Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
2010 24 090 037,00 Kč 10 464 608,00 Kč Otevřít
2011 45 008 052,00 Kč 29 940 168,00 Kč Otevřít
2012 25 364 125,00 Kč 15 349 892,00 Kč Otevřít
2013 24 711 259,00 Kč 18 809 950,00 Kč Otevřít
2014 30 290 724,00 Kč 13 112 595,00 Kč Otevřít
2015 24 157 619,00 Kč 20 790 775,00 Kč Otevřít
2016 18 950 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2017 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
Součet 207 571 816,00 Kč 108 467 988,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP 492 396 138,00 Kč 492 396 138,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 142 617 668,00 Kč 142 617 668,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 124 528 432,00 Kč 124 528 432,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín III 123 509 559,00 Kč 123 509 559,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Ostrava 2 120 473 204,00 Kč 120 473 204,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice České Budějovice, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nem. Č. Budějovice III 113 654 393,00 Kč 113 654 393,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava 109 410 402,00 Kč 109 410 402,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. - pořízení přístrojů 105 934 060,00 Kč 105 934 060,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 88 287 933,00 Kč 88 287 933,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multiscan s.r.o. Modernizace a obnova přístrojového vybavení Multiscan, s.r.o 86 328 757,00 Kč 86 328 757,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 82 706 020,00 Kč 82 706 020,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 79 167 499,00 Kč 79 167 499,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 78 380 155,00 Kč 78 380 155,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 78 341 026,00 Kč 78 341 026,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Nový Jičín a.s. Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín 76 499 999,00 Kč 76 499 999,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 69 889 573,00 Kč 69 889 573,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace Moderní vozidla ZZS LK, včetně technologického a přístrojového vybavení 66 900 449,00 Kč 66 900 449,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Ostrava 66 651 268,00 Kč 66 651 268,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN Brno 66 581 003,00 Kč 66 581 003,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj Sanitní vozy a služby e-Health 66 398 367,00 Kč 66 398 367,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti ZZSPK 65 122 172,00 Kč 65 122 172,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 65 052 158,00 Kč 65 052 158,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň 64 822 960,00 Kč 64 822 960,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS 64 779 187,00 Kč 64 779 187,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů 64 602 861,00 Kč 64 602 861,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Nový Jičín a.s. Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s. 64 429 707,00 Kč 64 429 707,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 63 878 693,00 Kč 63 878 693,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Rusko: Česká republika - země příběhů 63 740 923,00 Kč 63 740 923,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje 63 680 684,00 Kč 63 680 684,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 63 649 674,00 Kč 63 649 674,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc 63 521 682,00 Kč 63 521 682,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 62 789 136,00 Kč 62 789 136,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina 62 672 548,00 Kč 62 672 548,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o. 61 386 849,00 Kč 61 386 849,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Metropolitní síť BRNO - propojení Magistrátu s úřady městských částí - fáze III 60 486 000,00 Kč 60 486 000,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 60 117 106,00 Kč 60 117 106,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 59 955 666,00 Kč 59 955 666,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o. 59 163 154,00 Kč 59 163 154,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice České Budějovice, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s. II 57 800 968,00 Kč 57 800 968,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II. 57 624 404,00 Kč 57 624 404,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 55 016 024,00 Kč 55 016 024,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Kladno Revitalizace panelového sídliště Kladno - Kročehlavy 54 973 321,00 Kč 54 973 321,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kutná Hora Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. 54 040 186,00 Kč 54 040 186,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 53 514 861,00 Kč 53 514 861,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 52 366 626,00 Kč 52 366 626,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv.Anny vBrně 52 222 728,00 Kč 52 222 728,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 51 482 931,00 Kč 51 482 931,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihava 50 716 501,00 Kč 50 716 501,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 50 660 325,00 Kč 50 660 325,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů 50 362 873,00 Kč 50 362 873,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 49 986 187,00 Kč 49 986 187,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 49 979 337,00 Kč 49 979 337,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary 49 552 535,00 Kč 49 552 535,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 48 524 999,00 Kč 48 524 999,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 48 464 682,00 Kč 48 464 682,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra - FN Brno 47 594 869,00 Kč 47 594 869,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 47 023 052,00 Kč 47 023 052,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 46 866 148,00 Kč 46 866 148,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 46 475 028,00 Kč 46 475 028,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 46 235 020,00 Kč 46 235 020,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Technologické centrum Plzeňského kraje - část VI. 45 794 300,00 Kč 45 794 300,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice České Budějovice, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra Nem. Č.Budějovice 45 621 799,00 Kč 45 621 799,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 44 426 771,00 Kč 44 426 771,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 42 692 902,00 Kč 42 692 902,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Modernizace přístrojového vybavení KOC - Pardubická nemocnice 42 400 618,00 Kč 42 400 618,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc 42 372 452,00 Kč 42 372 452,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Nový Jičín a.s. Přístrojové vybavení KOC Nemocnice Nový Jičín a.s. 42 224 541,00 Kč 42 224 541,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace a obnova přístrojového vybavení Popáleninového centra - FN Brno 41 742 446,00 Kč 41 742 446,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov 3. etapa - Obytná ulice Mládí 41 580 630,00 Kč 41 580 630,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 41 466 816,00 Kč 41 466 816,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Vila Tugendhat 40 632 778,00 Kč 40 632 778,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 40 301 641,00 Kč 40 301 641,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - naše destinace 39 782 535,00 Kč 39 782 535,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 39 423 825,00 Kč 39 423 825,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 38 993 237,00 Kč 38 993 237,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Písek Revitalizace sídliště Portyč Písek - 2. etapa 38 388 480,00 Kč 38 388 480,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 38 143 062,00 Kč 38 143 062,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 37 301 964,00 Kč 37 301 964,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. 37 202 108,00 Kč 37 202 108,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 36 999 992,00 Kč 36 999 992,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín 36 886 712,00 Kč 36 886 712,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská - III. etapa - lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8 35 584 292,00 Kč 35 584 292,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. 35 185 460,00 Kč 35 185 460,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 34 873 893,00 Kč 34 873 893,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 34 676 914,00 Kč 34 676 914,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 34 543 333,00 Kč 34 543 333,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Revitalizace náměstí Budovatelů 34 265 137,00 Kč 34 265 137,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL 33 757 691,00 Kč 33 757 691,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 33 551 947,00 Kč 33 551 947,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov 33 362 799,00 Kč 33 362 799,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 33 157 362,00 Kč 33 157 362,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - úsek 05 - sever 32 828 001,00 Kč 32 828 001,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 32 640 181,00 Kč 32 640 181,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Barokní Velehrad 32 488 723,00 Kč 32 488 723,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Regenerace Pražského sídliště v Táboře - VI. etapa 32 410 543,00 Kč 32 410 543,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zavedení služeb eHealth 32 146 418,00 Kč 32 146 418,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra VFN v Praze 31 598 612,00 Kč 31 598 612,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 31 500 079,00 Kč 31 500 079,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 31 409 259,00 Kč 31 409 259,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 31 391 131,00 Kč 31 391 131,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Na Homolce Přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce 31 280 820,00 Kč 31 280 820,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby 30 698 738,00 Kč 30 698 738,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 30 367 849,00 Kč 30 367 849,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 30 314 010,00 Kč 30 314 010,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 30 283 855,00 Kč 30 283 855,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ústí nad Labem Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému 30 257 962,00 Kč 30 257 962,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Rekonstrukce a revitalizace nám. 17. listopadu v Příbrami 30 205 491,00 Kč 30 205 491,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 30 190 639,00 Kč 30 190 639,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Heliport 29 750 000,00 Kč 29 750 000,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň - nadzemní heliport HEMS 29 748 687,00 Kč 29 748 687,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 29 630 155,00 Kč 29 630 155,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 29 182 051,00 Kč 29 182 051,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 29 179 114,00 Kč 29 179 114,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 29 144 733,00 Kč 29 144 733,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ 28 986 473,00 Kč 28 986 473,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 28 860 739,00 Kč 28 860 739,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná 28 835 540,00 Kč 28 835 540,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 28 661 433,00 Kč 28 661 433,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Transformace Vincentina Šternberk 28 600 723,00 Kč 28 600 723,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Kladno Optická komunikační síť Statutárního města Kladna 28 600 542,00 Kč 28 600 542,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 28 309 488,00 Kč 28 309 488,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje 28 252 400,00 Kč 28 252 400,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 28 158 233,00 Kč 28 158 233,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II 28 008 452,00 Kč 28 008 452,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 27 695 575,00 Kč 27 695 575,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště 27 660 883,00 Kč 27 660 883,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec 27 458 629,00 Kč 27 458 629,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu 27 005 696,00 Kč 27 005 696,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí v PL Horní Beřkovice 26 745 420,00 Kč 26 745 420,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň 26 680 979,00 Kč 26 680 979,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 26 659 899,00 Kč 26 659 899,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 26 531 259,00 Kč 26 531 259,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno 26 488 597,00 Kč 26 488 597,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 26 406 043,00 Kč 26 406 043,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 26 399 741,00 Kč 26 399 741,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 26 378 558,00 Kč 26 378 558,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jihlava Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 26 374 156,00 Kč 26 374 156,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 26 352 323,00 Kč 26 352 323,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. 26 206 985,00 Kč 26 206 985,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II. 26 108 894,00 Kč 26 108 894,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FN Olomouc 26 055 917,00 Kč 26 055 917,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA v IOP 25 992 927,00 Kč 25 992 927,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště 25 791 039,00 Kč 25 791 039,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 25 564 615,00 Kč 25 564 615,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje 25 373 503,00 Kč 25 373 503,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 25 367 881,00 Kč 25 367 881,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 2. část 25 342 639,00 Kč 25 342 639,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava - Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2 25 216 328,00 Kč 25 216 328,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti 25 122 175,00 Kč 25 122 175,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 25 062 611,00 Kč 25 062 611,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje 24 965 406,00 Kč 24 965 406,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad 24 899 124,00 Kč 24 899 124,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava 24 818 034,00 Kč 24 818 034,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Digitalizace městského archivu 24 694 121,00 Kč 24 694 121,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 24 640 429,00 Kč 24 640 429,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 24 613 526,00 Kč 24 613 526,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM 24 414 540,00 Kč 24 414 540,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Mladá Boleslav Revitalizace ulice U Stadionu 24 407 157,00 Kč 24 407 157,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz II. 24 389 272,00 Kč 24 389 272,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 24 209 759,00 Kč 24 209 759,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 24 088 388,00 Kč 24 088 388,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 24 022 222,00 Kč 24 022 222,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jirkov IPRM - Lokalita č.1 Na Borku 24 021 654,00 Kč 24 021 654,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 24 002 403,00 Kč 24 002 403,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 23 962 559,00 Kč 23 962 559,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2 23 883 878,00 Kč 23 883 878,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 23 729 475,00 Kč 23 729 475,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec 23 709 355,00 Kč 23 709 355,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Centrum ICT služeb města Ostravy 23 692 203,00 Kč 23 692 203,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karviná Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě 23 672 203,00 Kč 23 672 203,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 23 532 293,00 Kč 23 532 293,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Transformace Ústavu sociální péče Lobendava 23 444 100,00 Kč 23 444 100,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Úpravy ploch u trati ČD Trávníky - Rybníky, Vsetín 23 426 414,00 Kč 23 426 414,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 23 220 662,00 Kč 23 220 662,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 23 164 711,00 Kč 23 164 711,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa 23 009 388,00 Kč 23 009 388,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 22 928 353,00 Kč 22 928 353,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace 22 799 791,00 Kč 22 799 791,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Park Hvězdička 22 777 845,00 Kč 22 777 845,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava 22 667 009,00 Kč 22 667 009,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina 22 439 550,00 Kč 22 439 550,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 22 433 219,00 Kč 22 433 219,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem 22 419 047,00 Kč 22 419 047,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 22 379 070,00 Kč 22 379 070,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově,příspěvková organizace,1.etapa,část II 22 288 556,00 Kč 22 288 556,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 22 283 360,00 Kč 22 283 360,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 22 252 339,00 Kč 22 252 339,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha 22 065 263,00 Kč 22 065 263,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o. 22 007 430,00 Kč 22 007 430,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 21 987 575,00 Kč 21 987 575,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Kladno Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno 21 825 205,00 Kč 21 825 205,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 21 802 805,00 Kč 21 802 805,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 21 600 724,00 Kč 21 600 724,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 2, Veřejné prostranství 21 516 887,00 Kč 21 516 887,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 21 511 780,00 Kč 21 511 780,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy) 21 122 500,00 Kč 21 122 500,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí 20 899 937,00 Kč 20 899 937,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Thomayerova nemocnice Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra dětské traumatologie FTN 20 856 018,00 Kč 20 856 018,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 20 667 904,00 Kč 20 667 904,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Digitalizace Archivu města Ostravy 20 618 348,00 Kč 20 618 348,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy 20 600 855,00 Kč 20 600 855,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 20 592 959,00 Kč 20 592 959,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Digitalizace archivu města Brna 20 568 834,00 Kč 20 568 834,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň 20 441 498,00 Kč 20 441 498,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 20 406 618,00 Kč 20 406 618,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 20 132 165,00 Kč 20 132 165,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 19 950 973,00 Kč 19 950 973,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera 19 850 685,00 Kč 19 850 685,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II. 19 829 786,00 Kč 19 829 786,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město České Budějovice Regenerace sídliště Máj - část 01a 19 771 984,00 Kč 19 771 984,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu 19 566 618,00 Kč 19 566 618,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 19 520 842,00 Kč 19 520 842,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Barokní Velehrad 19 485 368,00 Kč 19 485 368,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy) 19 446 273,00 Kč 19 446 273,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Sportovní areál U Cementárny, I.etapa 19 331 649,00 Kč 19 331 649,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 19 300 368,00 Kč 19 300 368,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 19 288 971,00 Kč 19 288 971,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy 19 252 925,00 Kč 19 252 925,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 19 206 479,00 Kč 19 206 479,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň 19 092 482,00 Kč 19 092 482,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem MF-859/2016/47-1 18 950 000,00 Kč 0,00 Kč 2016 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 18 930 739,00 Kč 18 930 739,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Strakonice Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa 18 887 685,00 Kč 18 887 685,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 18 856 329,00 Kč 18 856 329,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno 18 829 036,00 Kč 18 829 036,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
statutární město Plzeň Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plán. a rozhod.procesů 18 681 283,00 Kč 18 681 283,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti 18 532 543,00 Kč 18 532 543,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 2. část 18 355 673,00 Kč 18 355 673,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, Stará Role - obnova chodníků a vozovek 18 318 806,00 Kč 18 318 806,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje 18 197 538,00 Kč 18 197 538,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Revitalizace veřejných prostranství v prostoru sídliště Malinovského a náměstí Republiky 18 068 607,00 Kč 18 068 607,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví 18 065 606,00 Kč 18 065 606,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Mladá Boleslav Revitalizace vnitrobloků u ulice Mládežnická v Mladé Boleslavi 18 035 348,00 Kč 18 035 348,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 18 014 592,00 Kč 18 014 592,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 17 776 267,00 Kč 17 776 267,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Revitalizace veřejných prostranství 17 720 406,00 Kč 17 720 406,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů v Želivě Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu 17 629 127,00 Kč 17 629 127,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 17 590 897,00 Kč 17 590 897,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Strakonice Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa 17 582 982,00 Kč 17 582 982,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Rozšíření datového skladu kraje Vysočina 17 287 130,00 Kč 17 287 130,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 17 284 590,00 Kč 17 284 590,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího 17 240 167,00 Kč 17 240 167,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS 17 077 495,00 Kč 17 077 495,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 17 049 083,00 Kč 17 049 083,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - II. etapa 17 018 206,00 Kč 17 018 206,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T.Bati, a.s. 16 971 578,00 Kč 16 971 578,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 16 966 248,00 Kč 16 966 248,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE Vybavení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno přístroji 16 935 734,00 Kč 16 935 734,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 16 886 469,00 Kč 16 886 469,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 16 857 370,00 Kč 16 857 370,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 16 854 437,00 Kč 16 854 437,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kroměříž Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod 16 746 365,00 Kč 16 746 365,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Pražské sídliště v Táboře - VIII. etapa regenerace 16 692 839,00 Kč 16 692 839,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 16 637 853,00 Kč 16 637 853,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Centrum ICT služeb na Magistrátu města Havířova 16 593 952,00 Kč 16 593 952,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 16 454 235,00 Kč 16 454 235,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad 16 415 993,00 Kč 16 415 993,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 16 405 534,00 Kč 16 405 534,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 16 401 982,00 Kč 16 401 982,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 16 272 712,00 Kč 16 272 712,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Diecézní Charita Plzeň Dům sociálních služeb Betlém Cheb 16 053 361,00 Kč 16 053 361,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 16 043 687,00 Kč 16 043 687,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 16 043 332,00 Kč 16 043 332,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 16 030 661,00 Kč 16 030 661,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Cheb Revitalizace sídliště Zlatý vrch v Chebu 1. etapa 16 012 692,00 Kč 16 012 692,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 15 862 831,00 Kč 15 862 831,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 15 830 006,00 Kč 15 830 006,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Přístrojové vybavení-IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. 15 823 050,00 Kč 15 823 050,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 15 761 690,00 Kč 15 761 690,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Chrudim Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim 15 752 766,00 Kč 15 752 766,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. 15 735 988,00 Kč 15 735 988,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE Vybavení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno přístroji 15 707 287,00 Kč 15 707 287,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 15 703 613,00 Kč 15 703 613,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Zvýšení prevence nozokomiálních infekcí modernizací systému čištění a dezinfekce prádla ve FN Plzeň 15 684 625,00 Kč 15 684 625,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 15 617 246,00 Kč 15 617 246,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Pořízení moderní techniky a technologií Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení kvality řešení MU 15 546 075,00 Kč 15 546 075,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Prostor před KD Dukla (stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. Armády - Jana Palacha) 15 533 024,00 Kč 15 533 024,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - naše destinace 15 523 423,00 Kč 15 523 423,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel a unikátních technologií 15 489 375,00 Kč 15 489 375,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - I. etapa 15 426 962,00 Kč 15 426 962,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a okolí 15 348 983,00 Kč 15 348 983,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třebíč Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči, etapa II/A, ul. Družstevní 15 308 194,00 Kč 15 308 194,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zavedení služeb eHealth 15 295 811,00 Kč 15 295 811,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Most Tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě - Lávka pro pěší a cyklisty 15 294 802,00 Kč 15 294 802,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 15 173 947,00 Kč 15 173 947,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti 15 139 728,00 Kč 15 139 728,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt IOP pro pracovníky ZS IROP 2015 15 051 644,00 Kč 15 051 644,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
statutární město Plzeň Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plán. a rozhod.procesů 15 021 128,00 Kč 15 021 128,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem MF-3568/2017/28 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 14 961 373,00 Kč 14 961 373,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace systému praní prádla ve FN Hradec Králové 14 907 299,00 Kč 14 907 299,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Rozvoj služeb eGovernmentu - Statutární město Chomutov 14 870 958,00 Kč 14 870 958,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 14 681 838,00 Kč 14 681 838,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Přístrojové vybavení popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 14 603 516,00 Kč 14 603 516,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra 14 555 894,00 Kč 14 555 894,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Rekonstrukce ulice 28. října a okolí 14 522 101,00 Kč 14 522 101,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 14 514 419,00 Kč 14 514 419,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jirkov IPRM - Revitalizace sídliště Studentská ul. 14 507 258,00 Kč 14 507 258,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Transformace II. etapa 14 502 782,00 Kč 14 502 782,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO NÁCHOD Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. na Skalce 14 502 047,00 Kč 14 502 047,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. Polyfunkční centrum Chanov 14 477 223,00 Kč 14 477 223,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 14 467 445,00 Kč 14 467 445,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karviná Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě 14 455 150,00 Kč 14 455 150,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 14 385 683,00 Kč 14 385 683,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Iktové centrum Nemocnice Třinec 14 362 385,00 Kč 14 362 385,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Vila Tugendhat 14 342 818,00 Kč 14 342 818,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třeboň Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického 14 335 041,00 Kč 14 335 041,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji 14 254 433,00 Kč 14 254 433,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - II. etapa 14 234 669,00 Kč 14 234 669,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 14 099 447,00 Kč 14 099 447,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz II. 14 066 172,00 Kč 14 066 172,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kardiologické centrum AGEL a.s. Přístrojové vybavení Kardiologického centra AGEL a.s. 13 987 600,00 Kč 13 987 600,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Děčín 4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 13 972 708,00 Kč 13 972 708,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 13 910 749,00 Kč 13 910 749,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - země příběhů na Všeobecné světové výstavě Expo 2015 13 841 133,00 Kč 13 841 133,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
statutární město Plzeň Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu 13 835 719,00 Kč 13 835 719,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava 13 791 986,00 Kč 13 791 986,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 13 727 015,00 Kč 13 727 015,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Přístrojové vybavení Iktového centra ON Náchod a.s. 13 726 932,00 Kč 13 726 932,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz III. 13 710 842,00 Kč 13 710 842,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 13 667 004,00 Kč 13 667 004,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 13 537 881,00 Kč 13 537 881,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu 13 526 198,00 Kč 13 526 198,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Lesopark Dukla Pardubice 13 449 377,00 Kč 13 449 377,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy) 13 429 408,00 Kč 13 429 408,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I. 13 428 865,00 Kč 13 428 865,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 13 329 653,00 Kč 13 329 653,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů 13 319 160,00 Kč 13 319 160,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 13 243 403,00 Kč 13 243 403,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová 13 232 056,00 Kč 13 232 056,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Rekonstrukce veřejného osvětlení na Březohorském sídlišti 13 219 280,00 Kč 13 219 280,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Revitalizace veřejných prostranství 13 198 980,00 Kč 13 198 980,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Přístrojové vybavení iktového centra Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace 13 192 195,00 Kč 13 192 195,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 13 153 894,00 Kč 13 153 894,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 13 133 222,00 Kč 13 133 222,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 13 094 317,00 Kč 13 094 317,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 13 051 750,00 Kč 13 051 750,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Strakonice Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru 13 039 954,00 Kč 13 039 954,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 13 011 173,00 Kč 13 011 173,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 12 861 043,00 Kč 12 861 043,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno 12 834 553,00 Kč 12 834 553,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 12 775 509,00 Kč 12 775 509,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra 12 774 979,00 Kč 12 774 979,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litvínov Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov VI 12 754 683,00 Kč 12 754 683,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 12 711 421,00 Kč 12 711 421,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středomoravská nemocniční a.s. Přístrojové vybavení iktového centra Středomoravské nemocniční a.s. 12 642 850,00 Kč 12 642 850,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli 12 622 020,00 Kč 12 622 020,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní ekonomický a provozní informační systém FNUSA 12 529 633,00 Kč 12 529 633,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem 12 501 547,00 Kč 12 501 547,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 12 472 129,00 Kč 12 472 129,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihava 12 457 348,00 Kč 12 457 348,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 12 427 198,00 Kč 12 427 198,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 2 12 406 234,00 Kč 12 406 234,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře 12 321 391,00 Kč 12 321 391,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Rozvoj služeb eGovernmentu - Statutární město Chomutov 12 306 830,00 Kč 12 306 830,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM 12 268 131,00 Kč 12 268 131,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 12 264 775,00 Kč 12 264 775,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků na Rybníku 974 - 981 Revitalizace bytového domu Uherské Hradiště, Na Rybníku 974 - 981 12 237 203,00 Kč 12 237 203,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Chomutov Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa 12 185 966,00 Kč 12 185 966,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 12 088 331,00 Kč 12 088 331,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec 12 083 894,00 Kč 12 083 894,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin 12 027 386,00 Kč 12 027 386,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 11 946 708,00 Kč 11 946 708,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 11 933 874,00 Kč 11 933 874,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 11 925 691,00 Kč 11 925 691,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové 11 899 973,00 Kč 11 899 973,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
OBEC OBRNICE Šance pro komunitní život v Obrnicích II. - rovné příležitosti pro mladé lidi 11 893 487,00 Kč 11 893 487,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Vnitroblok ul. Na Pastvisku-Pekařská-Rolnická-Štefánikova, Opava 11 742 522,00 Kč 11 742 522,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 11 727 984,00 Kč 11 727 984,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Těšín Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa 11 639 312,00 Kč 11 639 312,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené 11 627 652,00 Kč 11 627 652,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litvínov Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov IV 11 610 087,00 Kč 11 610 087,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička 11 582 795,00 Kč 11 582 795,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Integrace Agendových systémů SMO 11 566 417,00 Kč 11 566 417,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou 11 385 948,00 Kč 11 385 948,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská 11 385 645,00 Kč 11 385 645,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třebíč Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči, Demlova ulice 11 379 869,00 Kč 11 379 869,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 11 374 050,00 Kč 11 374 050,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Vila Tugendhat 11 344 054,00 Kč 11 344 054,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 11 342 291,00 Kč 11 342 291,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. 11 307 714,00 Kč 11 307 714,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 11 304 091,00 Kč 11 304 091,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL 11 258 456,00 Kč 11 258 456,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. 11 246 673,00 Kč 11 246 673,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Rusko: Česká republika - země příběhů 11 232 636,00 Kč 11 232 636,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Přerov Veřejná prostranství Jižní Čtvrť I. - II.etapa 11 202 182,00 Kč 11 202 182,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 11 186 585,00 Kč 11 186 585,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Otevřené město Liberec 11 161 052,00 Kč 11 161 052,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 11 035 775,00 Kč 11 035 775,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích 10 994 665,00 Kč 10 994 665,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 10 893 678,00 Kč 10 893 678,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 10 883 553,00 Kč 10 883 553,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj III. Digitalizace a ukládání 10 855 296,00 Kč 10 855 296,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání 10 838 696,00 Kč 10 838 696,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů v Želivě Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu 10 808 009,00 Kč 10 808 009,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ Přístrojové a technické vybavení pro pacienty s těžším postižením, zejména po CMP v RÚ Hrabyně 10 790 035,00 Kč 10 790 035,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Litomyšlská nemocnice, a. s., "přístrojové vybavení iktového centra - iktové jednotky" 10 747 529,00 Kč 10 747 529,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice Regenerace městských bytových domů - rekonstrukce vnitřních rozvodů 10 733 285,00 Kč 10 733 285,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 1. etapa transformace organizace Marianum 10 663 758,00 Kč 10 663 758,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. 10 653 204,00 Kč 10 653 204,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 10 640 268,00 Kč 10 640 268,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Technologické centrum Plzeňského kraje - část VI. 10 623 838,00 Kč 10 623 838,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova 10 611 043,00 Kč 10 611 043,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů 10 575 269,00 Kč 10 575 269,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO BÍLINA Integrované centrum prevence 10 536 798,00 Kč 10 536 798,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz I. 10 501 726,00 Kč 10 501 726,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Přístrojové vybavení-IC Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 10 479 140,00 Kč 10 479 140,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Uherské Hradiště Revitalizace veřejných prostranství Pod Svahy 10 429 160,00 Kč 10 429 160,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Chomutov Revitalizace okolí opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov 10 380 054,00 Kč 10 380 054,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj ICT služby technologického centra Plzeňského kraje - části I, III, IV a V 10 338 325,00 Kč 10 338 325,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň 10 334 992,00 Kč 10 334 992,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Obnova a posílení systémové infrastruktury CRR ČR II. 10 276 873,00 Kč 10 276 873,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Digitalizace a ukládání (část III výzvy) 10 269 994,00 Kč 10 269 994,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - naše destinace 10 241 467,00 Kč 10 241 467,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Transformace Vincentina Šternberk 10 230 149,00 Kč 10 230 149,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 3, Veřejné prostranství 10 212 969,00 Kč 10 212 969,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Revitalizace vnitrobloku Čs.armády - Jateční 1. a 2. etapa, Bohumín 10 110 578,00 Kč 10 110 578,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 10 042 775,00 Kč 10 042 775,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Opatství Nový Dvůr REVITALIZACE CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOBRÁ VODA 10 022 442,00 Kč 10 022 442,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Chomutov Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - I. ETAPA 9 955 165,00 Kč 9 955 165,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II. 9 936 339,00 Kč 9 936 339,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20 9 924 933,00 Kč 9 924 933,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 9 908 444,00 Kč 9 908 444,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ Pořízení NIS a virtualizace desktopů do Rehebilitačního ústavu Hrabyně 9 905 517,00 Kč 9 905 517,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 9 894 014,00 Kč 9 894 014,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje 9 890 258,00 Kč 9 890 258,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 9 826 609,00 Kč 9 826 609,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2014 9 814 112,00 Kč 9 814 112,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Most Úpravy vnitrobloků a ploch veřejného prostranství přilehlých k blokům 95 -100 - II. etapa 9 741 847,00 Kč 9 741 847,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova 9 725 857,00 Kč 9 725 857,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice 9 616 243,00 Kč 9 616 243,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2015 9 606 829,00 Kč 9 606 829,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou 9 586 508,00 Kč 9 586 508,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II. 9 519 796,00 Kč 9 519 796,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem MF-111889/2013/28 9 480 000,00 Kč 0,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 9 432 935,00 Kč 9 432 935,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov 9 399 442,00 Kč 9 399 442,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - I. etapa 9 376 314,00 Kč 9 376 314,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO LITVÍNOV Komplexni revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov II 9 344 373,00 Kč 9 344 373,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova, Opava 9 322 184,00 Kč 9 322 184,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Dukla (1+2) 9 315 069,00 Kč 9 315 069,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. 9 289 743,00 Kč 9 289 743,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice - ul. Haškova 9 288 982,00 Kč 9 288 982,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa 9 287 840,00 Kč 9 287 840,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Liberecký kraj Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. 9 273 225,00 Kč 9 273 225,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 9 184 501,00 Kč 9 184 501,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji 9 176 615,00 Kč 9 176 615,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kroměříž Revitalizace sídliště Slovan II 9 094 053,00 Kč 9 094 053,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice 9 051 245,00 Kč 9 051 245,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II. 9 031 162,00 Kč 9 031 162,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 1. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 8 969 895,00 Kč 8 969 895,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2015 8 908 176,00 Kč 8 908 176,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Segmentace trhu vybraných strategických zemí - kraje 8 901 763,00 Kč 8 901 763,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město HODONÍN Parkovací plochy Bažantnice I.etapa, 3.část ul.Erbenova 8 782 127,00 Kč 8 782 127,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji 8 749 251,00 Kč 8 749 251,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru 8 732 060,00 Kč 8 732 060,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 8 657 103,00 Kč 8 657 103,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 8 646 400,00 Kč 8 646 400,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště 8 597 013,00 Kč 8 597 013,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. 8 581 036,00 Kč 8 581 036,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM Karviná 2011 8 538 620,00 Kč 8 538 620,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace parků na sídlišti Slezská 8 503 755,00 Kč 8 503 755,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Modernizace Národní referenční laboratoře pro komunální hluk 8 496 305,00 Kč 8 496 305,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI. 8 394 411,00 Kč 8 394 411,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova 8 362 965,00 Kč 8 362 965,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO TŘEBÍČ Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči, etapa II/B, část 2, část 3 8 353 656,00 Kč 8 353 656,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Dokončení modernizace prádelenské technologie v HL Luže Košumberk 8 332 701,00 Kč 8 332 701,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litvínov Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov III 8 295 459,00 Kč 8 295 459,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2014 8 289 652,00 Kč 8 289 652,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň 8 267 612,00 Kč 8 267 612,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY KRAJE VYSOČINA (část II výzvy) 8 258 940,00 Kč 8 258 940,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2014 8 254 467,00 Kč 8 254 467,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení, Kateřinky-východ 8 252 034,00 Kč 8 252 034,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu 8 237 746,00 Kč 8 237 746,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pardubický kraj eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje 8 218 811,00 Kč 8 218 811,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. 8 218 148,00 Kč 8 218 148,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz III. 8 217 537,00 Kč 8 217 537,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Hozovo nábřeží - revitalizace 8 213 675,00 Kč 8 213 675,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova 8 195 229,00 Kč 8 195 229,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Česko - země příběhů na Všeobecné světové výstavě Expo 2015 8 072 507,00 Kč 8 072 507,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze 8 047 822,00 Kč 8 047 822,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 8 025 907,00 Kč 8 025 907,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Písek Revitalizace sídliště Portyč Písek - 1. etapa 8 004 397,00 Kč 8 004 397,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - zázemí managementu a denní stacionář Vyššího Hrádku,p.s.s. 7 984 752,00 Kč 7 984 752,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pardubický kraj Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje 7 970 464,00 Kč 7 970 464,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Zahradní, Písečná - chodníky, komunikace, parkování 7 965 598,00 Kč 7 965 598,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Centrum ICT služeb na Magistrátu města Havířova 7 924 150,00 Kč 7 924 150,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Strakonice Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice 7 915 752,00 Kč 7 915 752,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa 7 861 567,00 Kč 7 861 567,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2015 7 858 755,00 Kč 7 858 755,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem MF-78538/2014/4702-2 7 850 000,00 Kč 7 850 000,00 Kč 2015 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 7 841 087,00 Kč 7 841 087,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 7 779 171,00 Kč 7 779 171,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 1. část 7 766 903,00 Kč 7 766 903,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 7 735 506,00 Kč 7 735 506,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 7 734 267,00 Kč 7 734 267,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín RVP lokalita Nerudova u hřbitova, Bohumín 7 726 236,00 Kč 7 726 236,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení, Kateřinky-západ 7 666 299,00 Kč 7 666 299,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dolní oblast VÍTKOVICE Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - 1.část 7 657 010,00 Kč 7 657 010,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 7 630 758,00 Kč 7 630 758,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 7 623 232,00 Kč 7 623 232,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího 7 580 364,00 Kč 7 580 364,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové 7 577 958,00 Kč 7 577 958,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO VEJPRTY Centrum sociálních služeb Vejprty 7 570 714,00 Kč 7 570 714,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Psychiatrická léčebna v Dobřanech Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psych. léčebně v Dobřanech 7 569 896,00 Kč 7 569 896,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně - II. etapa 7 515 105,00 Kč 7 515 105,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země 7 455 235,00 Kč 7 455 235,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení 7 442 868,00 Kč 7 442 868,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat 7 432 253,00 Kč 7 432 253,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Modernizace laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 7 427 415,00 Kč 7 427 415,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 7 423 853,00 Kč 7 423 853,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 7 401 078,00 Kč 7 401 078,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 7 361 403,00 Kč 7 361 403,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Sportovní areál U Cementárny, I.etapa 7 359 191,00 Kč 7 359 191,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS 7 347 604,00 Kč 7 347 604,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Mladá Boleslav Cyklodoprava Mladá Boleslav - Na Radouči 2 7 338 826,00 Kč 7 338 826,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 7 335 116,00 Kč 7 335 116,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071 Revitalizace bytového domu č.p. 3068-3071 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku 7 332 066,00 Kč 7 332 066,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 7 324 066,00 Kč 7 324 066,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
NEMOS SOKOLOV s.r.o. Pořízení a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemos Sokolov s.r.o. 7 281 189,00 Kč 7 281 189,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 7 275 398,00 Kč 7 275 398,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní památkový ústav Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži 7 258 983,00 Kč 7 258 983,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústecký kraj Transformace II. etapa 7 252 223,00 Kč 7 252 223,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí 7 214 295,00 Kč 7 214 295,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz I. 7 133 996,00 Kč 7 133 996,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská - III. etapa - lokality 3, 5 a 9 7 118 927,00 Kč 7 118 927,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Most Úprava vnitrobloků a ploch veřejného prostranství přilehlých k blokům 95 - 100 - I. etapa 7 116 152,00 Kč 7 116 152,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Revitalizace území v okolí gymnázia a doplnění herních prvků na Březohorském sídlišti 7 102 250,00 Kč 7 102 250,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice SČK - technologické vybavení Iktového centra 7 083 890,00 Kč 7 083 890,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Česká agentura na podporu obchodu Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS 7 076 487,00 Kč 7 076 487,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Česká agentura na podporu obchodu Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS 7 052 653,00 Kč 7 052 653,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2014 7 039 796,00 Kč 7 039 796,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Zvýšení úrovně vybavení pracovišť KOC ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 7 015 516,00 Kč 7 015 516,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj ICT služby technologického centra Plzeňského kraje - části I, III, IV a V 6 957 975,00 Kč 6 957 975,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově 6 930 350,00 Kč 6 930 350,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Chrudim Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim 6 918 181,00 Kč 6 918 181,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji 6 910 436,00 Kč 6 910 436,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum 6 835 427,00 Kč 6 835 427,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 6 820 281,00 Kč 6 820 281,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II 6 800 170,00 Kč 6 800 170,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1249-1254 ul. Na Radouči, Mladá Boleslav Rekonstrukce bytového domu Na Radouči 1249-54, Mladá Boleslav 6 800 000,00 Kč 6 800 000,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Těšín Revitalizace veřejných prostranství, II. etapa 6 786 356,00 Kč 6 786 356,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Stavební úpravy komunikace na ul. Přespolní 6 723 450,00 Kč 6 723 450,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Chomutov Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa 6 690 614,00 Kč 6 690 614,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Licence a podpora pro SI SF v CRR ČR II. 6 679 720,00 Kč 6 679 720,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Komunitní centrum v Orlové 6 656 400,00 Kč 6 656 400,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice Regenerace městských bytových domů - energetická opatření 6 642 219,00 Kč 6 642 219,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 6 636 080,00 Kč 6 636 080,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Technologické centrum Plzeňského kraje - část VI. 6 630 000,00 Kč 6 630 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. 6 629 712,00 Kč 6 629 712,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I.etapa - CHB Staré Město 6 606 820,00 Kč 6 606 820,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 6 595 266,00 Kč 6 595 266,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Kladno Optická komunikační síť Statutárního města Kladna 6 560 513,00 Kč 6 560 513,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 2. etapa transformace organizace Marianum 6 555 566,00 Kč 6 555 566,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice 6 552 996,00 Kč 6 552 996,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Náchod Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN 6 541 129,00 Kč 6 541 129,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 6 534 090,00 Kč 6 534 090,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 6 500 817,00 Kč 6 500 817,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem 28/106760/2011 6 500 000,00 Kč 4 171 003,00 Kč 2012 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem MF-116254/2012/28 6 500 000,00 Kč 4 907 710,00 Kč 2013 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem Dotace na činnost Rady pro veřejný dohled nad auditem 6 500 000,00 Kč 4 012 693,00 Kč 2011 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Barokní Velehrad 6 496 070,00 Kč 6 496 070,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 6 493 784,00 Kč 6 493 784,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz II. 6 458 630,00 Kč 6 458 630,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 6 438 545,00 Kč 6 438 545,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra 6 430 903,00 Kč 6 430 903,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 6 427 276,00 Kč 6 427 276,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Digitalizace městského archivu 6 408 387,00 Kč 6 408 387,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Obec Vápenná Multifunkční centrum sociálních služeb a fakultativních činností ve Vápenné 6 390 900,00 Kč 6 390 900,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o. 6 382 614,00 Kč 6 382 614,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Brandýs n./L. - S.B., ul. Na sádkách 6 375 000,00 Kč 6 375 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec 6 351 432,00 Kč 6 351 432,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava 6 344 650,00 Kč 6 344 650,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 6 333 239,00 Kč 6 333 239,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice 6 316 849,00 Kč 6 316 849,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. 6 271 932,00 Kč 6 271 932,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Na Homolce Přístrojové vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce 6 231 688,00 Kč 6 231 688,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Hradec Králové Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 2. část 6 198 081,00 Kč 6 198 081,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Rozšíření portálu statutárního města Ostravy 6 190 011,00 Kč 6 190 011,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - I. etapa 6 183 858,00 Kč 6 183 858,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM Karviná 2013 6 168 580,00 Kč 6 168 580,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou IPRM Jablonec nad Nisou - sportovní a dětská hřiště 6 160 840,00 Kč 6 160 840,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Most Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou nádraží ČD v Mostě 6 115 816,00 Kč 6 115 816,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 6 090 440,00 Kč 6 090 440,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Regenerace bytových domů Štramberská 8,12,14,16,18 6 080 647,00 Kč 6 080 647,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec Děčín-Staré Město, Oblouková 374 - zateplení budovy, výměna výplní, rekonstrukce výtahů 6 054 614,00 Kč 6 054 614,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Licence a podpora pro SI SF v CRR ČR II. 6 048 407,00 Kč 6 048 407,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín RVP lokalita Mírová-Nerudova 1.-4. etapa, Bohumín 6 047 560,00 Kč 6 047 560,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 6 026 232,00 Kč 6 026 232,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Karviná - Nové Město v rámci IPRM Karviná 6 024 205,00 Kč 6 024 205,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Úprava ploch kolem ul.Štramberská 2-18 6 008 878,00 Kč 6 008 878,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 5 971 183,00 Kč 5 971 183,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ 5 968 128,00 Kč 5 968 128,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 2. etapa transformace organizace Marianum 5 956 765,00 Kč 5 956 765,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 5 947 980,00 Kč 5 947 980,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 5 889 632,00 Kč 5 889 632,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Komunikace a chodníky na ul. Zengrova 5 813 317,00 Kč 5 813 317,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Licence a podpora pro SI SF v CRR ČR II. 5 793 719,00 Kč 5 793 719,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Kostelec n./L., ul. Neratovická 5 780 000,00 Kč 5 780 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní charita Kutná Hora NOVÝ MAJÁK 5 774 212,00 Kč 5 774 212,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM 5 750 600,00 Kč 5 750 600,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Česká agentura na podporu obchodu Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS 5 738 843,00 Kč 5 738 843,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ - REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ 5 715 914,00 Kč 5 715 914,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje 5 695 643,00 Kč 5 695 643,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek bl. 100, č.p. 2394, 2395, 2396, tř. Budovatelů, Most Regenerace bytového domu bl. 100, tř. Budovatelů v Mostě 5 684 645,00 Kč 5 684 645,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62 5 684 444,00 Kč 5 684 444,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Tablet pro transport stravy ve FN Brno a klimatizace LIFE ISLAND 5 658 807,00 Kč 5 658 807,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
statutární město Plzeň Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu 5 654 635,00 Kč 5 654 635,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Významné turistické akce a cíle východní části České republiky 5 649 657,00 Kč 5 649 657,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov 5 640 863,00 Kč 5 640 863,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově 5 627 641,00 Kč 5 627 641,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Vybavení Iktového centra 5 620 852,00 Kč 5 620 852,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. 5 594 592,00 Kč 5 594 592,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem 5 557 507,00 Kč 5 557 507,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, park v ulici Karlovarská 5 552 172,00 Kč 5 552 172,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov 5 532 428,00 Kč 5 532 428,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Šumperk ORP Šumperk "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu" 5 529 970,00 Kč 5 529 970,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (část IV výzvy) 5 521 464,00 Kč 5 521 464,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - etapa Dlouhá 16 - 34 5 502 390,00 Kč 5 502 390,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Most Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště, ul. Zlatnická, Most 5 473 463,00 Kč 5 473 463,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země 5 466 393,00 Kč 5 466 393,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO TŘEBÍČ Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu 5 413 882,00 Kč 5 413 882,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třeboň Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického 5 407 211,00 Kč 5 407 211,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2015 5 397 661,00 Kč 5 397 661,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO UHERSKÝ BROD Technologické centrum ORP Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu 5 369 776,00 Kč 5 369 776,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO BLANSKO I.Zřízení technol. centra a II.pořízení elektronické spisové sl. včetně III.vnitřní integrace úřadu 5 369 014,00 Kč 5 369 014,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Přelouč Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu 5 367 329,00 Kč 5 367 329,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro potřeby Iktového centra VFN v Praze 5 367 295,00 Kč 5 367 295,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Olomouc Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace 5 354 943,00 Kč 5 354 943,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu 5 346 402,00 Kč 5 346 402,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 5 338 943,00 Kč 5 338 943,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 5 330 097,00 Kč 5 330 097,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 5 324 885,00 Kč 5 324 885,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Elektronizace služeb statutárního města Děčín 5 303 450,00 Kč 5 303 450,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. 5 296 775,00 Kč 5 296 775,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Klatovy Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Klatovy I - III 5 291 977,00 Kč 5 291 977,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - etapa ZŠ Dlouhá 5 290 657,00 Kč 5 290 657,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Olomouc Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc 5 266 010,00 Kč 5 266 010,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kutná Hora Centrum sociálních služeb Kutná Hora 5 257 479,00 Kč 5 257 479,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně 5 236 768,00 Kč 5 236 768,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Dukla (11+12+13) 5 226 816,00 Kč 5 226 816,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Revitalizace vnitrobloku ul. Černá - Hálkova - Ratibořská 5 206 356,00 Kč 5 206 356,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 5 194 701,00 Kč 5 194 701,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 5 173 827,00 Kč 5 173 827,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hodonín Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 2. etapa, úsek mezi Jilemnického a Sukovou 5 171 689,00 Kč 5 171 689,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 5 167 184,00 Kč 5 167 184,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 5 144 430,00 Kč 5 144 430,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu 5 130 608,00 Kč 5 130 608,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 4, Veřejné prostranství 5 129 525,00 Kč 5 129 525,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové 5 099 411,00 Kč 5 099 411,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Sdružení lázeňských míst ČR Jedeme do lázní 5 095 193,00 Kč 5 095 193,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová 2013 5 085 974,00 Kč 5 085 974,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Brod Vybudování technologického centra ORP Český Brod 5 058 185,00 Kč 5 058 185,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vlašim Konsolidace IT a nové služby TC města Vlašim 5 047 878,00 Kč 5 047 878,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihočeský kraj Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji 5 039 759,00 Kč 5 039 759,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hlučín Rozvoj služeb technologického centra Hlučín 5 027 591,00 Kč 5 027 591,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Domažlice Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Domažlice 5 013 999,00 Kč 5 013 999,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice 5 012 712,00 Kč 5 012 712,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava-Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3 5 006 558,00 Kč 5 006 558,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let 4 988 189,00 Kč 4 988 189,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bruntál Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Bruntál 4 986 889,00 Kč 4 986 889,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová 4 973 643,00 Kč 4 973 643,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 4 972 514,00 Kč 4 972 514,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2 4 972 194,00 Kč 4 972 194,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Beroun Město Beroun - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu 4 971 537,00 Kč 4 971 537,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů 4 969 450,00 Kč 4 969 450,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Město Příbram- Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu 4 960 107,00 Kč 4 960 107,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra 4 938 326,00 Kč 4 938 326,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Náchod Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod 4 936 953,00 Kč 4 936 953,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 4 936 035,00 Kč 4 936 035,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou 4 935 195,00 Kč 4 935 195,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Králíky Technologické centrum ORP Králíky 4 929 370,00 Kč 4 929 370,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Kamerový systém 4 926 649,00 Kč 4 926 649,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 4 920 630,00 Kč 4 920 630,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hodonín Hodonín - Bažantnice - parkoviště v ul. Skácelova 4 915 717,00 Kč 4 915 717,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Břeclav Město Břeclav - služby uživatelům ICT 4 913 976,00 Kč 4 913 976,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Rusko: Česká republika - země příběhů 4 903 147,00 Kč 4 903 147,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO NÁCHOD Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO 4 899 314,00 Kč 4 899 314,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně 4 874 612,00 Kč 4 874 612,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Poděbrady Konsolidace IT a nové služby TC Poděbrady 4 871 495,00 Kč 4 871 495,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jeseník I. Technologické centrum, II. elektronické spisové služby, III.vnitřní integrace úřadu - ORP Jeseník 4 866 111,00 Kč 4 866 111,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Město Příbram - služby uživatelům ICT 4 865 260,00 Kč 4 865 260,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hořovice Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice 4 863 034,00 Kč 4 863 034,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Říčany Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany 4 857 549,00 Kč 4 857 549,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek Dr. M. Tyrše 3103 Revitalizace bytového domu č.p. 3103 na ulici Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku 4 840 364,00 Kč 4 840 364,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihava 4 832 057,00 Kč 4 832 057,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Přelouč Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč 4 813 071,00 Kč 4 813 071,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Licence a licenční podpora provozování systémové infrastruktury a obnova SSW pro monitorovací systémy SF EU v CRR ČR 4 811 560,00 Kč 4 811 560,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Písek Revitalizace sídliště Portyč - 3. etapa 4 799 484,00 Kč 4 799 484,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I 4 776 288,00 Kč 4 776 288,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Bydžov Konsolidace ICT a další rozvoj TC ORP Nový Bydžov 4 774 251,00 Kč 4 774 251,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karviná Nové služby Technologického centra Karviná 4 774 224,00 Kč 4 774 224,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace ÚSPMP Těchobuz III. 4 755 475,00 Kč 4 755 475,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice SČK - technologické vybavení Iktového centra 4 755 177,00 Kč 4 755 177,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Uherský Brod Konsolidace IT infrastruktury a nové služby ORP Uherský Brod 4 746 128,00 Kč 4 746 128,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO ČERNOŠICE Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III 4 737 603,00 Kč 4 737 603,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Transformace Vincentina Šternberk 4 735 778,00 Kč 4 735 778,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov Regenerace obytných domů na ul. H. Malířové, Jarošové a E. Destinnové 4 717 855,00 Kč 4 717 855,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - etapa Sportovní - Palackého 4 712 122,00 Kč 4 712 122,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třeboň Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň 4 706 095,00 Kč 4 706 095,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Revitalizace lokality OSVĚTA, Bohumín 4 696 521,00 Kč 4 696 521,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hodonín Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II. - 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta 4 693 063,00 Kč 4 693 063,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Frýdek-Místek Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská - II. etapa - parkovací plochy 4 678 138,00 Kč 4 678 138,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Licence a licenční podpora provozování systémové infrastruktury a obnova SSW pro monitorovací systémy SF EU v CRR ČR 4 677 115,00 Kč 4 677 115,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Stavební úpravy bytového domu č.p.1157 na ul.Nerudova v Bohumíně 4 674 796,00 Kč 4 674 796,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bystřice nad Pernštejnem Konsolidace IT a nové služby TC obcí - Město Bystřice nad Pernštejnem 4 674 224,00 Kč 4 674 224,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - etapa parkoviště Dlouhá 8 - 14 4 673 704,00 Kč 4 673 704,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Chrudim Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim - I. a II. část výzvy 4 662 767,00 Kč 4 662 767,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hranice Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území ORP Hranice 4 651 370,00 Kč 4 651 370,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Cheb Rozvoj služeb TC ORP Cheb 4 645 956,00 Kč 4 645 956,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha 4 645 309,00 Kč 4 645 309,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ESTER z. s. Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku 4 635 810,00 Kč 4 635 810,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jihlava Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Jihlava 4 634 104,00 Kč 4 634 104,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kraslice Technologické centrum města Kraslice 4 627 218,00 Kč 4 627 218,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Regenerace bytových domů 4 622 526,00 Kč 4 622 526,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava DOKONČENÍ PROCESU DIGITALIZACE MMO 4 615 908,00 Kč 4 615 908,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Zlín Konsolidace IT a nové služby TC Zlín 4 613 440,00 Kč 4 613 440,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Votice Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Votice 4 608 720,00 Kč 4 608 720,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Revitalizace sídliště Tůně 4 601 254,00 Kč 4 601 254,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města 4 600 200,00 Kč 4 600 200,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Rada pro veřejný dohled nad auditem 05/97307/2009 4 600 000,00 Kč 3 735 322,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Komunikace a chodníky na ul. Zengrova 4 592 900,00 Kč 4 592 900,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová 4 590 126,00 Kč 4 590 126,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzské 68 4 584 612,00 Kč 4 584 612,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hustopeče Elektronizace městského úřadu Hustopeče 4 582 503,00 Kč 4 582 503,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě 4 578 860,00 Kč 4 578 860,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město 4 575 672,00 Kč 4 575 672,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Stavební bytové družstvo Těšíňan Revitalizace - stavební úpravy bytového domu Polní 1800/45 - Český Těšín, Svibice 4 571 809,00 Kč 4 571 809,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kuřim ORP Kuřim "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu" 4 566 989,00 Kč 4 566 989,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9 4 554 594,00 Kč 4 554 594,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina 4 554 545,00 Kč 4 554 545,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hodonín Hodonín, Bažantnice - Parkování mezi ul. Seifertova a Patočkova 4 544 506,00 Kč 4 544 506,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Velké Meziříčí KONSOLIDACE IT A ZAVEDENÍ NOVÝCH SLUŽEB TC V ÚZEMÍ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4 529 811,00 Kč 4 529 811,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (část IV výzvy) 4 515 285,00 Kč 4 515 285,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Čelákovice, ul. B. Smetany 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin 4 498 337,00 Kč 4 498 337,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III. 4 491 918,00 Kč 4 491 918,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Krajská zdravotní, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích 4 478 083,00 Kč 4 478 083,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Neratovice Konsolidace IT a nové služby IS Města Neratovice 4 473 816,00 Kč 4 473 816,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Blansko Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko 4 467 183,00 Kč 4 467 183,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2468, 2469, 2470, 2471, Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16 v Přerově Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť I/13, 14, 15, 16, Přerov - Město 4 462 729,00 Kč 4 462 729,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Čelákovice, ul. P. Bezruče 4 462 500,00 Kč 4 462 500,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tábor Pražské sídliště v Táboře - IX. etapa regenerace 4 456 027,00 Kč 4 456 027,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Svitavy Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy 4 455 070,00 Kč 4 455 070,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 3.etapa transformace organizace Marianum A 4 453 303,00 Kč 4 453 303,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Revitalizace veřejného prostranství v části města Vsetín - Trávníky 4 451 495,00 Kč 4 451 495,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství pro dům č.p. 288 v Příbrami VII Modernizace technického vybavení a zateplení bytového domu čp.288 4 451 485,00 Kč 4 451 485,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 4 450 394,00 Kč 4 450 394,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kutná Hora Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. 4 442 622,00 Kč 4 442 622,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Otrokovice Technologické centrum města Otrokovice (I - III) 4 435 622,00 Kč 4 435 622,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Dukla (6+7 fáze) 4 416 650,00 Kč 4 416 650,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litvínov Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Litvínov 4 409 491,00 Kč 4 409 491,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a 4 395 592,00 Kč 4 395 592,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hodonín Úprava náměstí a dětské hřiště, náměstí Bohuslava Martinů, Hodonín 4 390 464,00 Kč 4 390 464,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Revitalizace vnitrobloku ul. Vrchní - Rolnická 4 390 014,00 Kč 4 390 014,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pardubický kraj Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje 4 387 509,00 Kč 4 387 509,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 4 385 467,00 Kč 4 385 467,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Šlapanice Moderní elektronický úřad Šlapanice 4 380 642,00 Kč 4 380 642,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Žamberk Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu 4 375 601,00 Kč 4 375 601,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 4 370 305,00 Kč 4 370 305,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kanonie premonstrátů Teplá Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá 4 361 215,00 Kč 4 361 215,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bílina Konsolidace IT města Bílina 4 347 110,00 Kč 4 347 110,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Hozovo nábřeží - revitalizace 4 343 029,00 Kč 4 343 029,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Rokycany Konsolidace IT a nové služby TC obcí - ORP Rokycany 4 336 700,00 Kč 4 336 700,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek Hamerská 328-329, Litvínov-Janov Regenerace bytového domu ul. Hamerská č.p. 328-329 v Litvínově - Janově 4 336 242,00 Kč 4 336 242,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Rozšíření kapacity azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Mostě 4 333 490,00 Kč 4 333 490,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Ostrava FN Ostrava-Modernizace v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 3 4 330 499,00 Kč 4 330 499,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - III. 4 328 956,00 Kč 4 328 956,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín 4 320 839,00 Kč 4 320 839,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová 5.2.c) 2011 4 320 483,00 Kč 4 320 483,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Digitalizace a ukládání (část III výzvy) 4 316 640,00 Kč 4 316 640,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO BROUMOV Konsolidace IT a nové služby TC ORP Broumov 4 316 079,00 Kč 4 316 079,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - etapa Dlouhá 30 - 52 4 313 623,00 Kč 4 313 623,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno 4 311 040,00 Kč 4 311 040,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Přerov Dětské hřiště Jižní Čtvrť III/1-3 4 310 010,00 Kč 4 310 010,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Lanškroun Technologické centrum Lanškroun 4 291 859,00 Kč 4 291 859,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 4 287 807,00 Kč 4 287 807,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Šumperk Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk 4 282 983,00 Kč 4 282 983,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třebíč Konsolidace IT a nové služby TC ORP Třebíč 4 265 464,00 Kč 4 265 464,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků bytových jednotek, bytový dům 576 a 577, třída E. Beneše Kompletní zateplení bytového domu čp. 576 - 577 na Třídě Edvarda Beneše 4 263 537,00 Kč 4 263 537,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - II. 4 245 160,00 Kč 4 245 160,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Moravskoslezský kraj 2. etapa transformace organizace Marianum 4 239 908,00 Kč 4 239 908,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice Budovatelů 4 230 159,00 Kč 4 230 159,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Národní knihovna České republiky Vytvoření Národní digitální knihovny 4 226 003,00 Kč 4 226 003,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice 4 222 892,00 Kč 4 222 892,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Segmentace trhu vybraných strategických zemí - kraje 4 218 142,00 Kč 4 218 142,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Milevsko Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko 4 216 933,00 Kč 4 216 933,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Revitalizace veřejného prostranství vnitroblok Grand, Bohumín 4 212 469,00 Kč 4 212 469,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - II. 4 210 076,00 Kč 4 210 076,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - II. 4 210 076,00 Kč 4 210 076,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - II. 4 210 076,00 Kč 4 210 076,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Kraj Vysočina Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. 4 205 092,00 Kč 4 205 092,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Odry Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elekronická spisová služba v území pro město Odry 4 199 535,00 Kč 4 199 535,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Opava Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby 4 196 649,00 Kč 4 196 649,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Boskovice Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice 4 196 285,00 Kč 4 196 285,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Transformace DOZP Stod - II. etapa 4 195 524,00 Kč 4 195 524,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Josef Štych Sociální podnik na výrobu řeziva 4 191 959,00 Kč 4 191 959,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Pelhřimov Technologické centrum obce s rozšířenou působností Pelhřimov (I. - III.) 4 190 938,00 Kč 4 190 938,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Těšín Revitalizace veřejných prostranství, V. etapa 4 177 150,00 Kč 4 177 150,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská 200 4 174 373,00 Kč 4 174 373,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124 Revitalizace bytového domu č.p. 3123-3124 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku 4 164 313,00 Kč 4 164 313,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Písek, a.s. Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s. 4 163 793,00 Kč 4 163 793,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Litomyšlská nemocnice, a. s., "přístrojové vybavení iktového centra - iktové jednotky" 4 163 106,00 Kč 4 163 106,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Sokolov Konsolidace IT a nové služby TC ORP Sokolov 4 163 027,00 Kč 4 163 027,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Obnova a posílení systémové infrastruktury CRR ČR II. 4 161 081,00 Kč 4 161 081,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část V. Výzvy - Datové sklady, manažerské IS a nástroje Business Intelligence 4 158 356,00 Kč 4 158 356,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Příbram Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna 4 155 712,00 Kč 4 155 712,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hlinsko Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro ORP Hlinsko 4 151 801,00 Kč 4 151 801,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM Technologické centrum, eSpSl a vnitřní integrace úradu města Bystřice nad Pernštejnem 4 146 052,00 Kč 4 146 052,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zajištění administrativních kapacit a jejich dodatečné motivace CRR ČR pro implementaci SF v období 2010-2015 pro OP TP 4 145 056,00 Kč 4 145 056,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Domažlice Město Domažlice - Služby uživatelům 4 139 984,00 Kč 4 139 984,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v České republice. 4 139 228,00 Kč 4 139 228,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj ICT služby technologického centra Plzeňského kraje - části I, III, IV a V 4 127 797,00 Kč 4 127 797,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hlučín I.Technologické centrum, III.vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín 4 121 543,00 Kč 4 121 543,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Chomutov Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní, Chomutov - I. ETAPA 4 120 461,00 Kč 4 120 461,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Mělník Konsolidace IT a nové služby TC ORP Mělník 4 113 254,00 Kč 4 113 254,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Bohumín Stavební úpravy bytového domu č.p.1093 na ul.Sv.Čecha v Bohumíně 4 111 741,00 Kč 4 111 741,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Lovosice Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 4 100 935,00 Kč 4 100 935,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV Technologické centrum a integrace úřadu obce Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (část I. a III. výzv 4 099 975,00 Kč 4 099 975,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64 4 098 505,00 Kč 4 098 505,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ESTER z. s. Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku 4 097 339,00 Kč 4 097 339,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 4 093 186,00 Kč 4 093 186,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Olomoucký kraj Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS 4 091 373,00 Kč 4 091 373,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Úpravy veřejných prostranství sídliště Chanov 4 079 021,00 Kč 4 079 021,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jirkov IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově 4 075 330,00 Kč 4 075 330,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 4 074 718,00 Kč 4 074 718,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO NÁCHOD Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí 4 060 228,00 Kč 4 060 228,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kutná Hora Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora 4 052 924,00 Kč 4 052 924,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí 4 042 985,00 Kč 4 042 985,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Hradec Králové Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů Magistrátu města Hradec Králové 4 041 930,00 Kč 4 041 930,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Stavební úpravy chodníků podél komunikace ul. Slezská 4 039 662,00 Kč 4 039 662,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Revitalizace území Rybníky - ulice Pod Žamboškou 4 034 642,00 Kč 4 034 642,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice Regenerace městských bytových domů - energetická opatření 4 032 479,00 Kč 4 032 479,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Roudnice nad Labem Konsolidace IT a nové služby TC ORP Roudnice nad Labem 4 018 214,00 Kč 4 018 214,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Technolog. centrum města Uh. Hradiště, pořízení elektronické spisové služby vč. vnitřní integrace 4 003 402,00 Kč 4 003 402,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Středočeský kraj Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Kostelec n./L., ul. Zeyvalova 3 995 000,00 Kč 3 995 000,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Olomouc Centrální informační systém MMOl, II. etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci" 3 990 580,00 Kč 3 990 580,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Horská služba ČR, o.p.s. S Jetíkem po českých horách 3 989 004,00 Kč 3 989 004,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Dobruška Zřízení TC ORP Dobruška a zpřístupnění ESSL obcím v jejím správním obvodu - I. a II. část výzvy 3 982 178,00 Kč 3 982 178,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Roudnice nad Labem Jungmannova 670 3 981 233,00 Kč 3 981 233,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 3 961 052,00 Kč 3 961 052,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Chrudim Rekonstrukce bytových domů č.p. 520, 521 a 522 v ulici Revoluční Chrudim 3 960 781,00 Kč 3 960 781,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem 3 946 406,00 Kč 3 946 406,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zajištění administrativních kapacit a jejich dodatečné motivace CRR ČR pro implementaci SF v období 2010-2015 pro OP TP 3 938 344,00 Kč 3 938 344,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Týn nad Vltavou Elektronizace MěÚ Týn nad Vltavou 3 936 893,00 Kč 3 936 893,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě 3 936 593,00 Kč 3 936 593,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Žďár nad Sázavou Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou 3 934 777,00 Kč 3 934 777,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třinec Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec 3 925 884,00 Kč 3 925 884,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Frenštát pod Radhoštěm Technologické centrum obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm (I.,II., III.) 3 918 486,00 Kč 3 918 486,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
1.Severočeské družstvo zdravotně postižených Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách 3 916 722,00 Kč 3 916 722,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Regenerace bytového domu Sirotčí 74 3 915 833,00 Kč 3 915 833,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 3 910 004,00 Kč 3 910 004,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Beroun Konsolidace IT a nové služby TC ORP Beroun 3 895 547,00 Kč 3 895 547,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Židlochovice Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice 3 892 065,00 Kč 3 892 065,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
"KRUH" CH 003-149 Občanské sdružení kruh 3 887 754,00 Kč 365 671,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
"KRUH" CH 003-149 Občanské sdružení kruh 3 887 754,00 Kč 1 943 877,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
"KRUH" CH 003-149 Občanské sdružení kruh 3 887 754,00 Kč 168 927,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Revitalizace lokality ul. K Višňovce vč. přilehlého vnitrobloku 3 886 600,00 Kč 3 886 600,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO DOBŘÍŠ Elektronizace služeb veřejné správy v ORP Dobříš 3 878 703,00 Kč 3 878 703,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO NÁCHOD Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště 3 877 144,00 Kč 3 877 144,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 3 876 458,00 Kč 3 876 458,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
HODOŇAN,stavební bytové družstvo Regenerace bytového domu Lesní 20-22, Hodonín 3 875 636,00 Kč 3 875 636,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Rekonstrukce bloku 8 v Chanově 3 875 545,00 Kč 3 875 545,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů 3 874 067,00 Kč 3 874 067,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Ostrava Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách 3 873 223,00 Kč 3 873 223,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Realizace záložního pracoviště-"varianta do kříže" pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT 3 870 404,00 Kč 3 870 404,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Modernizace přístrojového vybavení Iktového centra Klaudiánovy nemocnice 3 862 292,00 Kč 3 862 292,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Šternberk Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba pro město Šternberk 3 853 900,00 Kč 3 853 900,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vrchlabí Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích část I., část II., část III. 3 852 696,00 Kč 3 852 696,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hlinsko Konsolidace technologické a aplikační architektury technologického centra MÚ Hlinsko 3 849 106,00 Kč 3 849 106,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zabezpečení administrativních kapacit pro řízení implementace programu IOP v CRR ČR 3 845 343,00 Kč 3 845 343,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
MĚSTO VARNSDORF VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF (části I. - III.) 3 841 951,00 Kč 3 841 951,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. 3 834 248,00 Kč 3 834 248,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek bl. 98, č.p. 2386, 2387, 2388, Třída Budovatelů, Most Regenerace bytového domu bl. 98, tř. Budovatelů v Mostě - Zateplení 3 832 864,00 Kč 3 832 864,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Modernizace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené 3 817 198,00 Kč 3 817 198,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Revitalizace prostoru před poliklinikou (ulice Rokycanova) 3 816 813,00 Kč 3 816 813,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob Terezín - projekt oživení historických památek 3 816 087,00 Kč 3 816 087,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Pivovar Chříč s.r.o. Pivovar Chříč 3 814 256,00 Kč 3 814 256,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace II.etapa 3 810 528,00 Kč 3 810 528,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Vnitroblok Železničního pluku, Svobydy a K Blahobytu 3 809 397,00 Kč 3 809 397,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Luhačovice Město Luhačovice - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obv 3 808 108,00 Kč 3 808 108,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Dental komplement s.r.o. Zubní laboratoř a edukační centrum CAD/CAM technologie - Kladno 3 806 682,00 Kč 3 806 682,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 3 804 688,00 Kč 3 804 688,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek bl. 99, č.p. 2397, 2398, 2399, tř. Budovatelů, Most Regenerace bytového domu bl. 99, tř. Budovatelů v Mostě - Zateplení 3 803 552,00 Kč 3 803 552,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 3 802 356,00 Kč 3 802 356,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Strakonice Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice - II.etapa - dětské hřiště 3 801 085,00 Kč 3 801 085,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BYTOVÉHO DOMU D3 VCHOD 1545 A 1546 Kompletní zateplení bytového domu čp. 1545 a 1546 na Třídě Edvarda Beneše 3 798 480,00 Kč 3 798 480,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Uničov Technologické centrum ORP Uničov 3 798 038,00 Kč 3 798 038,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. 3 797 583,00 Kč 3 797 583,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Bor Konsolidace IT Nový Bor 3 797 412,00 Kč 3 797 412,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Rýmařov I.Zřízení technol. centra a II.pořízení elektronické spisové sl. včetně III.vnitřní integrace úřadu 3 793 433,00 Kč 3 793 433,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská 3 792 756,00 Kč 3 792 756,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Čáslav Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Čáslav 3 777 435,00 Kč 3 777 435,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Křinický pivovar s.r.o. Křinický pivovar Krásná Lípa 3 766 243,00 Kč 3 766 243,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Rokycany Technologické centrum ORP Rokycany 3 764 856,00 Kč 3 764 856,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hořovice Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II. 3 760 205,00 Kč 3 760 205,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice 3 754 112,00 Kč 3 754 112,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Rekonstrukce bloku 8 v Chanově 3 754 075,00 Kč 3 754 075,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Přístrojové vybavení-IC Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 3 750 551,00 Kč 3 750 551,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Vysoké - výrobní družstvo Založení a rozvoj sociálního družstva Vysoké II 3 748 500,00 Kč 3 748 500,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Písek, a.s. Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s. 3 739 094,00 Kč 3 739 094,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Horská služba ČR, o.p.s. CH 003-167 Výměna zkušeností v oblasti organizace a provádění vybraných druhů záchranných akcí s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality 3 736 413,00 Kč 1 868 207,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní - 2012, II. etapa - hřiště 3 724 045,00 Kč 3 724 045,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Vsetín Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579 a 1580 3 722 349,00 Kč 3 722 349,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. 3 710 592,00 Kč 3 710 592,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Jirkov IPRM Jirkov - parkoviště v ul. Mládežnická, II.etapa - příjezdová komunikace 3 705 384,00 Kč 3 705 384,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Bytové družstvo Žerotínova 355/44 Rekonstrukce lodžií,zateplení objektu 3 702 542,00 Kč 3 702 542,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Chrudim Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim 3 700 718,00 Kč 3 700 718,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Třeboň Zřízení technol. centra a pořízení elektronické spisové sl. včetně vnitřní integrace úřadu 3 697 633,00 Kč 3 697 633,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 873 - 875, Erbenova, Mladá Boleslav Stavební úpravy domu Erbenova 873-875 Mladá Boleslav 3 697 069,00 Kč 3 697 069,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zajištění administrativních kapacit a jejich dodatečné motivace CRR ČR pro implementaci SF v období 2010-2015 pro OP TP 3 660 182,00 Kč 3 660 182,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 3 658 802,00 Kč 3 658 802,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. - Plotiště n/L 3 652 704,00 Kč 3 652 704,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Lanškroun Konsolidace IT ORP Lanškroun 3 652 080,00 Kč 3 652 080,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice Vančurova 3 645 055,00 Kč 3 645 055,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství 1729 VS Regenerace bytového domu Školní 1729 VS 3 639 680,00 Kč 3 639 680,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR Zajištění administrativních kapacit a jejich dodatečné motivace CRR ČR pro implementaci SF v období 2010-2015 pro OP TP 3 618 856,00 Kč 3 618 856,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Litomyšl Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 3 615 162,00 Kč 3 615 162,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Regenerace bytových domů 3 593 418,00 Kč 3 593 418,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Nové Město na Moravě Nové moderní technologie v Novém Města na Moravě 3 587 977,00 Kč 3 587 977,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kolín Technologická centra obcí s rozšířenou působností - část I., II. a III.; ORP Kolín 3 579 627,00 Kč 3 579 627,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR - III. 3 574 038,00 Kč 3 574 038,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Česko-britská o.p.s. CH-003-003 Česko-britské o.p.s - Ochrana práv dětí 3 560 037,00 Kč N/A 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Město Nový Jičín I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu 3 534 591,00 Kč 3 534 591,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Orlová Bezpečné bydlení Orlová-Poruba 3 529 776,00 Kč 3 529 776,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jihlava Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti 3 526 776,00 Kč 3 526 776,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek M.Chasáka 3145-3146 Revitalizace bytového domu č.p. 3145-3146 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku 3 523 996,00 Kč 3 523 996,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice Regenerace městských bytových domů - rekonstrukce střešních plásťů 3 521 658,00 Kč 3 521 658,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
KMM - LUKU - Tichelmann s.r.o. Sociální podnik KMM LUKU 3 511 116,00 Kč 3 511 116,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Plzeň Zvýšení bezpečnosti datové sítě Statutárního města Plzně 3 507 064,00 Kč 3 507 064,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Hradec nad Moravicí Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy v městě Hradec nad Moravicí 3 497 185,00 Kč 3 497 185,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství pro dům čp. 2651 - 2653 Pichlova, Pardubice Regenerace bytového domu SA421 v Pardubicích, Pichlova 2651-2653 3 481 705,00 Kč 3 481 705,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Část VI. Výzvy - Technologické centrum Pardubického kraje 3 475 360,00 Kč 3 475 360,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 3 471 203,00 Kč 3 471 203,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek čp. 1584 J. Sousedíka, Vsetín Stavební úpravy bytového domu na ul. Josefa Sousedíka č.1584, 755 01 Vsetín 3 458 555,00 Kč 3 458 555,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Mladá Boleslav Konsolidace HW a SW úřadu a elektronizace agend statutárního města Mladá Boleslav 3 455 129,00 Kč 3 455 129,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Pardubice Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova 3 450 733,00 Kč 3 450 733,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS 3 440 263,00 Kč 3 440 263,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
NEMOS SOKOLOV s.r.o. Pořízení a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemos Sokolov s.r.o. 3 440 178,00 Kč 3 440 178,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD 3 437 741,00 Kč 3 437 741,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště 3 416 318,00 Kč 3 416 318,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek, Příbram VII/290, 291, 292 Zateplení vnějšího pláště a rekonstrukce střechy bytových domů č.p. 290 až 292, Příbram VII 3 412 455,00 Kč 3 412 455,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Karlovarský kraj Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 3 406 508,00 Kč 3 406 508,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jihlava Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy 3 401 985,00 Kč 3 401 985,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Znojmo Územní plán Znojmo 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Jablonec nad Nisou Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Krumlov Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov 3 386 726,00 Kč 3 386 726,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Nemocnice Na Homolce Přístrojové vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce 3 386 330,00 Kč 3 386 330,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2552, 2551, 2550 Jižní čtvrť II/14, 15, 16 v Přerově Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť II/14, 15, 16, Přerov 3 384 032,00 Kč 3 384 032,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Envi A. o.p.s. CH-003-010 Envi A, obecně prospěšná společnost "Together for the Enviroment" 3 361 551,00 Kč N/A 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Město Kolín Konsolidace IT a nové služby TC Kolín 3 355 479,00 Kč 3 355 479,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Stod Konsolidace IT a nové služby TC ORP Stod 3 354 864,00 Kč 3 354 864,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Polička Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička 3 337 355,00 Kč 3 337 355,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Těšín Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa 3 336 416,00 Kč 3 336 416,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Brno Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60 3 327 758,00 Kč 3 327 758,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2464, 2465, 2466, 2467, Jižní čtvrť I/9, 10, 11, 12 v Přerově Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť I/9, 10,11, 12, Přerov - Město 3 322 802,00 Kč 3 322 802,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22 Revitalizace bytového domu č.p.1116-22 na ul.Čeloudova 54,56,58,60,62,64 a 66 Horka-Domky v Třebíči 3 321 388,00 Kč 3 321 388,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 3 315 571,00 Kč 3 315 571,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Sokolov Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 3 303 724,00 Kč 3 303 724,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Roudnice nad Labem Sladkovského 1365 3 303 206,00 Kč 3 303 206,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území města Mostu 3 302 269,00 Kč 3 302 269,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Jihomoravský kraj Krajské služby eGovernmentu v Jihomoravském kraji 3 302 118,00 Kč 3 302 118,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Zlínský kraj Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 3 293 958,00 Kč 3 293 958,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SM Liberec - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu 3 289 877,00 Kč 3 289 877,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
RPG Byty, s.r.o. Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová 5.2.b) 2011 3 286 433,00 Kč 3 286 433,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Tišnov Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu města Tišnov 3 284 199,00 Kč 3 284 199,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství Holandská 2477-2481, Kladno Rekonstrukce bytového domu Holandská 2477-81, Kladno 3 282 980,00 Kč 3 282 980,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Plzeňský kraj Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS 3 281 908,00 Kč 3 281 908,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace Modernizace NRL pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí SZÚ 3 275 535,00 Kč 3 275 535,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Česká Třebová Technologické centrum ORP Česká Třebová 3 259 806,00 Kč 3 259 806,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Přerov Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12 3 257 155,00 Kč 3 257 155,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Havířov IMPLEMENTACE MANAŽERSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE STRUKTUŘE MMH 3 255 732,00 Kč 3 255 732,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Úvaly Konsolidace IT a rozvoj služeb města Úvaly 3 247 111,00 Kč 3 247 111,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUHÁČEK Revitalizace bytového domu na ul. ČSA č.139 a č.140, Bohumín 3 233 671,00 Kč 3 233 671,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary 3 229 456,00 Kč 3 229 456,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Římskokatolická farnost Velehrad Velehrad-Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy 3 223 937,00 Kč 3 223 937,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Česká agentura na podporu obchodu Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS 3 215 126,00 Kč 3 215 126,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
PARDUBICKÝ KRAJ Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II 3 213 725,00 Kč 3 213 725,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Kladno Moderní Kladno v mobilu 3 207 069,00 Kč 3 207 069,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kopřivnice Regenerace městských bytových domů - sanace a izolace sklepních prostor 3 206 867,00 Kč 3 206 867,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Stavební bytové družstvo Těšíňan Rekonstrukce elektroinstalace (společné prostory) - Český Těšín, Svibice 3 203 480,00 Kč 3 203 480,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Stavební bytové družstvo Krušnohor Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Zateplení, vchody 3 202 421,00 Kč 3 202 421,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Lysá nad Labem Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem 3 195 119,00 Kč 3 195 119,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky Realizace záložního pracoviště-"varianta do kříže" pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT 3 192 281,00 Kč 3 192 281,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků bl. 97 č.p. 2377, 2378, 2379, ulice Budovatelů Regenerace bytového domu bl. 97, ul. Budovatelů v Mostě - Zateplení 3 188 399,00 Kč 3 188 399,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
ILICOM s.r.o. Modernizace bytového domu Husova 691/16, Přerov 3 182 388,00 Kč 3 182 388,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Fakultní nemocnice Brno Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno. 3 181 821,00 Kč 3 181 821,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Cheb Regenerace bytových domů - K Viaduktu 1, 3, 5, 7, 9 3 174 833,00 Kč 3 174 833,00 Kč 2013 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
TJ Lanškroun CH 003-131 S Optimismem do Evropy II 3 159 216,00 Kč 1 579 608,00 Kč 2014 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo financí ČR
Královéhradecký kraj Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Trutnov 3 158 616,00 Kč 3 158 616,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
BD CASA Chomutov s.r.o. Rekonstrukce vnitřního vodovodu, modernizace výtahu Duplex 3 157 042,00 Kč 3 157 042,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 65,66,67,68,69 nám. 17. listopadu a čp. 7O, ul. Obránců míru Zateplení vnějšího pláště, výměna oken do společných prostor domů č.p. 65 až 70 3 154 388,00 Kč 3 154 388,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Technologické centrum ORP a spisová služba 3 152 328,00 Kč 3 152 328,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
David Dutka Revitalizace fasády bytového domu Ostrava Vítkovice včetně otopné soustavy 3 145 091,00 Kč 3 145 091,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská 3 136 303,00 Kč 3 136 303,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Říčany Technologické centrum Říčany (část I., II., III.) 3 132 481,00 Kč 3 132 481,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Horšovský Týn Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 3 125 113,00 Kč 3 125 113,00 Kč 2012 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Kravaře Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře 3 119 743,00 Kč 3 119 743,00 Kč 2016 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Město Český Brod Konsolidace IT a nové služby TC obcí pro Město Český Brod 3 114 240,00 Kč 3 114 240,00 Kč 2015 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2549, 2548, 2547 Jižní čtvrť II/10, 11, 12 v Přerově Rekonstrukce bytového domu Jižní čtvrť II/10, 11, 12, Přerov 3 112 587,00 Kč 3 112 587,00 Kč 2014 p) prostředky refundované z Národního fondu Ministerstvo financí ČR
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj