Vlastnost Hodnota
IČO Poskytovatele 164801
Název Poskytovatele Ministerstvo životního prostředí
Počet Rozhodnutí v DotInfo 33083
Součet schválených částek 126 351 383 037,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít
Jméno IČO Dotace Částka Schválená Otevřít