Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Zambijská republika
Název zkrácený (CZ) Zambie
Název úplný (EN) Zambia
Název zkrácený (EN) Zambia
Kód Státu (3 znaky) ZMB
Kód Státu (3 čísla) 894
Kod Státu omezený ZM
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/ZMB/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Zambijská republika 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok