Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 5553521
Název Poskytovatele Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Počet Rozhodnutí v DotInfo 3
Součet schválených částek 1 661 743,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít