Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 65993390
Název Poskytovatele Ministerstvo dopravy
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1
Součet schválených částek 8 276 352,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít