Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 6947
Název Poskytovatele Ministerstvo financí
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1586
Součet schválených částek 16 760 103 902,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít