Název Kód Programu Číslo Programu Počet evidovaných dotací Platnost Do Součet rozhodnutí Spotřebováno
Program rozvoje venkova PRV 0 3937 2015
0,00 Kč
Povodňové úvěry na bydlení 3 0 183 2500
139 073 852,00 Kč
Individuální projekty pro NKM z EHP Norsko EHP/Norsko.3 0 0 2009
0,00 Kč
Program panel ČMZRB-2 0 6532 2050
0,00 Kč
Program švýcarsko-české spolupráce CH-CZ 0 5 2017
435 976 185,00 Kč
FM EHP/Norsko 2009-2014 EHP/Norsko FM2 0 324 2017
1 498 292 084,00 Kč
Dotace NF z Fondu solidarity NRES 2012/2002 0 28 2050
725 731 443,00 Kč
Úvěry obcím 5 0 206 2500
1 298 377 952,00 Kč
Úvěry pro mladé rodiny 1 0 24339 2500
7 165 274 941,00 Kč
Program švýcarsko-české spolupráce - Fond partnerství CH-CZ/FP 0 10 2017
229 220 797,00 Kč
Úvěry na pořízení obydlí pro mladé rodiny 9 0 6 2500
2 925 000,00 Kč
Program certifikace ČMZRB-1 0 762 2050
0,00 Kč
Nájemní byty 6 6 13 2501
356 024 889,00 Kč
Dotace NF z Fondu soudržnosti 2004/CZ/16/C/PA/NF 0 39 2050
83 335 248,00 Kč
Panel 7 7 484 2501
1 790 646 805,00 Kč
Živel 8 0 0 2500
0,00 Kč
Úvěry pro mladé domácnosti 4 0 1389 2500
272 804 352,00 Kč
Program švýcarsko-české spolupráce - Fond na přípravu projektů CH-CZ/FnPP 0 0 2017
0,00 Kč
Finanční mechanismus EHP Norsko EHP/Norsko.1 0 110 2009
1 534 791 868,00 Kč
Blokové granty z EHP Norsko EHP/Norsko.2 0 0 2009
0,00 Kč
SAPARD SAPARD 9 2327 2006
3 285 489 530,00 Kč
Úvěry na modernizaci bydlení 2 0 13196 2500
1 920 321 790,00 Kč
Název Kód Programu Číslo Programu Počet evidovaných dotací Platnost Do Součet rozhodnutí Spotřebováno