Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 45769851
Název Poskytovatele Ministerstvo zahraničních věcí
Počet Rozhodnutí v DotInfo 179
Součet schválených částek 178 250 184,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít