Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 75112779
Název Poskytovatele Ústav pro studium totalitních režimů
Počet Rozhodnutí v DotInfo 2
Součet schválených částek 135 631 738,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít