Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
2006 351 265 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2007 433 538 000,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
2008 24 156 607,00 Kč 7 227 607,00 Kč Otevřít
2009 346 603 363,00 Kč 346 603 363,00 Kč Otevřít
2010 7 547 916 230,00 Kč 7 547 916 230,00 Kč Otevřít
2011 9 819 641 938,00 Kč 9 819 641 938,00 Kč Otevřít
2012 2 320 436 175,00 Kč 2 320 436 175,00 Kč Otevřít
2013 1 257 180 393,00 Kč 1 248 552 668,00 Kč Otevřít
2014 1 910 891 582,00 Kč 1 910 891 582,00 Kč Otevřít
2015 2 010 045 979,00 Kč 2 010 045 979,00 Kč Otevřít
2016 223 841 645,00 Kč 166 402 251,00 Kč Otevřít
2017 33 206 134,00 Kč 0,00 Kč Otevřít
Součet 26 278 723 046,00 Kč 25 377 717 793,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Vodovody a kanalizace Znojemsko 2003/CZ/16/P/PE/017 Znojmo, rekonstrukce kanalizace 57 584 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Svaz VKMO s.r.o. 2001/CZ/16/P/PE/009 Ochrana vod povodí řeky Dyje 48 026 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 42 525 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2002/CZ/16/P/PE/012 Čistá řeka Bečva 42 508 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 40 458 125,00 Kč 40 458 125,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 34 762 899,00 Kč 34 762 899,00 Kč 2016 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 32 252 263,00 Kč 32 252 263,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 2002/CZ/16/P/PE/014 Rekonstrukce kanalizační sítě Žďár nad Sázavou 31 588 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Famfulíkova 1140-1149 Komplexní zateplení - A1a 23 596 581,00 Kč 23 596 581,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Plzeň - Magistrátní úřad statutárního města Plzně 2004/CZ/16/C/PE/003 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně 22 756 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Šenov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4072 Kanalizace Šenov 22 043 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Šenov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4072 Kanalizace Šenov 22 043 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Liberec Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci 21 125 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 21 091 868,00 Kč 21 091 868,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 20 572 891,00 Kč 20 572 891,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Olomouc 2004/CZ/16/C/PE/017 Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část 20 106 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 19 466 773,00 Kč 19 466 773,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Buštěhrad CZ.04.1.21/3.2.00.1/4079 Kanalizace a ČOV Buštěhrad 18 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Buštěhrad CZ.04.1.21/3.2.00.1/4079 Kanalizace a ČOV Buštěhrad 18 639 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Jihočeský vodárenský svaz 2002/CZ/16/P/PE/013 Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy 17 762 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 17 245 090,00 Kč 17 245 090,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VII. etapa - mzdové náklady 16 992 601,00 Kč 16 992 601,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Rybniště Biokotelna Rybniště 16 929 000,00 Kč N/A 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 16 672 752,00 Kč 16 672 752,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Svratka CZ.04.1.21/3.2.00.1/4069 ČOV a kanalizace 16 429 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Svratka CZ.04.1.21/3.2.00.1/4069 ČOV a kanalizace 16 429 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 16 404 801,00 Kč 16 404 801,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 16 035 471,00 Kč 16 035 471,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 15 771 856,00 Kč 15 771 856,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Strachotice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice - Slup 14 578 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Strachotice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4076 Tlaková kanalizace a ČOV Strachotice - Slup 14 578 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Kladno Kanalizace Kladno - Švermov 14 201 962,00 Kč 14 201 962,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Bludov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 13 956 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Bludov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4114 Kanalizace a čistírna odpadních vod Bludov 13 956 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Brněnec CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 Brněnec - kanalizace a ČOV 13 878 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Brněnec CZ.04.1.21/3.2.00.1/4095 Brněnec - kanalizace a ČOV 13 878 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 13 223 908,00 Kč 13 223 908,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 13 185 570,00 Kč 13 185 570,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 12 842 968,00 Kč 12 842 968,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 12 644 181,00 Kč 12 644 181,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
EKOBIOENERGO CZ.04.1.21/3.3.00.3/4621 Teplárna JIH-istalace kotle 5MW na spalování biomasy a výstavba tep. rozvodů v lokalitě HorkaDomky 12 456 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
EKOBIOENERGO CZ.04.1.21/3.3.00.3/4621 Teplárna JIH-istalace kotle 5MW na spalování biomasy a výstavba tep. rozvodů v lokalitě HorkaDomky 12 456 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Nižbor CZ.04.1.21/3.2.00.1/4074 Nižbor-kanalizace a ČOV 12 442 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Nižbor CZ.04.1.21/3.2.00.1/4074 Nižbor-kanalizace a ČOV 12 442 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 12 417 355,00 Kč 12 417 355,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 12 382 648,00 Kč 12 382 648,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Povodí Berounky Skupinový projekt "Čistá Berounka - etapa II, projekt B" 12 375 411,00 Kč 12 375 411,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství A10, Famfulíkova 1131-1139 Komplexní zateplení - A1a 12 366 000,00 Kč 12 366 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Trávničkova TC7 Komplexní zateplení - A1a 12 349 499,00 Kč 12 349 499,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
EKOBIOENERGO CZ.04.1.21/3.3.00.2/4261 Kotelna K13 5MW 12 240 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
EKOBIOENERGO CZ.04.1.21/3.3.00.2/4261 Kotelna K13 5MW 12 240 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Frýdlantská 1308-1320 Komplexní zateplení - A1a 12 138 346,00 Kč 12 138 346,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BD Tanvaldska Komplexní zateplení - A1a 12 111 500,00 Kč 12 111 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Havířovská č.p. 422 - 428 Komplexní zateplení - A1a 12 111 447,00 Kč 12 111 447,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Milénova 1-12, Brno Komplexní zateplení - A1a 12 105 813,00 Kč 12 105 813,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů domu čp. 1293, Otrokovice, Štěrkoviště Komplexní zateplení - A1b 12 073 300,00 Kč 12 073 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bellušova 1868-1875 Komplexní zateplení - A1a 12 055 050,00 Kč 12 055 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Hokejka Komplexní zateplení - A1a 12 009 740,00 Kč 12 009 740,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Lábkova 1,3,5,7,9,11,13,15,v Plzni Komplexní zateplení - A1a 11 999 500,00 Kč 11 999 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Chvatěrubská 350-356, Praha 8 Komplexní zateplení - A1b 11 984 500,00 Kč 11 984 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Spol. vl. jednotek U Stadiounu 969 Komplexní zateplení - A1b 11 980 500,00 Kč 11 980 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Běhounkova 2457-2462 Komplexní zateplení - A1b 11 958 500,00 Kč 11 958 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Rajmonova 1192-1198 Komplexní zateplení - A1a 11 943 095,00 Kč 11 943 095,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218, Praha 6 Komplexní zateplení - A1b 11 923 400,00 Kč 11 923 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Větrná Hůrka Komplexní zateplení - A1a 11 912 500,00 Kč 11 912 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Poljanovova 3158, 3159 Komplexní zateplení - A1b 11 889 901,00 Kč 11 889 901,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Na Výsluní lO62-lO64 Komplexní zateplení - A1b 11 835 500,00 Kč 11 835 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Beroun 2004/CZ/16/C/PE/008 Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun 11 749 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
BD Hrubého Komplexní zateplení - A1a 11 724 500,00 Kč 11 724 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 11 326 816,00 Kč 11 326 816,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 3254-3265, Praha 4 Komplexní zateplení - A1b 11 177 838,00 Kč 11 177 838,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Kněžice CZ.04.1.21/3.3.00.1/4025 Energeticky soběstačná obec Kněžice 11 161 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Kněžice CZ.04.1.21/3.3.00.1/4025 Energeticky soběstačná obec Kněžice 11 161 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 11 000 200,00 Kč 11 000 200,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 10 950 000,00 Kč 10 950 000,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 10 932 533,00 Kč 10 932 533,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Nám. SNP 25-31, Brno Komplexní zateplení - A1a 10 863 300,00 Kč 10 863 300,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Božetěchova 93,95,97Kamil Komplexní zateplení - A1a 10 845 450,00 Kč 10 845 450,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4063 kanalizace Mnichovic 10 833 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4063 kanalizace Mnichovic 10 833 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo Komplexní zateplení - A1a 10 775 015,00 Kč 10 775 015,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 10 758 215,00 Kč 10 758 215,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků b.j. domu Palackého č.p. 2626, 2627 v Pardubicích Komplexní zateplení - A1b 10 709 165,00 Kč 10 709 165,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ČOV Drásov - Malhostovice Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace 10 670 020,00 Kč 10 670 020,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 10 624 625,00 Kč 10 624 625,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Osmidům Polabiny Komplexní zateplení - A1a 10 543 050,00 Kč 10 543 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářské sdružení Turnov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4009 Odkanalizování Hrubého a Mého Rohozce a Daliměřic 10 441 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářské sdružení Turnov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4009 Odkanalizování Hrubého a Mého Rohozce a Daliměřic 10 441 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ Fričova 1240 v Dobříši Komplexní zateplení - A1a 10 411 395,00 Kč 10 411 395,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Mádrova čp. 3031-3035, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 10 330 950,00 Kč 10 330 950,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 10 317 987,00 Kč 10 317 987,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Praha 9, Rochovská 759, 760, 761, 762, 763 Komplexní zateplení - A1a 10 302 870,00 Kč 10 302 870,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Neustupného 1835-1837 Komplexní zateplení - A1b 10 285 940,00 Kč 10 285 940,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hrudičkova 2097, 2098, 2099 Komplexní zateplení - A1b 10 161 025,00 Kč 10 161 025,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 10 153 500,00 Kč 10 153 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 10 149 259,00 Kč 10 149 259,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové Družstvo Tichá Komplexní zateplení - A1b 10 095 000,00 Kč 10 095 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 10 080 704,00 Kč 10 080 704,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ZKL Reality, s.r.o. Komplexní zateplení - A1a 9 964 256,00 Kč 9 964 256,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Galandova 1239-1242 Komplexní zateplení - A1a 9 953 012,00 Kč 9 953 012,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Komplexní zateplení - A1b 9 897 000,00 Kč 9 897 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 9 895 148,00 Kč 9 895 148,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BYTOVÉ DRUŽSTVO DAČICKÉHO 996+1009 Komplexní zateplení - A1b 9 894 000,00 Kč 9 894 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice 9 872 278,00 Kč 9 872 278,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Borovanského 2206 až 2208 a Janského 2209 až 2211 Komplexní zateplení - A1a 9 837 139,00 Kč 9 837 139,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 9 834 085,00 Kč 9 834 085,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek ulice Dřínovská čp. 4580-4581-4582-4583 v Chomutově Komplexní zateplení - A1b 9 832 500,00 Kč 9 832 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Nušlova 2272-2277, Praha 5 Komplexní zateplení - A1b 9 821 289,00 Kč 9 821 289,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků A. Barcala 28,30,32,34, Č. Budějovice Komplexní zateplení - A1b 9 730 500,00 Kč 9 730 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 9 701 401,00 Kč 9 701 401,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 9 689 513,00 Kč 9 689 513,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 9 653 782,00 Kč 9 653 782,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství ul. Generála Janouška čp. 900 - 901 Komplexní zateplení - A1b 9 639 000,00 Kč 9 639 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Hvězdova 1566-1568 . Komplexní zateplení - A1b 9 631 500,00 Kč 9 631 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenstvá vlastníků bl. 527 č.p. 859,860,861,862,863 ulice Lipová Komplexní zateplení - A1a 9 606 450,00 Kč 9 606 450,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍK VELKÝ A MALÝ MASTNÍK 9 546 212,00 Kč 9 546 212,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Suchý Vršek čp. 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, Praha 5 Komplexní zateplení - A1a 9 520 350,00 Kč 9 520 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Hraniční 5,7,9,11, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 9 514 500,00 Kč 9 514 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům 490-493 Komplexní zateplení - A1b 9 507 000,00 Kč 9 507 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Kubelíkova 1312-1315, Havířov, Podlesí Komplexní zateplení - A1a 9 422 700,00 Kč 9 422 700,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Ludgeřovice Splašková kanalizace Ludgeřovice 9 375 070,00 Kč 9 375 070,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232-1234, Praha 6 Komplexní zateplení - A1a 9 362 850,00 Kč 9 362 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Pernštejn Komplexní zateplení - A1b 9 360 000,00 Kč 9 360 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Bryksova 762/44 Komplexní zateplení - A1a 9 319 975,00 Kč 9 319 975,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo invalidů Komplexní zateplení - A1a 9 294 600,00 Kč 9 294 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Dělnická 786 - 791, Kolín II Komplexní zateplení - A1a 9 285 150,00 Kč 9 285 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 19/28, 20/27, 21/29,33/31, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 9 157 500,00 Kč 9 157 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v domu nám. Dukelských hrdinů 2232-2235, Pardubice Komplexní zateplení - A1b 9 127 239,00 Kč 9 127 239,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství 1292, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 9 121 350,00 Kč 9 121 350,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Vratimovská 481-484 Komplexní zateplení - A1b 9 094 500,00 Kč 9 094 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hlaváčova Komplexní zateplení - A1a 9 069 336,00 Kč 9 069 336,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 8 983 790,00 Kč 8 983 790,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 8 972 073,00 Kč 8 972 073,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bronzová 2024-6 Komplexní zateplení - A1a 8 926 050,00 Kč 8 926 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo BONA PLUS Komplexní zateplení - A1b 8 917 500,00 Kč 8 917 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané 8 884 772,00 Kč 8 884 772,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Štěpánov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4064 Štěpánov-tlaková kanalizace,ČOV a vodovod 8 878 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Štěpánov CZ.04.1.21/3.2.00.1/4064 Štěpánov-tlaková kanalizace,ČOV a vodovod 8 878 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Pelhřimov Rozšíření ČOV v Pelhřimově 8 848 974,00 Kč 8 848 974,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Kobylí CZ.04.1.21/3.4.00.2/4209 Kobylí-rekultivace skládky TKO Studýnky 8 745 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Kobylí CZ.04.1.21/3.4.00.2/4209 Kobylí-rekultivace skládky TKO Studýnky 8 745 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 8 744 721,00 Kč 8 744 721,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo 61 Komplexní zateplení - A1b 8 684 964,00 Kč 8 684 964,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Dvůr Komplexní zateplení - A1b 8 656 500,00 Kč 8 656 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 8 642 190,00 Kč 8 642 190,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Kofinancování projektu celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění ŽP 8 627 725,00 Kč N/A 2013 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Družstevní čtvrť 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,695 03 Hodonín Komplexní zateplení - A1a 8 621 550,00 Kč 8 621 550,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Družstvo LUBLINSKÁ Komplexní zateplení - A1b 8 543 989,00 Kč 8 543 989,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Františkova č.p. 903-911, Praha 9 Komplexní zateplení - A1a 8 514 450,00 Kč 8 514 450,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VII. etapa - mzdové náklady 8 496 300,00 Kč 8 496 300,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 8 303 706,00 Kč 8 303 706,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 8 265 321,00 Kč 8 265 321,00 Kč 2016 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domů č.p. 539 -544 Vokovice Komplexní zateplení - A1b 8 263 500,00 Kč 8 263 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 832 Komplexní zateplení - A1b 8 241 153,00 Kč 8 241 153,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 8 191 898,00 Kč 8 191 898,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VI. etapa - mzdové náklady 8 188 657,00 Kč 8 188 657,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Pionýrská991/22 Komplexní zateplení - A1b 8 142 000,00 Kč 8 142 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Kmochova 964/1, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 8 142 000,00 Kč 8 142 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 8 137 960,00 Kč 8 137 960,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP III. etapa - mzdové náklady 8 126 717,00 Kč 8 126 717,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli Komplexní zateplení - A1a 8 071 146,00 Kč 8 071 146,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Dobrovodská 58-68 České Budějovice Komplexní zateplení - A1b 8 047 500,00 Kč 8 047 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 8 037 470,00 Kč 8 037 470,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Zdiby CZ.04.1.21/3.2.00.1/4073 ČOV,rozšíření kanalizačních řadů Brnky,Holosmetky,Zdiby 7 996 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Zdiby CZ.04.1.21/3.2.00.1/4073 ČOV,rozšíření kanalizačních řadů Brnky,Holosmetky,Zdiby 7 996 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Dvojdům čp. 1681,1682 Komplexní zateplení - A1a 7 984 347,00 Kč 7 984 347,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Příbor Komplexní zateplení - A1b 7 924 500,00 Kč 7 924 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Kaznějovská 1217/23, 1218/25, 1219/27, 1220/29 Komplexní zateplení - A1a 7 882 350,00 Kč 7 882 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Za Chlumem čp.762, 763, 764, 765, 766, Bílina Komplexní zateplení - A1a 7 823 550,00 Kč 7 823 550,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Dr. Martínka 1508/3 Komplexní zateplení - A1a 7 810 950,00 Kč 7 810 950,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Podpora novostaveb v PES 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Lazecká 458/24,459/26,462/28, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 7 782 000,00 Kč 7 782 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 Komplexní zateplení - A1b 7 746 000,00 Kč 7 746 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Městys Višňové CZ.04.1.21/3.2.00.1/4015 Kanalizace a ČOV Višňové 7 735 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Městys Višňové CZ.04.1.21/3.2.00.1/4015 Kanalizace a ČOV Višňové 7 735 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům čp. 88 Komplexní zateplení - A1b 7 713 252,00 Kč 7 713 252,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
FINE LINE DEVELOP, s.r.o. Podpora novostaveb v PES 7 650 000,00 Kč 7 650 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek U Kombinátů 416,417,440,441 Komplexní zateplení - A1b 7 549 500,00 Kč 7 549 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové driužstvo Tererova 1358/12 Komplexní zateplení - A1b 7 542 858,00 Kč 7 542 858,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Modernizace BČOV Pardubice 7 531 777,00 Kč 7 531 777,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Očovská 9,11,13 Komplexní zateplení - A1b 7 518 788,00 Kč 7 518 788,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - V. etapa - mzdové náklady 7 510 250,00 Kč 7 510 250,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Milánská Komplexní zateplení - A1b 7 493 793,00 Kč 7 493 793,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 23, 25, 27 Komplexní zateplení - A1b 7 488 000,00 Kč 7 488 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Teyschlova 1, 3, 5, Brno Komplexní zateplení - A1b 7 450 500,00 Kč 7 450 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Jánského 425/10,426/12,427/14, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 7 446 000,00 Kč 7 446 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Jaroměř Komplexní zateplení - A1b 7 419 000,00 Kč 7 419 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo České Budějovice Komplexní zateplení - A1a 7 413 000,00 Kč 7 413 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Ostrava Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby 7 405 484,00 Kč 7 405 484,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 7 374 375,00 Kč 7 374 375,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek bytového domu č.p. 1425 a č.p. 1426, Tř. E. Beneše, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1a 7 364 700,00 Kč 7 364 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek bytového domu č.p. 1423 a č.p. 1424, Tř. E. Beneše, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1a 7 364 700,00 Kč 7 364 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Šumperk Komplexní zateplení - A1b 7 348 765,00 Kč 7 348 765,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Mělník 3019-3026 Komplexní zateplení - A1a 7 309 050,00 Kč 7 309 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 7 305 408,00 Kč 7 305 408,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Bílina Komplexní zateplení - A1a 7 281 750,00 Kč 7 281 750,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153, Praha 6 Komplexní zateplení - A1a 7 279 650,00 Kč 7 279 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Krušnohor Komplexní zateplení - A1b 7 257 979,00 Kč 7 257 979,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 7 251 267,00 Kč 7 251 267,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ Krkonošská č.p. 611 a 612, Desná Komplexní zateplení - A1a 7 249 200,00 Kč 7 249 200,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ v domě Evropská 676 Komplexní zateplení - A1a 7 209 300,00 Kč 7 209 300,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Botanická 47, 49, 51, 53, Brno Komplexní zateplení - A1a 7 176 750,00 Kč 7 176 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Suchý vršek Komplexní zateplení - A1b 7 163 133,00 Kč 7 163 133,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ENVY RECYCLING s.r.o. Centrum třídění a recyklace skla 7 140 258,00 Kč 7 140 258,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BONUS obchodní agentura, spol. s r.o. Závod na recyklaci pneumatik Borovany 7 140 000,00 Kč 7 140 000,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Nové sady 39 - 45a - společenství vlastníků jednotek Komplexní zateplení - A1b 7 128 081,00 Kč 7 128 081,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Voskovcova 727/2 v Olomouci Komplexní zateplení - A1b 7 109 757,00 Kč 7 109 757,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků č.p.1183-1191,SNP,Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 7 028 629,00 Kč 7 028 629,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 7 016 867,00 Kč 7 016 867,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Skupova 2599/6 Komplexní zateplení - A1b 7 014 000,00 Kč 7 014 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 7 012 288,00 Kč 7 012 288,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 7 004 361,00 Kč 7 004 361,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 6 973 583,00 Kč 6 973 583,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Heyrovského 481/33 Komplexní zateplení - A1b 6 960 000,00 Kč 6 960 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Jirkovská č.p. 5045 až č.p. 5048, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 6 949 950,00 Kč 6 949 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Cuřínova 590-591 , Praha 4 Komplexní zateplení - A1b 6 945 560,00 Kč 6 945 560,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 2005/CZ/16/C/PE/016 Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku Moravy a Bečvy 6 916 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Chudenická č.p. 1057, 1058, 1059, 1060 a 1061, Praha 10 - Hostivař Komplexní zateplení - A1a 6 898 500,00 Kč 6 898 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1320 až 1323 Žamberk Komplexní zateplení - A1a 6 888 000,00 Kč 6 888 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
MÍR, stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 6 886 475,00 Kč 6 886 475,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 6 884 001,00 Kč 6 884 001,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Davle CZ.04.1.21/3.2.00.1/4087 Davle-tlaková kanalizace a ČOV 6 853 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Davle CZ.04.1.21/3.2.00.1/4087 Davle-tlaková kanalizace a ČOV 6 853 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2421-2423 Komplexní zateplení - A1a 6 838 650,00 Kč 6 838 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Chodov - Jih Komplexní zateplení - A1a 6 829 200,00 Kč 6 829 200,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství 1163,Otrokovice Komplexní zateplení - A1b 6 822 000,00 Kč 6 822 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1,373/3,372/5, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 6 802 500,00 Kč 6 802 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Sukova č.p. 1609 až č.p. 1612, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 6 791 400,00 Kč 6 791 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Maxima Gorkého 409-412 Komplexní zateplení - A1a 6 783 000,00 Kč 6 783 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 6 766 436,00 Kč 6 766 436,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 241, 242, 243, 244 a 245, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1b 6 757 500,00 Kč 6 757 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Ledecká 1194/10, 1195/12, 1196/14, 1197/16 Komplexní zateplení - A1a 6 739 112,00 Kč 6 739 112,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 6 737 216,00 Kč 6 737 216,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Tusarova 1519,1520,1521 Komplexní zateplení - A1a 6 734 700,00 Kč 6 734 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Kamnářská 7 - 17 Komplexní zateplení - A1b 6 726 666,00 Kč 6 726 666,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Urxova 296 Hradec Králové Komplexní zateplení - A1b 6 711 000,00 Kč 6 711 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Ondrouškova 9,11,13 Komplexní zateplení - A1b 6 708 000,00 Kč 6 708 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 6 705 986,00 Kč 6 705 986,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Žitná 13 Komplexní zateplení - A1b 6 705 531,00 Kč 6 705 531,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 479-481, ul. Pod Lysinami, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 6 695 850,00 Kč 6 695 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 6 695 533,00 Kč 6 695 533,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
WEKUS spol. s r.o. Bioplynová stanice Ahníkov 6 689 720,00 Kč 6 689 720,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 6 681 877,00 Kč 6 681 877,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 2353-2356, ulice Vodárenská, Kladno Komplexní zateplení - A1a 6 672 536,00 Kč 6 672 536,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Voskovcova 726/4 v Olomouci Komplexní zateplení - A1b 6 661 813,00 Kč 6 661 813,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Milánská 461-3 Komplexní zateplení - A1a 6 636 000,00 Kč 6 636 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 6 592 785,00 Kč 6 592 785,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska CZ.04.1.21/3.2.00.1/4077 Habartov, Bukovany - centrální ČOV a kanalizace 6 559 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska CZ.04.1.21/3.2.00.1/4077 Habartov, Bukovany - centrální ČOV a kanalizace 6 559 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Městská část Praha 10 Komplexní zateplení - A1b 6 516 000,00 Kč 6 516 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Slavomír Řehák Komplexní zateplení - A1b 6 477 000,00 Kč 6 477 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 6 421 484,00 Kč 6 421 484,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Hustopeče nad Bečvou CZ.04.1.21/3.2.00.1/4002 Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV 6 419 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Hustopeče nad Bečvou CZ.04.1.21/3.2.00.1/4002 Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV 6 419 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp. 833 Bartoňova, Pardubice Komplexní zateplení - A1a 6 417 600,00 Kč 6 417 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 6 407 100,00 Kč 6 407 100,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Vsetín CZ.04.1.21/3.4.00.2/4282 Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko, Bobrky, Vsetín 6 398 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4049 vodovod ve městě Mnichovice 6 388 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Mnichovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4049 vodovod ve městě Mnichovice 6 388 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlatníků jednotek domu Na Domovině 651/1 Komplexní zateplení - A1a 6 387 150,00 Kč 6 387 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 6 376 977,00 Kč 6 376 977,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek,Hlavní 1211-1219,76502 Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 6 338 850,00 Kč 6 338 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - IV. etapa - mzdové nákady 6 325 942,00 Kč 6 325 942,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství M. Majerové 1638-1647, Sokolov Komplexní zateplení - A1a 6 317 850,00 Kč 6 317 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 1874,1875,1876, Boskovice Komplexní zateplení - A1b 6 315 000,00 Kč 6 315 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům 951, 952, 953, 954 U Trati v Jičíně Komplexní zateplení - A1a 6 297 900,00 Kč 6 297 900,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové Družstvo B1 - Semily Komplexní zateplení - A1a 6 285 300,00 Kč 6 285 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Voskovcova 722/6 Komplexní zateplení - A1b 6 283 654,00 Kč 6 283 654,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6 6 268 590,00 Kč 6 268 590,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady XI. etapa 6 266 538,00 Kč 6 266 538,00 Kč 2016 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu čp. 2540-2544 Macanova - U Marka v Pardubicích Komplexní zateplení - A1b 6 238 500,00 Kč 6 238 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Za Clumem čp. 767 - 776, Bílina Komplexní zateplení - A1a 6 233 850,00 Kč 6 233 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Novoměstská 5 Komplexní zateplení - A1b 6 229 717,00 Kč 6 229 717,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 6 228 110,00 Kč 6 228 110,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Ústeckoorlické bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 6 225 852,00 Kč 6 225 852,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Jetelová 19, 21, 23 Komplexní zateplení - A1a 6 224 400,00 Kč 6 224 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Vojanova 17,19,21,23,25,27 v Plzni. Komplexní zateplení - A1a 6 208 735,00 Kč 6 208 735,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Dlouhá Loučka Vodovod Dlouhá Loučka 6 182 651,00 Kč 6 182 651,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 6 164 579,00 Kč 6 164 579,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 6 164 467,00 Kč 6 164 467,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Loučeň CZ.04.1.21/3.2.00.1/4060 Splašková kanal.tlaková a ČOV Loučeň 6 155 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Loučeň CZ.04.1.21/3.2.00.1/4060 Splašková kanal.tlaková a ČOV Loučeň 6 155 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 6 128 022,00 Kč 6 128 022,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Na Podlesí č.p. 1439 až č.p. 1442, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 6 126 750,00 Kč 6 126 750,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Semily Komplexní zateplení - A1a 6 117 366,00 Kč 6 117 366,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družestvo občanů Příbram, družstvo Komplexní zateplení - A1a 6 091 050,00 Kč 6 091 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 6 090 031,00 Kč 6 090 031,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo LESANKA Komplexní zateplení - A1b 6 087 000,00 Kč 6 087 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Hoštálková CZ.04.1.21/3.4.00.2/4204 Rekultivace skládky TKO Hoštálková 6 083 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
ODAS ODPADY s.r.o. Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou 6 073 740,00 Kč 6 073 740,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Na Hroudě 1954,1955,1956,1957,1958,1959 Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 6 061 650,00 Kč 6 061 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 6 052 556,00 Kč 6 052 556,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 6 024 480,00 Kč 6 024 480,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 6 017 737,00 Kč 6 017 737,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Stanislav Čmakal Nákup mobilní recyklační linky 5 981 016,00 Kč 5 981 016,00 Kč 2008 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Svaz VKMO s.r.o. Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa 5 975 318,00 Kč 5 975 318,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Litovel Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky 5 946 111,00 Kč 5 946 111,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
3V&H, s.r.o. Komplexní zateplení - A1b 5 940 000,00 Kč 5 940 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 768, 769, 770, 771, 772, Na Magistrále, Kolín 2 Komplexní zateplení - A1a 5 939 850,00 Kč 5 939 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp.1247,1248,ul.Hlavní,Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 5 935 650,00 Kč 5 935 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Plachty, č. p. 514. Komplexní zateplení - A1b 5 934 000,00 Kč 5 934 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Zborovská 4182,4183,4184,4185,4186 Komplexní zateplení - A1b 5 915 350,00 Kč 5 915 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Jihočeský kraj Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 5 903 849,00 Kč 5 903 849,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 5 881 500,00 Kč 5 881 500,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Kameničky CZ.04.1.21/3.2.00.1/4051 Vodovod Kameničky 5 876 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Obec Kameničky CZ.04.1.21/3.2.00.1/4051 Vodovod Kameničky 5 876 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Klimkovice Kanalizace města Klimkovic 5 870 060,00 Kč 5 870 060,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Semily Komplexní zateplení - A1a 5 860 443,00 Kč 5 860 443,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bronzová 2013-2014 Komplexní zateplení - A1a 5 853 651,00 Kč 5 853 651,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP mzdové náklady X. etapa 5 833 245,00 Kč 5 833 245,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1005 - 1010 Mladá Boleslav II Komplexní zateplení - A1a 5 822 250,00 Kč 5 822 250,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
VODOVODY A KANALIZACE Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka 5 817 897,00 Kč 5 817 897,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 5 760 725,00 Kč 5 760 725,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Severočeská vodárenská společnost a.s. 2004/CZ/16/C/PE/004 Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy 5 759 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 5 741 530,00 Kč 5 741 530,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP - II. etapa - mzdové náklady 5 728 785,00 Kč 5 728 785,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Radimova 136 Komplexní zateplení - A1a 5 726 313,00 Kč 5 726 313,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ bl. 94, čp. 2365-2367, ul. Budovatelů Komplexní zateplení - A1a 5 716 200,00 Kč 5 716 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Rotava Komplexní zateplení - A1a 5 707 800,00 Kč 5 707 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Rotava Komplexní zateplení - A1a 5 707 800,00 Kč 5 707 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 108-114, ul. U Josefa, 530 09 Pardubice Komplexní zateplení - A1a 5 694 150,00 Kč 5 694 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Zbiroh CZ.04.1.21/3.2.00.3/4404 Zbiroh-ČOV na Františkově a kanalizační řady - I.etapa (Zbiroh) 5 685 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu politických vězňů 361/6 Komplexní zateplení - A1b 5 643 000,00 Kč 5 643 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 5 606 048,00 Kč 5 606 048,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Hrabákova 1978, 1979, 1980, Praha Komplexní zateplení - A1b 5 601 946,00 Kč 5 601 946,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bejdová Komplexní zateplení - A1a 5 589 150,00 Kč 5 589 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
MĚSTO TŘEBÍČ Komplexní zateplení - A1b 5 584 407,00 Kč 5 584 407,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-1169, Praha 6 Komplexní zateplení - A1a 5 579 700,00 Kč 5 579 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Úpice CZ.04.1.21/3.4.00.2/4303 Integrovaný systém nakládání s bioodpady Úpice 5 574 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SPL Recycling a.s. Rozšíření stávající technologie recyklační linky na ploché sklo 5 571 524,00 Kč 5 571 524,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Ústeckoorlické bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 5 559 828,00 Kč 5 559 828,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Sadová č.p. 1160,1161,1162,1248,1164,1254 Komplexní zateplení - A1b 5 552 666,00 Kč 5 552 666,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Městys Náměšť na Hané CZ.04.1.21/3.2.00.3/4414 Kanalizace obce Náměšť na Hané 5 544 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Městys Náměšť na Hané CZ.04.1.21/3.2.00.3/4414 Kanalizace obce Náměšť na Hané 5 544 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP mzdové náklady X. etapa 5 525 688,00 Kč 5 525 688,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 5 507 782,00 Kč 5 507 782,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Milevsko Komplexní zateplení - A1b 5 500 500,00 Kč 5 500 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 5 485 990,00 Kč 5 485 990,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 5 485 689,00 Kč 5 485 689,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Sukova č.p. 1614 až č.p. 1617, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 5 477 850,00 Kč 5 477 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Louny Komplexní zateplení - A1b 5 467 336,00 Kč 5 467 336,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 5 455 916,00 Kč 5 455 916,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih 5 454 206,00 Kč 5 454 206,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 5 450 530,00 Kč 5 450 530,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Dr. Kůrky,2832, 2833, 2834 v Žatci Komplexní zateplení - A1a 5 431 650,00 Kč 5 431 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Písečná 2817, 2818, 2819 v Žatci Komplexní zateplení - A1a 5 431 650,00 Kč 5 431 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2647-2651 v ulici Kapraďová Komplexní zateplení - A1a 5 422 400,00 Kč 5 422 400,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 5 397 803,00 Kč 5 397 803,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř. Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Komplexní zateplení - A1a 5 388 915,00 Kč 5 388 915,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu Uzbecká 1409,1410,1411,1412, Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 5 388 017,00 Kč 5 388 017,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Družstvo vlastníků domů Benkova 1688-1690 Komplexní zateplení - A1a 5 382 187,00 Kč 5 382 187,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům č.p. 186, 298, 397, 472, 563, Tatradomy Komplexní zateplení - A1a 5 379 150,00 Kč 5 379 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 5 379 108,00 Kč 5 379 108,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 5 374 941,00 Kč 5 374 941,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Stavební Bytové Družstvo Přerov Komplexní zateplení - A1a 5 366 550,00 Kč 5 366 550,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 5 356 656,00 Kč 5 356 656,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SBD Bižuterie Komplexní zateplení - A1b 5 349 800,00 Kč 5 349 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ČOV Drásov - Malhostovice Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace 5 335 010,00 Kč 5 335 010,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Konice ČOV a kanalizace Konice 5 332 589,00 Kč 5 332 589,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 5 328 979,00 Kč 5 328 979,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Běloveská 1675 a 1676 Komplexní zateplení - A1a 5 328 750,00 Kč 5 328 750,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 5 325 447,00 Kč 5 325 447,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 5 322 401,00 Kč 5 322 401,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlstníků Tatarkova 731, 732, 733 Komplexní zateplení - A1a 5 315 100,00 Kč 5 315 100,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Klatovy 2004/CZ/16/C/PE/007 Klatovy - čisté město 5 303 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Branišovská 11, 13, 15, 17, 19, České Budějovice Komplexní zateplení - A1a 5 292 256,00 Kč 5 292 256,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 5 272 236,00 Kč 5 272 236,00 Kč 2016 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p.606 Komplexní zateplení - A1a 5 266 400,00 Kč 5 266 400,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Semily Komplexní zateplení - A1a 5 261 288,00 Kč 5 261 288,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hůrka 1053 a 1054 Komplexní zateplení - A1a 5 259 000,00 Kč 5 259 000,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Borová č.p. 5137 - 5140, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 5 251 200,00 Kč 5 251 200,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 5 249 681,00 Kč 5 249 681,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 5 244 200,00 Kč 5 244 200,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Bratří Čapků č.p. 2818, 2819, 2820, 2821 v Jihlavě Komplexní zateplení - A1a 5 212 085,00 Kč 5 212 085,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Zdimeřická 1425-1427, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 5 211 585,00 Kč 5 211 585,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Příbram 2004/CZ/16/C/PE/002 Příbram - úprava ČOV 5 180 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ Na Rybníku 965-968 Komplexní zateplení - A1a 5 165 947,00 Kč 5 165 947,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce 5 164 937,00 Kč 5 164 937,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Osvobození 28-32 Vyškov Komplexní zateplení - A1a 5 164 000,00 Kč 5 164 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Podjavorinské 1605 - 7 Komplexní zateplení - A1a 5 164 000,00 Kč 5 164 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 5 162 800,00 Kč 5 162 800,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 757, 758, 759, 760, 761, sídliště Za Chlumem, 418 01 Bílina Komplexní zateplení - A1a 5 146 150,00 Kč 5 146 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Větrná 1283 - 1284 Komplexní zateplení - A1b 5 140 500,00 Kč 5 140 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Dobrovolný svazek obcí Domašovsko Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko 5 131 511,00 Kč 5 131 511,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 1328, 1329, 1330 v Žamberku Komplexní zateplení - A1b 5 118 000,00 Kč 5 118 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společentví vlastníků Brdičkova 1910-1915 Komplexní zateplení - A1a 5 112 000,00 Kč 5 112 000,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
S a S Most, spol s.r.o. Dílčí zatep. - snížení o 30% 5 111 000,00 Kč 5 111 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Brandlova 131,133,135, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 5 110 000,00 Kč 5 110 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Na Podlesí č.p. 1473 - 1476, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 5 109 300,00 Kč 5 109 300,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 1194-1196 U Váhy, 517 41 Kostelec nad Orlicí Komplexní zateplení - A1a 5 107 200,00 Kč 5 107 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Letohrad Komplexní zateplení - A1a 5 104 050,00 Kč 5 104 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Brandlova 119,121,123, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 5 098 000,00 Kč 5 098 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 5 094 180,00 Kč 5 094 180,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Brandlova 137, 139, 141, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 5 093 500,00 Kč 5 093 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 Komplexní zateplení - A1a 5 087 288,00 Kč 5 087 288,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4741, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 5 085 150,00 Kč 5 085 150,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4742, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 5 085 150,00 Kč 5 085 150,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Očovská 22,24 Hodonín Komplexní zateplení - A1b 5 068 600,00 Kč 5 068 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 5 062 715,00 Kč 5 062 715,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků 387 Komplexní zateplení - A1b 5 061 000,00 Kč 5 061 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Ševcovská 4075 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 5 056 000,00 Kč 5 056 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Tachovská 33, 35 Plzeň Komplexní zateplení - A1b 5 053 000,00 Kč 5 053 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ZLATÝ DOMOV, družstvo Komplexní zateplení - A1b 5 046 704,00 Kč 5 046 704,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152,1153 a 1154 Komplexní zateplení - A1a 5 044 600,00 Kč 5 044 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Ellnerové 3103 a 3104 Komplexní zateplení - A1a 5 040 400,00 Kč 5 040 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Hackerova 571, 572 a 573 Komplexní zateplení - A1a 5 040 400,00 Kč 5 040 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 5 040 352,00 Kč 5 040 352,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVj pro dům Čeloudova 1104-1107 v Třebíči Komplexní zateplení - A1a 5 037 373,00 Kč 5 037 373,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Bohuňovice CZ.04.1.21/3.2.00.1/4043 Skupinový vodovod Bohuňovice 5 032 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Pardubický kraj CZ.04.1.21/3.4.00.2/4306 Sanace skládky odpadů Hodonín 5 027 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Miroslava Lazarová Komplexní zateplení - A1a 5 026 000,00 Kč 5 026 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Prachatice Komplexní zateplení - A1a 5 024 250,00 Kč 5 024 250,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 5 014 857,00 Kč 5 014 857,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Slunečná 6 a 8. Komplexní zateplení - A1a 5 002 000,00 Kč 5 002 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 2109,21101,2111,2112,2113 Šumperk, Březinova 2,4,6,8,10 Komplexní zateplení - A1a 5 000 600,00 Kč 5 000 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku Komplexní zateplení - A1a 4 997 400,00 Kč 4 997 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Povodí Berounky "Čistá Berounka - etapa II, projekt A" 4 980 336,00 Kč 4 980 336,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Pohoda Větrná 2716/8,2717/10,2718/12 Komplexní zateplení - A1a 4 975 340,00 Kč 4 975 340,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo 1460 + 1461 Komplexní zateplení - A1a 4 971 263,00 Kč 4 971 263,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Údlice CZ.04.1.21/3.4.00.2/4304 Asanace skládky kalů - laguna Údlice - 1. a 2. etapa 4 971 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Krakovská 1086-1093 Komplexní zateplení - A1a 4 968 600,00 Kč 4 968 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Koterovská 87,89,91,93,95 Komplexní zateplení - A1a 4 967 200,00 Kč 4 967 200,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Svat. Čecha 513 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 967 080,00 Kč 4 967 080,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu K.Světlé 488 ve Zlíně - Podhoří Komplexní zateplení - A1a 4 967 000,00 Kč 4 967 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Česká Třebová - kanalizace a ČOV 4 960 957,00 Kč 4 960 957,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Očovská 15,17 Komplexní zateplení - A1b 4 958 000,00 Kč 4 958 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3120-3122 Komplexní zateplení - A1a 4 955 600,00 Kč 4 955 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek čp. 821, 822, 823, Kolín II Komplexní zateplení - A1a 4 955 600,00 Kč 4 955 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 130, 131 a 132, ulice Opletalova Kutná hora Komplexní zateplení - A1b 4 955 600,00 Kč 4 955 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků ul. Na Výsluní 2634-2636, Česká Lípa Komplexní zateplení - A1a 4 955 600,00 Kč 4 955 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domů Na Petynce 91, 94, 424, 457, Praha 6 Komplexní zateplení - A1b 4 955 049,00 Kč 4 955 049,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství 1159 až 1162 v Kunraticích/FLORA II Komplexní zateplení - A1a 4 946 000,00 Kč 4 946 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hasova 2 Komplexní zateplení - A1b 4 945 600,00 Kč 4 945 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Ježovská Komplexní zateplení - A1a 4 940 600,00 Kč 4 940 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v Domě k Závodišti Komplexní zateplení - A1a 4 940 000,00 Kč 4 940 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hrabákova 1972-1973-1974 Komplexní zateplení - A1a 4 936 505,00 Kč 4 936 505,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Sezemínská 2030 Komplexní zateplení - A1a 4 934 001,00 Kč 4 934 001,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Komplexní zateplení - A1a 4 933 950,00 Kč 4 933 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Ledvinova 1709,1710 Komplexní zateplení - A1b 4 932 876,00 Kč 4 932 876,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Kurčatovova 323 Komplexní zateplení - A1a 4 932 001,00 Kč 4 932 001,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům 1235 - 1238 Komplexní zateplení - A1b 4 923 764,00 Kč 4 923 764,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Česká 498-501 Komplexní zateplení - A1a 4 922 000,00 Kč 4 922 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Krušnohorská 1652, 1653 a 1654, Jirkov Komplexní zateplení - A1a 4 916 100,00 Kč 4 916 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ArcelorMittal Ostrava a.s. Snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih 4 912 202,00 Kč 4 912 202,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Zázvorkova 2004-6 Komplexní zateplení - A1a 4 909 600,00 Kč 4 909 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům v Brně, V Újezdech 3 Komplexní zateplení - A1b 4 907 400,00 Kč 4 907 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Družstevní č.p. 546-549, Klášterec nad Ohří SFZP 039644/2017 4 904 999,00 Kč N/A 2017 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Podolská 1485-1490, Praha 4-Braník Komplexní zateplení - A1a 4 903 400,00 Kč 4 903 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ ul. Kundratická, č.p. 4596, Chomutov Dílčí zatep. - snížení o 30% 4 900 600,00 Kč 4 900 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Brtnice CZ.04.1.21/3.3.00.1/4024 REKONSTRUKCE CZT SÍDLIŠTĚ 4 899 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Sokolovská 86,88 Komplexní zateplení - A1a 4 896 150,00 Kč 4 896 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Tř. 1. máje 1725 a 1726 Hranice Komplexní zateplení - A1b 4 891 500,00 Kč 4 891 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Teyschlova 7,9,11, Brno Komplexní zateplení - A1a 4 890 022,00 Kč 4 890 022,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů , Orlická 976-978 Komplexní zateplení - A1a 4 889 624,00 Kč 4 889 624,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Hartmannova 1141-6 Komplexní zateplení - A1a 4 889 080,00 Kč 4 889 080,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 4 872 036,00 Kč 4 872 036,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domů Sasanková ulice č.p.2652-2656, Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 4 864 452,00 Kč 4 864 452,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bronzová 2015, 2016, 2017, 2018 Komplexní zateplení - A1b 4 861 285,00 Kč 4 861 285,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Alexandr Kendik JUNIOR Dílčí zatep. - snížení o 30% 4 857 760,00 Kč 4 857 760,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Javor Komplexní zateplení - A1b 4 857 000,00 Kč 4 857 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu č.p. 1284,1285,1286,1287 Havlíčkova, Otrokovice Komplexní zateplení - A1b 4 855 500,00 Kč 4 855 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Mandlova 475/2 Komplexní zateplení - A1a 4 847 850,00 Kč 4 847 850,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 879,880,881 Havlíčkova, Mladá Boleslav Komplexní zateplení - A1a 4 844 600,00 Kč 4 844 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Větrná 4664-73 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 844 600,00 Kč 4 844 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Komplexní zateplení - A1a 4 844 600,00 Kč 4 844 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Ostrov Komplexní zateplení - A1a 4 844 478,00 Kč 4 844 478,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Splečenství domu č.p. 443, 444, Ostrava - Slezská Ostrava Komplexní zateplení - A1a 4 844 050,00 Kč 4 844 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů domu čp. 1294, Štěrkoviště, Otrokovice Komplexní zateplení - A1b 4 841 960,00 Kč 4 841 960,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Komplexní zateplení - A1b 4 839 000,00 Kč 4 839 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Komplexní zateplení - A1b 4 839 000,00 Kč 4 839 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Kpt. Jaroše 336/13,337/15, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 836 000,00 Kč 4 836 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Rezlerova 272 - 274 Komplexní zateplení - A1a 4 835 400,00 Kč 4 835 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BD Horník Osek Komplexní zateplení - A1a 4 829 600,00 Kč 4 829 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu 2. května čp. 4100 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 820 599,00 Kč 4 820 599,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství čp. 1295, Štěrkoviště 1295, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 820 599,00 Kč 4 820 599,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební družstvo Rozvoj Komplexní zateplení - A1a 4 817 400,00 Kč 4 817 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Studentská 1268, 1269 a 1270 Jirkov Komplexní zateplení - A1a 4 815 300,00 Kč 4 815 300,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 4 815 000,00 Kč 4 815 000,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BYTOVÉ DRUŽSTVO VNOUČKOVA Komplexní zateplení - A1a 4 813 000,00 Kč 4 813 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Svitavy Intenzifikace ČOV Svitavy 4 812 103,00 Kč 4 812 103,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Kunínova 1720, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 4 811 386,00 Kč 4 811 386,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Kovanecká č.p. 2111-2114 Komplexní zateplení - A1b 4 810 311,00 Kč 4 810 311,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 662 v Sezimově Ústí Komplexní zateplení - A1b 4 807 600,00 Kč 4 807 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 445, ulice Havlíčkova v Pardubicích Dílčí zatep. - snížení o 30% 4 806 000,00 Kč 4 806 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků čp. 289-291 v Příbrami V Komplexní zateplení - A1a 4 805 586,00 Kč 4 805 586,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Velký Beranov Velký Beranov - kanalizace a ČOV 4 805 506,00 Kč 4 805 506,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
DEZA, a.s. DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin 4 803 020,00 Kč 4 803 020,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Rakovského 3143-3146 Komplexní zateplení - A1b 4 800 635,00 Kč 4 800 635,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Gercenova 851-854 Komplexní zateplení - A1a 4 799 600,00 Kč 4 799 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Komplexní zateplení - A1a 4 797 540,00 Kč 4 797 540,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1178-1179, 17 listopadu , Mladá Boleslav Komplexní zateplení - A1b 4 789 600,00 Kč 4 789 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Golfová 884-887 Komplexní zateplení - A1a 4 789 406,00 Kč 4 789 406,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek 2591, Karla IV Komplexní zateplení - A1b 4 788 600,00 Kč 4 788 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo M. Chlajna 1279/3 Komplexní zateplení - A1a 4 787 600,00 Kč 4 787 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Brandlova 125,127,129, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 4 786 600,00 Kč 4 786 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Dětská 4608-17 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 785 800,00 Kč 4 785 800,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Šípková Komplexní zateplení - A1a 4 785 600,00 Kč 4 785 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Lublinská 577, Praha 8 Komplexní zateplení - A1b 4 784 600,00 Kč 4 784 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 531, 532, 533, 534, 535, Na Jihu v Jičíně Komplexní zateplení - A1a 4 784 600,00 Kč 4 784 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp. 605, ulice Krausova, Praha 18 - Letňany Komplexní zateplení - A1a 4 782 600,00 Kč 4 782 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy Komplexní zateplení - A1b 4 781 623,00 Kč 4 781 623,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 2035-2040 na adrese: ul. Karla Čapka Nymburk Komplexní zateplení - A1a 4 781 600,00 Kč 4 781 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Pavlovova 27 Komplexní zateplení - A1b 4 780 600,00 Kč 4 780 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu náměstí Osvoboditelů 1366 Komplexní zateplení - A1a 4 777 600,00 Kč 4 777 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1799 v Otavské ulici v Písku Komplexní zateplení - A1a 4 773 299,00 Kč 4 773 299,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Podmoklice Komplexní zateplení - A1a 4 771 200,00 Kč 4 771 200,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 629-632, Aloisina výšina, Liberec Komplexní zateplení - A1a 4 770 040,00 Kč 4 770 040,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Sezemínská 2029, Praha 5 Komplexní zateplení - A1b 4 768 600,00 Kč 4 768 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vlastníci bytu B. Němcové 16-26, Prostějov, společenství Komplexní zateplení - A1a 4 767 400,00 Kč 4 767 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Oblá 2885/1 Komplexní zateplení - A1a 4 765 800,00 Kč 4 765 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu J. Sousedíka 1730, Vsetín Komplexní zateplení - A1a 4 756 020,00 Kč 4 756 020,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků nám. Generála Píky 9, 10 ,11 12, Plzeň Komplexní zateplení - A1a 4 754 000,00 Kč 4 754 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Brandlova 1380 Komplexní zateplení - A1a 4 753 350,00 Kč 4 753 350,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Na Podlesí č.p. 1414 až č.p. 1417, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 4 751 600,00 Kč 4 751 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Příkopy 1104, 1105 a 1106 Komplexní zateplení - A1a 4 750 200,00 Kč 4 750 200,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Na Podlesí č.p. 1469 až č.p. 1472, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 4 749 600,00 Kč 4 749 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu č.p. 1396, 1397 a 1398 Nádražní, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 747 050,00 Kč 4 747 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Vřesová 11,13,15, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 4 746 600,00 Kč 4 746 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo ve Frýdku - Místku Komplexní zateplení - A1b 4 745 841,00 Kč 4 745 841,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Hluboká 3 Komplexní zateplení - A1b 4 745 570,00 Kč 4 745 570,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Tábor 50a, 50b, 50c, 50d, Brno Komplexní zateplení - A1a 4 744 950,00 Kč 4 744 950,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Tábor 42a,42b,42c,42d, Brno Komplexní zateplení - A1a 4 744 950,00 Kč 4 744 950,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Borová č.p. 5156 až č.p. 5158, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 4 743 600,00 Kč 4 743 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů domů Heleny Malířové 1 - 3 Komplexní zateplení - A1a 4 741 600,00 Kč 4 741 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství K Botiči 1456, 1457, 1458 Komplexní zateplení - A1a 4 739 669,00 Kč 4 739 669,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Na Sekyře 2005-2011 Rakovník Komplexní zateplení - A1a 4 739 016,00 Kč 4 739 016,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Smržice Likvidace odpadních vod - kanalizace Smržice 4 739 007,00 Kč 4 739 007,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 71, 490, 641, 642, 643, 644 Komplexní zateplení - A1a 4 737 600,00 Kč 4 737 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství V Olšinkách 1735 Komplexní zateplení - A1b 4 737 599,00 Kč 4 737 599,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2347, 2348, 2349, 2350 ve Dvoře Králové n.L. Komplexní zateplení - A1a 4 736 606,00 Kč 4 736 606,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Spol. pro dům č.p. 818-820 Komplexní zateplení - A1a 4 735 500,00 Kč 4 735 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Fantova 1785 - 1787 Komplexní zateplení - A1a 4 733 600,00 Kč 4 733 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Konečná 910/10, Karlovy Vary Komplexní zateplení - A1a 4 733 600,00 Kč 4 733 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 991,992,993,994,995 a 996, Erbenova, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 733 600,00 Kč 4 733 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství na Vinici 1733 Komplexní zateplení - A1a 4 733 600,00 Kč 4 733 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Bílina Komplexní zateplení - A1a 4 731 300,00 Kč 4 731 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Na Pískovně 667-669, Liberec Komplexní zateplení - A1a 4 730 044,00 Kč 4 730 044,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Lidická 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, Pardubice Komplexní zateplení - A1b 4 725 369,00 Kč 4 725 369,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové Družstvo Slovenská 2009 Komplexní zateplení - A1b 4 725 200,00 Kč 4 725 200,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu č.p. 1537, 1538, 1539, 1540, 1541 v Chocni Komplexní zateplení - A1a 4 724 600,00 Kč 4 724 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3142 Komplexní zateplení - A1a 4 719 750,00 Kč 4 719 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3064 Komplexní zateplení - A1a 4 719 750,00 Kč 4 719 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3149 Komplexní zateplení - A1a 4 718 700,00 Kč 4 718 700,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1552 - 1556 v ulici Kálikova, Praha 5 Komplexní zateplení - A1a 4 716 800,00 Kč 4 716 800,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Rolnická 1, družstvo Komplexní zateplení - A1b 4 716 600,00 Kč 4 716 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
ČOV Velička Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV 4 712 797,00 Kč 4 712 797,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BD Sliwky 49 Komplexní zateplení - A1a 4 710 799,00 Kč 4 710 799,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Palachova 7, družstvo, Palachova 1777/7, Žďár nad Sázavou 6 Komplexní zateplení - A1a 4 709 600,00 Kč 4 709 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Národní třída 34, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 4 709 600,00 Kč 4 709 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo U Lesa 870 Komplexní zateplení - A1a 4 709 600,00 Kč 4 709 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Ravennská 318,319 a 320 Komplexní zateplení - A1a 4 709 600,00 Kč 4 709 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Spořilov II - B4 Dílčí zatep. - snížení o 20% 4 709 150,00 Kč 4 709 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Lábkova 890/2 Komplexní zateplení - A1a 4 708 152,00 Kč 4 708 152,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Valachův žleb 4887-4888 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 707 537,00 Kč 4 707 537,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu čp. 1404, 1405 a 1406 J. Jabůrkové, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 705 600,00 Kč 4 705 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Olbramovická 704-707, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 4 704 250,00 Kč 4 704 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 74, Beroun 2 Komplexní zateplení - A1a 4 701 600,00 Kč 4 701 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Libušínská 40, 42, 44, 46 Komplexní zateplení - A1a 4 701 600,00 Kč 4 701 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Janského 16, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 699 821,00 Kč 4 699 821,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp.555-558, Okružní, Klášterec nad Ohří Komplexní zateplení - A1a 4 693 600,00 Kč 4 693 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Komplexní zateplení - A1a 4 688 250,00 Kč 4 688 250,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Bítovská 1208 - 1210 Komplexní zateplení - A1a 4 687 675,00 Kč 4 687 675,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1203, Vsetín Komplexní zateplení - A1b 4 687 600,00 Kč 4 687 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků šimonova č.p. 1100-1102 Komplexní zateplení - A1a 4 687 600,00 Kč 4 687 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BENKO, družstvo Komplexní zateplení - A1b 4 686 328,00 Kč 4 686 328,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Ečerova 10,12,14 Komplexní zateplení - A1a 4 685 600,00 Kč 4 685 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Doležalova č.p. 1047-1053 Komplexní zateplení - A1b 4 685 600,00 Kč 4 685 600,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství na Vinici 1732 Komplexní zateplení - A1a 4 685 600,00 Kč 4 685 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů domu Hybešova 1646/36, 1647/38, 1648/40 Boskovice Komplexní zateplení - A1a 4 685 599,00 Kč 4 685 599,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Horní 86, 88 Komplexní zateplení - A1a 4 679 600,00 Kč 4 679 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 Komplexní zateplení - A1a 4 679 600,00 Kč 4 679 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 Komplexní zateplení - A1a 4 675 600,00 Kč 4 675 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Komplexní zateplení - A1a 4 673 600,00 Kč 4 673 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 480,č.p.504d č.p.505 Komplexní zateplení - A1a 4 671 450,00 Kč 4 671 450,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Pětidomí Komplexní zateplení - A1a 4 669 599,00 Kč 4 669 599,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek v č.p. 1719-1722, ulice Brunclíkova, Praha 6 Komplexní zateplení - A1a 4 669 599,00 Kč 4 669 599,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků v domě čp. 664-665/IV ul. Ležáků Vysoké Mýto Komplexní zateplení - A1b 4 669 500,00 Kč 4 669 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Polní 4400/10a, 4401/12, 4402/12a, 4403/14, Jihlava Komplexní zateplení - A1b 4 663 022,00 Kč 4 663 022,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků K. Světlé 490 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 662 598,00 Kč 4 662 598,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Svat. Čecha čp. 514 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 4 662 598,00 Kč 4 662 598,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p.3106 Komplexní zateplení - A1a 4 661 600,00 Kč 4 661 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Tábor Komplexní zateplení - A1b 4 654 500,00 Kč 4 654 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1251,1252 ul. Hlavní, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 653 600,00 Kč 4 653 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Komplexní zateplení - A1b 4 652 599,00 Kč 4 652 599,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Luční č.p. 1168-1171, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 4 652 100,00 Kč 4 652 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vilém Hampel Komplexní zateplení - A1a 4 649 600,00 Kč 4 649 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Čujkovova 21 Komplexní zateplení - A1a 4 649 108,00 Kč 4 649 108,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 4 648 079,00 Kč 4 648 079,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.3/4593 Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosferické rezervaci Dolní Morava, vKvarteru řeky Moravy a přilehlých oblastech 4 646 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.3/4593 Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosferické rezervaci Dolní Morava, vKvarteru řeky Moravy a přilehlých oblastech 4 646 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v domě Dukelská č.p. 419,č.p.420,č.p.421 a č.p.422 v Holešově Komplexní zateplení - A1a 4 644 105,00 Kč 4 644 105,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Ečerova 18, 20 a 22 Komplexní zateplení - A1a 4 635 600,00 Kč 4 635 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Nová č.p. 1221 - 1225 v Kojetíně Komplexní zateplení - A1a 4 633 540,00 Kč 4 633 540,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Choceradská 3040/24 Komplexní zateplení - A1a 4 630 500,00 Kč 4 630 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ KOTEROVSKÁ 144/2083, 146/2084, 148/2085 PLZEŇ Komplexní zateplení - A1b 4 626 646,00 Kč 4 626 646,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek, Lindavská 781-785 Komplexní zateplení - A1a 4 626 635,00 Kč 4 626 635,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 144 Domoradice Komplexní zateplení - A1b 4 617 000,00 Kč 4 617 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p.488/2, č.p.489/4, č.p.490/6, č.p.491/8, č.p.492/10 a č.p.493/12 Komplexní zateplení - A1a 4 606 350,00 Kč 4 606 350,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Generála Janouška 890-897, Dygrýnova 898,899, Praha 9, 198 00 Komplexní zateplení - A1a 4 598 400,00 Kč 4 598 400,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Pavlišovská 2293 a 2294 Komplexní zateplení - A1a 4 596 900,00 Kč 4 596 900,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Čajkovského č.p. 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 v Třebíči Komplexní zateplení - A1a 4 586 400,00 Kč 4 586 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Plzeň Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 4 585 615,00 Kč 4 585 615,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Modrá 1979, Praha 5 Komplexní zateplení - A1b 4 580 595,00 Kč 4 580 595,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům čp. 986, 987, 988 ul. Ke Špitálskému lesu, Plzeň Komplexní zateplení - A1b 4 572 861,00 Kč 4 572 861,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Brněnská 479/38, 480/40, 481/42, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 572 427,00 Kč 4 572 427,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství čp. 1155 až 1158 v Kunraticích Komplexní zateplení - A1a 4 566 134,00 Kč 4 566 134,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Konice ČOV a kanalizace Konice 4 561 780,00 Kč 4 561 780,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 4 556 664,00 Kč 4 556 664,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek 356-360, Králův Dvůr Komplexní zateplení - A1a 4 555 950,00 Kč 4 555 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 4 551 723,00 Kč 4 551 723,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Práčská sedma Komplexní zateplení - A1a 4 549 600,00 Kč 4 549 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Městská část Praha 10 Komplexní zateplení - A1b 4 536 000,00 Kč 4 536 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod CZ.04.1.21/3.4.00.2/4335 Dotřiďovací linka Těmice 4 535 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v domech Okřínecká 795, 796 a Stoupající 801-804 Komplexní zateplení - A1a 4 523 354,00 Kč 4 523 354,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 330, 331, 332, 333, 334, Králův Dvůr Komplexní zateplení - A1a 4 522 828,00 Kč 4 522 828,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Technické služby Budišov s.r.o. Budišov - kanalizace a ČOV 4 519 876,00 Kč 4 519 876,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Valentova 1736-1737, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 4 517 100,00 Kč 4 517 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 4 517 060,00 Kč 4 517 060,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Kosmonautů 1547, 1548, 1549 Turnov Komplexní zateplení - A1a 4 516 050,00 Kč 4 516 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Chodovická 2278, 2279 Komplexní zateplení - A1a 4 512 900,00 Kč 4 512 900,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Špičák Komplexní zateplení - A1b 4 510 144,00 Kč 4 510 144,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Krušnohorská 1665-1667 Jirkov Komplexní zateplení - A1a 4 498 200,00 Kč 4 498 200,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 4 491 895,00 Kč 4 491 895,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu 491/62, 492/64, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 486 500,00 Kč 4 486 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu 489/58,m 490/60, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 486 500,00 Kč 4 486 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 4 481 057,00 Kč 4 481 057,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Zborovská 4178,4179,4180,4181, Kroměříž Komplexní zateplení - A1b 4 474 374,00 Kč 4 474 374,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Zborovská 4187,4188,4189,4190,Kroměříž Komplexní zateplení - A1b 4 467 205,00 Kč 4 467 205,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo E,Beneše 966,27711 Komplexní zateplení - A1a 4 460 400,00 Kč 4 460 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Plzenecká 72, 74, 76 Komplexní zateplení - A1a 4 460 400,00 Kč 4 460 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK POD PARKEM 2554/10, 2555/12, 2556/14 Komplexní zateplení - A1a 4 458 663,00 Kč 4 458 663,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Hradec králové, Severní 749-751 Komplexní zateplení - A1a 4 450 950,00 Kč 4 450 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Boženy Němcové 1554 v Přelouči Komplexní zateplení - A1b 4 450 500,00 Kč 4 450 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu Javorová 4520-4529, Zlín Komplexní zateplení - A1a 4 448 850,00 Kč 4 448 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hodonínská 881, 882, 883 Komplexní zateplení - A1a 4 446 750,00 Kč 4 446 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice SV - Ivančice - Rosice - zajištění kvality pitné vody 4 440 693,00 Kč 4 440 693,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ bl. 84 č.p. 2271, 2272, 2273 ulice Josefa Skupy Komplexní zateplení - A1a 4 438 350,00 Kč 4 438 350,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Městská část Praha 10 Komplexní zateplení - A1b 4 434 000,00 Kč 4 434 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu č.p. 1348, 1349 Nábřeží, Napajedla Komplexní zateplení - A1b 4 426 859,00 Kč 4 426 859,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Pelhřimov Rozšíření ČOV v Pelhřimově 4 424 487,00 Kč 4 424 487,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Moravská 13 - 16 Komplexní zateplení - A1a 4 411 050,00 Kč 4 411 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Bajkalská 656, Gruzínská 657, 660, 661, 662, Vršovická 663, Praha 10 Dílčí zatep. - snížení o 30% 4 403 400,00 Kč 4 403 400,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Dolní Kounice Dolní Kounice - kanalizace a ČOV 4 388 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Zvonková 2782/8, 2783/10, 2784/12 v Ústí nad Labem Komplexní zateplení - A1a 4 385 424,00 Kč 4 385 424,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství EPIGON Větrná 20, 22, 24 Komplexní zateplení - A1a 4 384 119,00 Kč 4 384 119,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlasníků jednotek domu Sukova 1547, 1548, 1549, Pardubice Komplexní zateplení - A1a 4 383 998,00 Kč 4 383 998,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 4 380 268,00 Kč 4 380 268,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 4 375 317,00 Kč 4 375 317,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 4 372 361,00 Kč 4 372 361,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Palachova 1103,1104 Komplexní zateplení - A1b 4 368 684,00 Kč 4 368 684,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Sněženkova 3073, 3074, 3075 Komplexní zateplení - A1a 4 366 950,00 Kč 4 366 950,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Modřice Podpora novostaveb v PES 4 350 000,00 Kč 4 350 000,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3055 Komplexní zateplení - A1a 4 349 100,00 Kč 4 349 100,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků závo Komplexní zateplení - A1a 4 345 950,00 Kč 4 345 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Tanvald 560 Komplexní zateplení - A1a 4 342 800,00 Kč 4 342 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Tábor Komplexní zateplení - A1b 4 330 411,00 Kč 4 330 411,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Francouzská 1186 Komplexní zateplení - A1b 4 329 000,00 Kč 4 329 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 4. května 1220 Vsetín Komplexní zateplení - A1b 4 327 500,00 Kč 4 327 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BYTSERVIS Brno a.s. Komplexní zateplení - A1b 4 327 500,00 Kč 4 327 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu Kuršova 979/4 Komplexní zateplení - A1b 4 323 000,00 Kč 4 323 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Soběslav CZ.04.1.21/3.3.00.2/4293 Úprava centrálního zásobování teplem města Soběslav 4 313 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Louny Komplexní zateplení - A1b 4 304 149,00 Kč 4 304 149,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu SNP 3986,3987,3988,3989 Komplexní zateplení - A1b 4 304 130,00 Kč 4 304 130,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Bořetická 10 a 12, Brno Komplexní zateplení - A1a 4 299 750,00 Kč 4 299 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Koryčany CZ.04.1.21/3.2.00.3/4491 Kanalizace Koryčany-stoka B, stoka C-I.aII.etapa a rekonstrukce ČOV 4 293 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 4 292 974,00 Kč 4 292 974,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ domu Pod Parkem, Ústí nad Labem Komplexní zateplení - A1a 4 288 788,00 Kč 4 288 788,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Jablonec nad Nisou Komplexní zateplení - A1a 4 282 950,00 Kč 4 282 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům Zahradní 11-19 Komplexní zateplení - A1a 4 275 600,00 Kč 4 275 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Svažitá 357 Komplexní zateplení - A1b 4 273 500,00 Kč 4 273 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu ul. Foltýnova 1020/2, 1021/4 a 1022/6, 635 00 Komplexní zateplení - A1b 4 267 143,00 Kč 4 267 143,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Česká Skalice Odkanalizování aglomerace Česká Skalice 4 264 227,00 Kč 4 264 227,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 4 262 198,00 Kč 4 262 198,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníku pro dům Pod Tratí 638, Hrádek nad Nisou Komplexní zateplení - A1a 4 253 550,00 Kč 4 253 550,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Kpt. Stránského č.p. 991 a 992 Komplexní zateplení - A1b 4 253 327,00 Kč 4 253 327,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 492-493, Řešovská, Praha 8 Komplexní zateplení - A1a 4 251 450,00 Kč 4 251 450,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Šumperk Komplexní zateplení - A1a 4 247 493,00 Kč 4 247 493,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Květinková 370, Praha 3 Komplexní zateplení - A1b 4 239 817,00 Kč 4 239 817,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Bruntál Komplexní zateplení - A1b 4 239 094,00 Kč 4 239 094,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek kanalizace Třebařov ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov 4 237 131,00 Kč 4 237 131,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Letná č.p.562, Liberec Komplexní zateplení - A1a 4 232 550,00 Kč 4 232 550,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Jičín Komplexní zateplení - A1a 4 231 500,00 Kč 4 231 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Bruslařská 957 - 960 Komplexní zateplení - A1a 4 225 630,00 Kč 4 225 630,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Podjovorinské Komplexní zateplení - A1a 4 221 035,00 Kč 4 221 035,00 Kč 2009 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo VĚTRNÁ ŠUMAVA Komplexní zateplení - A1b 4 217 534,00 Kč 4 217 534,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 4 216 034,00 Kč 4 216 034,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Slunečná, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 4 207 350,00 Kč 4 207 350,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek 24/26 Komplexní zateplení - A1b 4 205 100,00 Kč 4 205 100,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ v domech 500, 501, 502, 503 Komplexní zateplení - A1a 4 202 100,00 Kč 4 202 100,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.2/4202 Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava 4 192 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Biosférická rezervace Dolní Morava CZ.04.1.21/3.4.00.2/4202 Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v biosférické rezervaci Dolní Morava 4 192 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Příbor Komplexní zateplení - A1b 4 187 000,00 Kč 4 187 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TRÁVNÍKY , Bytové družstvo Komplexní zateplení - A1b 4 176 750,00 Kč 4 176 750,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Moskevská č.p. 2996-2998, Kladno Komplexní zateplení - A1a 4 172 700,00 Kč 4 172 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Praha 5 - Lužiny, Zvoncovitá 1970/9 Komplexní zateplení - A1b 4 171 500,00 Kč 4 171 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství č.p.1285,tř.T.Bati ve Zlíně Dílčí zatep. - snížení o 20% 4 171 050,00 Kč 4 171 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady IX. etapa 4 167 201,00 Kč 4 167 201,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Žoska a.s. Komplexní zateplení - A1a 4 162 485,00 Kč 4 162 485,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 448, Ostrava, Slezská Ostrava Komplexní zateplení - A1a 4 161 150,00 Kč 4 161 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům U Klafárku 2039 Komplexní zateplení - A1a 4 161 150,00 Kč 4 161 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů Jiřinková 1612/1 Komplexní zateplení - A1b 4 154 873,00 Kč 4 154 873,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Gebauerova 1421 v obci Hradec Králové Komplexní zateplení - A1a 4 154 850,00 Kč 4 154 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v ulici Gebauerova č.p. 1420, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1a 4 154 618,00 Kč 4 154 618,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Francouzská 4020,4021,4022,4023 Komplexní zateplení - A1a 4 151 883,00 Kč 4 151 883,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Pavlíkova 605/12, 142 00 Praha 4 - Kamýk Komplexní zateplení - A1b 4 149 000,00 Kč 4 149 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Pavlíkova 603/8, 142 00 Praha 4 - Kamýk Komplexní zateplení - A1b 4 149 000,00 Kč 4 149 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové Družstvo Pavlíkova 604 Komplexní zateplení - A1b 4 149 000,00 Kč 4 149 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Pavlíkova 602/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk Komplexní zateplení - A1b 4 149 000,00 Kč 4 149 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Pavlíkova 606/14, 142 00 Praha 4 - Kamýk Komplexní zateplení - A1b 4 149 000,00 Kč 4 149 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Chotutická ulice 501, 502 a 503 Komplexní zateplení - A1a 4 146 450,00 Kč 4 146 450,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Mikroregion Litavka Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň 4 144 095,00 Kč 4 144 095,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Planá CZ.04.1.21/3.3.00.2/4263 Přestavba výtopny na spalování biomasy 4 140 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Planá CZ.04.1.21/3.3.00.2/4263 Přestavba výtopny na spalování biomasy 4 140 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SBD PS LIberec Komplexní zateplení - A1a 4 139 958,00 Kč 4 139 958,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo České Budějovice Komplexní zateplení - A1a 4 136 166,00 Kč 4 136 166,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastnílů jednotek domu Jeremiášova 434/14, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 134 000,00 Kč 4 134 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Hluboká 5 Komplexní zateplení - A1a 4 132 800,00 Kč 4 132 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 4 130 448,00 Kč 4 130 448,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
REC Group s.r.o. Linka k využívání odpadních pneumatik 4 124 250,00 Kč 4 124 250,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům Demlova č.p. 971,972,972, Třebíč Komplexní zateplení - A1a 4 122 300,00 Kč 4 122 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Zahradnictví č.p. 1165, 1166, 1246, 1247, Duchcov Komplexní zateplení - A1b 4 114 979,00 Kč 4 114 979,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů domu č.p. 725-727 Komplexní zateplení - A1a 4 114 950,00 Kč 4 114 950,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo LABE Komplexní zateplení - A1b 4 114 715,00 Kč 4 114 715,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Západní 1726/49, Karlovy Vary Komplexní zateplení - A1b 4 098 000,00 Kč 4 098 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Tesaříkova 1020-1021, Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 4 097 100,00 Kč 4 097 100,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Mírová č.p. 1017 v Bohumíně Komplexní zateplení - A1a 4 096 050,00 Kč 4 096 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 4 095 949,00 Kč 4 095 949,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - VI. etapa - mzdové náklady 4 094 329,00 Kč 4 094 329,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Ostravská 70 Komplexní zateplení - A1a 4 091 397,00 Kč 4 091 397,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ - Slovanská č. p. 1224, 1225 a 1226, Havířov-Město Komplexní zateplení - A1a 4 087 650,00 Kč 4 087 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Pozemní stavitelství Zlín a.s. Komplexní zateplení - A1b 4 087 500,00 Kč 4 087 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko-Čáslavsko 4 085 437,00 Kč 4 085 437,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Bojčenkova 1100-1 Komplexní zateplení - A1a 4 084 500,00 Kč 4 084 500,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Bartošovice Bartošovice - Kanalizace a ČOV 4 074 261,00 Kč 4 074 261,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo U ŠKOLY MAJAKOVSKÉHO Komplexní zateplení - A1a 4 069 800,00 Kč 4 069 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP III. etapa - mzdové náklady 4 063 359,00 Kč 4 063 359,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp.442 v Adamově Komplexní zateplení - A1b 4 062 000,00 Kč 4 062 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 4 056 296,00 Kč 4 056 296,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk 4 055 318,00 Kč 4 055 318,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Tolstého č.p. 517,518,519, 520,521 v Třebíči Komplexní zateplení - A1b 4 054 031,00 Kč 4 054 031,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Opletalova 346 a 347 Komplexní zateplení - A1b 4 044 000,00 Kč 4 044 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Náměstí Republiky 954-956 Komplexní zateplení - A1a 4 038 291,00 Kč 4 038 291,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova 55 Luhačovice Komplexní zateplení - A1b 4 035 000,00 Kč 4 035 000,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební družstvo Rozvoj Komplexní zateplení - A1a 4 032 000,00 Kč 4 032 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Jílová 533/10 , Olomouc Komplexní zateplení - A1b 4 032 000,00 Kč 4 032 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků K. Lavičky 1-9 Komplexní zateplení - A1a 4 028 717,00 Kč 4 028 717,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 4 023 260,00 Kč 4 023 260,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 4 021 572,00 Kč 4 021 572,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Holubkova 3098 a 3099 Komplexní zateplení - A1a 4 019 400,00 Kč 4 019 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 4 018 735,00 Kč 4 018 735,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Ligary Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 4 017 810,00 Kč 4 017 810,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dům 821 Komplexní zateplení - A1b 4 016 101,00 Kč 4 016 101,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Fleischnerova 10, 12, 14 Komplexní zateplení - A1a 4 014 270,00 Kč 4 014 270,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Nad Úžlabinou 443, 444, 445, 446, Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 3 994 200,00 Kč 3 994 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Aliance Komplexní zateplení - A1b 3 993 150,00 Kč 3 993 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 1630-1631, Lysá nad Labem Komplexní zateplení - A1a 3 993 150,00 Kč 3 993 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek 17.Listopadu 3982 Komplexní zateplení - A1b 3 992 830,00 Kč 3 992 830,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Horská 423, Vrchlabí Komplexní zateplení - A1a 3 988 950,00 Kč 3 988 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Řecká louka, bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 3 986 887,00 Kč 3 986 887,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo U Slunka Komplexní zateplení - A1a 3 983 700,00 Kč 3 983 700,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek obcí Čistá Odra Tlaková kanalizace a ČOV Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 3 983 549,00 Kč 3 983 549,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Demlova č. p. 968, 969, 970 Komplexní zateplení - A1a 3 980 679,00 Kč 3 980 679,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Studentská 10, 12 Komplexní zateplení - A1a 3 980 550,00 Kč 3 980 550,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Reynkova Komplexní zateplení - A1a 3 978 450,00 Kč 3 978 450,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Boršovská 7,9,11 Komplexní zateplení - A1b 3 969 000,00 Kč 3 969 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, T. Brzkové 766/58, 767/60 Komplexní zateplení - A1a 3 965 850,00 Kč 3 965 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Sekundární odprášení haly KKO 3 961 552,00 Kč 3 961 552,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Majakovského 2123+2124+2125+2126 Komplexní zateplení - A1a 3 957 450,00 Kč 3 957 450,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Hennerova 228 Komplexní zateplení - A1b 3 945 325,00 Kč 3 945 325,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Modřice 574 Komplexní zateplení - A1a 3 943 800,00 Kč 3 943 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 3 943 543,00 Kč 3 943 543,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 3 940 494,00 Kč 3 940 494,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Šumperská 380,381,382 Komplexní zateplení - A1a 3 939 600,00 Kč 3 939 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 533-535, Kusého ul. Praha 8 Komplexní zateplení - A1a 3 937 054,00 Kč 3 937 054,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek obcí regionu Novojičínska Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska 3 936 940,00 Kč 3 936 940,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Schulhoffova 793, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 3 936 450,00 Kč 3 936 450,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domů 60,61,62 v Příbrami Komplexní zateplení - A1a 3 928 050,00 Kč 3 928 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Havlenova 20 Komplexní zateplení - A1a 3 925 433,00 Kč 3 925 433,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SBD Bižuterie Komplexní zateplení - A1b 3 923 740,00 Kč 3 923 740,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Foltýnova 13 Komplexní zateplení - A1b 3 915 503,00 Kč 3 915 503,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Luční 7, 9, 11, Hodonín Komplexní zateplení - A1a 3 910 004,00 Kč 3 910 004,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVB Nad Úžlabinou 451- 454 Komplexní zateplení - A1a 3 909 150,00 Kč 3 909 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Nádražní č. p. 355/29, Nový Jičín Komplexní zateplení - A1b 3 909 000,00 Kč 3 909 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí pro výstavbu a provoz skládky ČERNOŠÍN CZ.04.1.21/3.4.00.2/4273 Zařízení pro třídění odpadů SOČ Černošín 3 907 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Biocel Paskov a.s. Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov, a.s. 3 904 996,00 Kč 3 904 996,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1650 a čp.1651 na adrese:Čs.armády,Lysá nad Labem Komplexní zateplení - A1a 3 902 850,00 Kč 3 902 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Jiráskova 3, Bruntál Komplexní zateplení - A1b 3 900 977,00 Kč 3 900 977,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 3 899 959,00 Kč 3 899 959,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Kosmonautů 626-629 Komplexní zateplení - A1a 3 896 550,00 Kč 3 896 550,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářské sdružení Turnov Čistá Jizera II 3 894 999,00 Kč 3 894 999,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Severní 755, 756 a 757, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1a 3 889 911,00 Kč 3 889 911,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BD Laudova 1003-5 Komplexní zateplení - A1b 3 881 641,00 Kč 3 881 641,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Libušín CZ.04.1.21/3.2.00.3/4641 Libušín - kanalizace a intenzifikace ČOV 3 875 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 993,994,995,Lidická, Mnichovo Hradiště Komplexní zateplení - A1b 3 873 000,00 Kč 3 873 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp. 673-676 Chrudim Komplexní zateplení - A1b 3 870 000,00 Kč 3 870 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Liběchov Liběchov - ČOV a kanalizace, II.etapa 3 868 429,00 Kč 3 868 429,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice Kanalizace obcí v povodí Jevišovky - Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice 3 866 176,00 Kč 3 866 176,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Hněvotínská189-191 v Olomouci Komplexní zateplení - A1b 3 855 000,00 Kč 3 855 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Nade Mží 14, 16 Plzeň Komplexní zateplení - A1a 3 851 400,00 Kč 3 851 400,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů v domě čp. 1191,1192 v Hlinsku Komplexní zateplení - A1b 3 840 000,00 Kč 3 840 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Jirchářská čp.1205 a 1206, Kostelec nad Orlicí Komplexní zateplení - A1a 3 835 650,00 Kč 3 835 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 3 820 357,00 Kč 3 820 357,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky ZAJIŠTENÍ KVALITNÍ VÝKONNÉ STRUKTURY A SYSTÉMU ADMINISTRACE OPŽP - II. etapa - mzdové náklady 3 820 356,00 Kč 3 820 356,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům čp. 1935, Nymburk Komplexní zateplení - A1a 3 819 900,00 Kč 3 819 900,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic 3 817 271,00 Kč 3 817 271,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Masarykova 580-581, Kutná Hora Komplexní zateplení - A1a 3 812 759,00 Kč 3 812 759,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům V. Volfa 1361/25, 370 05 České Budějovice Komplexní zateplení - A1b 3 802 500,00 Kč 3 802 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek K sokolovně 438, Hradec Králové Komplexní zateplení - A1b 3 801 000,00 Kč 3 801 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ pro dům Cementářské sídliště 1315 - 1318 v Hranicích Komplexní zateplení - A1b 3 798 000,00 Kč 3 798 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu ČSO 1007,35735,Chodov Komplexní zateplení - A1a 3 796 800,00 Kč 3 796 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Družstvo Kloboukova 2193-2195 a Hrdličkova 2196 Komplexní zateplení - A1a 3 795 814,00 Kč 3 795 814,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Krnov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 791 186,00 Kč 3 791 186,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Město Prachatice Komplexní zateplení - A1a 3 785 250,00 Kč 3 785 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Moravská Třebová Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 3 783 543,00 Kč 3 783 543,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Josefa Suka 1846 Komplexní zateplení - A1a 3 783 150,00 Kč 3 783 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Byt. družstvo Hradeckých 882/5 Komplexní zateplení - A1a 3 780 000,00 Kč 3 780 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Jihočeský kraj Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni 3 778 863,00 Kč 3 778 863,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Blatenská 30, 32, 34, 36, Plzeň Komplexní zateplení - A1a 3 774 750,00 Kč 3 774 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Púchovská 2776 až 2780 Komplexní zateplení - A1a 3 772 650,00 Kč 3 772 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Sokolovská 802/20, 803/22, 804/24 Komplexní zateplení - A1a 3 769 500,00 Kč 3 769 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Podolská 138 Komplexní zateplení - A1a 3 766 350,00 Kč 3 766 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek horymírova 368-369 Komplexní zateplení - A1a 3 765 300,00 Kč 3 765 300,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Na Domovině Komplexní zateplení - A1a 3 765 300,00 Kč 3 765 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Paláskova 1106, Praha 8 Komplexní zateplení - A1a 3 764 176,00 Kč 3 764 176,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Příbram ČOV Příbram - rekonstrukce a modernizace 3 764 000,00 Kč 0,00 Kč 2007 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Komenského blok D, č.p.319,320,321, Adamov Komplexní zateplení - A1a 3 763 994,00 Kč 3 763 994,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 3 756 111,00 Kč 3 756 111,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Jižní 1425/1, 1421/3, 1420/5 Karlovy Vary Komplexní zateplení - A1a 3 755 850,00 Kč 3 755 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - V. etapa - mzdové náklady 3 755 125,00 Kč 3 755 125,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství za Chlumem 744,745,746,747,748,749, Bílina Komplexní zateplení - A1a 3 751 650,00 Kč 3 751 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
František Jelen Podpora novostaveb v PES 3 750 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
EXELSIOR GROUP s.r.o. Recyklační linka PET lahví 3 750 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
EXELSIOR GROUP s.r.o. Recyklační linka PET lahví 3 750 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 2009 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství Na Louži 1310, K Louži 1311, Praha 10 Komplexní zateplení - A1a 3 739 050,00 Kč 3 739 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou Komplexní zateplení - A1a 3 736 337,00 Kč 3 736 337,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Milotice - intenzifikace ČOV a kanalizace 3 728 942,00 Kč 3 728 942,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 411 ve Vsetíně, Okružní Komplexní zateplení - A1b 3 724 500,00 Kč 3 724 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Jáchymovská 260 a 261 Komplexní zateplení - A1a 3 722 250,00 Kč 3 722 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/14 a 78/12, Praha 10-Strašnice Komplexní zateplení - A1a 3 721 200,00 Kč 3 721 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domů Rabštejnská 36,38 Komplexní zateplení - A1a 3 721 200,00 Kč 3 721 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 53/18 a 50/16, Praha 10-Strašnice Komplexní zateplení - A1a 3 721 200,00 Kč 3 721 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu Dejvice č.p. 1717 Komplexní zateplení - A1a 3 720 150,00 Kč 3 720 150,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko 3 699 572,00 Kč 3 699 572,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Michnova 1624, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 3 697 888,00 Kč 3 697 888,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 3 697 010,00 Kč 3 697 010,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Světlá nad Sázavou Komplexní zateplení - A1a 3 688 650,00 Kč 3 688 650,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek Příbram V 392 a 393 Komplexní zateplení - A1a 3 683 400,00 Kč 3 683 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Jana Drdy 490,Příbram VII Komplexní zateplení - A1a 3 679 200,00 Kč 3 679 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlasníků jednotek Josefa Ĺady 1729 - 1731 Komplexní zateplení - A1a 3 666 600,00 Kč 3 666 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Kosmonautů 507/508/509 Komplexní zateplení - A1a 3 664 500,00 Kč 3 664 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Čistá řeka Bečva II 3 658 298,00 Kč 3 658 298,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků b.j. Příbram VII/489 Komplexní zateplení - A1a 3 656 100,00 Kč 3 656 100,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SPD Na Borku 1613 a 1614 Jirkov Komplexní zateplení - A1a 3 652 950,00 Kč 3 652 950,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 3 652 704,00 Kč 3 652 704,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 853,854, Praha 5 Komplexní zateplení - A1a 3 647 700,00 Kč 3 647 700,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp.644-645, Žitná, Klášterec nad Ohří Komplexní zateplení - A1a 3 647 700,00 Kč 3 647 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 26/20 a 52/22, Praha 10-Strašnice Komplexní zateplení - A1a 3 646 650,00 Kč 3 646 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 3 646 033,00 Kč 3 646 033,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Jablonec nad Nisou Komplexní zateplení - A1a 3 645 600,00 Kč 3 645 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Plzeň-sever Komplexní zateplení - A1a 3 640 350,00 Kč 3 640 350,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 3 639 080,00 Kč 3 639 080,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Sousedé 483 + 484+ 485 Komplexní zateplení - A1a 3 638 250,00 Kč 3 638 250,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Krasnoarmějců 2596/24 Komplexní zateplení - A1a 3 637 200,00 Kč 3 637 200,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Josefy Faimonové 30 Komplexní zateplení - A1b 3 636 000,00 Kč 3 636 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu SNP 4745-6 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 3 628 800,00 Kč 3 628 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo V Průčelí Komplexní zateplení - A1a 3 627 764,00 Kč 3 627 764,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Petrohradská 2891-95, Kladno Komplexní zateplení - A1b 3 627 000,00 Kč 3 627 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Petýrkova 1965, 1966, 1967 Komplexní zateplení - A1a 3 624 030,00 Kč 3 624 030,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Mánesova 11,13,15,17 Brno Komplexní zateplení - A1b 3 618 021,00 Kč 3 618 021,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků K.Chocholy 12 Č. Budějovice Komplexní zateplení - A1b 3 616 500,00 Kč 3 616 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ č.p. 1078, 1079, 1080-3 Komplexní zateplení - A1a 3 613 731,00 Kč 3 613 731,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Střecha Komplexní zateplení - A1a 3 611 470,00 Kč 3 611 470,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastník Sněhurčina 708-711 Komplexní zateplení - A1a 3 609 671,00 Kč 3 609 671,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu č.p. 1140,1141, Čsl. Armády, Mnichovo Hradiště Komplexní zateplení - A1a 3 608 850,00 Kč 3 608 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo DRUKANA Komplexní zateplení - A1a 3 608 850,00 Kč 3 608 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Nýřanská 32,34, Plzeň Komplexní zateplení - A1a 3 600 450,00 Kč 3 600 450,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Nechvílova 1857-1859, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 3 598 101,00 Kč 3 598 101,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Libkovická Komplexní zateplení - A1a 3 597 300,00 Kč 3 597 300,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Zelená 576/3 , 577/5 Komplexní zateplení - A1a 3 596 250,00 Kč 3 596 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni, Manětínská 77 a 79 Komplexní zateplení - A1a 3 592 050,00 Kč 3 592 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV 3 582 972,00 Kč 3 582 972,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
REVITALIZACE DRÁCHOVSKÝCH TŮNÍ I. ETAPA 3 579 843,00 Kč 3 579 843,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko Čisté Labe z Jaroměřska 3 576 238,00 Kč 3 576 238,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Nerudova 1227, Třešť Komplexní zateplení - A1b 3 576 000,00 Kč 3 576 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Ing. Rostislav Mika Komplexní zateplení - A1a 3 575 250,00 Kč 3 575 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domu č.p. 1073-1076 v HK, ul.Milady Horákové Komplexní zateplení - A1a 3 571 050,00 Kč 3 571 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 899-903 J.A.Komenského, Milevsko Komplexní zateplení - A1a 3 565 800,00 Kč 3 565 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Zd. Štěpánka 1732 - 1734 Komplexní zateplení - A1a 3 564 750,00 Kč 3 564 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu č.p. 1422,1423 a 1424 ul. J.Jabůrkové, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 3 561 600,00 Kč 3 561 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu v Nýřanech, Komenského 1011, 1012 Komplexní zateplení - A1a 3 555 300,00 Kč 3 555 300,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Olomouc Komplexní zateplení - A1a 3 552 150,00 Kč 3 552 150,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Šumperk Komplexní zateplení - A1a 3 551 060,00 Kč 3 551 060,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Bulharská 24, Brno 612 00 Komplexní zateplení - A1b 3 550 651,00 Kč 3 550 651,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Horažďovice CZ.04.1.21/3.3.00.2/4291 Úprava centrálního zásobování teplem -Horažďovice 3 550 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Družstvo Plevenská 3110 Komplexní zateplení - A1a 3 546 900,00 Kč 3 546 900,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
RPG Byty, s.r.o. Komplexní zateplení - A1a 3 546 585,00 Kč 3 546 585,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníkůjednotek domu Zárubova 503,504 Komplexní zateplení - A1a 3 538 500,00 Kč 3 538 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 3 535 350,00 Kč 3 535 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Regionální kompostárna Slavičín 3 531 716,00 Kč 3 531 716,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů Čechova 45,47,49, České Budějovice Komplexní zateplení - A1a 3 529 050,00 Kč 3 529 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek čp. 98, čp. 99, čp. 100 ul. 5. května 549 81 Meziměstí Komplexní zateplení - A1a 3 528 000,00 Kč 3 528 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Komplexní zateplení - A1a 3 528 000,00 Kč 3 528 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů Stínadla 1045-1047, Ledečn nad Sázavou Komplexní zateplení - A1a 3 528 000,00 Kč 3 528 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Bílina Komplexní zateplení - A1a 3 523 800,00 Kč 3 523 800,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 867, 868 a 869, Struha, Vamberk Komplexní zateplení - A1a 3 522 750,00 Kč 3 522 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1933,Nymburk Komplexní zateplení - A1a 3 519 600,00 Kč 3 519 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníkůProvazníkova 49,51,53,55 Komplexní zateplení - A1a 3 518 550,00 Kč 3 518 550,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Vlašim Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 3 517 272,00 Kč 3 517 272,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům v Plzni. Komplexní zateplení - A1a 3 515 400,00 Kč 3 515 400,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vyškov, Polní 339, 340, 341, společenství Komplexní zateplení - A1b 3 508 500,00 Kč 3 508 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu ulice Kosmonautů 13 Komplexní zateplení - A1b 3 507 000,00 Kč 3 507 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům 178, 179, 180, 181, ulice Opletalova v Kutné Hoře Komplexní zateplení - A1a 3 507 000,00 Kč 3 507 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Beruška Komplexní zateplení - A1b 3 500 186,00 Kč 3 500 186,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Hraniční 23/33, 24/35, Olomouc Komplexní zateplení - A1b 3 495 000,00 Kč 3 495 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II 3 492 384,00 Kč 3 492 384,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ domu Polívkova 1027/17, 1028/19, 1029/21, 1030/23, Olomouc - Nová Ulice Komplexní zateplení - A1a 3 487 050,00 Kč 3 487 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Krušnohorská č.p. 1668 až č.p. 1669, Jirkov Komplexní zateplení - A1a 3 486 000,00 Kč 3 486 000,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 3 484 950,00 Kč 3 484 950,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů v domě čp.1143 a 1144,Severní ulice, Chotěboř Komplexní zateplení - A1b 3 483 000,00 Kč 3 483 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domů Rabštejnská 59, 61 v Plzni Komplexní zateplení - A1b 3 478 027,00 Kč 3 478 027,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Turnov Komplexní zateplení - A1a 3 466 437,00 Kč 3 466 437,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 3 465 710,00 Kč 3 465 710,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Slévárenská 605 v Trutnově Komplexní zateplení - A1a 3 460 800,00 Kč 3 460 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlasníků jednotek Pekařská 3117 Komplexní zateplení - A1b 3 459 000,00 Kč 3 459 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
CELIO a.s. Vybudování "Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu" 3 456 190,00 Kč 3 456 190,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Miczka Edvard Dílčí zatep. - snížení o 30% 3 456 000,00 Kč 3 456 000,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Teplárna České Budějovice, a.s. Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu 3 453 268,00 Kč 3 453 268,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Bezručova 1570/1 Komplexní zateplení - A1a 3 446 100,00 Kč 3 446 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Ke Kukačce 11 a 13, Plzeň - Doubravka Komplexní zateplení - A1a 3 443 156,00 Kč 3 443 156,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - mzdové náklady VIII. etapa 3 443 038,00 Kč 3 443 038,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně Komplexní zateplení - A1a 3 440 850,00 Kč 3 440 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrádecká 1, 3 Plzeň Komplexní zateplení - A1a 3 439 800,00 Kč 3 439 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků 1328-1331 v Napajedlích Komplexní zateplení - A1a 3 438 750,00 Kč 3 438 750,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Klánovická č.p. 604 Komplexní zateplení - A1a 3 435 600,00 Kč 3 435 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Sedlčany Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 3 432 728,00 Kč 3 432 728,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Komenského 73, 75 Plzeň Komplexní zateplení - A1a 3 430 104,00 Kč 3 430 104,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
BD Žižkova 2801 Komplexní zateplení - A1a 3 428 561,00 Kč 3 428 561,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Družstvo Mech 1 Komplexní zateplení - A1a 3 425 100,00 Kč 3 425 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Funkeho 910-911 Kolín Komplexní zateplení - A1b 3 424 880,00 Kč 3 424 880,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů Husova 1870, 1871, Havlíčkův Brod Komplexní zateplení - A1b 3 424 500,00 Kč 3 424 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obchod - služby spol. s.r.o Komplexní zateplení - A1a 3 424 050,00 Kč 3 424 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Komenského 599 a 600 Komplexní zateplení - A1a 3 424 050,00 Kč 3 424 050,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek 17.Listopadu 3981 Komplexní zateplení - A1b 3 423 345,00 Kč 3 423 345,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
VODOVODY A KANALIZACE Třebíčsko - vodohospodářská infrastruktura 3 422 065,00 Kč 3 422 065,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Sdružení současných nájemníků dumu ul. Artura Krause 2266, 2267, 2268, 2269 Komplexní zateplení - A1a 3 419 850,00 Kč 3 419 850,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků domů Břeclavská 5, 7 v Plzni Komplexní zateplení - A1a 3 413 550,00 Kč 3 413 550,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství VM Králova 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 Komplexní zateplení - A1a 3 409 350,00 Kč 3 409 350,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební družstvo Rozvoj Komplexní zateplení - A1a 3 409 350,00 Kč 3 409 350,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 3 406 564,00 Kč 3 406 564,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Energetické úspory v objektech města Karviná I 3 404 824,00 Kč 3 404 824,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Školní pěšina č.p. 5130 - 5131, Chomutov Komplexní zateplení - A1a 3 404 100,00 Kč 3 404 100,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek 1. máje č.p. 1528 - 1529, Kadaň Komplexní zateplení - A1a 3 400 950,00 Kč 3 400 950,00 Kč 2015 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek U Vrbky 595 a 596 Komplexní zateplení - A1a 3 397 800,00 Kč 3 397 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Masarykova 868, 869, Kolín II Komplexní zateplení - A1a 3 397 582,00 Kč 3 397 582,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek U Koupaliště 844/12 a 845/14, Karlovy Vary Komplexní zateplení - A1a 3 396 750,00 Kč 3 396 750,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Statutární město Brno Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 3 389 001,00 Kč 3 389 001,00 Kč 2013 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Zahraničního odboje č. p. 924, 925, 926 v Třebíči Komplexní zateplení - A1b 3 388 500,00 Kč 3 388 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Průkopník, stavební bytové družstvo Komplexní zateplení - A1a 3 387 300,00 Kč 3 387 300,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Komplexní zateplení - A1a 3 385 200,00 Kč 3 385 200,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Vodovody a kanalizace Znojemsko Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo 3 383 218,00 Kč 3 383 218,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společensví vlastníků jednotek domu U Trojáku 4604 ve Zlíně Komplexní zateplení - A1a 3 382 050,00 Kč 3 382 050,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu Brigádníků 1404/18, 1405/16, 1406/14, Karlovy Vary, 360 01 Komplexní zateplení - A1a 3 381 000,00 Kč 3 381 000,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků bytů v domě č.p. 1209-1211, ul. Na Větrníku v Chrudimi Komplexní zateplení - A1a 3 376 800,00 Kč 3 376 800,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1280, 1281, 1282, 1283, ul. Havlíčkova, Otrokovice Komplexní zateplení - A1a 3 373 650,00 Kč 3 373 650,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství domu Krymská 1690/27 a 1689/29 Karlovy vary Komplexní zateplení - A1b 3 371 130,00 Kč 3 371 130,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ Větrná 28, 30, 32 České Budějovice Komplexní zateplení - A1b 3 370 748,00 Kč 3 370 748,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 3 366 775,00 Kč 3 366 775,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků F. Ondříčka 6 České Budějovice Komplexní zateplení - A1b 3 363 047,00 Kč 3 363 047,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Ptašínského 15, 17, 19 Komplexní zateplení - A1a 3 362 100,00 Kč 3 362 100,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Městys Kamenice Čistý tok Kamenička 3 361 917,00 Kč 3 361 917,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 514 Komplexní zateplení - A1b 3 355 500,00 Kč 3 355 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků pro dů, č.p.488 a č.p. 638 Komplexní zateplení - A1a 3 350 550,00 Kč 3 350 550,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Štichova 591-592, Praha 4 Komplexní zateplení - A1a 3 349 500,00 Kč 3 349 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek v budově čp.336-338, Gdaňská ul., Praha 8 Komplexní zateplení - A1a 3 348 861,00 Kč 3 348 861,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Domu Dřevařská 26,28,30 Komplexní zateplení - A1a 3 348 480,00 Kč 3 348 480,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům Liškova 634 a 635 Komplexní zateplení - A1a 3 346 098,00 Kč 3 346 098,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství 1164 a 1165, Otrokovice Komplexní zateplení - A1b 3 344 713,00 Kč 3 344 713,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - část A 3 340 662,00 Kč 3 340 662,00 Kč 2014 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Město Slavonice Slavonice - ČOV a kanalizace 3 338 577,00 Kč 3 338 577,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům č.p. 1863,1864,1865,1866 Šumperk, Evaldova18,20,22,24 Komplexní zateplení - A1b 3 338 078,00 Kč 3 338 078,00 Kč 2009 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp. 1338 a 1339, Pichlova, Pardubice Komplexní zateplení - A1a 3 332 700,00 Kč 3 332 700,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ Vodovod a kanalizace s ČOV Kostelec na Hané 3 331 790,00 Kč 3 331 790,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 311 - 314, Na Petřinách, Praha 6, k.ú. Veleslavín Komplexní zateplení - A1a 3 330 600,00 Kč 3 330 600,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 306,307,308,309, ulice Na Petřinách 74,76,78,80 Komplexní zateplení - A1a 3 330 600,00 Kč 3 330 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Obec Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou - Kanalizace splašková část III 3 326 377,00 Kč 3 326 377,00 Kč 2012 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Povodí Berounky "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D" 3 325 395,00 Kč 3 325 395,00 Kč 2011 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Ústí nad Labem CZ.04.1.21/3.1.00.2/4326 Revitalizace Habrovického rybníka 3 325 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Statutární město Ústí nad Labem CZ.04.1.21/3.1.00.2/4326 Revitalizace Habrovického rybníka 3 325 000,00 Kč 0,00 Kč 2006 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Francouzská 4024,4025,4026 Komplexní zateplení - A1a 3 324 831,00 Kč 3 324 831,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům M.Gorkého č.p.555,556,557, 558,559 v Třebíči Komplexní zateplení - A1a 3 324 300,00 Kč 3 324 300,00 Kč 2012 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ Komplexní zateplení - A1a 3 321 092,00 Kč 3 321 092,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Bytové družstvo Bulhar Komplexní zateplení - A1a 3 314 850,00 Kč 3 314 850,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků Nádražní 2682 Komplexní zateplení - A1a 3 311 700,00 Kč 3 311 700,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek Čelákovice 1471 Komplexní zateplení - A1a 3 309 600,00 Kč 3 309 600,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně Komplexní zateplení - A1a 3 308 604,00 Kč 3 308 604,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství pro dům čp. 2532 - 2535 Pichlova, Pardubice Komplexní zateplení - A1a 3 307 500,00 Kč 3 307 500,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
SVJ v obj. Hodonínská 1242-44 Komplexní zateplení - A1a 3 302 250,00 Kč 3 302 250,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Aglomerace Dolní Lhota - odkanalizování 3 299 937,00 Kč 3 299 937,00 Kč 2010 o) ostatní finanční prostředky poskytovatelem blíže neurčené Státní fond životního prostředí
Společenství vlastníků jednotek pro dům Souhrady 2 Komplexní zateplení - A1b 3 298 500,00 Kč 3 298 500,00 Kč 2011 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Společenství Karal Čapka č.p. 124-126, Habartov Komplexní zateplení - A1a 3 298 050,00 Kč 3 298 050,00 Kč 2010 w) finanční prostředky ze státních fondů Státní fond životního prostředí
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj