Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 20478
Název Poskytovatele Ministerstvo zemědělství
Počet Rozhodnutí v DotInfo 1522
Součet schválených částek 7 292 961 673,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít