Období IČ příjemce (PO) Kód příjemce (FO) IČ poskytovatele Částka poskytnuta Účel (popis projektu, identifikátor dle EDS/SMVS)
Období IČ příjemce (PO) Kód příjemce (FO) IČ poskytovatele Částka poskytnuta Účel (popis projektu, identifikátor dle EDS/SMVS)