Název příjemce Právní forma Počet projektů Součet přidělených financí Součet vyčerpaných / vykázaných financí
Název příjemce Právní forma Počet projektů Součet přidělených financí Součet vyčerpaných / vykázaných financí
Podle oblasti podpory MHMP

Příjemce / Žadatel Číslo projektu Název projektu Rok Od Rok Do Celkové náklady Požadovaná částka Přidělená částka Vyčerpaná částka Stav Název grantového programu Název oblasti Účel dotace
Příjemce / Žadatel Číslo projektu Název projektu Rok Od Rok Do Celkové náklady Požadovaná částka Přidělená částka Vyčerpaná částka Stav Název grantového programu Název oblasti Účel dotace