Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Evropské sdružení volného obchodu
Název zkrácený (CZ) Evr.sdruž.v.o.(ESVO)
Název úplný (EN)
Název zkrácený (EN)
Kód Státu (3 znaky) XEO
Kód Státu (3 čísla) 956
Kod Státu omezený EO
Platnost Od 1993
Platnost Do 2010
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/XEO/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Evropské sdružení volného obchodu 01. 01. 1993 31. 12. 2010
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok