Název Kód Programu Počet evidovaných dotací Platnost Od Platnost Do Součet rozhodnutí Spotřebováno
OP Infrastruktura - životní prostředí CZ.04.1.21 190 2004 2013
2 639 626 745,00 Kč
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 02 4649 2014 2099
4 081 028 294,00 Kč
ESPON CZ.04.4.88 0 2002 2008
0,00 Kč
Integrovaný operační program CZ.1.06 7931 2007 2500
18 567 664 442,00 Kč
OP Infrastruktura - doprava CZ.04.1.22 30 2004 2013
1 413 588 347,00 Kč
OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2007-2013 CZ.3.19 144 2007 2500
47 483 541,00 Kč
FS Řídící orgán 2004/CZ/16/C/PA 1 2000 2500
985 320,00 Kč
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07 10964 2007 2500
48 641 279 554,00 Kč
JPD Cíl 2 Praha CZ.04.2.06 205 2004 2008
2 814 059 568,00 Kč
INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko CZ.04.4.82 90 2004 2008
211 400 081,00 Kč
OP Životní prostředí CZ.1.02 19219 2007 2500
133 794 968 750,00 Kč
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 14 0 2014 2099
0,00 Kč
Interreg IIIB CADSES CZ.04.4.86 1 2001 2008
26 288,00 Kč
Operační program Praha - pól růstu ČR 07 0 2014 2099
0,00 Kč
EQUAL CZ.04.4.09 141 2004 2008
1 018 447 237,00 Kč
INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko CZ.04.4.83 144 2004 2008
288 785 255,00 Kč
INTERREG IIIA Česká republika - Polsko CZ.04.4.85 230 2004 2008
398 800 702,00 Kč
OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007-2013 CZ.3.18 243 2007 2500
92 399 237,00 Kč
INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika CZ.04.4.84 107 2004 2008
217 228 638,00 Kč
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 01 1061 2014 2099
2 820 501 381,00 Kč
OP Doprava CZ.1.01 372 2007 2500
288 634 156 610,00 Kč
INTERREG V-A Česká republika - Polsko 11 0 2014 2099
0,00 Kč
OP Technická pomoc CZ.1.08 215 2007 2500
698 429 255,00 Kč
FS: sektor ŽP 2004/CZ/16/C/PE 0 2000 2500
0,00 Kč
INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 12 0 2014 2099
0,00 Kč
INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko CZ.04.4.81 82 2004 2008
317 148 583,00 Kč
Operační program Technická pomoc 08 28 2014 2099
630 435 656,00 Kč
Interreg IIIC CZ.04.4.87 0 2001 2008
0,00 Kč
Program rozvoje venkova 09 0 2014 2099
0,00 Kč
OP Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04 177 2007 2500
4 518 301 988,00 Kč
OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 CZ.3.21 350 2007 2500
66 778 390,00 Kč
INTERACT CZ.04.4.89 0 2002 2008
0,00 Kč
Operační program Životní prostředí 05 424 2014 2099
4 585 691 105,00 Kč
Operační program Rybářství 10 0 2014 2099
0,00 Kč
FS: sektor Doprava 2004/CZ/16/C/PT 0 2000 2500
0,00 Kč
OP Podnikání a inovace CZ.1.03 11424 2007 2500
84 844 495 649,00 Kč
Integrovaný regionální operační program 06 259 2014 2099
954 125 114,00 Kč
Společný regionální operační program CZ.04.1.05 2004 2004 2008
12 467 837 176,00 Kč
OP Přeshraniční spolupráce Rakouská republika – Česká republika 2007-2013 CZ.3.20 241 2007 2500
88 974 653,00 Kč
OP Výzkum a vývoj pro inovace CZ.1.05 177 2007 2500
20 348 557 263,00 Kč
Operační program Doprava 04 0 2014 2099
0,00 Kč
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha CZ.04.3.07 871 2004 2008
2 589 001 606,00 Kč
OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 CZ.3.22 279 2007 2500
480 619 995,00 Kč
OP Rybářství CZ.1.25 1068 2007 2500
524 126 902,00 Kč
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství CZ.04.1.04 614 2004 2500
988 055 111,00 Kč
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 15 0 2014 2099
0,00 Kč
Operační program Průmysl a podnikání CZ.04.1.01 753 2004 2500
6 195 780 707,00 Kč
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 13 0 2014 2099
0,00 Kč
Operační program Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03 2672 2004 2006
6 751 298 080,00 Kč
Operační program Zaměstnanost 03 1666 2014 2099
4 389 190 576,00 Kč
Název Kód Programu Počet evidovaných dotací Platnost Od Platnost Do Součet rozhodnutí Spotřebováno