Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 266035
Název Poskytovatele Ministerstvo vnitra
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1
Součet schválených částek 335 000,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít