Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu z Malty
Název zkrácený (CZ) Řád Maltézských rytířů
Název úplný (EN)
Název zkrácený (EN)
Kód Státu (3 znaky) XMR
Kód Státu (3 čísla) 952
Kod Státu omezený XM
Platnost Od 1993
Platnost Do 2010
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/XMR/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu z Malty 01. 01. 1993 31. 12. 2010
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok