Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
2005 5 029 000,00 Kč 4 941 250,00 Kč Otevřít
2008 11 860 962,00 Kč 11 159 824,00 Kč Otevřít
2009 198 495 379,00 Kč 191 496 374,00 Kč Otevřít
2010 9 057 219,00 Kč 9 057 219,00 Kč Otevřít
2011 1 985 111,00 Kč 1 985 111,00 Kč Otevřít
Součet 226 427 671,00 Kč 218 639 778,00 Kč Otevřít Kompletní Výpis
Rok Součet Rozhodnutí Součet Spotřebovaných Detail
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj
Vysoké učení technické v Brně TT Point - rozvoj transferu technologií na VUT v Brně 2 288 260,00 Kč 2 288 260,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Sociální síť informatiků v regionech České Republiky 2 081 717,00 Kč 2 081 717,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET 2 035 250,00 Kč 2 035 250,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Internetová encyklopedie dějin Brna 2 018 440,00 Kč 2 018 440,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
ANTIKOMPLEX - HNUTÍ PROTI XENOFOBII Vzduchoplavec Kráčmera 1 960 966,00 Kč 1 960 966,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje 1 953 860,00 Kč 1 953 860,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Tvořivá škola Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním 1 786 442,00 Kč 1 786 442,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
AISIS Minimalizace šikany 1 778 250,00 Kč 858 067,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech - aplikace evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" 1 735 664,00 Kč 1 735 664,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA AGENT 1 716 531,00 Kč 1 716 531,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni. 1 622 324,00 Kč 1 622 324,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Informační platforma pro kulturní krajinu 1 573 942,00 Kč 1 110 440,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně ENERGETICKÉ FÓRUM 1 566 477,00 Kč 1 566 477,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Kooperační sít pro strojní inženýrství 1 556 723,00 Kč 1 556 723,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 1 514 513,00 Kč 1 514 513,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ochrana fauny České republiky o.s. Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 1 513 802,00 Kč 1 513 802,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe 1 377 402,00 Kč 1 377 402,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.1 1 369 783,00 Kč 1 369 783,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bridge4Innovation 1 327 622,00 Kč 1 327 622,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Prosperita, o.p.s. 720 výukových filmů a multimédií se současnou podnikovou frazeologií pro zkvalitnění výuky anglického a německého jazyka 1 319 248,00 Kč 1 319 248,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
www.scio.cz, s.r.o. Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání 1 299 685,00 Kč 1 299 685,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje 1 275 918,00 Kč 563 495,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Sdružení Tereza Síť Ekoškol v ČR 1 267 904,00 Kč 1 267 904,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci BioNet Centrum 1 183 524,00 Kč 1 183 524,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 1 142 132,00 Kč 1 142 132,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji 1 137 462,00 Kč 1 137 462,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Abeceda Čtenářská gramotnost a projektové vyučování 1 134 060,00 Kč 1 134 060,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů. 1 131 821,00 Kč 1 131 821,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně ChemPoint - vědci pro chemickou praxi 1 092 075,00 Kč 1 092 075,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií 1 089 135,00 Kč 1 089 135,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Cross Czech a.s. Školní výuka Průřezového tématu Environmentálni výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mobilních technologií 1 050 376,00 Kč 1 050 376,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 1 007 475,00 Kč 1 007 475,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci INInet - kolaborativní platforma pro inovační inženýrství 984 611,00 Kč 727 973,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Člověk v tísni, o.p.s. Praktická podpora Environmentální výchovy s využitím audiovizuálních prostředků 974 903,00 Kč 974 903,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 955 012,00 Kč 955 012,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj 924 789,00 Kč 924 789,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí 918 571,00 Kč 918 571,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 875 272,00 Kč 875 272,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy 859 065,00 Kč 859 065,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG 850 673,00 Kč 850 673,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Komunikační a interaktivní platforma textilního a oděvního průmyslu 824 095,00 Kč 824 095,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
OKIN EDUCA, s.r.o. Vzdělávání vedoucích pracovníků školních jídelen 805 779,00 Kč 805 779,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Podpora sítě GEONET - síťě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy 801 911,00 Kč 801 911,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
BRONTOSAUŘÍ EKOCENTRUM ZELENÝ KLUB Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit 771 108,00 Kč 771 108,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Apus Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000 751 281,00 Kč 751 281,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat 748 671,00 Kč 748 671,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory 746 938,00 Kč 746 938,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně 743 353,00 Kč 743 353,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT 733 832,00 Kč 733 832,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií 733 390,00 Kč 733 390,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Člověk v tísni, o.p.s. Do lavic! - podpora a poradenství 733 096,00 Kč 733 096,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Otevřená věda II - systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné práce 724 934,00 Kč 724 934,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VÚTS, a.s. Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce 720 791,00 Kč 720 791,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VÚTS, a.s. Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce 720 791,00 Kč 720 791,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Partnerská síť v oblasti speciálních plodin 714 714,00 Kč 714 714,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor 714 340,00 Kč 714 340,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor 714 340,00 Kč 714 340,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu 712 268,00 Kč 712 268,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice 705 827,00 Kč 705 827,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice 705 827,00 Kč 705 827,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola polytechnická Jihlava Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť 705 610,00 Kč 705 610,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství 705 280,00 Kč 705 280,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství 705 280,00 Kč 705 280,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory 701 938,00 Kč 701 938,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu 694 418,00 Kč 694 418,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat 693 734,00 Kč 693 734,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací 687 385,00 Kč 687 385,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku 684 281,00 Kč 684 281,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení 674 696,00 Kč 137 155,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů 671 430,00 Kč 671 430,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi 668 988,00 Kč 668 988,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech 667 869,00 Kč 667 869,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Nové talenty pro vědu a výzkum 667 744,00 Kč 667 744,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Nové talenty pro vědu a výzkum 667 744,00 Kč 667 744,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Partnerství v elektrotechnice a strojírenství 663 299,00 Kč 663 299,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování 655 737,00 Kč 655 737,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji 654 000,00 Kč 654 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU 651 027,00 Kč 651 027,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU 651 027,00 Kč 651 027,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji 650 627,00 Kč 650 627,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Modulární struktura studia experimentální biologie 650 536,00 Kč 650 536,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Modulární struktura studia experimentální biologie 650 536,00 Kč 650 536,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu 648 123,00 Kč 648 123,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.1 641 440,00 Kč 641 440,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci 638 118,00 Kč 638 118,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina 634 995,00 Kč 634 995,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Transformace studijních programů Fakulty textilní 633 279,00 Kč 633 279,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Transformace studijních programů Fakulty textilní 633 279,00 Kč 633 279,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky 633 242,00 Kč 633 242,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT Brno s účastí aplikační sféry 631 689,00 Kč 631 689,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně 627 783,00 Kč 627 783,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně 627 783,00 Kč 627 783,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky 626 469,00 Kč 626 469,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky 626 469,00 Kč 626 469,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství 625 962,00 Kč 625 962,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství 625 962,00 Kč 625 962,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice 622 275,00 Kč 622 275,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice 622 275,00 Kč 622 275,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí 617 767,00 Kč 617 767,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí 617 767,00 Kč 617 767,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace v oblasti funkční genomiky a proteomiky 615 885,00 Kč 615 885,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace v oblasti funkční genomiky a proteomiky 615 885,00 Kč 615 885,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO 600 089,00 Kč 600 089,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO 600 089,00 Kč 600 089,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka Centra vzdělávání a dialogu 598 533,00 Kč 598 533,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií 598 302,00 Kč 598 302,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit 596 797,00 Kč 596 797,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ 595 826,00 Kč 595 826,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ 595 826,00 Kč 595 826,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu 591 438,00 Kč 591 438,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu 591 438,00 Kč 591 438,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky 588 737,00 Kč 588 737,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky 588 737,00 Kč 588 737,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Hradec Králové Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje 580 410,00 Kč 580 410,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Implementace GG OP VK 574 534,00 Kč 574 534,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe 570 787,00 Kč 570 787,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe 570 787,00 Kč 570 787,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. "Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání" 567 751,00 Kč 567 751,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 567 000,00 Kč 567 000,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách 565 507,00 Kč 565 507,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji 563 241,00 Kč 563 241,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci In-TECH 2 562 124,00 Kč 562 124,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci In-TECH 2 562 124,00 Kč 17 766,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření 561 285,00 Kč 561 285,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeského výzkumu a vývoje 559 493,00 Kč 559 493,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk 551 948,00 Kč 551 948,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU 551 294,00 Kč 551 294,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii 547 416,00 Kč 547 416,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT 545 391,00 Kč 545 391,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT 545 391,00 Kč 545 391,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji 540 750,00 Kč 540 750,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU 538 873,00 Kč 538 873,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů 537 555,00 Kč 537 555,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti 535 924,00 Kč 535 924,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti 535 924,00 Kč 535 924,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Od rozvoje znalostí k inovacím 535 873,00 Kč 535 873,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace magisterských studijních programů FI MU 532 900,00 Kč 532 900,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU 529 840,00 Kč 529 840,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii 529 416,00 Kč 529 416,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk 527 957,00 Kč 527 957,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP) 526 620,00 Kč 526 620,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. 523 261,00 Kč 523 261,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. 523 261,00 Kč 523 261,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství 518 193,00 Kč 518 193,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Institut experimentálních technologií 2 516 928,00 Kč 516 928,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 514 656,00 Kč 514 656,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu 514 656,00 Kč 514 656,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí 514 049,00 Kč 514 049,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím 509 443,00 Kč 509 443,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV 508 142,00 Kč 508 142,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV 508 142,00 Kč 508 142,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace předmětů zeměřených na finanční řízení podniku s důrazem na aplikaci praktických postupů, poznatků a nástrojů 504 186,00 Kč 504 186,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 502 351,00 Kč 502 351,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT 499 436,00 Kč 499 436,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství 493 762,00 Kč 493 762,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství 493 762,00 Kč 493 762,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. 492 507,00 Kč 492 507,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Logistické centrum 491 221,00 Kč 491 221,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola polytechnická Jihlava Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava 487 305,00 Kč 487 305,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení 484 475,00 Kč 484 475,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. 484 257,00 Kč 484 257,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném... 480 869,00 Kč 480 869,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném... 480 869,00 Kč 480 869,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství 474 346,00 Kč 474 346,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inteligentní multimediální e-learningový portál 470 365,00 Kč 470 365,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe 468 822,00 Kč 468 822,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 467 644,00 Kč 467 644,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využítím nových materiálů 463 214,00 Kč 463 214,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele 462 828,00 Kč 462 828,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Multidisciplinární výchova odborníků pro využití biotechnologií v ekologických oborech 461 786,00 Kč 461 786,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Asociace logopedů ve školství, o.s. Specializované vzdělávání logopedů ve školství 457 371,00 Kč 457 371,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji 450 551,00 Kč 168 797,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji 450 551,00 Kč 204 697,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně BUT English Campus 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně BUT English Campus 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zajištění implementace a realizace OP VK v Plzeňském kraji 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Vzdělávací centrum pro zvýšení zájmu mládeže o výzkumné profese v oblasti informačních a komunikačních technologií 446 532,00 Kč 446 532,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Vzdělávací centrum pro zvýšení zájmu mládeže o výzkumné profese v oblasti informačních a komunikačních technologií 446 532,00 Kč 446 532,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice 443 799,00 Kč 443 799,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice 443 799,00 Kč 443 799,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách 442 805,00 Kč 442 805,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách 442 704,00 Kč 442 704,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji 441 623,00 Kč 441 623,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku 441 228,00 Kč 441 228,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia molekulární a buněčné biologie 439 148,00 Kč 439 148,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia molekulární a buněčné biologie 439 148,00 Kč 439 148,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU 436 353,00 Kč 436 353,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji 435 656,00 Kč 435 656,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy 431 675,00 Kč 431 675,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni 431 632,00 Kč 431 632,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni 431 632,00 Kč 431 632,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 431 623,00 Kč 431 623,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace 429 720,00 Kč 429 720,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova 428 789,00 Kč 428 789,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol 428 267,00 Kč 428 267,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ICT a elektrotechnika pro praxi 426 752,00 Kč 426 752,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Institut experimentálních technologií 2 423 328,00 Kč 423 328,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně 421 234,00 Kč 421 234,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně 421 234,00 Kč 142 854,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech 419 902,00 Kč 419 902,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji 417 558,00 Kč 417 558,00 Kč 2009 b) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 416 637,00 Kč 416 637,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 416 637,00 Kč 416 637,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů 412 149,00 Kč 412 149,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 407 896,00 Kč 407 896,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci 406 208,00 Kč 112 239,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci 406 208,00 Kč 406 208,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Příprava personálního zabezpečení VaV v Hepatologickém institutu v Hradci Králové 406 000,00 Kč 142 808,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární chemie 403 802,00 Kč 403 802,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární chemie 403 802,00 Kč 403 802,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů 402 984,00 Kč 402 984,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech 400 802,00 Kč 400 802,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Hradec Králové Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 398 975,00 Kč 398 975,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a komunitního tlumočení 396 368,00 Kč 396 368,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
EKODOMOV Putování prostorem a časem - realizace průřezového tématu environmentální výchova v praxi 395 132,00 Kč 395 132,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Škola molekulárních biotechnologií - Profession 391 543,00 Kč 391 543,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ 391 463,00 Kč 391 463,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií 390 658,00 Kč 390 658,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií 390 658,00 Kč 390 658,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Institut EuroSchola, o.s. Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí 389 256,00 Kč 389 256,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb 383 722,00 Kč 383 722,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb 383 722,00 Kč 383 722,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení 380 269,00 Kč 380 269,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností 378 887,00 Kč 378 887,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností 378 887,00 Kč 378 887,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Růžová linka 378 000,00 Kč 378 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Rezekvítek Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií 375 147,00 Kč 375 147,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů 372 984,00 Kč 372 984,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU 372 037,00 Kč 372 037,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů 371 649,00 Kč 371 649,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management 361 676,00 Kč 361 676,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny - rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj 361 395,00 Kč 361 395,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 360 463,00 Kč 193 119,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace výuky marketingových komunikací 358 527,00 Kč 358 527,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG 357 026,00 Kč 357 026,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG 357 026,00 Kč 357 026,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Tvořivá škola Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním 356 643,00 Kč 354 519,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
ROMEA Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti 354 763,00 Kč 354 763,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd 352 900,00 Kč 352 900,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd 352 900,00 Kč 352 900,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Společnost pro studium neziskového sektoru, o. s. Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje 351 314,00 Kč 351 314,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Jsme lidé jedné Země (program prevence rasismu a xenofobie) 344 950,00 Kč 344 950,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci EuroExpres - internacionalizace a inovace vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie a biotechnologií 343 148,00 Kč 343 148,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci EuroExpres - internacionalizace a inovace vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie a biotechnologií 343 148,00 Kč 343 148,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU 341 470,00 Kč 341 470,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy 341 393,00 Kč 341 393,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÁ BIOLOGIE 326 105,00 Kč 326 105,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÁ BIOLOGIE 326 105,00 Kč 326 105,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Centra podpory integrace 325 896,00 Kč 325 896,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO. 324 912,00 Kč 324 912,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO. 324 912,00 Kč 324 912,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU 323 085,00 Kč 323 085,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU 323 085,00 Kč 323 085,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace navazujících magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 322 461,00 Kč 322 461,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesního řízení 322 257,00 Kč 322 257,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Step by Step ČR, o.p.s. Předsudky jsou OUT 321 757,00 Kč 321 757,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Implementace GG OP VK 320 441,00 Kč 320 441,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice 317 281,00 Kč 317 281,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ 316 969,00 Kč 316 969,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství 313 397,00 Kč 313 397,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci 312 679,00 Kč 312 679,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci 312 679,00 Kč 312 679,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VÚJE Česká republika s.r.o. Tým pro řešení mezních stavů jaderně-energetických zařízení 310 650,00 Kč 310 650,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Multidisciplinární výchova odborníků pro využití biotechnologií v ekologických oborech 308 786,00 Kč 308 786,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inteligentní multimediální e-learningový portál 305 471,00 Kč 305 471,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU 305 137,00 Kč 305 137,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Implementace GG OP VK 303 958,00 Kč 303 958,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Implementace GG OP VK 303 958,00 Kč 303 958,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství 300 828,00 Kč 300 828,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe 300 072,00 Kč 300 072,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji 299 807,00 Kč 299 807,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace a rozvoj bakalářského studijního oboru Aktivity v přírodě na PF UJEP 297 331,00 Kč 297 331,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace výuky na FSS MU - Katedra Politologie 297 099,00 Kč 297 099,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využítím nových materiálů 296 915,00 Kč 296 915,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu 296 676,00 Kč 34 120,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu 296 676,00 Kč 296 676,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 295 436,00 Kč 295 436,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci TEORIE A PRAXE - podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky 293 336,00 Kč 293 336,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci TEORIE A PRAXE - podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky 293 336,00 Kč 293 336,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje 292 589,00 Kč 292 589,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem 291 061,00 Kč 291 061,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání 289 495,00 Kč 289 495,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace výuky na FSS MU - Katedra Politologie 284 604,00 Kč 284 604,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti 282 857,00 Kč 282 857,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji 280 268,00 Kč 280 268,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.1 280 154,00 Kč 280 154,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika 277 875,00 Kč 277 875,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika 277 875,00 Kč 277 875,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Laboratoř sociálně - vědních výzkumů - inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce 273 780,00 Kč 273 780,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
EDA, občanské sdružení Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 273 363,00 Kč 273 363,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi - studijní disciplína kategorie A - povinný předmět 273 218,00 Kč 273 218,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace vybraných předmětů vyučovaných na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství 271 512,00 Kč 271 512,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu 268 289,00 Kč 268 289,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska 266 964,00 Kč 266 964,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska 266 964,00 Kč 266 964,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci MATES - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky 266 680,00 Kč 266 680,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu 266 635,00 Kč 266 635,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu 266 635,00 Kč 266 635,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 265 657,00 Kč 265 657,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem 265 561,00 Kč 265 561,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe 265 390,00 Kč 265 390,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe 265 390,00 Kč 265 390,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů 265 353,00 Kč 265 353,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů 265 353,00 Kč 82 652,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů 260 109,00 Kč 260 109,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 258 956,00 Kč 12 944,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola podnikání, a.s. Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti 257 991,00 Kč 257 991,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola podnikání, a.s. Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti 257 991,00 Kč 257 991,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 257 901,00 Kč 257 901,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií 255 926,00 Kč 255 926,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií 255 926,00 Kč 255 926,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií 254 152,00 Kč 254 152,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií 254 152,00 Kč 254 152,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
České vysoké učení technické v Praze Nová media ve vědě a výzkumu 253 926,00 Kč 253 926,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou 253 470,00 Kč 253 470,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou 253 470,00 Kč 253 470,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vzdělávání v oblasti účetnictví a daní 253 161,00 Kč 253 161,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vzdělávání v oblasti účetnictví a daní 253 161,00 Kč 253 161,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství 252 888,00 Kč 252 888,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů 252 870,00 Kč 252 870,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci MATES - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky 248 830,00 Kč 248 830,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc 247 815,00 Kč 247 815,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc 247 815,00 Kč 247 815,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj 244 011,00 Kč 244 011,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj 244 011,00 Kč 244 011,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data 243 553,00 Kč 243 553,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data 243 553,00 Kč 243 553,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů 240 856,00 Kč 61 073,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů 240 856,00 Kč 240 856,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie 237 371,00 Kč 237 371,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP. 237 343,00 Kč 237 343,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty 235 759,00 Kč 235 759,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol 235 476,00 Kč 235 476,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 231 846,00 Kč 231 846,00 Kč 2008 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH 229 938,00 Kč 229 938,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 229 861,00 Kč 71 117,00 Kč 2008 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy 228 960,00 Kč 228 960,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
České vysoké učení technické v Praze Nová media ve vědě a výzkumu 228 687,00 Kč 228 687,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
RUBELIT o.s. Lepší příležitosti pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin Ústeckého a Libereckého kraje 228 543,00 Kč 228 543,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury 227 173,00 Kč 227 173,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury 227 173,00 Kč 227 173,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 227 084,00 Kč 227 084,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 227 084,00 Kč 227 084,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP. 225 343,00 Kč 225 343,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje (s akcentem na podporu výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji) 225 162,00 Kč 114 471,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob 224 322,00 Kč 224 322,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Implementace GG OP VK 224 065,00 Kč 224 065,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách 222 804,00 Kč 222 804,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách 222 804,00 Kč 222 804,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení 221 876,00 Kč 165 884,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
FIGURKA, o.p.s. Učíme se s Figurkou - program pro zvyšování kompetence pedagogických pracovníků a zkvalitnění vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 219 092,00 Kč 219 092,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Optometrie pro budoucnost 217 826,00 Kč 217 826,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Optometrie pro budoucnost 217 826,00 Kč 217 826,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii 217 394,00 Kč 217 394,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii 217 394,00 Kč 17 498,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení 216 878,00 Kč 216 878,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma 215 913,00 Kč 215 913,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma 215 913,00 Kč 215 913,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce 215 592,00 Kč 215 592,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
"Občanské sdružení SLOVO 21" MKV-400x na českých školách! 214 424,00 Kč 214 424,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 212 500,00 Kč 212 500,00 Kč 2008 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků 212 304,00 Kč 212 304,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Standardy speciální edukace 212 065,00 Kč 212 065,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu 210 906,00 Kč 210 906,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ 209 989,00 Kč 209 989,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ 209 989,00 Kč 209 989,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Příprava inovační infrastuktury VUT v Brně 209 048,00 Kč 209 048,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Příprava inovační infrastuktury VUT v Brně 209 048,00 Kč 209 048,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie 206 919,00 Kč 206 919,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie 206 919,00 Kč 206 919,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel 203 910,00 Kč 203 910,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství 203 046,00 Kč 203 046,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství 203 046,00 Kč 203 046,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů 202 064,00 Kč 202 064,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 200 609,00 Kč 200 609,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 200 609,00 Kč 200 609,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou 200 315,00 Kč 200 315,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Československá společnost pro forenzní genetiku Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky 200 255,00 Kč 200 255,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PODANÁ RUKA, o.p.s. Dětství bez úrazů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Radio Classic Pohyb je život 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti eInfrastruktur 199 987,00 Kč 199 987,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti eInfrastruktur 199 987,00 Kč 199 987,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu 199 125,00 Kč 199 125,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu 199 125,00 Kč 199 125,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji 198 561,00 Kč 198 561,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji 198 561,00 Kč 198 561,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Informovanost a publicita GG OP VK ve Středočeském kraji 198 000,00 Kč 67 859,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Imunoanalýza v klinické praxi - cyklus kurzů pro lékaře a odborné pracovníky ve výzkumu 196 534,00 Kč 196 534,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 194 025,00 Kč 194 025,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením 193 509,00 Kč 193 509,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením 193 509,00 Kč 193 509,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji 192 459,00 Kč 192 459,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci PROGRAM PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH ŽÁKY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 191 801,00 Kč 191 801,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 191 250,00 Kč 191 250,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Pardubický kraj Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji 191 070,00 Kč 191 070,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozvoj klíčových kompetencí studentů zubního lékařství 189 818,00 Kč 189 818,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Sdružení Podané ruce, o.s. Studium prevence sociálně patologických jevů 189 722,00 Kč 189 722,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu 189 486,00 Kč 189 486,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mendelova univerzita v Brně Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti 188 764,00 Kč 188 764,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Soukromá základní škola, spol. s r.o. Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení 187 284,00 Kč 187 284,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 187 169,00 Kč 187 169,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Čeština pro praxi 186 645,00 Kč 186 645,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Čeština pro praxi 186 645,00 Kč 186 645,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí 183 225,00 Kč 183 225,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zajištění implementace a realizace OP VK v Plzeňském kraji 182 894,00 Kč 182 894,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zajištění implementace a realizace OP VK v Plzeňském kraji 182 894,00 Kč 182 894,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina 182 406,00 Kč 182 406,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina 182 406,00 Kč 118 161,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru Bioinformatika ve směru Systémová biologie 181 061,00 Kč 181 061,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
CENAP Zdravé rodičovství 181 000,00 Kč 181 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Památková péče (inovace studijních programů) 180 016,00 Kč 180 016,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola polytechnická Jihlava Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava 179 387,00 Kč 179 387,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole 175 973,00 Kč 175 973,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Hradec Králové Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS) 175 081,00 Kč 56 023,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
NEWTON College, a.s. Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace 170 966,00 Kč 170 966,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
NEWTON College, a.s. Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace 170 966,00 Kč 170 966,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
EDA, občanské sdružení Múzické dílny a rozvoj poradenství 170 626,00 Kč 170 626,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.1 170 411,00 Kč 170 411,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.1 170 411,00 Kč 170 411,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zajištění implementace a realizace OP VK v Plzeňském kraji 169 358,00 Kč 169 358,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zajištění implementace a realizace OP VK v Plzeňském kraji 169 358,00 Kč 169 358,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe 168 750,00 Kč 168 750,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Vzděláním k multikulturalitě, kompatibilitě a adaptabilitě 167 448,00 Kč 167 448,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využítím nových materiálů 166 300,00 Kč 166 300,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. Tlumočník očima neslyšícího dítěte 165 541,00 Kč 165 541,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci BioNet Centrum 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inteligentní multimediální e-learningový portál 164 894,00 Kč 164 894,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií 160 568,00 Kč 160 568,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ing. Luděk Müller - DADI NutriMenza 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG 157 574,00 Kč 16 264,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Implementace GG 157 574,00 Kč 157 574,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Pardubický kraj Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji 155 925,00 Kč 155 925,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů 155 469,00 Kč 155 469,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 154 460,00 Kč 154 460,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Multidisciplinární výchova odborníků pro využití biotechnologií v ekologických oborech 153 000,00 Kč 153 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace vybraných předmětů vyučovaných na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství 151 725,00 Kč 151 725,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace didakt. metod vzdělávání v jazycích a soft skills 151 147,00 Kč 151 147,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inovace didakt. metod vzdělávání v jazycích a soft skills 151 147,00 Kč 151 147,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace kurikula studijního programu Všeobecné lékařství. 151 026,00 Kč 151 026,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace kurikula studijního programu Všeobecné lékařství. 151 026,00 Kč 151 026,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
"Občanské sdružení SLOVO 21" Dža dureder - Pokračuj II 150 879,00 Kč 150 879,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Ochrana duševního zdraví... 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. Do školy včas bez odkladu školní docházky 149 021,00 Kč 149 021,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Endokrinologie - multidisciplinární kurz pro lékaře a VŠ pracovníky ve výzkumu 147 808,00 Kč 147 808,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 147 620,00 Kč 147 620,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
INTEGRACE Integrace zrakově postižených žáků a studentů 141 505,00 Kč 141 505,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova veřejná knihovna Vsetín zdravé město v roce 2005 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace studijního oboru sociální práce - KSP FSE UJEP Ústí n. L. 139 178,00 Kč 139 178,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta Proč má být moje dítě očkováno... 139 000,00 Kč 139 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Fakta s.r.o. Všechny děti mají šanci 136 930,00 Kč 136 930,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Kopřivnice Podpora zdraví ve zdravém městě Kopřivnice 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů 133 875,00 Kč 133 875,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Inovace studijních programů výukovými kurzy na experimentálním vozidle 133 757,00 Kč 133 757,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF UJEP 133 672,00 Kč 133 672,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF UJEP 133 672,00 Kč 133 672,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.1 133 534,00 Kč 37 067,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli. 133 037,00 Kč 133 037,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 132 335,00 Kč 132 335,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU 130 497,00 Kč 130 497,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU 130 497,00 Kč 130 497,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce. 130 072,00 Kč 130 072,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel 129 660,00 Kč 129 660,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji 129 417,00 Kč 129 417,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji 129 417,00 Kč 129 417,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 129 200,00 Kč 129 200,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Modernizace oboru technická a informační výchova 127 923,00 Kč 127 923,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Modernizace oboru technická a informační výchova 127 923,00 Kč 127 923,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Informovanost a publicita GG OP VK ve Středočeském kraji 127 738,00 Kč 127 738,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Informovanost a publicita GG OP VK ve Středočeském kraji 127 738,00 Kč 127 738,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Internetová encyklopedie dějin Brna 127 425,00 Kč 127 425,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Proxima sociale Krok v prevenci - prevence v kroku 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Kroměříž Bezpečná komunita Kroměříž 2005 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 124 875,00 Kč 124 875,00 Kč 2008 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů v Moravskoslezském kraji 124 875,00 Kč 124 875,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje 124 415,00 Kč 124 415,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje 124 415,00 Kč 124 415,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Pohybový program pro seniory 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Pardubický kraj Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji 123 008,00 Kč 123 008,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů 120 249,00 Kč 120 249,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství 119 904,00 Kč 119 904,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji 117 901,00 Kč 117 901,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině 117 265,00 Kč 117 265,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce 116 635,00 Kč 116 635,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce 116 634,00 Kč 105 332,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií 115 996,00 Kč 115 996,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro hyperaktivní děti 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Centrum integrované podpory Dr.Jedličky 113 843,00 Kč 113 843,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 112 343,00 Kč 112 343,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti 109 734,00 Kč 109 734,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti 109 734,00 Kč 109 734,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 108 897,00 Kč 108 897,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 108 403,00 Kč 108 403,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií 106 985,00 Kč 106 985,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií 106 985,00 Kč 106 985,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 106 888,00 Kč 4 829,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 106 888,00 Kč 106 888,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola, Brno, Štolcova 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 103 610,00 Kč 103 610,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Centrum integrované podpory Dr.Jedličky 103 553,00 Kč 103 553,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů 102 487,00 Kč 102 487,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů 102 487,00 Kč 102 487,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Sokrates Ústí nad Labem Středisko prvního kontaktu... 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. Bezpečná komunita Vsetín 2005 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Zddravé město 2005 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. Škola Zdraví 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole 98 719,00 Kč 98 719,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Kooperační sít pro strojní inženýrství 98 250,00 Kč 98 250,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání 97 720,00 Kč 97 720,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání 97 720,00 Kč 97 720,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum pro rodinný život Neúplná rodina a stres 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program Moravskoslezského kraje 93 616,00 Kč 30 773,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 93 616,00 Kč 36 323,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Institut experimentálních technologií 2 93 600,00 Kč 93 600,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum nové naděje Preventivní programy pro třídní kolektivy a školní skupiny 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce 91 895,00 Kč 91 895,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
ZŠ Třešť Podpora zdraví ve škole 90 000,00 Kč 50 400,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava Zdravá škola 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Chrudim Zdravá rodina nekouří 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU 89 781,00 Kč 89 781,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Odborná jazyková kvalifikace učitelů angličtiny a doktorandů FEKT a FIT VUT 88 102,00 Kč 88 102,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Diecézní charita Brno- Oblastní charita Blansko Pěstujeme zdravou rodinu 87 000,00 Kč 87 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA AGENT 87 000,00 Kč 87 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti 86 556,00 Kč 27 089,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti 86 556,00 Kč 86 556,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Statutární město Kladno Važ svůj život 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Zdravé město... 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Třebíč LEHAP ve Zdravém městě 2005 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Multimediální interaktivní didaktický systém 83 331,00 Kč 83 331,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Multimediální interaktivní didaktický systém 83 331,00 Kč 83 331,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mateřská škola Mozaika Jihlava školka plná pohody 81 000,00 Kč 81 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy 80 136,00 Kč 80 136,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přes internet k aktivnímu zdraví... 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.2 79 433,00 Kč 48 978,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Výuka neodkladné resuscitace... 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. 78 400,00 Kč 78 400,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Proxima sociale Preventivní programy... 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Pečovatelská služba města Sokolova Kongitivní trénink 77 000,00 Kč 77 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Centrum integrované podpory Dr.Jedličky 76 089,00 Kč 76 089,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.1 75 860,00 Kč 75 608,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.1 75 860,00 Kč 75 860,00 Kč 2008 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Městský úřad Hodonín Pro zdraví lidí... 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel 74 250,00 Kč 25 627,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami 72 849,00 Kč 72 849,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 71 976,00 Kč 71 976,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola, Brno, Štolcova 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 70 133,00 Kč 70 133,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum pro rodinu a sociální péči Systém cvičení pro rodiče a předškolní děti 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 67 489,00 Kč 67 489,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Asociace logopedů ve školství, o.s. Specializované vzdělávání logopedů ve školství 67 295,00 Kč 67 295,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU 66 900,00 Kč 66 900,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 66 201,00 Kč 66 201,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace výuky angličtiny v programu Výtvarná umění 66 131,00 Kč 66 131,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Inovace výuky angličtiny v programu Výtvarná umění 66 131,00 Kč 66 131,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.3 65 822,00 Kč 9 898,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava Možnosti výchovy a výuky prevence... 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 64 682,00 Kč 64 682,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 63 461,00 Kč 63 461,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Litoměřice Projekt zdravé město Litoměřice 63 000,00 Kč 57 800,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Občanské sdružení Cesta integrace Podpora zdraví... 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Chrudim Bezpečná cesta do školy 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Chrudim Bezpečná komunita v Chrudimi 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 59 682,00 Kč 59 682,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum pro rodinný život Zvládání nadměrného stresu... 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední zdravotnická škola Kroměříž Rokk zdraví na střední zdravotnické škole Kroměříž 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Technické zajištění administrace GG OP VK na území Královéhradeckého kraje 56 313,00 Kč 56 313,00 Kč 2008 f) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve Středočeském kraji 56 250,00 Kč 2 766,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Sladování efektivity KBT... 56 000,00 Kč 13 050,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 53 255,00 Kč 53 255,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
České vysoké učení technické v Praze Nová media ve vědě a výzkumu 52 747,00 Kč 52 747,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Informovanost a publicita GG v Pardubickém kraji 52 471,00 Kč 52 471,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Chrudim Udržujeme si zdravé zuby 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje 49 808,00 Kč 49 808,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Multikulturní škola 48 907,00 Kč 48 907,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola Třebíč Naše cesta ke zdraví 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně ENERGETICKÉ FÓRUM 48 000,00 Kč 29 970,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství 47 940,00 Kč 18 335,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 47 054,00 Kč 47 054,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 47 054,00 Kč 47 054,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji 46 875,00 Kč 21 204,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole 46 458,00 Kč 46 458,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Centrum integrované podpory Dr.Jedličky 46 336,00 Kč 46 336,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 45 512,00 Kč 45 512,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 45 512,00 Kč 45 512,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Propagace a publicita GG OP VK 45 300,00 Kč 45 300,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola Studentské centrum pro výchovu ke zdraví... 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace a rozvoj bakalářského studijního oboru Aktivity v přírodě na PF UJEP 44 179,00 Kč 44 179,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava Prevence zdraví u romských předškoláků... 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy 43 598,00 Kč 43 598,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Sociální síť informatiků v regionech České Republiky 43 500,00 Kč 43 500,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Propagace a publicita GG OP VK 43 149,00 Kč 43 149,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Propagace a publicita GG OP VK 43 149,00 Kč 43 149,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji 43 125,00 Kč 43 125,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Pardubický kraj Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji 43 053,00 Kč 43 053,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PONTIS Šumperk o.p.s. Zdravé stáří 43 000,00 Kč 43 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 42 176,00 Kč 42 176,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 42 176,00 Kč 42 176,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 40 914,00 Kč 40 914,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství 40 770,00 Kč 40 770,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 40 564,00 Kč 12 550,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů 40 500,00 Kč 40 500,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Zázrak zrození 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Informovanost a publicita GG OP VK ve Středočeském kraji 37 571,00 Kč 37 571,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Informovanost a publicita GG OP VK ve Středočeském kraji 37 571,00 Kč 37 571,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Informační kampaň a publicita OP VK v Plzeňském kraji 37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava Uvědomělou aktivitou proti obezitě 37 000,00 Kč 37 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.2 36 488,00 Kč 36 488,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny - rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj 35 700,00 Kč 35 700,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina 35 278,00 Kč 35 278,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina 35 277,00 Kč 12 677,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji 35 022,00 Kč 35 022,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
P-centrum Nebezpečná místa 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Město Třebíč Cvičíme ve škole i doma 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Multikulturní škola 34 686,00 Kč 34 686,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole 34 020,00 Kč 34 020,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava Zářivý úsměv -prevence zubního kazu udětí 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 33 750,00 Kč 10 456,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ochrana fauny České republiky o.s. Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 33 023,00 Kč 33 023,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola prevence úrazů a poskytování první pomoci... 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách 32 130,00 Kč 32 130,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Oblastní charita Uherský Brod Ochrana duševního zdraví... 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Střední zdravotnická škola Kroměříž Bezpečný domov pro děti 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení 31 655,00 Kč 31 655,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 31 650,00 Kč 31 650,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 31 650,00 Kč 31 650,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina 30 145,00 Kč 30 145,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina 30 145,00 Kč 30 145,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK ve Středočeském kraji 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů 30 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. Učím se chránit své zdraví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Centra podpory integrace 30 000,00 Kč 0,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 29 250,00 Kč 29 250,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.3 28 875,00 Kč 8 308,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
České vysoké učení technické v Praze Nová media ve vědě a výzkumu 27 507,00 Kč 27 469,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava Prevence kouření pro děti... 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola, Brno, Štolcova 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 26 625,00 Kč 26 625,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola Vsetín, Luh Zdraví učitelů a učitelské povolání 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola, Brno, Štolcova 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 25 547,00 Kč 25 547,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem 25 500,00 Kč 20 628,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Památková péče (inovace studijních programů) 25 050,00 Kč 25 050,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
www.scio.cz, s.r.o. Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání 24 990,00 Kč 24 990,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 24 955,00 Kč 24 955,00 Kč 2010 a) prostředky státního rozpočtu kryté prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků krytých z Národního fondu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk 23 990,00 Kč 23 990,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Multikulturní škola 23 754,00 Kč 23 754,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 23 746,00 Kč 23 746,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 23 746,00 Kč 23 746,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vysoké učení technické v Brně Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie 23 419,00 Kč 18 392,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Pardubice Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování 23 080,00 Kč 23 080,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 22 800,00 Kč 22 800,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Hodnocení projektů v rámci GG OP VK Královéhradeckého kraje 22 800,00 Kč 22 800,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihomoravský kraj Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji - oblast podpory 5.2 22 662,00 Kč 22 662,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Slezská univerzita v Opavě Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji 22 491,00 Kč 22 491,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
PARDUBICKÝ KRAJ Podpora absorpční kapacity v Pardubickém kraji 22 488,00 Kč 8 109,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční kapacity 22 386,00 Kč 4 657,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK - Propagace a publicita GG 22 386,00 Kč 22 386,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe 22 313,00 Kč 22 313,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji 22 011,00 Kč 22 011,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji 22 011,00 Kč 22 011,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Nemocnice Havlíčkův Brod Poradna pro těhotné a kojící ženy... 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Soukromá základní škola, spol. s r.o. Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení 21 420,00 Kč 21 420,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu 21 420,00 Kč 21 420,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Oblastní charita Havlíčkův Brod Poradna pro ženy a dívky... 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2005 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Propagace a publicita GG OP VK 19 908,00 Kč 19 908,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství 19 580,00 Kč 19 580,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
INTEGRACE Integrace zrakově postižených žáků a studentů 19 500,00 Kč 19 500,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce 19 106,00 Kč 19 106,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Technická univerzita v Liberci Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii 19 050,00 Kč 19 050,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii 19 050,00 Kč 19 050,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Bridge4Innovation 19 050,00 Kč 19 050,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Technické zajištění administrace GG OP VK na území Královéhradeckého kraje 17 992,00 Kč 17 992,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu 17 850,00 Kč 17 850,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci MATES - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky 17 850,00 Kč 17 850,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Multikulturní škola 15 989,00 Kč 15 989,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství 15 173,00 Kč 15 173,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech - aplikace evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 14 472,00 Kč 14 472,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 14 472,00 Kč 14 472,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 13 957,00 Kč 13 957,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Publicita a informovanost o GG OP VK Královéhradeckého kraje 13 957,00 Kč 108,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET 13 950,00 Kč 13 950,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji 13 633,00 Kč 13 633,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji 13 633,00 Kč 6 428,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Prosperita, o.p.s. 720 výukových filmů a multimédií se současnou podnikovou frazeologií pro zkvalitnění výuky anglického a německého jazyka 13 388,00 Kč 13 388,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Informační kampaň a publicita OP VK v Plzeňském kraji 13 299,00 Kč 13 299,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Karlova v Praze Příprava personálního zabezpečení VaV v Hepatologickém institutu v Hradci Králové 13 031,00 Kč 6 140,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Propagace a publicita GG OP VK 12 652,00 Kč 12 652,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce 12 540,00 Kč 12 540,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace výuky na FSS MU - Katedra Politologie 12 495,00 Kč 6 683,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve Středočeském kraji 11 497,00 Kč 11 497,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve Středočeském kraji 11 497,00 Kč 11 497,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 11 432,00 Kč 11 432,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Informovanost a publicita GG OP VK Moravskoslezského kraje 11 432,00 Kč 11 432,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 11 250,00 Kč 11 250,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě Památková péče (inovace studijních programů) 11 123,00 Kč 11 123,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů. 10 313,00 Kč 10 313,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Technické zajištění administrace GG OP VK na území Královéhradeckého kraje 9 938,00 Kč 9 938,00 Kč 2008 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Masarykova univerzita Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU 9 033,00 Kč 9 033,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Západočeská univerzita v Plzni Partnerství v elektrotechnice a strojírenství 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 8 875,00 Kč 8 875,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Informační kampaň a publicita OP VK v Plzeňském kraji 8 322,00 Kč 8 322,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Informační kampaň a publicita OP VK v Plzeňském kraji 8 322,00 Kč 8 322,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. 8 250,00 Kč 8 250,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 7 651,00 Kč 7 651,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.2 7 602,00 Kč 7 602,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.2 7 602,00 Kč 7 602,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 7 133,00 Kč 7 133,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 7 133,00 Kč 7 133,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve Středočeském kraji 6 951,00 Kč 6 951,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Středočeský kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve Středočeském kraji 6 951,00 Kč 6 951,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji 6 180,00 Kč 6 180,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji 6 180,00 Kč 6 180,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK - Propagace a publicita GG 6 048,00 Kč 6 048,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK - Propagace a publicita GG 6 048,00 Kč 6 048,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 5 670,00 Kč 5 670,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 5 670,00 Kč 5 670,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 4 951,00 Kč 4 951,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 4 951,00 Kč 4 951,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.3 4 778,00 Kč 4 778,00 Kč 2008 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.3 4 778,00 Kč 4 778,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy 4 579,00 Kč 4 579,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 4 425,00 Kč 4 425,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 4 425,00 Kč 4 425,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK - Propagace a publicita GG 4 408,00 Kč 4 408,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK - Propagace a publicita GG 4 408,00 Kč 4 408,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 4 404,00 Kč 4 404,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Královéhradecký kraj Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK-Královéhradecký kraj 4 404,00 Kč 4 404,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina 3 936,00 Kč 3 936,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina 3 936,00 Kč 3 936,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 3 718,00 Kč 3 718,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Plzeňský kraj Zvýšení absorpční kapacity OP VK v Plzeňském kraji 3 718,00 Kč 3 718,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 3 481,00 Kč 3 481,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji 1. etapa 3 481,00 Kč 3 481,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina 3 470,00 Kč 3 470,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina 3 470,00 Kč 3 470,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Centrum integrované podpory Dr.Jedličky 2 522,00 Kč 2 522,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji 2 309,00 Kč 2 309,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji 2 055,00 Kč 2 055,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Olomoucký kraj Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji 2 055,00 Kč 2 055,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina 1 739,00 Kč 1 739,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Kraj Vysočina Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina 1 739,00 Kč 1 739,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Karlovarský kraj Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 1 728,00 Kč 1 728,00 Kč 2010 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční kapacity 1 529,00 Kč 1 529,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční kapacity 1 529,00 Kč 1 529,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola, Brno, Štolcova 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 1 485,00 Kč 1 485,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.3 1 235,00 Kč 1 235,00 Kč 2009 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Zlínský kraj Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast podpory 5.3 1 235,00 Kč 1 235,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Ústecký kraj Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 946,00 Kč 946,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční kapacity 786,00 Kč 786,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Jihočeský kraj TP OP VK Jihočeského kraje - Zajištění absorpční kapacity 786,00 Kč 786,00 Kč 2010 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole 680,00 Kč 680,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách 585,00 Kč 585,00 Kč 2009 j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Liberecký kraj Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 175,00 Kč 175,00 Kč 2011 i) ostatní prostředky státního rozpočtu Státní rozpočet České republiky
Příjemce Pomoci Dotace (kod nebo identifikator projektu) Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Rok Členění finančních prostředků Finanční Zdroj