Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 25429
Název Poskytovatele Ministerstvo spravedlnosti
Počet Rozhodnutí v DotInfo 26
Součet schválených částek 6 064 088,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít