Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Portorické společenství
Název zkrácený (CZ) Portoriko
Název úplný (EN) Puerto Rico
Název zkrácený (EN) Puerto Rico
Kód Státu (3 znaky) PRI
Kód Státu (3 čísla) 630
Kod Státu omezený PR
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/PRI/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Portorické společenství 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok