Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 66002222
Název Poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Počet Rozhodnutí v DotInfo 4855
Součet schválených částek 24 960 420 502,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít