Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 71376500
Název Poskytovatele Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1
Součet schválených částek 11 150 000,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít