Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 6599
Název Poskytovatele Úřad vlády ČR
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1851
Součet schválených částek 751 030 487,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít