Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 551023
Název Poskytovatele Ministerstvo práce a sociálních věcí
Počet Rozhodnutí v DotInfo 2869
Součet schválených částek 6 560 098 284,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít