Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 24341
Název Poskytovatele Ministerstvo zdravotnictví
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1749
Součet schválených částek 9 418 444 649,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít