,00 Kč 30 843 378,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 30 842 523,00 Kč 30 842 523,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 30 842 523,00 Kč 30 842 523,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vysoké Mýto Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto 30 807 122,00 Kč 30 807 122,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD Sběrné dvory - Čistý Jihovýchod 30 770 052,00 Kč 30 770 052,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 30 758 760,00 Kč 30 758 760,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 30 758 760,00 Kč 30 758 760,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 30 587 548,00 Kč 30 587 548,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 30 587 548,00 Kč 30 587 548,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 30 563 663,00 Kč 30 563 663,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 30 563 663,00 Kč 30 563 663,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Starý Plzenec Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec 30 477 092,00 Kč 30 477 092,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Starý Plzenec Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec 30 477 092,00 Kč 30 477 092,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 30 455 264,00 Kč 30 455 264,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 30 455 264,00 Kč 30 455 264,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko Čisté Labe z Jaroměřska 30 398 021,00 Kč 30 398 021,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko Čisté Labe z Jaroměřska 30 398 021,00 Kč 30 398 021,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Odprášení ocelárny ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 30 383 998,00 Kč 30 383 998,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Odprášení ocelárny ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 30 383 998,00 Kč 30 383 998,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 30 335 410,00 Kč 30 335 410,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Jihočeský vodárenský svaz ÚV Plav - doplnění technologie 30 335 410,00 Kč 30 335 410,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 30 246 941,00 Kč 30 246 941,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 30 246 941,00 Kč 30 246 941,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Hať "Hať - ČOV a splašková kanalizace" 30 192 033,00 Kč 30 192 033,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Hať "Hať - ČOV a splašková kanalizace" 30 192 033,00 Kč 30 192 033,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
České dráhy, a.s. Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova 30 118 994,00 Kč 30 118 994,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
České dráhy, a.s. Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova 30 118 994,00 Kč 30 118 994,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Mikroregion Frýdlantsko Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko 30 056 529,00 Kč 30 056 529,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Mikroregion Frýdlantsko Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Frýdlantsko 30 056 529,00 Kč 30 056 529,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Strašice Strašice - vodovod a kanalizace - II. etapa 29 968 397,00 Kč 29 968 397,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Strašice Strašice - vodovod a kanalizace - II. etapa 29 968 397,00 Kč 29 968 397,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 29 927 872,00 Kč 29 927 872,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CHEVAK Cheb, a.s. Chebsko-environmentální opatření 29 927 872,00 Kč 29 927 872,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Libčická, Praha 8 29 916 638,00 Kč 29 916 638,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Libčická, Praha 8 29 916 638,00 Kč 29 916 638,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín 29 829 477,00 Kč 29 829 477,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín 29 829 477,00 Kč 29 829 477,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Modernizace přep.a výstaž.služ. ČHMÚ - Výkonný počítač 29 796 000,00 Kč 20 724 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 29 784 000,00 Kč 29 784 000,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s 29 784 000,00 Kč 29 784 000,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 29 748 192,00 Kč 29 748 192,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 29 748 192,00 Kč 29 748 192,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. VaV-MZP0002707301 29 525 000,00 Kč 29 525 000,00 Kč 2011 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 29 463 876,00 Kč 29 463 876,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů 29 463 876,00 Kč 29 463 876,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 29 458 537,00 Kč 29 458 537,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 29 458 537,00 Kč 29 458 537,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Moravy, s.p. Dyje, km 26,770 - rybí přechod na jezu Břeclav, Povodí Moravy, s. p. 29 450 000,00 Kč 14 450 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Moravy, s.p. Dyje, km 26,770 - rybí přechod na jezu Břeclav, Povodí Moravy, s. p. 29 450 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 2002 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
POD BUKOVOU HOROU Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná 29 382 595,00 Kč 29 382 595,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Nejdek Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku 29 355 486,00 Kč 29 355 486,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Nejdek Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Nejdku 29 355 486,00 Kč 29 355 486,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Energotrans, a.s. Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 29 337 900,00 Kč 29 337 900,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Energotrans, a.s. Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 29 337 900,00 Kč 29 337 900,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 29 265 821,00 Kč 29 265 821,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 29 265 821,00 Kč 29 265 821,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochrana, včetně legislativních nástrojů 29 238 000,00 Kč 29 238 000,00 Kč 2011 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K 29 172 367,00 Kč 29 172 367,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K 29 172 367,00 Kč 29 172 367,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
OBEC PŘEMYSLOVICE Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť 29 165 207,00 Kč 29 165 207,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
OBEC PŘEMYSLOVICE Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť 29 165 207,00 Kč 29 165 207,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Osík Odkanalizování obce Osík 29 121 403,00 Kč 29 121 403,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 29 087 555,00 Kč 29 087 555,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 29 087 555,00 Kč 29 087 555,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 29 006 917,00 Kč 29 006 917,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 29 006 917,00 Kč 29 006 917,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Lochovice Splašková kanalizace a ČOV Lochovice 29 006 154,00 Kč 29 006 154,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Lochovice Splašková kanalizace a ČOV Lochovice 29 006 154,00 Kč 29 006 154,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 28 989 752,00 Kč 28 989 752,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 28 989 752,00 Kč 28 989 752,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území 28 985 803,00 Kč 28 985 803,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly a.s. Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území 28 985 803,00 Kč 28 985 803,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
GAMMA Property a.s. Dolní nádraží Karlovy Vary - odstranění staré ekologické zátěže 28 974 772,00 Kč 28 974 772,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
GAMMA Property a.s. Dolní nádraží Karlovy Vary - odstranění staré ekologické zátěže 28 974 772,00 Kč 28 974 772,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 28 962 520,00 Kč 28 962 520,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 28 962 520,00 Kč 28 962 520,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 28 955 793,00 Kč 28 955 793,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 28 955 793,00 Kč 28 955 793,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Snížení emisí NOx v Elektrárně Dětmarovice 28 884 809,00 Kč 28 884 809,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Snížení emisí NOx v Elektrárně Dětmarovice 28 884 809,00 Kč 28 884 809,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 28 842 202,00 Kč 28 842 202,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 28 842 202,00 Kč 28 842 202,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště pavilonů ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 28 681 434,00 Kč 28 681 434,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 Stavební úpravy a zateplení obvodového pláště pavilonů ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 28 681 434,00 Kč 28 681 434,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 28 597 259,00 Kč 28 597 259,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 28 597 259,00 Kč 28 597 259,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Sokolov Snížení tepelných ztrát budov 5. ZŠ, 8. ZŠ, 13. MŠ a Domova dětí a mládeže 28 595 412,00 Kč 28 595 412,00 Kč 2009 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Univerzita Palackého v Olomouci Energetické úspory UPOL 1 28 582 254,00 Kč 28 582 254,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Univerzita Palackého v Olomouci Energetické úspory UPOL 1 28 582 254,00 Kč 28 582 254,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městys Kamenice Čistý tok Kamenička 28 576 292,00 Kč 28 576 292,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městys Kamenice Čistý tok Kamenička 28 576 292,00 Kč 28 576 292,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 28 546 473,00 Kč 28 546 473,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Tábor Obnova rybníka Jordán v Táboře 28 546 473,00 Kč 28 546 473,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby 28 483 046,00 Kč 28 483 046,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Ostrava Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby 28 483 046,00 Kč 28 483 046,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 28 417 525,00 Kč 28 417 525,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 28 417 525,00 Kč 28 417 525,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Energetické úspory MNO ? pavilony H a E 28 392 221,00 Kč 28 392 221,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Energetické úspory MNO ? pavilony H a E 28 392 221,00 Kč 28 392 221,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Slavonice Slavonice - ČOV a kanalizace 28 377 907,00 Kč 28 377 907,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Slavonice Slavonice - ČOV a kanalizace 28 377 907,00 Kč 28 377 907,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 28 310 886,00 Kč 28 310 886,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 28 310 886,00 Kč 28 310 886,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou - Kanalizace splašková část III 28 274 203,00 Kč 28 274 203,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou - Kanalizace splašková část III 28 274 203,00 Kč 28 274 203,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 28 244 307,00 Kč 28 244 307,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Havířov Odkanalizování části města Havířova - Bludovice, Dolní Datyně 28 244 307,00 Kč 28 244 307,00 Kč 2013 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ROZVOJ VENKOVA Kanalizace a ČOV Potěhy, Tupadly, Horky a Drobovice 28 092 131,00 Kč 28 092 131,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ROZVOJ VENKOVA Kanalizace a ČOV Potěhy, Tupadly, Horky a Drobovice 28 092 131,00 Kč 28 092 131,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 28 066 694,00 Kč 28 066 694,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DIAMO, státní podnik Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem 28 066 694,00 Kč 28 066 694,00 Kč 2015 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest na aglomeraci sever 28 057 759,00 Kč 28 057 759,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest na aglomeraci sever 28 057 759,00 Kč 28 057 759,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá etapa 28 042 581,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá etapa 28 042 581,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá etapa 28 042 581,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá etapa 28 042 581,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav Upgrade AMS a ASS - měřící lokalita - druhá etapa 28 042 581,00 Kč 0,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Ministerstvo životního prostředí ČR
Střední odborná škola Třineckých železáren Zateplení areálu SOŠ TŽ 28 000 164,00 Kč 28 000 164,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Střední odborná škola Třineckých železáren Zateplení areálu SOŠ TŽ 28 000 164,00 Kč 28 000 164,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP2 a VP4 27 941 141,00 Kč 27 941 141,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s. Odprášení systému zavážení VP2 a VP4 27 941 141,00 Kč 27 941 141,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Byšice Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Liblice a Byšice 27 850 949,00 Kč 27 850 949,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Byšice Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Liblice a Byšice 27 850 949,00 Kč 27 850 949,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
AMT s.r.o. Příbram AMT s. r. o. Příbram - zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu 27 777 691,00 Kč 27 777 691,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
AMT s.r.o. Příbram AMT s. r. o. Příbram - zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu 27 777 691,00 Kč 27 777 691,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Litohoř - kanalizace 27 717 264,00 Kč 27 717 264,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
VODOVODY A KANALIZACE Litohoř - kanalizace 27 717 264,00 Kč 27 717 264,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vratimov Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa 27 647 635,00 Kč 27 647 635,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Vratimov Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa 27 647 635,00 Kč 27 647 635,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Kostelec nad Labem Rozšíření kanalizační sítě Rudeč, Jiřice a Kostelec nad Labem a rekonstrukce a intenzifikace ČOV 27 537 513,00 Kč 27 537 513,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Město Kostelec nad Labem Rozšíření kanalizační sítě Rudeč, Jiřice a Kostelec nad Labem a rekonstrukce a intenzifikace ČOV 27 537 513,00 Kč 27 537 513,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky SKUPINOVÝ PROJEKT "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT C" 27 486 870,00 Kč 27 486 870,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky SKUPINOVÝ PROJEKT "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT C" 27 486 870,00 Kč 27 486 870,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Náchod a Hronov - kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod 27 385 826,00 Kč 27 385 826,00 Kč 2012 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Náchod a Hronov - kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod 27 385 826,00 Kč 27 385 826,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Radiměř Kanalizace Radiměř 27 385 510,00 Kč 27 385 510,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Radiměř Kanalizace Radiměř 27 385 510,00 Kč 27 385 510,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Žďár Kanalizace Žďár 1. etapa (Doubrava+ČOV) a 2. etapa (Žďár) 27 363 325,00 Kč 27 363 325,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Žďár Kanalizace Žďár 1. etapa (Doubrava+ČOV) a 2. etapa (Žďár) 27 363 325,00 Kč 27 363 325,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 27 343 473,00 Kč 27 343 473,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a.s. 27 343 473,00 Kč 27 343 473,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkum „neprodukčních“ rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti 27 305 000,00 Kč 27 305 000,00 Kč 2011 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 27 257 478,00 Kč 27 257 478,00 Kč 2015 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 27 257 478,00 Kč 27 257 478,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DEZA, a.s. DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin 27 217 114,00 Kč 27 217 114,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
DEZA, a.s. DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin 27 217 114,00 Kč 27 217 114,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8 27 193 341,00 Kč 27 193 341,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Městská část Praha 8 Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8 27 193 341,00 Kč 27 193 341,00 Kč 2014 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Jinačovice Kanalizace a ČOV Jinačovice 27 165 056,00 Kč 27 165 056,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Obec Jinačovice Kanalizace a ČOV Jinačovice 27 165 056,00 Kč 27 165 056,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Kladno OPŽP Kladno 27 107 612,00 Kč 27 107 612,00 Kč 2008 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 27 060 237,00 Kč 27 060 237,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 27 060 237,00 Kč 27 060 237,00 Kč 2012 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace 27 058 197,00 Kč 27 058 197,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace 27 058 197,00 Kč 27 058 197,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Český hydrometeorologický ústav 3 MP - Modernizace systému Měření, Modelování a Předpovědí povodňové služby ČR 27 053 579,00 Kč 27 053 579,00 Kč 2010 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 27 028 112,00 Kč 27 028 112,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí 27 028 112,00 Kč 27 028 112,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně 26 966 107,00 Kč 26 966 107,00 Kč 2011 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Statutární město Brno Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně 26 966 107,00 Kč 26 966 107,00 Kč 2011 e) prostředky státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Ministerstvo životního prostředí ČR
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj