• Byly použity datové sady: CEDR-III (http://cedropendata.mfcr.cz) a MFČR PAP (http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/sprava-ciselniku)
• Za závazné se považuje datum založení/ukončení IČO dle Pomocného Analytického Přehledu a Datum podpisu Smlouvy o Dotaci dle CEDR-III (Dotace.podpisDatum)

"Rozdíl k První Dotaci" je rozdíl (ve dnech) mezi založením IČO a podpisem smlouvy první udělené dotace
"Rozdíl k Poslední Dotaci" je rozdíl (ve dnech) mezi ukončením IČO a podpisem smlouvy poslední udělené dotace

Pokud není znám datum ukončení IČO, není rozdíl k poslední dotaci uveden
Pokud je rozdíl záporný, znamená to, že první dotace byla podepsána před založením ičo, nebo poslední dotace po ukončení IČO

Jsou zobrazeny záznamy kde je rozdíl k první dotaci záporný nebo max. 90 dnů od založení IČO. Pokud máte zájem o kompletní data, kontaktujte nás.
Příjemce Založení IČO Ukončení IČO První Dotace Poslední Dotace Rozdíl k První Dotaci Rozdíl k Poslední Dotaci
Příjemce Založení IČO První Dotace Poslední Dotace Rozdíl k První Dotaci Rozdíl k Poslední Dotaci