Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 70106975
Název Poskytovatele Český telekomunikační úřad
Počet Rozhodnutí v DotInfo 5
Součet schválených částek 331 472 851,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít