Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 22985
Název Poskytovatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Počet Rozhodnutí v DotInfo 10276
Součet schválených částek 20 847 612 982,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít