Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 45251002
Název Poskytovatele Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Počet Rozhodnutí v DotInfo 2
Součet schválených částek 5 300 000,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít