Tuzemské

Zdroj Součet "částka rozhodnutá" Součet "částka spotřebovaná" Otevřít
Tuzemské zdroje 92 075,00 Kč 92 075,00 Kč Otevřít
Státní rozpočet České republiky 226 427 671,00 Kč 218 639 778,00 Kč Otevřít
Státní fondy České republiky 33 675 880,00 Kč 32 484 610,00 Kč Otevřít
Státní fond České kinematografie 1 261 182 264,00 Kč 1 074 889 468,00 Kč Otevřít
Státní fond životního prostředí 26 278 723 046,00 Kč 25 377 717 793,00 Kč Otevřít
Státní fond dopravní infrastruktury 495 474 687 154,00 Kč 373 892 643 905,00 Kč Otevřít
Státní zemědělský intervenční fond 5 080 282 561,00 Kč 3 586 589 373,00 Kč Otevřít
Státní fond pro zúrodnění půdy 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Státní fond kultury ČR 118 904 000,00 Kč 5 607 319 000,00 Kč Otevřít
Státní fond rozvoje bydlení 21 504 093 901,00 Kč 12 945 449 581,00 Kč Otevřít
Státní fond kinematografie 1 927 386 052,00 Kč 1 879 785 276,00 Kč Otevřít
Národní fondy České republiky 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Kancelář prezidenta 2 325 081 415,00 Kč 1 469 232 000,00 Kč Otevřít
Parlament ČR 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Senát parlamentu 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Úřad vlády 1 693 801 016,00 Kč 1 461 758 604,00 Kč Otevřít
Bezpečnostní informační služba 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 3 718 862 456,00 Kč 3 223 342 097,00 Kč Otevřít
Ministerstvo obrany ČR 13 178 816 894,00 Kč 11 115 953 924,00 Kč Otevřít
Národní bezpečnostní úřad 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Kancelář Veřejného ochránce práv 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Národní vzdělávací fond 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ministerstvo financí ČR 207 571 816,00 Kč 108 467 988,00 Kč Otevřít
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 534 436 395 996,00 Kč 257 881 328 483,00 Kč Otevřít
Ministerstvo vnitra ČR 15 849 832 922,00 Kč 13 554 791 873,00 Kč Otevřít
Ministerstvo životního prostředí ČR 142 841 865 868,00 Kč 136 252 217 701,00 Kč Otevřít
Ministerstvo pro místní rozvoj 81 125 628 413,00 Kč 45 621 109 027,00 Kč Otevřít
Grantová agentura ČR 34 923 292 200,00 Kč 28 800 031 000,00 Kč Otevřít
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 325 450 377 111,00 Kč 294 404 150 182,00 Kč Otevřít
Ministerstvo dopravy ČR 282 684 389 502,00 Kč 220 301 052 770,00 Kč Otevřít
Český telekomunikační úřad 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ministerstvo zemědělství 414 711 992 082,00 Kč 373 994 401 089,00 Kč Otevřít
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 751 916 993 652,00 Kč 1 665 693 465 506,00 Kč Otevřít
Ministerstvo kultury ČR 46 877 137 051,00 Kč 35 268 304 566,00 Kč Otevřít
Ministerstvo zdravotnictví ČR 78 807 293 588,00 Kč 63 365 149 449,00 Kč Otevřít
Ministerstvo spravedlnosti ČR 32 055 618,00 Kč 29 621 904,00 Kč Otevřít
Ministerstvo informatiky 124 895 045,00 Kč 59 238 488,00 Kč Otevřít
Úřad pro veřejné informační systémy 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Úřad pro státní informační systém 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Úřad pro ochranu osobních údajů 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Úřad průmyslového vlastnictví 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Český statistický úřad 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Český úřad zeměměřický a katastrastrální 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Otevřít
Komise pro cenné papíry 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Český báňský úřad 23 987 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Energetický regulační úřad 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ústav pro studium totalitních režimů 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ústavní soud ČR 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Akademie věd ČR 54 831 935 720,00 Kč 51 117 713 781,00 Kč Otevřít
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Správa státních hmotných rezerv 711 478 000,00 Kč 707 478 000,00 Kč Otevřít
Státní úřad pro jadernou bezpečnostd 892 246 484,00 Kč 119 588 900,00 Kč Otevřít
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Technologická agentura České republiky 16 507 841 562,00 Kč 16 287 661 013,00 Kč Otevřít
Okresní úřady 2 415 515 164,00 Kč 1 390 065 000,00 Kč Otevřít
Nejvyšší kontrolní úřad 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Státní dluh 567 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Operace státních finančních aktiv 2 652 000 366,00 Kč 1 882 782 079,00 Kč Otevřít
Všeobecná pokladní správa 385 001 843 171,00 Kč 344 938 587 210,00 Kč Otevřít
Tuzemské banky 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Komerční banka 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Česká národní banka 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s 729 738 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Územní rozpočty 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Rozpočty obcí 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Rozpočty okresů 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Rozpočty krajů 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Hlavní město Praha 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Středočeský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Jihočeský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Plzeňský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Karlovarský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Ústecký kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Liberecký kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Královéhradecký kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Pardubický kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Vysočina 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Jihomoravský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Olomoucký kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Zlínský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Moravskoslezský kraj 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Jiné tuzemské zdroje 16 777 779 387,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Příspěvky přijaté na sdruženou akci 50 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Dodavatelské úvěry 5 593 983 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 18 039 729 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Vlastní zdroje příjemce 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Zdroj Součet "částka rozhodnutá" Součet "částka spotřebovaná" Otevřít

Zahraniční

Zdroj Součet "částka rozhodnutá" Součet "částka spotřebovaná" Otevřít
Zahraniční zdroje 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Fondy EU 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Nástroje předvstupní pomoci EU České republice 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
PHARE 4 365 740 000,00 Kč 3 863 521 000,00 Kč Otevřít
SAPARD 6 143 431 448,00 Kč 2 599 315 926,00 Kč Otevřít
ISPA 4 385 400 161,00 Kč 1 930 193 161,00 Kč Otevřít
Kohezní fond EU 208 809 339 975,00 Kč 173 775 670 234,00 Kč Otevřít
Strukturální fondy EU 10 511 810 486,00 Kč 290 448 486,00 Kč Otevřít
Evropský fond pro regionální rozvoj 144 883 573 168,00 Kč 98 652 149 904,00 Kč Otevřít
Evropský sociální fond 106 048 742 890,00 Kč 69 079 494 758,00 Kč Otevřít
Evropský zemědělský orientační a záruční fond 962 186 793,00 Kč 962 186 793,00 Kč Otevřít
Finanční nástroj pro orientaci rybolovu 25 868 318,00 Kč 25 868 318,00 Kč Otevřít
Fond solidarity EU 769 995 224,00 Kč 769 616 978,00 Kč Otevřít
Jiné fondy EU 1 270 789 546,00 Kč 388 411 281,00 Kč Otevřít
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 3 495 509 249,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Evropský rybářský fond 353 643 354,00 Kč 353 643 354,00 Kč Otevřít
Fondy NATO 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Fond NATO na bezpečnostní investice 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Z jiných fondů NATO 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Zahraniční banky 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Zahraniční zdroje mimo EU 8 909 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Finanční mechanismy EHP 748 138 915,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Finanční mechanismus EHP/Norsko 4 614 390 407,00 Kč 3 450 159 744,00 Kč Otevřít
Finanční mechanismus EHP/Island 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Finanční mechanismus EHP/Knížectví Lichtenštejnsko 0.00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Finanční pomoc Švýcarska 925 928 705,00 Kč 665 196 982,00 Kč Otevřít
Jiné zahraniční zdroje 1 836 000,00 Kč 0.00 Kč Otevřít
Zdroj Součet "částka rozhodnutá" Součet "částka spotřebovaná" Otevřít