Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Rumunsko
Název zkrácený (CZ) Rumunsko
Název úplný (EN) Romania
Název zkrácený (EN) Romania
Kód Státu (3 znaky) ROU
Kód Státu (3 čísla) 642
Kod Státu omezený RO
Platnost Od 2015
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/ROU/20150101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Rumunsko 01. 01. 2015 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok