Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 48136069
Název Poskytovatele Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Počet Rozhodnutí v DotInfo 32
Součet schválených částek 662 048 454,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít