Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Republika Uzbekistán
Název zkrácený (CZ) Uzbekistán
Název úplný (EN) Uzbekistan
Název zkrácený (EN) Uzbekistan
Kód Státu (3 znaky) UZB
Kód Státu (3 čísla) 860
Kod Státu omezený UZ
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/UZB/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Republika Uzbekistán 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok