Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 47609109
Název Poskytovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu
Počet Rozhodnutí v DotInfo 3931
Součet schválených částek 21 969 709 989,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít