Poskytovatel IČO Součet schválených částek Počet rozhodnutí Otevřít
Ministerstvo zdravotnictví 00024341 9 418 444 649,00 Kč 1749 Detail Poskytovatele
Ústav pro studium totalitních režimů 75112779 135 631 738,00 Kč 2 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra 00007064 2 382 822 221,00 Kč 4234 Detail Poskytovatele
Ministerstvo životního prostředí 00164801 126 351 383 037,00 Kč 33083 Detail Poskytovatele
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 20 847 612 982,00 Kč 10276 Detail Poskytovatele
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 66002222 24 960 420 502,00 Kč 4855 Detail Poskytovatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu 47609109 21 969 709 989,00 Kč 3931 Detail Poskytovatele
Úřad vlády ČR 00006599 751 030 487,00 Kč 1851 Detail Poskytovatele
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 48136069 662 048 454,00 Kč 32 Detail Poskytovatele
Ministerstvo zemědělství 00020478 7 292 961 673,00 Kč 1522 Detail Poskytovatele
Ministerstvo financí 00006947 16 760 103 902,00 Kč 1586 Detail Poskytovatele
Ministerstvo obrany 60162694 332 679 159,00 Kč 943 Detail Poskytovatele
Ministerstvo práce a sociálních věcí 00551023 6 560 098 284,00 Kč 2869 Detail Poskytovatele
Ministerstvo dopravy 66003008 170 302 649 963,00 Kč 679 Detail Poskytovatele
Ministerstvo spravedlnosti 00025429 6 064 088,00 Kč 26 Detail Poskytovatele
Ministerstvo zdravotnictví ČR 00024341 9 418 444 649,00 Kč 1749 Detail Poskytovatele
Ministerstvo životního prostředí 48136069 662 048 454,00 Kč 32 Detail Poskytovatele
Ministerstvo financí. 00006947 16 760 103 902,00 Kč 1586 Detail Poskytovatele
Český telekomunikační úřad 70106975 331 472 851,00 Kč 5 Detail Poskytovatele
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 45251002 5 300 000,00 Kč 2 Detail Poskytovatele
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 05553521 1 661 743,00 Kč 3 Detail Poskytovatele
Ministerstvo dopravy 65993390 8 276 352,00 Kč 1 Detail Poskytovatele
Úřad vlády České republiky 00006599 751 030 487,00 Kč 1851 Detail Poskytovatele
Ministerstvo zemědělství 43175198 96 000,00 Kč 1 Detail Poskytovatele
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 66002222 24 960 420 502,00 Kč 4855 Detail Poskytovatele
Ministerstvo zahraničních věcí 45769851 178 250 184,00 Kč 179 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů 00007064 2 382 822 221,00 Kč 4234 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů 00007064 2 382 822 221,00 Kč 4234 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra 00266035 335 000,00 Kč 1 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra, 00007064 2 382 822 221,00 Kč 4234 Detail Poskytovatele
Ministesrtvo zdravotnictví 00024341 9 418 444 649,00 Kč 1749 Detail Poskytovatele
Ministertvo zdravotnictví 00024341 9 418 444 649,00 Kč 1749 Detail Poskytovatele
Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy 71376500 11 150 000,00 Kč 1 Detail Poskytovatele
Správa uprchlických zařízení MV 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Správa uprchlických zařízení ministerstva Vnitra 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Správe uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Správe uprchlických zařízení MV 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
SUZ MV 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Správa uprchlických zařízení minusterstva Vnitra 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Správa uprchlického zařízení MV 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Ministerstvo vnitra 60498021 0,00 Kč 79 Detail Poskytovatele
Poskytovatel IČO Součet schválených částek Počet rozhodnutí Otevřít