Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 43175198
Název Poskytovatele Ministerstvo zemědělství
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1
Součet schválených částek 96 000,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít